fredag 27. november 2020

Nr. 2791: Vi har blitt veiledet av PBE til å bygge mur, og boden er bygget i god tro, mens PBE gjør feil på feil så har de allikevel en agenda, det er å ramme oss hardest mulig!

 Nr. 2791:

Vi har blitt veiledet av PBE til å bygge mur, og boden er bygget i god tro, mens PBE gjør feil på feil så har de allikevel en agenda, det er å ramme oss hardest mulig!

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2792-det-er-de-som-hevder-at-de.html

 

Jeg mener helt seriøst at PBE oppfører seg imot oss helt ukontrollert, urasjonelt og direkte hatefullt

En som har sett på hva PBE holder på med, skriver følgende:

 

«PBE er latterlig uproffe i sin saksbehandling.

Det er i hvert fall sikkert!

Virker ikke som om de helt vet hva de driver på med?

Lurer på hva de egentlig røyker i den etaten?

Hasj eller noe mer sløvende?»

 

 

Det er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

Skal vi innrette oss etter dem og fjerne muren vår som er til gunst for alle og det er de som har veiledet oss i å bygge den?

 

Som mennesker sier skriften at vi ikke skal være alt for rettferdige.

 

Forkynneren 7. 16 Vær ikke altfor rettferdig og te dig ikke overvettes vis! hvorfor vil du ødelegge dig selv? / 17 Vær ikke altfor urettferdig, og vær ikke en dåre! Hvorfor vil du dø før tiden? / 18 Det er godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre; for den som frykter Gud, finner en utvei av alt dette.

 

Det er åpenbart at vi mennesker – alle gjør såpass mange feil.

Opptre som besserwissere og overmennesker som Plan- og Bygningsetaten her i Oslo gjør, fremstår egentlig som helt sykt!

PBE gjør feil på feil og vi som trenger kun en liten dispensasjon ytterst her i Oslo by, der Østmarka er nærmeste nabo.

Vi blir behandlet på hardest mulig måte med bøter, pålegg og trusler.

Det er virkelig ille, rigid og totalt meningsløst.

 

Det som også er trist, det er når de gjør feil, så ber de om tilgivelse, og får det.

Mens når vi gjør det samme, selv om det indirekte er deres skyld med å veilede oss feil. Så blir vi møtt med hardhet, trusler og det som verre er.

Er det mulig? Ja, PBE har den standarden.

Vi ba og en Advokat vi forespurte om kunne hjelpe oss hvis vi fikk dekket hans salæret gjennom forsikringen, noe vi ikke fikk. Da ba både han og vi, ikke involver han mer da han ikke jobber med saken.

Hva gjør PBE, lover å gjøre som vi sa, men fremdeles sender drøssevis med mailer.

 

Her er noe av korrespondansen, og det som også er super frekt her, de tinglyser på eiendommen vår det som de mener er en ulovlighet selv om dette er noe de har veiledet oss til.

 

Fra: Advokat… …….

Sendt: mandag 23. november 2020 13:53

Til: 'Jan Kaare Christensen' <jk.chris@online.no>

Emne: VS: PBE-201510929-87 Tinglysing av pålegg på eiendom - Krokstien 2 C

Hei videresender denne mottatt fra pbe Oslo kommune i dag.

Med vennlighilsen

Advokat MNA

Vedlegg:

   1_Tinglysing av pålegg på eiendom - Krokstien 2 C.pdf  (Hoveddokument)

 

Neste mail:

 

Sent: Monday, November 23, 2020 2:30 PM

To: Agnes Nygaard Andenæs

Subject: VS: PBE-201510929-87 Tinglysing av pålegg på eiendom - Krokstien 2 C

 

Hei Agnes.

 

I all beskjedenhet, må jeg igjen minne om at dere ikke må videresende eposter eller kontakte Advokat …….. da han er tatt ut av saken for måneder siden.

 

Er det slik at hans epost ikke kan slettes fra saken? I så fall, har du mulighet til å fortelle meg hva jeg kan gjøre for at denne eposten slettes?

 

All korrespondanse med advokaten medfører unødvendige store kostnader, samt merarbeid for både Advokat …….. og meg.

 

Med vennlig hilsen   

 

Neste mail lyver hun og fantaserer at dette viste hun ikke.

 

Fra: Agnes Nygaard Andenæs <agnes.andenas@pbe.oslo.kommune.no>

Sendt: mandag 23. november 2020 14:59

Til:

Emne: RE: PBE-201510929-87 Tinglysing av pålegg på eiendom - Krokstien 2 C

 

Hei!

 

E-posten hans har blitt slettet. De to siste brevene ble egentlig begge sendt 12. november, før jeg fikk e-posten fra deg om å fjerne Advokat …...

Pga en forsinkelse ved selve utsendelsen av det siste brevet ankom det ikke hos dere før i dag. Det må jeg virkelig bare beklage.

 

 Med vennlig hilsen

Agnes Nygaard Andenæs

rådgiver

+47 477 84 648

Neste mail:

From:

Sent: Tuesday, November 24, 2020 1:43 PM

To: Agnes Nygaard Andenæs

Subject: SV: PBE-201510929-87 Tinglysing av pålegg på eiendom - Krokstien 2 C

Ja det er veldig kjedelig. Nå er jeg veldig usikker på hva jeg skal gjøre, mtp. fakturaer han krever inn pga. dette.

 

Kan dere kontakt han og eventuelt ordne opp mtp. faktureringer og videre korrespondansen, slik at dette blir løst?

 

Bukte veldig lang tid på å få han ut av saken, og dette særlig på grunn av kostnadene det er å ha advokat. Dette har jeg også gitt melding om, og kommunen har fått brev om dette av Advokat i brev datert tor. 15.10.2020.

Med vennlig hilsen      

 

Siste mail ifra PBE.

 

Fra: Agnes Nygaard Andenæs <agnes.andenas@pbe.oslo.kommune.no>

Sendt: tirsdag 24. november 2020 14:07

Til:

Kopi: PBE Postmottak <postmottak@pbe.oslo.kommune.no>; Astrid Marie Myhra <astrid.myhra@pbe.oslo.kommune.no>

Emne: Sak 201510929 - Krokstien 2 C

 

Hei,

 

 

 

Jeg snakket nå med advokat ……, som forsikret meg om at han ikke fakturerte dere for de to brevene der han ved en feil hadde blitt satt på kopi. Disse hadde han kun videresendt til dere, uten at det påløpte noen kostnader for dette.

Anbefaler å kontakte ham for å forhøre dere om bakgrunnen for fakturaene.

 

Med vennlig hilsen

Agnes Nygaard Andenæs

rådgiver

+47 477 84 648

 

Plan- og Bygningsetaten

teknisk fagavdeling

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

 

Vår siste mail som vi ikke har fått svar på:

 

Du mener at vi skal tilgi deg?

Først ringer jeg ned og spør om hvordan bygge mur.

Så skal vi rive den. 

 

Hva nå?

Dere sender massevis av mailer feil til en Advokat som ikke har noe med denne saken.

Skjønner du ikke hva dere holder på med?

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

 

 

Fikk noen til å lese igjennom dette, og her var svaret:

 

PBE er latterlig uproffe i sin saksbehandling.

Det er i hvert fall sikkert.

Virker ikke som om de helt vet hva de driver på med.

I så fall bør dere be ham slette alle mails fra PBE.

Lurer på hva de egentlig røyker i den etaten?

Hasj eller noe mer sløvende?

Det er vel mye mulig at de røyker Hasj eller noe annet på PBE i Oslo?

For hva de holder på med ovenfor oss er helt utenforbi alt som er «normalt!»

Ingen kommentarer: