onsdag 14. september 2011

Nr. 209: Emanuel Minos og likesinnede er vår tids Bileam!

Nr. 209:
Emanuel Minos og likesinnede er vår tids Bileam!

Fra Norsk leksikon: Bileam, Beors sønn, bibelsk skikkelse, ifølge 4 Mos 22–24 en ikke-israelittisk seer som ble tilkalt av moabitterkongen Balak for å forbanne Israels stammer, men som istedet velsignet dem. Tradisjonene om Bileam har tydeligvis vært meget viktige i det gamle Israel og foreligger i flere, ulike versjoner, ikke bare i Det gamle testamente, men også i Det nye og i den senere jødiske tradisjon (f.eks. hos Filo og Josefus). Under utgravninger ved Tell Deir Alla i det nåværende Jordan ble det i 1967 funnet en innskrift fra ca. 700 f.Kr. som omtaler Bileam, Beors sønn, og som også har andre likheter med den bibelske Bileam-tradisjonen.

Jos 24:9 Da stod Balak, Sippors sønn, Moabs konge, op og stred mot Israel; og han sendte bud efter Bileam, Beors sønn, forat han skulde forbanne eder.

Jos 13:22 Også Bileam, Beors sønn, spåmannen, slo Israels barn ihjel med sverdet sammen med de andre som de slo ihjel.

Mika 6:5 Mitt folk! Kom i hu det råd som Balak, Moabs konge, hadde lagt, og det svar som Bileam, Beors sønn, gav ham, det som hendte på veien fra Sittim til Gilgal, så du kan forstå Herrens rettferdige gjerninger!

5Mos 23:4 fordi de ikke kom eder i møte med brød og vann på veien, da I drog ut av Egypten, og fordi han leide Bileam, Beors sønn, fra Petor i Mesopotamia imot dig til å forbanne dig.
2. Pet. 2. 15 For de har forlatt den rette vei og gått seg vill. De følger i samme spor som Bileam, Bosors sønn, han som elsket urettmessig vinning. 16 Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et stumt esel talte med menneskestemme og stanset profeten i hans galskap.

Bileam er det mye godt å si om, som det er om Emanul Minos. Men han går i Bileams fotspor med å ikke gå frem på den bene vei da han går god for så mange vranglærer og falske profeter i tiden.

Han stiller opp på Visjon Norge en dag, neste dag er han hos den falske profeten Ulf Ekman og Livets Ord i Sverige og preker der, tragisk! Jo, Emanuel Minos og likesinnede som går god for vranglærere og forføre for selv å skaffe seg litt mer popularitet og anseelse, er vår tids Bileam.

Vi legger merke til at det er nøyaktig samme vei Minos går på som Bileam, alt for å vinne innpass, Herren har aldri hatt brukt for at vi skal gå på kompromiss for å vinne innpass. Vi skal gå hans vei og følge ham og hans ord nøye, det er den bibelske vei som fører frem!

Emanuel Minos taler på Livets Ord fra Korsets Seier (NB! Det heter ikke Korset Seier lengre, men KS).
20. mars står pinsepredikanten Emanuel Minos på talerstolen i menigheten Livets Ord i Sverige.
Emanuel Minos besøker Sverige neste uke og søndag 20. mars står han for første gang på talerstolen i menigheten Livets Ord i Uppsala i Sverige. Besøket er historisk siden avstanden mellom Pinsebevegelsen og Livets Ord har vært større i Sverige enn i Norge. De siste årene har man hatt en prosess som har ført til mer kontakt og samarbeid.

– Jeg fikk en svært hyggelig invitasjon fra Ulf Ekman og ser frem til dette møtet med glede. Jeg tror det vil være et godt og spesielt møte.

– Er det kontroversielt I svensk pinsebevegelse at du stiller opp på Livets Ord?

– Overhode ikke, slik jeg forstår er det heller stor glede over dette fellesarrangementet, og mange forkynnere fra pinsebevegelsen vil være tilstede, forteller Minos som tidlig i sin forkynnertjeneste var mye i Uppsala og hadde Filadelfiakyrkan som en av sine «Hjemmemenigheter».

Møtet i Uppsala er en felles samling for pinsemenigheten Filadelfiakyrkan og Livets Ord i Uppsala. I tillegg til Minos, deltar pastor Dan Salomonsson og pinseveteranen Sverre Larsson. Larsson har vært en foregangsmann i å koble Livets Ord sterkere med Pinsebevegelsen i Sverige (sitat slutt).

Hva var Bileams store synd? Han forledet andre, og det er akkurat det Emanuel Minos gjør, han forleder andre rett inn i Satans garn og klør! Når en går god for slike bedragere og forførere som Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. er en virkelig ute å kjøre, og det er ekstra ille med Minos. Hvorfor? Han har en gang gått Herrens vei og forkynt Guds råd til frelse og vunnet manges tillitt, men nå misbruker han den og forleder andre til å tro på løgn fremfor sannhet!

Fra En Levende Bok:
2. Pet. 2. 15 De har forlatt den rette veien og har gått vill, akkurat som Bileam, Beors sønn. Han elsket å tjene penger på å gjøre det som var ondt. 16 Gud stoppet profeten Bileam da han hadde tenkt å bringe fram et falskt budskap i Guds navn. Gud lot et esel snakke til ham med en stemme som et menneske.

Det er et falskt budskap når en forkynner om Jesus og samtidig går god for slike falske profeter som Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. som Emanuel Minos og flere andre gjør. Det er særdeles ille når en mann som Emanuel Minos gjør det som en gang var en gudfryktig Herrens tjener og sendebud. At andre gjør det som egentlig aldri har virkelig kjent Jesus, er ikke på samme måten. Emanuel Minos er en av vår tids Bielam som elsket urettferdig vinning foran å gå på den rette vei som er å følge Jesus og Guds ord i et og alt!

Relatert link:
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Innlegget om Emanuel Minos gjør meg veldig forvirret, Kan ikke se på Minos som en falsk profet,

Jan Kåre Christensen sa...

Det er vel ingen som har skadet den norske kristenheten som Minos med å være en døråpner for så mye rart og ubibelsk? !
Han var over alt og sleika folk ette ryggen for å komme frem.
Det aller verste var hans forhold til Visjon Norge, Jan Hanvold og den falske apostel Jan Aage Torp.