lørdag 7. november 2020

Nr. 2780: Møte Advokat Johannes Straume og Personalsjef Per Christian Bing for § 15-1. drøfting før beslutning om oppsigelse eller å bli «tatt» til nåde!

 Nr. 2780:

Møte Advokat Johannes Straume og Personalsjef Per Christian Bing for § 15-1. drøfting før beslutning om oppsigelse eller å bli «tatt» til nåde!

 

Jesus selv ble pisket og plaget, for en forbrytelse?

Nei, for at han sa han var Guds Sønn og Messias.

Dette var sant, da må vel jeg klare å skru av radioen for noen minutter selv om muslimer og andre får lov å spille sine sendinger?

At en blir diskriminert her i Norge – i 2020 – det går helt greit!

Når en tenker på hva Jesus gikk igjennom, må vi da som troende klare alt!

 


§ 15-1.Drøfting før beslutning om oppsigelse

 

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

 

Vi hadde link overføring der Advokat Johannes Straume og Personalsjef Per Christian Bing satt i et rom her i Oslo. Unibuss sine lokaler i Schweigaards gate. Men jeg og min Advokat Josefine Wærstad var i YTF sine lokaler i Lakkegata 19-23.

 

Det var en særdeles amper og tale trengt Advokat Johannes Straume som spurte og terpet på det samme igjen og igjen!

Han pratet sikkert 80 % av tiden og gjentok at jeg ikke ville forandre meg utallige ganger, noe annet hadde han ikke tro for.

 

Jeg selv har kommet til den konklusjonen at jeg vil forandre meg.

Vil ikke diskutere med noen, som ikke liker kristne radioprogrammer.

Hvis noen påpeker dette. Så skrur jeg over på en profan kanal eller skrur helt av.

 

Dette koster meg ikke en kalori. Har fått opp øynene at med å være jovial og imøtekommende, som jeg har vært. Det er nok ikke den beste måten å møte mennesker som ikke liker kristne radiosendinger.

Da er det bedre å gjøre som jeg da vil nå, det er å skru av eller svitsje over til en profan og verdslig radio kanal!

 


Personalsjef Per Christian Bing åpnet nesten ikke sin munn, men Advokat Johannes Straume pratet, ergret seg, spurte de samme spørsmålene 10 ganger og gjore alt han kunne for å sette meg i et mest mulig dårlig lys, ikke bra i det hele tatt!

Mens Advokat Josefine Wærstad stod frem som mild, løsnings orientert og holdt seg til saken og imøtegikk Advokat Straume gang etter gang til hans store ergelse, frustrasjon, sinne, og skuffelse!

Det oste kraftig ifra han, mens Bing var unormalt stille!

 

Nå regner jeg med å få et svar i løpet av 14 dager, om svarer er uvisst!

Skulle de ville si meg opp, så håper og tror jeg på at vi skal slippe rettsak da det er temmelig åpenbart at det er ikke bra for noen parter å ligge i konflikt gjennom så lang tid som vi har gjort!

Sluttpakke og at jeg kan finne meg en ny jobb må vel være det beste for alle parter?

 

Sluttkommentar:

 

Nå får vi avvente på hva advokat Johannes Straume og personalsjef Per Christian Bing kommer med!

 

Men Johannes Straume har litt rett i at jeg har hatt en «Damaskus» opplevelse om han også hadde litt moro av det på min bekostning.

Men det går helt greit at han ler litt av meg hvis det kan glede ham!!!

 

Har snakket en god del med en del bussførere og andre.  Det har fått meg til å innse at jeg må og trenger å forandre meg.

 

Jeg snakket med Strømmen Bilstereo og de mente det er full ut mulig å ordne slik meg innstillingen på radioen at de ikke spiller høyere enn f.eks. til 20.

Tror de går opp til ca. 40 – 50? Da i lydstyrke.

Da er det med andre ord ikke fysisk mulig å spille radio høyt.

Vi har det samme med å kjøre ut fra holdeplass.

Vi får ikke starte bussen før vi har blinket ut, så frigjør bremsen og vi kan kjøre.

Derfor vil ingen busser få skylden her i Oslo med å kjøre ut fra holdeplass da en må blinke for å kunne kjøre.

 

Det har ment fra min side å være positivt å diskutere med enkelte passasjerer om dette har skjedd kun noen håndfull ganger.

Dette akter jeg ikke å gjøre mer, men enten skru av radioen eller svitsje over på en annen kanal.

 

Da mener jeg at jeg har forandret meg så langt som jeg kan med de tingene som jeg kan.

Har Unibuss flere forslag, så er jeg villig å høre på dem.

 

Vil også understreke til slutt at jeg har hatt med gjennom årenes løp en god del instruktører og andre fra Unibuss av sjåfører og andre med på bussen.

Ikke en eneste av dem en eneste gang har kommentert min radiospilling.

Jeg spurte senest instruktør Elin Anmarkrud Uthushagen som også er en troende, om hun noen gang har hørt meg spille høyt på radio da hun har vært med på bussen med meg flere ganger.

Nei, aldri, det har jeg ikke engang tenk på. Det sier sitt, at Unibuss egne ansatte som jeg stoler og er mye mer troverdige for meg enn kunder/passasjerer.

De har ikke noe å utsette på meg bortsett fra at enkelte passasjerer ikke kan fordra kristne radioprogrammer.

Siden jeg tapte i Diskriminergsnemda, så får jeg da forandre på meg selv om jeg menet at dette er diskriminering av meg som en kristen og troende!

Skriften sier følgende:

 

1 Pet. 4. 12 I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; 13 men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel. 14 Om I hånes for Kristi navns skyld, er I salige, fordi herlighetens og Guds Ånd hviler over eder. 15 For ingen av eder må lide som morder eller tyv eller ugjerningsmann eller som en som blander sig i andres saker; 16 men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.

 

At muslimer og andre får spille på den radioen de vil, og jeg eventuelt må skru av. Det er bare noe en må regne med som en kristen, å bli dårlig og urettferdig behandlet.

Da skal en være positiv, og prise Gud for det hele!

Tross alt, muslimer og andre får aldri høre noe slikt. Det er ikke en muslim som har fått noen tjenestepåtale for å ha spilt muslimske radioprogrammer. Det er bare jeg som en kristen, som er «fritt vilt!»

 

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Skal si at du er blitt spak Christensen.
Dette er et komplett nederlag for alt du har sagt og skrevet.
Det heter i et ordtak; Opp som en løve og ned som en skinnfell, og dette passer godt på deg.
Nå har du stolt og sta holdt frem at du har rett, dette er diskriminering, jeg vet best og jeg er sjefen på bussen, og nå bøyer du unna, er villig til å dempe lyd, villig til å bytte kanal osv.
Det verste knefall jeg har sett.
Nå fremstår du som stor i kjeften, men ribbet for all troverdighet.

Dette var en ynkelig opptredelse.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette skriver du:
Skal si at du er blitt spak Christensen.
Dette er et komplett nederlag for alt du har sagt og skrevet.
Det heter i et ordtak; Opp som en løve og ned som en skinnfell, og dette passer godt på deg.
Nå har du stolt og sta holdt frem at du har rett, dette er diskriminering, jeg vet best og jeg er sjefen på bussen, og nå bøyer du unna, er villig til å dempe lyd, villig til å bytte kanal osv.
Det verste knefall jeg har sett.
Nå fremstår du som stor i kjeften, men ribbet for all troverdighet.
(sitat slutt.)

Jeg er ikke blitt spak i det hele tatt.
Så lenge dommen ifra Diskriminergsnemda står, må jeg dessverre bare godta at Unibuss kan gjøre forskjell på meg og f.eks. muslimer.
Dette må jeg innrette meg etter.
Enkelte kamper er ikke verd å gå fullt ut da de bare vil ramme meg.
Den dagen jeg eventuelt vinner frem igjen hos Diskriminergsnemda, da kan jeg fronte det meste.
Du får komme med et forslag hvordan gå frem og opptre!

Anonym sa...

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2020/11/06/sokelys-jan-kare-christensen-er-norges-storste-kristne-influenser/ GRATULERER !!!