fredag 9. september 2011

Nr. 189: Falske profeter eller sverter vi Herrens vitner?

Nr. 189:

Falske profeter eller sverter vi Herrens vitner?

2. Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. 6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse. 8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen. 9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Endetids villfarelse!

For meg så er det klart at nå i endetiden pågår der en massiv villfarelse! Det ser vi på flere måter. Bare ta her i Norge. Kan med letthet nevne mange, mange ting men for å korte meg ned til å nevne noen som er blant de falske profetene (Matt. 24.11) og de åndelige retningene som Jesus selv nevnte som skjer nå rett før Jesus kommer igjen.

1.) Den Norske statskirke er i ferd med å bli såpass homovennlig at en ikke kan regne den som en kristen menighet + alle andre sider som den underslår Guds ord på.

2.) De frikirkelige bevegelser i Norge er blitt så avmålt at de reagerer på ingenting, akkurat som en mann som sover. Selv når kvinnelige Forstandere\Pastorer\eldste blir innsatt, reagerer ingen lengre. Hvor kommer dette til syne? Jeg kjenner kun noen få som reagerer og de blir fort skviset ut, det er de falske profetene som Jesus advarte imot som godtar en slik praksis!

3.) Visjon Norge og Jan Hanvold. Evner og klarer en ikke å se at Jan Hanvold er en falsk profet, som det ligger helt opp i dagen er, hvordan skal en klare å avsløre og se de andre falske profetene som operer og som ikke er så ille og så åpenbart er en falsk profet som han er? Jan Hanvold er en prototype på en falsk profet. Lever i åpenbar synd da han er gjengiftet som troende der han selv hadde skyld i sine flere bryte ekteskap (dette sier han selv), lever godt på innsamlede midler og forbanner de som går imot ham, typiske trekk for en falsk profet!

4.) Når prestene i den katolske og lutherske kirka står og forteller menneskene at de blir Guds barn ved å få noen skvetter vann på hode, så er de falske villedere som leder menneskene til fortapelse! Det er kun ved troen på Jesus en blir et Guds barn, og ved å ta imot Jesus. Den som tror har evig liv sier skriften.

5.) Hele den pinse\karismatiske bevegelse der dette er med å bli en “enhetsbevegelse” er de falske profetene Jesus advarte imot. Dette er selvfølgelig et kjempetema med mange nyanser og sider. Men tro på den hellige Ånd, syner, åpenbarelser, visjoner, positiv til Israel etc. Ingenting av dette virkelig frelser og fører oss videre på himmelveien. Det er kun troen på Jesus og følge Jesus i liv og lære som fører frem. Her gjør den pinse-karismatiske bevegelse en stort bomskudd som ikke setter Jesus og evangeliet i sentrum, men alt annet som mange ganger også hører hjemme i evangeliet. Derfor er denne forførelsen så snedig og på mange måter vanskelig å avslører!

Emanuel Minos og Co., vår tids Bileamer!

Når skriften lister opp falske profeter, som Jesus selv sa skulle komme mange av i endetiden. Så er Bileam verd et studium, da han på mange måter var “ren” selv, kom med ekte Messias profetier og velsignet Guds folk jødene. Men hva gjorde ham til en falsk profet? Kort fortalt, han åpnet opp for andre som var råtne, perverterte og kåte tvers igjennom. Denne beskrivelsen på Bileam passer på Emanuel Minos, David Østby, Arvid Bentsen, Lise Karlsen, Norvald Yri og alle andre som “gladelig” stiller opp hos den Jan Hanvold og Visjon Norge.

Det er bare å håpe på at flere skal våkne opp! Eller er frafallet gått så langt at Jesu ord er i ferd med å gå i oppfyllelse? Som han sa i:

Lukas 18. 8b Og Herren sa: « Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

I grunnteksten står det egentlig det samme som vi finner her i GT:

2. Krøn. 16. 9 For Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham.

Det er et sammenlignbart ord om GT er skrevet på Hebraisk og NT på Gresk. Det er som Herren sier at han må speide etter å finne den opprinnelige, faste og ekte troen som Apostlene og de første kristne hadde. Hele kristenheten er mer eller mindre blitt ført på avveier og kommet bort i fra den troene som Herren vedkjenner seg.

Jeg får hatske mail, hatske telefoner etc. da jeg advarer imot dette, selv om jeg lever i samsvar med det jeg preker (Gud være ære og takk for det), preker Guds ord. Mens de falske profetene blir forsvart, lovprist og får økonomisk støtte.

Er jeg en spotter?

Salme 1. 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere.

Det siste nye jeg hørte var at jeg var en spotter da jeg sier at Jan Hanvold er en falsk profet og når en advarer imot ham og Visjon Norge er enn en spotter!

Men hei, jeg lever som jeg preker, Hanvold lever og preker direkte imot Guds ord. Hvem er da en spotter? Svaret gir seg selv, jeg blir ikke forundret snart over noe lengre. Tenk også på alle de som støtter Hanvold og Visjon Norge økonomisk? Det er virkelig å holde liv i de falske profetene i tiden, ufattelig og trist å se dette.

Jeg spurte i overskriften på artikkelen: Falske profeter eller sverter vi Herrens vitner?

Min erfaring er at i det brede lag av kristenfolket er de aller fleste mer eller mindre apatiske og følger ikke med. Men de som følger med, alt for mange av dem tar så styggelig feil og egentlig går Satans ærend når de tror de går Guds ærend. Dette advarte Jesus imot.

Joh. e. 16. 1. Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall. 2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud. 3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner Faderen eller meg. 4 Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa det.

Når en mener og tror at en støtter Herrens vitner ved å boikotte, skvise ute og ikke stå opp og forsvarer Herrens sanne vitner, da er en virkelig kommet langt på natt. Det er det jeg er overbevist vi er kommet hen, både her i Norge og ellers over hele den vestlige verden. Jesus ord er gått i oppfyllelse, og det skjer like for våre øyne som han sa i Matteus 24 om mange falske profeter skulle oppstå. Paulus sier det samme flere plasser, ikke minst i sine brev til Timoteus. Vekter, hvor langt på natt er vi kommet spør jeg meg selv virkelig i denne tiden? Hvor lenge skal dette kunne gå, før noen våkner opp og sier i fra eller at Herren tar skjeen i egne hender og lar dette gå om kull? Jeg vet ikke, men Gud vet, ære være hans dyrebare og hellige navn!

"Men når Menneskesønnen kommer, skal han da finne troen på jorden?" Dette ordet står i en sammenheng der Jesus taler om utholdenhet i bønn - og jeg tror
det er det Jesus taler om her. (Jeg tror ikke vi, uten videre, kan ta dette ordet som en profeti om det generelle tros-nivået på jorden før hans annet komme, slik det ofte blir tolket som.) Hva er det da Jesus vil understreke med dette, litt gåtefulle ordet? Slik jeg forstår det, så vil Jesus med dette si: Det nytter alltid å be, selv om det ofte ikke ser slik ut. Og like så sikkert som at bønnen har sin tid, så kommer bønnesvaret også i sin tid! Derfor, hold ut inntil enden, da skal du bli frelst og få oppleve den store velsignelsen ved å være tro inntil enden og bli stående etter å ha overvunnet alt som er Herren mål for oss alle.
Videre: Det er Jesus selv, Menneskesønnen, som kommer med svaret, bare du ikke blir trett og gir opp!
Troen er den "antennen" han ser etter når han kommer!
Slå derfor ikke antennen ned for tidlig! Ha antennen oppe, slik at Guds kraft har sin kanal til deg, og kan skape noe nytt, når Jesus kommer nær!
La Menneskesønnen finne troen på jorden (der du er) når han kommer!

MER HELLIGHET GI MEG

1. Mer hellighet gi meg,
mer kraft i min ånd,
mer tålmod, ei klage,
mer fri syndens bånd,
mer tro på min Fader,
mer sans for hans ord,
mer lyst til å tjene,
mer trofast på jord.

2. Mer takknemlig være,
mer tiltro til Gud,
mer sannhet å lære,
mer tro på hans bud,
mer sorg for hans smerte,
mer tenke derpå,
mer ydmyk av hjerte,
mer ”nesten” forstå.

3. Mer renhet du gi meg,
mer styrke i savn,
mer fri fra all jordisk,
mer tro på ditt navn,
mer verdig for riket,
mer offer av meg,
mer renset og hellig,
mer, Frelser, lik deg.


Relatert artikkel: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Ingen kommentarer: