mandag 19. september 2011

Nr. 212: Jesus = den hellige Ånd, Gud Fader = den hellige Ånd!

Nr. 212:

Jesus = den hellige Ånd, Gud Fader = den hellige Ånd!

Guds ord sier klart at Ånden er ikke en egen person, men en del av Gud. Derfor er han aldri nevnt med egen navn men som Guds og Kristi Ånd!

Etter Gud viste meg sannheten om treenighetslæren og Jesus only læren har flere brikker i mitt trosliv kommet på plass. Dette med å forstå og kjenne til hvem Gud er, at han ikke er en triade eller noe slikt, men en sann Gud fra evighet til evighet som det heter i den trosbekjennelsen i kirka hver søndag. Så er dette sant. Men allikevel frembrakte han sin enbårne sønn som i motsetning til ham har en begynnelse og rent teoretisk sett kunne ha død når han kom til vår jord hvis han ikke hadde oppfylt loven til punkt og prikke. Jesus er ikke den eneste sanne Gud, det er kun og alene Faderen som er det. At en ønsker å dra Gud Fader ned på det samme planet som Jesus viser bare humbugen og forførelsen i treenighetslæren, dette er direkte imot Guds ord og hele det samlede bibelske vitnesbyrdet.

Hvem er Gud? Kan vi forklare ham? Egentlig nei, men allikevel så er så mye åpenbart i skriften at vi må klart si fra at hverken Jesus alene læren eller treenighetslæren er klassiske og en bibelsk forståelse på den evige og sanne Gud.

Tar en brudd stykker i fra Guds ord eller en holder seg til tradisjonene så kan en forsvare treenighetslæren, men tar en de klare Guds ord og lar de forklare de mindre klare skriftstedene så må en forkaste både treenighetslæren og Jesus only læren som bibelske og sunn lære.

Husker godt hvordan det var å tro på treenighetslæren. Når en kjente Guds nærvær litt så var Jesus nær. Kjente en Guds nærvær sterkt, var den den hellige Ånd nærvær. Og en kunne synde så mye en ville imot Jesus, og det var alltid tilgivelse og få, men syndet en imot Ånden var det nesten umulig å få tilgivelse. Dette er dypest sett okkult lære og fra mørke.

Vi synder ikke mer eller mindre imot Jesus en imot Ånden eller vis a vis.

Slik kunne jeg ha fortsatt, men det står så mange plasser i Guds ord at det å kjenne Ånden er å kjenne både Jesus og Gud Fader.
Her er noen skriftsteder som viser at det å kjenne Jesus er å kjenne Ånden og det å kjenne Ånden er å kjenne Gud. Det å synde, er synde imot Gud, og når Gud tar bort sin Ånd er det Gud selv som er borte fra oss etc.

Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.
Joh. e. 14. 19 Ennu en liten stund, og verden ser mig ikke lenger; men I ser mig; for jeg lever, og I skal leve. 20 På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. 23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 28 I hørte at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder igjen. Dersom I elsket mig, da gledet I eder over at jeg går til Faderen; for Faderen er større enn jeg.
2. Kor. 3. 17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

Dette viser oss klart at når vi kjenner Ånden kjenner vi Jesus, og når Ånden kommer oss nær, er det Gud Fader som meddeler seg og kommer oss nær ingen andre!

Det er også underlig at hvis dette var en meget viktig sannhet, hvorfor aldri nevnt i bibelen? Men en motsatt sannhet er nevnt mange ganger så hvorfor ikke tro ordet og oppleve velsignelsen ved det? Jeg opplevde at Gud kom nær og store velsignelser fulgte med, og forløsningen over mitt liv gjorde meg fri og glad!

Å ha mye av Jesus, er å ha mye av Ånden, ha lite av Ånden er å ha lite av Jesus. Ha mye av Guds nærvær er å ha mye av Gud etc.

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gud-er-to-enig

Ingen kommentarer: