onsdag 22. mai 2019

Nr. 2469: Hver gang vi har vært i klammeri med det «offentlige» Norge har vi opptrådt redelig og godt, det kan ikke sies om dem!


Nr. 2469:
Hver gang vi har vært i klammeri med det «offentlige» Norge har vi opptrådt redelig og godt, det kan ikke sies om dem!

Vi har vært i klammeri med en del myndigheter, etater og andre offentlige institusjoner.
Alt er egentlig noe uforståelig da både jeg og min kone 100 % ærlige og redelige i vår ferd.
Hvorfor skjer dette da allikevel? Slik vi ser det, så er det åndsmakter som trigger diverse mennesker. Skriften sier dette i Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn.
Den Ånd som er virksom i vantroens barn er ikke noe annet enn Satan og hans demoner, som får mennesker til å gjøre slike ting som er uten mål og mening.
Selv om det tilsynelatende ser ut som ikke vi har vunnet frem alltid med våre argumenter, så er det at myndighetene og de offentlige etatene vi har hatt med å gjøre har «utlignet» det hele med diverse utspekulerte og uærlige knep etc.
De har manipulert, løyet, neglisjert våre argumenter og (mis)brukt makta si til sin fordel og vår bakdel. Lovet og løyet har faktisk vært som en rød tråd med vår erfaring med det offentlige. Det fungerer rett og slett ikke tilfredsstillende og slik det skal gjøres rett og slett etter vår oppfatning i en ganske så stor utstrekning.

Jeg tør påstå av vår erfaring med det offentlige at vår moral, troverdighet og alt annet overgår hva vi har erfart i det offentlige Norge mange ganger. Derfor er det egentlig ikke demokratiet og «reglene» som er problemet, men menneskene!

La meg kort nevne noe få ting i fra noen av de sakene vi har vært med på.

Når jeg ser på alle de anklagene vi har fått imot oss av de offentlige myndigheter, så er lista blitt lang nå. For å nevne noen. Eller der vi/jeg har vært i klammeri med myndigheten p.g.a. myndighetenes maktmisbruk og åpenbare feilvurderinger!

1.)  Rundt 1990 så stormet Oslo politiet leiligheten vår og trengte seg inn der jeg sto naken etter å ha dusjet. Kona mi åpnet opp døra, og de trengte seg inn med voldsom makt og fratok passet mitt, det Norske. Jeg er både Dansk og Norsk statsborger, har dobbelt statsborgerskap. Deres påstand om at jeg var såkalt ulovlig innvandrer var ikke noe annet enn løgn! Passet ble fratatt og jeg skulle få deg igjen, noe jeg aldri fikk. Da lå politistasjonen på Økern, den som ligger i dag på Stovner, snakk om kjeltring streker fra politiet her i Oslo.

2.)  I 2004 hentet BV ungene våre da vi var på jobb, jeg og min kone. Grunnløse påstander og bare Djevelskap fra BV, alle påstander var løgn og overdrivelser fra begynnelse til slutt.

3.)  Rundt 2014 anmeldte Jan Aage Torp meg med en fiktiv anmeldelse da han hatet meg for å forkynne imot gjengifte. Han hadde som mål å få meg 2 år i fengsel og sikkert få tak i mest mulig penger da han krevde økenomisk oppreisning. Selve saken og rettsaken var ikke noe annet enn et mål fra politiet og domstolene å få domfelt meg. Det klarte de med løgn og bedrag. Det jeg ble dømt for var hverken i siktelsen eller debattert i retten, dette var et justismord.

4.)  Min Far døde i januar 2013 og ved en glipp ble det utbetalt litt for mye penger. Dette var noe som vår Advokat Harald Hetland skulle ha ordnet opp i. Dette ble ikke gjort, og NAV gikk rett til min arbeidsgiver og hentet penger på vegne av min søster som ikke hadde tilbakebetalt pengene. Dette var ikke noe annet enn et simpelt tyveri av NAV. Jeg vant frem på alle punkter etter mye skrive arbeid. Men aldri en eneste unnskyldning fra myndighetene selv om de stjal penger som var mine, og ikke noen andres!

5.)  Vi har fått pålegg om å rive mur, trapp og bod. Selv om vi har bygget dette bl.a. med og fått veiledning av kommunen til hvordan bygge alt. Det vi har bygget er meget pent, men skal ligge noen cm lengre ut i veibanen enn tillatt. Selv om alle i tilsvarende situasjon som oss får dispensasjon. Uretten imot oss er horribel da bl.a. nabo har fått dispensasjon 57 ganger med hensyn til utnyttelsesgraden på tomten. Det er en standard for oss, og en helt annen standard for alle andre. Dette forteller om trakassering, mobbing og utfrysning! Ille hva den Norske stat gjør og ingen reagerer. Men alt er på tross av dette, under Guds varetekt og kontroll.

1.)  Da Oslo politiet stormet leiligheten vår på Vestli som vi bodde da, lovet de at jeg skulle få igjen passet mitt. Først skulle de bare undersøke om de fant noen feil, noe de ikke gjorde. Selv om de hadde lovet meg passet tilbake, fikk jeg det ikke og måtte dermed få Dansk pass. Det vitner om at uærlighet og løgn er noe som dessverre er en gjenganger i stat, politi og den offenlige etat.

2.)  Da vi ble fratatt barna våre mens vi var på jobb i 2004 etter at BV hadde foretatt et fullstendig horribelt og feilaktig straks vedtak imot meg og min kone. Så ville ungene hjem til oss, og vår sønn kom hjem. Vi tok han da med til min Far og dette visste ikke politiet eller BV noe om. De fikk da panikk da de ville prøve å sette ungene opp imot oss, råttent som det var. Da ringte lensmannsbetjent Jarle Utne-Reitan at de kun skulle se at alt sto bra til, og vi skulle ha sønnen vår. Det første de gjorde når de kom, var å bryte løfte og ta han med tilbake til det usle BV. Løgn er noe som dessverre er en gjenganger i stat, politi og de offenlige etater.

3.)  Hele denne prosessen med Jan Aage Torp var løgn på løgn. Han hatet meg og den Himmelske blogg da vi påpekte hans horeri med at han var gjengiftet der Torp åpenbart var den som hadde skyld i sitt eget ekteskapsbrudd. Hva gjorde Torp da? Fikk politiet og domstolene imot meg, som var en smal sak åpenbart da kristendomshatet førte frem her som det alltid gjør det! Har selvfølgelig tusen ting til å nevne, men se for mer her:


4.)  Da min Far døde og vi fikk ved en misforståelse utbetalt for mye penger som skulle betales tilbake gjorde jeg det selvfølgelig. Men jeg skulle da ikke betale tilbake for min søster. Dette var en frekkhet uten like av NAV og den offentlige da de gikk inn på min lønnskonto gjennom Namsfogden her i Oslo og behandlet meg som en kriminell. Selv om jeg hadde betalt tilbake de pengene de skulle ha. Jeg vant over dem på alle punkter, og fikk pengene tilbake. De hadde hverken lov eller rett til å gjøre noe slikt.
5.)  Det siste som vi nå holder på med er at PBE her i Oslo, altså Oslo kommune har gitt pålegg om å rive mur, trapp og bod. Dette er ikke en situasjon vi har valgt selv, men som vi er kommet opp i p.g.a. PBE sin håndtering av saken. Har mange eksempler på hvordan de lyver, herjer og manipulerer. Tar med et av sikkert hundre andre eksempler.

Vi skriver dette til PBE at andre har fått dispensasjon med hensyn til mur, bod og trapp.

Så svarer PBE dette ved Nils-Henrik Henningstad.

Plan- og bygningsetaten ønsker å belyse at problemstillingen med plassering av en ulovlig mur på veigrunn ikke er en unik situasjon i Krokstien 2 C. Til eksempel er det i sak 201806484, 201815270, samt i ulovlighetssak 201717539 i Tamburveien 10 også vært oppført en mur på regulert veigrunn. Denne lar seg heller ikke godkjenne, og vil også måtte fjernes igjennom oppfølging i ulovlighetssaken.

Vi svarer dette:
Dere sammenlignet vår eiendom med den i Tamburveien 10. Her kjører det rutebuss forbi huset vårt 2 ganger i timen og vi har aldri hørt en lyd om at det var noe problem. Ikke brøytebil eller noe annet. Mens i Tamburveien 10 er det totalt annerledes. De har fått påpekning av offentlige myndigheter. Da skjønner vi at det er et problem å bygge «ulovlig». Men hos oss, det skjønner vi virkelig ikke. Se her for hva Brann og redningsetaten sier om eiendommen i Tamburinveien.Det står også om nevnte eiendom følgende: «BYM har vært på befaring i Tamburveien 10 og bemerker følgende: Støttemuren er satt opp 1,0-1,3 meter fra tidligere gjerde mot vei, som da også gjør at muren går over eiendomsgrensen flere meter langs veien ned mot hjørnet. Veien er blitt tilsvarende smalere og asfalt er skåret av og lagt på innsiden av muren for øyeblikket. Det er ikke god sikt eller plass til større kjøretøy inn på.»

Hos oss er alt stikk motsatt, at de får problemer er forståelig da det også er dårlig sikt og de har tatt seg til rette. Vi har overhode ikke tatt oss til rette, vi ringte ned til Kaja Aubert Lange hos PBE her i Oslo, og fikk klar og god veiledning. Vi bygget som anbefalt og etter veiledning, og det vi har bygget er fantastisk bra og ingen har dårlig sikt her eller noe annet da faktisk veibanen er blitt større og bredere etter vi bygget vår mur. Sammenligne dette som dere gjør i mailen deres, er for oss like uforståelig som alt annet dere har gjort og gjør i denne saken!


 Sluttkommentar:

Jeg kunne ha skrevet bøker om dette, men det er en del ting jeg har lært her.
Å forvente å få rettferdighet i denne verden, det er bare å glemme. Det aller beste er å prøve å legge alt bak seg, og gå videre med Herren. Det er Gud i sin tid som skal dømme disse menneskene, ikke jeg eller noen andre. Dommen tilhører Herren.

Rom. 12. 19 Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

4 kommentarer:

Birgir sa...

Hadde du opptrådt redelig, ville utfallet sannsynligvis blitt et annet.

Jan Kåre Christensen sa...

Forklar!

Anonym sa...

Rart at du ennå bor i dette landet som du hater.
Som ulovlig innvandrer burde du innse at du ikke er norsk.
Du minner meg om mulla Krekar (har endog samme advokat) som klamrer deg til et land du hater.
Du burde komme deg ut av Norge snarest dersom du mener at landet er så ille som du skriver.
Myndighetene følger i motsetning til deg landets lover.
Det vitnesbyrd du etterlater deg er lovløshet og anarki.
Torp anmeldte deg fordi du bedrev mobbing, hets og sjikane, og din unnskyldning om gjengifte tror ingen på. Du er ikke konsekvent på noe.
Du gjør og oppfører deg som det passer deg.


Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Rart at du ennå bor i dette landet som du hater.
Jeg hater da ikke Norge!

Som ulovlig innvandrer burde du innse at du ikke er norsk.
Jeg har dobbelt statsborgerskap, norsk og dansk.

Du minner meg om mulla Krekar (har endog samme advokat) som klamrer deg til et land du hater.
Ser ingen likheter mellom meg og Krekar.

Du burde komme deg ut av Norge snarest dersom du mener at landet er så ille som du skriver.
Tøv, dette er kun en syk udokumentert påstand!

Myndighetene følger i motsetning til deg landets lover.
Norske myndigheter følger både det ene og det andre, veldig ofte er det mer kriminelle enn de kriminelle!

Det vitnesbyrd du etterlater deg er lovløshet og anarki.
Torp anmeldte deg fordi du ble!le!le!edrev mobbing, hets og sjikane, og din unnskyldning om gjengifte tror ingen på. Du er ikke konsekvent på noe.
Tøv, Torp kom med falske anklager da han påstod at jeg hadde skrevet både det ene og det andre, men det som han egentlig hatet meg for VAR KUN EN TING, MIN FORKYNNELSE OM GJENGIFTE SOM BIBELEN IKKE GIR OP

Du gjør og oppfører deg som det passer deg.
Det gjør ikke du? Ha-ha!