søndag 18. september 2011

Nr. 191: Gjelder Guds ordninger i dag?

Nr. 191:

Gjelder Guds ordninger i dag?

Hva er Guds ordninger? Vi leser i Guds ord flere plasser om Guds ordninger.

Skal kort nevne noen. Israel er en Guds ordning, nasjonal stater er Guds ordning, menigheten og ekteskapet.

Alle dette er Guds ordninger som Satan vil angripe og ha bort. Han er dessverre i ferd med å lykkes her i mange henseende da bl.a. her i den vestlige verden er over av halvparten av alle ekteskap går i stykker og med påfølgende gjengifte som er med å perverterer og ødelegge denne Guds ordning.

Israel blir angrepet fra alle hold og vår Utenriksminister fra det Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre er en farlig og forførisk mann som jeg vil advare imot som en lurendreier og manipulator.

Han mener at disse Araberne som skal få sitt eget land, men dette er bygget 100 % på løgn. Araberne har aldri hatt sin egen stat der, det har kun Israel hatt. Dernest så sier Gud selv i sitt ord at dette landet er gitt til kun et folk, det kjødelige Israel. At en nå vil anerkjenne en Palestinsk stat er en Satans bløff! Og at Israel skal dele Jerusalem med disse Araberne som Gud har sagt skal bo østenfor sine halvbrødre da de begge stammer fra Abraham gjennom Isak og Ismael som er Arabernes stamfar.

Nå må vi ikke se ned på noen av disse menneskene som er med på å ødelegge Guds ordninger da de aller fleste ikke er klar over hva de holder på med, men det er Satan ved sin demon hær og tankebygninger som virker i og gjennom menneske.

Kampen mellom Gud og Satan

Nå møtes ikke Gud og Satan til en “åpen” kamp men gjennom at Guds ordninger og hva Gud sier blir hele tiden satt spørsmål ved, angrepet og erstatte med det motsatte av hva Gud har sagt er hans forordninger.

Åndskampen er stor

Efes. 6. 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Leser vi dette ordet nøye så er det åndsmakter i himmelrommet som påvirker oss mennesker til å gjøre imot Gud og Guds ordninger lærer Guds ord her i Efeserbrevet.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Hvor opererer Satan først og fremst? I de områdene i våre liv det mørke har sitt hovedsete, det er i vårt hjerte og sinn.

Efes. 4. 17 Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet, 18 formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse, 19 de som følelsesløse har overgitt sig til skamløshet, så de driver all urenhet tillikemed havesyke.

Når Satan har fri tilgang i mennesket formørkete sinn og en ikke tar Guds ord, bibelen møye, da gir vi Satan spillerom som han til det fulle utnytter og spiller på.

Hva er løsningen? Gi Herren Våre hjerter og la Guds ord påvirke og styre oss. Dette er hensikten med Smyrna Oslo, å være et fyrlys og la Guds ord være i sentrum, ikke noe annet. I denne tiden der åndskampen er så stor og sterk, er det kun når Guds ord blir holdt oppe og etterlevd at vi vil vinne åndskampen.

Efes. 6. 10 For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

Vi skal bli stående etter å ha overvunnet alt, da må vi ta vare på Guds ordninger, her vil kampen stå. La meg ta med en siste ting som er innad i menigheten.

Kvinnelige Pastorer, eldste etc. er Satan renkespill mot menigheten.

Er dette så viktig? Hvordan kom Satan til i Edens hage? Vi leser at Satan stilte spørsmål og manipulerte og lurte Eva.

1. Mosebok 3. 1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven? 2 Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i haven; 3 men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal I dø. 4 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; 5 for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt. 6 Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt.

Dette er og forblir Satans fremgangsmåte. Han stiller spørsmål ved det Gud har sagt, nåe en setter tvil på Guds ord. Så tar en bort det Gud har sagt, og da er det fritt frem for Satan å gjøre hva han vil. Gud har selv sagt det klart i sitt eget ord at kvinner ikke kan bli Pastorer eller eldste.

1. Tim. 2. men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger. 11 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.

Hva gjør en i dag? En klarer å vri Guds ord som Satan gjorde det for 6000 år siden og hva gjør en etterpå? En innsetter ved bønn og håndspåleggelse kvinnelige eldste og Pastorer. Ved dette gjør en ikke Guds gjerning, men en gjør Satans gjerning. Dette virker så fint og ufarlig ut, men det er slik Satan operer. Og når menighet er Sannhetens støtte og grunnvoll, hvem skal da stå opp for Sannheten når selv Menigheten svikter? Det er her den dypeste og farligste kampen vil foregå, hvem vil seire til slutt?

Guds løsning, reise opp menigheter og tjenester som står for Sannheten!

Slik jeg ser det, så er Smyrna Oslo og alle andre menigheter Guds løsning nr. 1.
Den tjenesten Gud har gitt meg med å holde frem Guds ord er løsningen.

1. Pet. 4. 11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Det er dette vi her i Smyrna Oslo og jeg i min tjeneste legger mest og avgjørende vekt på, for å bli stående etter å ha overvunnet alt, holde frem Guds ord og tale som Guds ord, da vil en også ha Guds ordninger intakt.

Vil du være med på dette? Støtt opp om min tjeneste og Smyrna Oslo, og kutt ut alle menigheter og tjenester som undergraver Guds ord og Guds ordninger, det er min varmeste og beste anbefaling. Vil du være en medarbeider? Kom på møtene, be for oss og støtt oss økonomisk, da vil du være med å bygge Guds verk i denne tiden!

Hva er viktigst?

Alt Guds ord er viktig og alle sider ved Guds ord er viktige, ingenting skal bli utelatt. Men å ha sunn, allsidig og riktig bibelundervisning som en etterfølger i liv og lære, må være av avgjørende betydning.

Hosea 4. 6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.

Åndelig mat!

Det er her menigheten svikter som vi i Smyrna Oslo ønsker og vil ha en forandring, sunn, god og allsidig bibelundervisning. Dette la Paulus også slik vekt på og forkynte hele Guds råd til frelse.

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

Det er her både kampen og løsningen er, å forkynne hele Guds råd til frelse klart, tydelig uten å trekke noe i fra eller legget noe til. Ønsker du å stå med og være med i en slik u Norsk menighet? Da er Smyrna Oslo en alternativ og en mulighet for deg, hvis du vil gå hele veien med Gud og tjene ham 100 % i denne tiden!

Vi tror på bibelen, og etterfølgelse er vesentlig og det er her en skiller klinten fra hveten ved å se om en etterfølger Jesus og Guds eller ikke. Det hjelper ingenting med å si at en tror på Jesus, hvis en ikke etterlever og lever etter hans budskap!

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-171-forkynnelse-av-hele-guds-rad-til.html

Ingen kommentarer: