søndag 18. september 2011

Nr. 192: USA – Verdens nest viktigste land!

Nr. 192:

USA – Verdens nest viktigste land!

Fra Wikipedia: USA, offisielt Amerikas forente stater (engelsk United States of America) er et land i Nord-Amerika. Landet er en forbundsrepublikk bestående av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier. De 48 delstatene som utgjør det kontinentale USA grenser til Canada i nord og Mexico i syd.

USA har et areal på 9 826 630 kvadratkilometer. Det gjør USA til verdens tredje største land, etter Canada og Russland, og omtrent på størrelse med Folkerepublikken Kina. USA har rundt 300 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India.

Føderasjonen bestod opprinnelig av tretten kolonier som løsrev seg fra Storbritannia i 1776. I løpet av 1800-tallet ekspanderte USA kraftig mot vest, samtidig som landet tok i mot store mengder innvandrere fra hele Europa. Innvandrerne - som siden 1900-tallet har kommet fra hele verden - har gjort det amerikanske samfunnet demografisk svært heterogent, og landet består av svært mange forskjellige etniske og religiøse grupper.

Etter andre verdenskrig ble USA én av verdens to supermakter, samtidig som amerikansk film, musikk og annen kultur fikk stor påvirkning på hele verden. Etter den kalde krigens slutt rundt 1990 har USA vært verdens klart ledende økonomiske og militære makt. Landet huser mange av verdens mest kjente universiteter og forskningsinstitusjoner, og er verdensledende innenfor høyteknologi.

Som forbundsrepublikk er den politiske makten i USA delt mellom de føderale styresmaktene i Washington og delstatene. På føderalt nivå er makten delt mellom presidenten (siden 2009 Barack Obama), en kongress med to kamre og høyesterett. En tilsvarende struktur følges i store trekk i de fleste delstatene, med en politisk valgt guvernør, en delstatskongress og en delstatshøyesterett. De to store og dominerende partiene i USA kalles republikanerne og demokratene.
Religion er en viktig del av dagliglivet i De forente stater, og samfunnet er langt fra like sekularisert som i Vest-Europa. Seks av ti amerikanere mener at tro er en svært viktig del av tilværelsen.

Religiøs tilknytning måles ikke av United States Census Bureau, og tallene for religiøs tilhørighet er derfor noe usikre. CIA World Factbook anslår antallet troende mennesker i USA til 90 %. De fleste religiøse er kristne, der forskjellige protestantiske grupper utgjør 52 % av befolkningen. Deretter kommer katolikker med 24 %. USA har også 2 % mormonere, 1 % jøder og 1 % muslimer. Tradisjonell indiansk religion er forholdsvis lite utbredt som trossamfunn, men har en viss oppslutning.

Kreasjonisme er svært utbredt i kristne miljøer i USA. Rundt 50 prosent av befolkningen tror at verden ble skapt for noen tusen år siden, mens kun 11 prosent av befolkningen i Norge ikke tror på at det i dyreriket har foregått evolusjon. Det er et skarpt skille mellom kirke og stat i De forente stater, noe som garanteres av grunnloven. Likevel brukes kristen symbolikk mye, blant annet omtales USA som «én nasjon under Gud» i Pledge of Allegiance. Dessuten har landets pengesedler nasjonalmottoet «In God We Trust» påtrykket.
Religion er også en viktig del av amerikansk politikk, og kandidaters tro er ofte et viktig spørsmål i valgkamper. Alle presidenter gjennom landets historie har kommet fra en protestantisk bakgrunn, med unntak av John F. Kennedy som var katolikk. Tilhengerne av Det republikanske parti har som regel en mer uttalt tilknytning til kristenkonservative miljøer enn tilhengerne av det demokratiske parti (sitat slutt).

Dette var litt om Amerika, men hvorfor er Amerika så viktig og nest etter Israel er det verdens viktigste land, hvorfor? Skal nevne 5 grunner for det.

1.) Deres støtte til Israel.

2.) At de huser så mange Jøder som bor der fritt og trygt.

3.) Deres religions frihet.

4.) Deres muligheter for menneske å utvikle, mene og være frie.

5.) At det er så mange gode, sterke og bibelske menigheter og vekkelser som kommer fra Amerika gjennom flere hundre år.

Dette er en av mange ting, men jeg vil stoppe ved 1. punkt som er meget viktig og det er punkt Nr. 1.

1.) Deres støtte til Israel. F. eks gang etter gang i FN så har de stått opp for Israel og gjennom både myndigheten og “rike” Jøder i Israel får Israel en vesentlig del av sin støtte om de klarer seg bedre og bedre selv på tross av alle deres utfordringer og de har mange nye innflyttere å ta seg av hvert år.

Fra Wikipedia: Forholdet mellom Israel og Amerikas forente stater har utviklet seg fra en innledende USA-polise for sympati og støtte for opprettelsen av en jødisk stat i 1948 (USA var det første landet som anerkjente etableringen av staten) til et uvanlig vennskap som kobler Israel med USA som prøver å balansere konkurrerende interesser i Midtøsten-regionen. USA har blitt ansett som Israels mektigste og mest støttende allierte i nesten 40 år og er vert for det årlige honnørparade for Israel i New York. USA er Israels største handelspartner, som står for 22,4 % av Israels 43,19 milliarder USD i import, og 42,1%nbsp;% av Israels 40,14 milliarder USD i eksport årlig (2005). USA forsyner også Israel med 2,4 milliarder USD i militær assistanse årlig, som tilsvarer 24,5 :% av Israels årlige militærutgifter (2005) Israel er det 19. største mottakeren av amerikansk utenlands bistand (sitat slutt).

Som vi forstår så er båndene mellom Israel og USA veldig sterke og viktige. Uen en forstår dette, vil en ikke forstå hvorfor USA blir angrepet og svertet av så mange. Selvfølgelig er det mye å si om dette og det er flere innfallsvinkler, men det er noe som på tross alt binder oss i den vestlige verden i særdeleshet i sammen på tross av all fra som er feil og frafall, det er den:

Jødiske-kristen arven:

Fra Wikipedia: Jødisk-kristne (i britisk engelsk, jødisk-kristne) er brukt i USA siden 1940-tallet for å henvise til standarder for etikk er felles med jødedommen og kristendommen. Begrepet brukes også i en historisk mening å referere til sammenhengene mellom forløperen til kristendommen og jødedommen (sitat slutt).

Nå skal jeg stoppe her, men båndene mellom Israel og USA er av uvurderlig betydning og vi bør ikke bare be for Israel, men også USA da de er Israels viktigste støttespiller og beskyttere, enn så lenge!


Relatert link: http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian

Ingen kommentarer: