søndag 11. september 2011

Nr. 206: Jesus only læren er også vranglære!

Nr. 206:

Jesus only læren er også vranglære!

Matt. 17. 8 Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene.

Jeg har ikke førstehåndskjennskap til Jesus alene som jeg har til treenighetslæren. Treenighetslæren har jeg hørt om hele livet mitt. Først var jeg Lutheraner til jeg var 16 år, så ble jeg frelst og var med i de Frie Venner til jeg var 20 år og siden det har jeg vært Pinsevenn kort fortalt. Pinsevennenene tror på treenighetslæren, men det er de som forkaster treenighetslæren som jeg også gjør, men de tror allikevel annerledes enn hva jeg og vi i Smyrna Oslo tror og lærer.

Slik jeg har forstått Jesus alene læren

De tror at det er èn Gud som hele tiden operer i forskjellige funksjoner. En gang er han Gud Fader, så Sønnen Jesus Kristus, så Ånden, så er han Jesus igjen, så er han til slutt kun Gud Fader. Dette er selvfølgelig ubibelsk og en forflatning av læren om Gud og Guddommen. Den er like forkert og ubibelsk som treenighetslæren.

Men de tar og har rett på et punkt, det er at de døper i Jesu Kristi navn, noe som er helt riktig. Dåpen er knyttet til Jesus og vår forening med ham i symbolsk og bibelsk handling.

Men leser en nøye gjennom hva andre lærer, så er faktisk den Katolske Kirka ikke så ekstrem og ubibelsk som Protestantene er, da de lærer at det er en triade Gud som var fra evighet og er til evighet, noe som er demoners lære da dette kommer i sin opprinnelse fra det gamle Egypt og Hellas. Katolikkene ser også den hellige Ånd som en kjærlighetsrelasjon mellom Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus, noe som er helt riktig.

Abels blod taler

Når jeg studerer dette emne, så forstår jeg mer og mer at både treenighetslærerne og Jesus only sitter fast i en kvikksand av feilaktig, ubibelsk og på mange måter demonisk forståelse av Gud og Guddommen.

En leser f. eks noe i Guds ord som enten er feil oversatt eller er en illustrativ uttrykksmåte, og gjør alt til et mønster som skal passe inn. F. eks står det at Abels blod taler i Hebreerbrevet 12. Dette med å tale må en da forstå illustrativt, blod kan ikke tale! Leser vi også nøye Jesu undervisning står det at en annen talsmann, eller som det står i grunnteksten, en annen som taler eller en som taler istedenfor meg. Jesus er nå fysisk i himmelen, men han meddeler seg selv til oss ved sin Ånd. Å gjøre denne Ånd til en egenperson, er så grammatikalsk og ubibelsk feil og surrete det går an å bli! Likeledes blir det også feil å tilbe Guds ånd, for det er Gud som skal ha all tilbedelse og ære og Sønnen Jesus Kristus skal opphøyes og æres.

Hva mener Jesus only lærerne?

Som sagt, de er slik jeg har forstått det uglesett blant treenighetslærene, da de i det store og hele er veldig arrogante og selvrettferdige på det punktet.

Dessverre tror de aller fleste kristne på denne demoniske lære at det er en triade Gud fra evighet til evighet som er misvisende og feilaktig. Mens Jesus only tror at det er èn Gud som operer som en triade, av og til som Ånd, av og til som Fader og av og til som Sønn da dette er titler på den ene og sanne Gud!

Hva lærer så Guds ord og de første kristne?

Guds ord lærer at det er kun og alene Gud Fader som er før noen andre, den første som han frembragte og fødte ut av seg selv var Sønnen Jesus Kristus i sin preeksistens, dernest englene etc. den hellige Ånd er ingen egenperson, men en del av Gud Fader selv. Derfor ba David i Salme 51 ta ikke DIN hellig Ånd i fra meg. Hvem sin Ånd? Guds Ånd. Etter pinsefestens dag ble alle mennesker gitt mulighet til å få del i den Ånd ved troen på Jesus. Jesus er fremfor alt vår frelser og Herre, derfor skal han når tiden er inne, overgi alt tilbake til Faderen – som er den eneste sanne Gud.

Hvilken “trosbekjennelse” hadde de første kristne?

Den var meget enkel og klar da de ikke trodde på en triade Gud som enten var en triade Gud eller opererte som en triade som Jesus only bevegelsen tror og lærer. Gud er èn, ikke to eller tre eller fire. I den ene Gud, er det ingen som er som Faderen, da han er opphavet til alt. Men han har i tidens morgen, latt en komme ut av seg selv som er han selv lik, det var Sønnen Jesus Kristus. Er Jesus derfor Gud? Ja, men da i kraft av hvem han er gått ut i fra og ved at han har vist oss hvem Faderen er. Kan han sidestilles med Gud Fader? Nei, det kan ingen, selv ikke Sønnen.

1. Kor. 8. 4b. “at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham”.

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-32.html

Ingen kommentarer: