søndag 19. mai 2019

Nr. 2467: Det er selvfølgelig et stort mørke både over og i mennesker som tror de gjør «det rette» når de kan tillatte seg selv å gjøre slike ting som PBE her i Oslo gjør!

Nr. 2467:

Det er selvfølgelig et stort mørke både over og i mennesker som tror de gjør «det rette» når de kan tillatte seg selv å gjøre slike ting som PBE her i Oslo gjør!


Adolf Hitler var en tysk nazistisk politiker og diktator. Han ble utnevnt til rikskansler i 1933 og var statssjef i årene 1934–1945.
Hitler ble enig med den tidligere rikskansler Franz von Papen om at nasjonalsosialistene og de tysk-nasjonale skulle inngå et regjeringssamarbeid. 30. januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler.
Resten er historie – om en ond historie. Hitler og PBE er begge «lovlige» myndighetspersoner. Selvfølgelig dreper ikke menneskene i PBE, men nå skal de begynne å kreve penger av oss bare p.g.a. vi ikke vil følge deres ordrer, akkurat som Nazistene holdt på. De begynte i det lille, men endte i det totalitære. 

Jo, den som tror blindt på demokrati og mener at «demokrati» alltid har «rett», er nok på ville veier.
Det er først når Jesus kommer og oppretter sitt tusenårige fredsrike at det vil bli fullkommen rettferdighet. Før det vil vi kun se bruddstykker av rettferdighet!
I saken imot oss er det ren ondskap som ligger bak våre pålegg. Hvorfor kan jeg si det så dramatisk?
Når vi får muntlig lovnad om å bygge flere ganger en enkel mur som ikke skiller seg ut på noen som helst måte. En bod som nabo rett borti får dispensasjon på å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss. De får lov å ha sitt stående, og vi rive vårt. Dette er ikke noe annet enn et falsum som er bitt initiert av mørke og løgnaktige krefter i PBE her Oslo sine hoder og hjerter. Som de har satt ut i sine rigide vedtak, dessverre forsvart av Sivilombudsmannen, Fylkesammen og Norske domstoler. Tro blindt på demokrati at det alltid gjør «rett», er egentlig en forførelse og villeding!
Vil også si at alt er bygget på vår eiendom, gi slike pålegg som dette er så imot demokrati og vanlige rettsfølelse at det vitner om at dette er egentlig ikke demokrati, men diktaturet!Joh.e. 16. 2b det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.

Vi mennesker er åndelig og moralske vesener på en helt annen måte enn dyra. Men hva er det fremste med dyrene i forhold til oss mennesker?
Det er at i dyreverden er det den sterkeste som råder og regjerer.
Blant oss mennesker er det helt andre ting som er viktige og som betyr noe. Ikke minst å gjøre det som er moralsk rett og godt.

De fremste til å gjøre det som er rett og godt bør og skal være de mennesker som jobber og er innforbi det offentlige – myndighetene, Skriften sier følgende.

Rom. 13. For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; 4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.

Det var det «offisielle» Rom som i Roma bl.a. i Colosseum og andre steder utførte de mest barbariske og grufulle avretninger, barbari og kamper til forlystelser i alle mulige varianter for å se kamp, blod, død og atter mer grufulle gjerninger.

Det var det «offentlige» Tyskland med en lovlig og demokratisk valgt folkeleder og åpenbart totalt forskrudd Adolf Hitler som drepte ikke bare 6 Millioner Jøder. Men var ansvarlig for 2 Verdenskrig med sine barbariske og grufulle ugjerninger der en regner med at det døde flere mennesker i denne grufulle krigen som det var mennesker i Tyskland da krigen startet.
Uansett, det å blindt tro på de offentlige myndigheter er mye, mye verre enn å tro på mye annet.
Selvfølgelig må vi ta våre vurderinger og ikke godta alt hvis det viser seg at det som myndigheten holder på med er av det onde, og ikke av det gode!

Det er forskjell på å stjele 1000,- kr og 1 Million, men det er tyveri begge deler.

PBE her i Oslo har selvfølgelig ikke gått så langt som Nazi Tyskland gjorde, men det er allikevel de samme onde prinsippene som ligger til grunn her.
Det er «lovlig» offentlige organer som tar seg til rette. Tror de kan og oppfører seg som andre mennesker er dritt og kjører over dem.
Her er faktisk de ganske så like, og vil ikke høre på andre mennesker sine argumenter, men bare kjører på!

Jeg tror det er rett, bibelsks og sunt demokratisk de vi gjør, akkurat som alle andre som har stått opp imot urett, forskjellbehandling og annet. Jeg tenker bl.a. på Martin Luther King jr. som sto opp for de svare, som var blitt undertrykt og forskjellsbehandlet i USA gjennom flere hundre år.

Da han sto opp og frem var det med en veldig motstand, og det var faktisk ikke bare han som sto opp imot den uretten og forferdelige behandlingen de mørkhudede eller svarte hadde fått i USA gjennom så lang tid!

Jeg/vi kjemper en legitim demokratisk kamp eller prosess da jeg/vi mener at både vi og Norges befolkning blir ført bak lyset med en stat eller kommunale etater som opptrer arrogant!
Som vi i blind lydighet blir tvunget til å følge selv om det går imot all sunn fornuft og demokratiske og sunne prinsipper.


1.)  Forskjellsbehandlet.

Jeg har lest igjennom drøssevis med andre mennesker som har gjort noe «ulovlig». Samtlige som har en så liten grad av overtredelse og som søker PBE på en god og seriøs måte har fått innvilget dispensasjon. At vi ikke får er virkelig forskjellsbehandling.

2.)  Urettferdig behandlet.

Når bl.a. nesten nærmeste nabo bygger «ulovlig» samtidig med oss, og får dispensasjon 57 ganger i større utstrekning enn oss. Da blir vi virkelig urettferdig behandlet! Vi har ikke spurt om å havne i denne posisjonen. Men realitetene er slik. Vi er 120 % uskyldige i denne saken, men PBE er 1000 % skyldige p.g.a. deres onde handlinger overfor oss med å overhode oppfører seg slik de har gjort nå faktisk gjennom flere år! Det er kun onde mennesker som holder på slikt, ingen som ønsker og arbeider for det beste for andre.

3.)  Vi har ikke gjort noe som bryter med hva andre har gjort.

Andre bare noen menter i fra der vi bor har f.eks. lenge mur, høyere mur og ligger mye mer ut i veibanen enn vår mur. At vi da skal måtte rive alt, er etter vår oppfatting Norges historiens større og verste «ulovlighet sak» ikke fra vår side. Men fra Plan- og Bygningsetatens side her i Oslo.

Sluttkommentar:

Det er først når Jesus kommer igjen og oppretter sitt fredsrike at det vil være fullkommen rettferdighet. Demokrati som vi har i den vestlige verden er langt ifra fullkomment. Men det er det vi må forholde oss til.
Adolf Hitler ble lovlig vagt, det viser bare demokratiets svakhet at det er makta som rår.
Her ser vi at PBE lyver, driver med maktmisbruk, forskjellsbehandlet, urettferdig behandlet og har ikke gjort noe som bryter med hva andre har gjort.
Hva kan en da gjøre? Vi har prøvd å fremme dette innforbi Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene her i Norge. Der en beskytter hverandre, lyver, fordreier sannheten og det meste er lagt ut for om mulig å trykke oss ned.
Hva vi kommer med av argumenter blir ikke trodd. Hva skal en da gjøre?
De vil nå ha oss til å fjerne disse nydelige tingene vi har bygget.
Selvfølgelig vil vi ikke dette, det er selvfølgelig bare mørke som vil noe slikt.

Det er også underlig at den som avgjorde saken vår hos Fylkesammen Marius Vamnes som representerte Fylkesmannen i Oslo, bestemte at vi skal rive mur, trapp og bod på vår eiendom.
Men han godkjente alt som Kjell Inge Røkke har bygget om det var tusen ganger mer «overskridelser» enn våre!

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2399-var-klage-til-fylkesmannen-med.html

https://blog.janchristensen.net/2019/03/nr-2419-marius-vamnes-som-representerte.html
Dette er demokrati! Ikke noe annet enn et falsum og en bløff! Sannheten er det ikke, men løgn!

Ingen kommentarer: