tirsdag 1. oktober 2019

Nr. 2571: Saken imot oss er åpenbart en Åndskamp!


Nr. 2571:
Saken imot oss er åpenbart en Åndskamp!

Det er blitt lagt ut en artikkel på nettstedet Søkelys angående saken vår her:

Med tittelen «“Er under min/vår verdighet og betale eller etterkomme slike mennesker” skriver blogger om PBEs tvangskrav etter ulovlig oppført bod og mur.»

Der er det en skribent som har merket seg noe jeg ikke var klar over. I en artikkel jeg skrev for en 8 år siden regjer jeg med?!


Faksmile fra nevnte artikkel «Hvorfor Smyrna Oslo?»

Der skriver en person som kaller seg for” Mitt An Bud” følgende:

Dette skriver Mitt An Bud:
Leser følgende på Oslo Bibelundervisningssenter’s(tidligere Smyrna Oslo) sine hjemmesider :
“Jeg sa til Herren før vi flyttet at jeg ville ha hus der jeg kunne få plass til en stor terrasse, trampeline og svømmebasseng. Alt det har Gud gitt oss og mer til. Er ikke Gud bare god?”
Da forstår man kanskje bedre at dette faktisk er profetert og er dermed ingen materiell kamp, men derimot en åndskamp hvor krefter prøver å stanse forkynnelsen og omvendelsen som JKC preker for Oslo by.
(sitat slutt.)

1.) Dette er en åndskamp, ikke noe annet. Gud er med, da er Satan imot.

2.) Mitt An Bud skriver noe som jeg ikke husker at jeg hadde skrevet, takk for opplysningen Mitt An Bud, er glad for du skrev det du skrev.

Dette skrev jeg da lenge før denne konflikten, og så ser vi hvordan Satan etterpå prøver å forklare det som Gud har gitt oss og velsignet oss med som familie.
Satans fremste oppgave ser vi her, å «frata» oss troende det som Gud har velsignet oss med.

Dette ser vi med alt det som Gud gjør og har gitt sine barn og de som bekjenner hans navn.

Se på Israel, som ikke verdenssamfunnet unner dem at de får bo i sitt eget land og kaller Israels områder som Judea og Jerusalem for okkuperte områder.
Det har kun vært Israels områder 4000 år tilbake i tid. Ingen andre sitt, og Jerusalem inntok Kong David og gjorde det til Israels hovedstad for evig og alltid.

Her ser vi det samme hvordan mørkets krefter operer der de vil at det som er bygget og er på vår eiendom skal fjernes. Dette er selvfølgelig ikke Gud som står bak. Vi leser om Gud og Satan sine hensikter.

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Her ser vi at Satan og PBE her i Oslo operer på samme måten, som Bibelen beskriver det. PBE vil ødelegge det pene og estetiske vi har bygget, som er bare til gunst for alle. Mens jeg skrev for 8 år siden at Gud har velsignet oss.
Dette likte åpenbarte ikke Satan, og da ser vi resultatet av.
Vi blir forfulgt, Israel blir forfulgt og alle som påkaller Herrens navn. Men skriften har sagt at dette er en del av «pakken» å følge Herren, derfor også denne Åndskampen.

Matt. 5. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

Vi har vært 100 % redelige i denne saken. Ringte til PBE flere ganger og de gav klarsignal til å bygge mur.

Det er denne lovparagrafen som skulle vært anvendt hos oss, og når naboer får lov å utnytte tomten som 57 ganger mer enn oss. Da er det helt, helt uforståelig at vi blir behandlet på denne måten. Det er trist og ondt.

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon:

1.)   Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

2.)   Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

1.)  Når f.eks. muren vår blir mer «lovlig» nå enn hva som det var før med en skrånende tomt og sørpete som lå en 70 – 80 cm fra veibanen. Mens vår mur ligger 1meter fra veibanen. Så er det faktisk slik at det er den skrånede tomten som er mest «ulovlig!».

2.)  Det er kun fordeler med det vi har bygget. Da ligger våre prosjekter milevis innforbi å gi oss dispensasjon, da skal det gis dispensasjon.

At ingen vil gi oss dette, viser bare hvilken ondskap og urettferdighet som ligger bak den kampen dere har kjørt imot oss som er helt, helt hinsides all rettferdighet og anstendighet av det offentlige å gjøre!

Er det Åndskamp når PBE lyver, fordreier sannheten og vil at vi skal rive det som jeg skrev om før PBE kom inn i bildet at dette var Guds velsignelse?
Det mener vi, og andre med oss!

Sluttkommentar:

Det er i hvert fall ikke tilfeldigheter dette som skjer. Det som vi har ervervet oss på en lovlig måte. Bygget på vår egen eiendom, ønsker her onde krefter skal bli fjernet. Dette er ikke noe annet enn hvordan en gikk frem i tidligere DDR og andre totalitære stater!
Det er disse onde kreftene vi kjemper imot er temmelig åpenbart!
Be om seier i Jesu navn og i Jesu blod!
At vi får beholde det som er vårt! Både bod, trapp, bod og hus!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Har du noen gang spurt deg selv hvorfor du alltid er i konflikt med noen? Det være seg enkeltpersoner, menigheter eller myndigheter. Har du noen gang reflektert over om dette er en kristen mann (såkalt evangelist og bibellærer) verdig? Har du spurt deg selv hvilke signaler dette sender til samfunnet generelt?

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Har du noen gang spurt deg selv hvorfor du alltid er i konflikt med noen? Det være seg enkeltpersoner, menigheter eller myndigheter. Har du noen gang reflektert over om dette er en kristen mann (såkalt evangelist og bibellærer) verdig? Har du spurt deg selv hvilke signaler dette sender til samfunnet generelt?

Dette har jeg spurt meg selv og fått svar, og svaret er følgende.

Matt. 5. Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

Joh.e. 15. 20 Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Ja, jeg har aldri oppsøkt konflikter eller laget problemer.
Men mange andre har gjort det overfor meg, som Jesus sa vi måtte regne med!