mandag 7. november 2022

Nr. 3105: Hege Skaanes Nyhus, Avdelingsdirektør Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsket å snakke med meg – et positivt steg i riktig retning!

 Nr. 3105:

Hege Skaanes Nyhus, Avdelingsdirektør Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsket å snakke med meg – et positivt steg i riktig retning!

 

Her er bilde av Hege Skaanes Nyhus, Avdelingsdirektør Statsforvalteren i Oslo og Viken

 


Her er skjermbilde av henvendelsen

 


 

 

Her er vårt svar på deres henvendelse:

 

Til Hege Skaanes Nyhus                          Oslo 7/11.2022

Avdelingsdirektør Statsforvalteren i Oslo og Viken

 

Takk for du tok deg bryet å ringe, og vi fikk i hvert fall pratet noe.

Håper du vil ta deg tid å ringe en gang til eller et møte der vi får fremlegget saken vår? Husk, det var egentlig først i fra 2019 vi virkelig skjønte til fulle denne galskapen vi er utsatt for da vi snakket med en ingeniør som forklarte oss våre rettigheter.

Saken sett i fra hva Norsk lov sier, og som PBE og det offentlige har notorisk brytt ovenfor oss!

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

Hadde håper på mer ydmykhet, men dere må bare regne med at vi på ingen som helst måte vil slutte å omtale noen saksbehandler, forhold eller noe.

Dere er overgripere og du henvender til vedtak tidligere.

Ja, vi er blitt overkjørt. Men ikke lengre, da vi har både lest oss opp og har snakket med andre. Alle sier at vi har faktum i denne saken da FALLET PÅ VÅR EIENDOM ER IKKE SLAKT SOM PBE HAR KOMMET MED AV ARGUMENTER TIL NÅ OG VUNNET FREM!

SAKEN BYGGER UTELUKKENDE PÅ DETTE, DERFOR ER FAKTUM I SAKEN HELT ANNERLEDES ENN HVA DENNE SAKEN BYGGES PÅ.

 

Vi har fått veiledning hvordan bygge muren vår, der saksbehandler Kaja Aubert Lange ikke husker. Vi husker dette godt, selv om det ligger nå 9 år tilbake i tid!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/

 

Vi har et fall på vår eiendom på vel 70 – 90 grader som er et meget stort fall.

Da tillater PBE murer på 1.5 meter.

Men de prøver å fordreie dette, til at vi har en slak tomt, der fallet er minimalt.

Sannheten er stokk motsatt, det er maksimalt!

Her svarer ikke PBE oss på dette. Dette er å bryte forvaltningsloven!

Muren vår er litt høyere, 1.8 meter.

Den ligger på en rett strekning, hele saken er et narrativ og et overgrep.

Fra begynnelsen til slutt!

 

Vi har nevnt mange plusser med det vi har bygget, de svarer oss ikke!

Dette er et overgrep, og de bryter med Norsk lov!

 

1.)  Ved muren vår så får vi et skille mellom oss og veien, som gjør at det føles som et naturlig og godt skille da Stormyrveien er som en hovedvei her på Hellerudtoppen. Der bl.a. 69 bussen går mange ganger i timen forbi her.

 

2.)  Overvann holdes borte i fra veien og vår eiendom, noe som ikke var tilfelle før vi bygget muren.

 

3.)  Vi har fått et flattere, større og grønnere uteområde. Dette som PBE og Oslo Kommune ynder å trekke frem som selve mantra i alt de sier og gjør. Her viser det seg at dette betyr egentlig ikke noe for dem!

 

4.)  Trappa vår er også viss ulovlig. Selv om den som muren ligger på vår eiendom. Muren ligger 1 meter i fra asfaltert veibane. Som de fleste murer ligger og som er det rette og naturlige.

 

5.)  Boden vår er minimal og estetisk pen. Med muren vår så gjør det at utnyttelsesgraden på tomten vår stiger. Da kommer den langt innenfor de 4 kvm2 som PBE hevder den ligger utenfor lovlig utnyttelsesgrad. Dette igjen viser at hvor en vender og vrir på ting, så er det vi har bygget kun en vinn vinn situasjon for alle!

 

6.)  Vi har hatt et møte med PBE, det var i 2018. Da lovet de oss å søke og ha tett oppfølgning. Dette har de bryte på alle områder og felt. De har vært mer vrange og hatefulle enn noen gang!

 

Hva skal vi nå gjøre? Mur, trapp og bod står pent og mesterlig. Vi kommer selvfølgelig ikke til å foreta oss noe, det vi har bygget er bare bra.

Begynne å riven noe slikt, det er galskap!

Vi er ikke med på dette i det hele tatt, derfor får det offentlige bare holde på med sine overgrep.

Før eller siden vil de måtte innse at det de holder på med er ikke rett eller riktig!

 

Skriften sier: 4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

 

Her er noen bilder ifra vår eiendom, som fremstår som vakker, pen, grønn og funksjonell!

Begynne å rive og gjøre noe her, det gjør ikke vi.

For det som er ulovlig her, er ikke hva vi gjør.

Men det offentlige og det narrative de har prøvd å bygge opp.

Det er ikke noe annet enn et overgrep og løgn ifra begynnelse til slutt.

Sett deg inn i saken, og få godkjent mur, trapp og bod.

Så lar du rettferdigheten skje! Vis empati og forståelse, det som PBE og det offentlige holder på med er et overgrep, makt- og myndighetsmisbruk!

 

Mvh

Jan Kåre og Berit Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

  


Her viser det at vi har 90 graders fall, derfor en mur på 0.5 meter er ikke riktig her. Men en mur på 1.5 meter. Vår er 1.8 meter, 30 cm er ikke noe på en rett strekning. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er vanvittig og et overgrep ala Nazistene drev med. Dere er på et så lavt nivå.

Dere bryter reglene og loven blir ikke vesentlig tilsidesatt, og det at vi ikke får godkjent det pene vi har bygget. Er galskap og dypt urettferdig, er overgrep!

 


 


 


 3 kommentarer:

Anonym sa...

Hva skjer videre nå. .?
Bilen blir vel snart hentet?

Jan Kåre Christensen sa...

Har ikke fått svar.
Vet ikke mer enn deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Har nå fått svar.
Seier, seier og enda mer seier 😁🤣😂😁💕🤣😁🙏😁💕🙏😁🤣😂🤣😁