mandag 25. juli 2022

Nr. 3040: Huseiere i Øvre Smestadvei 14 C her i Oslo bygget mur som er «ulovlig», men skal den rives for det? Da Norsk lov sier kort fortalt at hvis det er mer fordeler enn ulemper, skal dispensasjon og godkjennelse gis!

 Nr. 3040:

Huseiere i Øvre Smestadvei 14 C her i Oslo bygget mur som er «ulovlig», men skal den rives for det? Da Norsk lov sier kort fortalt at hvis det er mer fordeler enn ulemper, skal dispensasjon og godkjennelse gis!

 

Bilde av vår første og desidert beste saksbehandler i PBE.

Hun var alltid på tilbudssiden, en meget flink og dedikert dame.

I motsetning til de vi har fått etterpå, som har kun være interessert i å stille krav. Gjøre ting vanskelig og kvalmende.

Rett og slett vriene, vrange og kontrollerende har PBE vært imot oss av grunner vi ikke skjønner eller forstår.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

  

Nancy Sporsheim skriver om hvorfor de satte opp muren:


Da naboen hadde igangsatt og tilnærmet ferdigstilt muren med sin entreprenør i 2019, spurte entreprenøren oss om ikke vi også, i forlengelse av naboens mur, ønsket samme type stablemur Øvre Smestadvei slik at det ble helhetlig og estetisk ut mot veien. Vi hadde på det tidspunktet bare en stygg skråning med jord, grus og ugress ut mot veien. Da vår nabo i nr. 12 også tidligere hadde klaget til oss på at det rant vann langs veien og ned i garasjen nedenfor hos dem, mente entreprenøren at det også kunne avhjelpes med drenering, bedre masser og støttemur.

 

Vi var nok litt impulsive og takket ja til dette, i og med at entreprenøren ville gjøre det med en gang når han hadde gravemaskinen sin tilgjengelig på stedet.

 

Vi engasjerte samme entreprenør som vår nabo hadde benyttet. Det ble grave bort dårlige masser (leire) fra og med lyktestolpen som sees på bildet til høyre for vår nabos postkasse festet på muren, og opp til vår innkjørsel ved vår postkasse inn mot Øvre Smestad vei 16.

Det ble satt opp en «fortsettelse» av den stablemuren som naboen fornyet som erstatning for massene/skråningen ut mot veien, se til sammenlikning bildet fra september 2019 (deres brev på side 5). Det er ikke gjort noen endringer av betydning mht. høyder, se til sammenlikning bildet rett over fra nyere tid (deres brev på side 5).

Støttemuren er i dag nødvendig for å holde på massene som ikke ble fjernet, de nye drenerende massene og tujahekken i vår hage ut mot veien, og støtter forøvrig opp hagen slik den tidligere stygge skråningen gjorde.

Det er også blitt bedre parkering i veien, naboen har ikke lenger klaget på vann ned til sin tomt, og resultatet for øvrig er blitt pent. Naboen på andre siden av veien har flere ganger uttrykt takknemlighet fordi det er blitt finere i gaten og for deres utsyn.

(sitat slutt.)

 

De har åpenbart bygget denne muren på impuls som hun selv skriver!


Vi bygget en mur veiledet av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange, så for oss blir det i to forskjellige verdener.

Samt, vi dro muren vår inn en ekstra ½ meter i forhold til vår før godkjente skråning.

Men faktisk, argumentasjonen deres er ellers veldig lik vår.

Det er til gunst for alle det som er bygget. Hva gjelder da?

Ulovligheten eller dispensasjonsloven?

 

Det er åpenbart at her blir ikke loven satt vesentlig tilside.

Og det er kun til gunst for alle hva de har satt, da skal dispensasjon og godkjennelse gis.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-bygningsloven/id2701235/?ch=20

 

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket

 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

I vårt tilfelle og her, så er det temmelig åpenbart at hverken hensynene til lovverket. Kommer enn ikke i konflikt med.

Som det heter «hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt!» Det gjør det ikke.

Samt, det er også «tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering!»

Det er her som i vårt tilfelle, kun fordeler. Ikke minst det å holde fyllmassene på plass slik at det ikke kommer ut i veibanen.

Samt med hensyn til en flatere og bedre tomt.

Kan ikke se at det er noen bakdeler med hva som er bygget her på noen som helst måte. Det er nesten identisk likt med oss, det er en åpenbart fordel!

 

Sluttkommentar:

 

Det blir spennende å følge denne saken, hvem som vinner frem her?

Norsk lov eller PBE rigide og meningsløse forståelse og tolkning av lovverket?

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3042-eiendomskonge-og-mange.html

 

Vi følger spent med, og lar Olav Thon få siste ord her:

 

listen over feil de gjør er lang:- Prinsipprytteri, lesing av loven nærmest på fundamentalistisk vis, forskjellsbehandling, uforutsigbarhet. Eiendomsutviklere må behandles likt. Privatpersoner likeså. Utfallet av saksbehandlingen må ikke være avhengig av hvilken saksbehandler som har saken.

(sitat slutt.)

 

Vil bare ønske at noe må bli gjort, for slik som Plan- og bygninsetaten fungerer her i Oslo. Så bør den bort og vekk!

Den er med de ansatte der, så langt under pari.

At den er egentlig er demokratisk problem!

Hvis disse må rive, som har bygget noe som er til gunst for alle!

Så er det relerytterne i PBE som når frem med sin galskap!

16 kommentarer:

Anonym sa...

Veldig godt skrevet Jan Kåre.
Du bryr deg om andre åpenbart.
Du skriver til fordel for det karet som trenger dispensasjon og godkjennelse.
Selvfølgelig må de få dette.
Pen eiendom og mur de har.
Rive det blir helt feil.
PBE må våkne opp, fint du får belyst hvor ille PBE egentlig er.

Jan Kåre Christensen sa...

Det som Nancy har skrevet til PBE er veldig velformulert og godt.
Men innrømmer enn noen ovenfor disse at de bygde muren på inpuls.
Det vil disse regelryttere og vrange mennesker bruke for alt det er verd.
Vi ble veiledet av PBE, det vil de ikke engang svare på.
Og at vi dro muren 1/2 meter lengre inn enn hva vi hadde før og naboen har i dag.
Blir spennende å følge denne saken, og utfallet av saken.
Jeg heier på Nancy 😁

Anonym sa...

Jan Kåre, jeg ser på bilder i fra denne eiendommen på Oslos vestkant.
Den er da meget pen, tar bort overvann og er slik en eiendom skal være, topp på alle måter.
Det er galskap på lik linje med det som PBE holder på med ovenfor dere.
Det er som de ønsker å fjerne det som er godt, men behandle det som er mindre bra. Ja, rett og slett mange ting som burde og skulle blitt revet og erstattet med noe nytt og bedre!
Jeg også heier på Nancy, men enda mer på dere

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Jan Kåre, jeg ser på bilder i fra denne eiendommen på Oslos vestkant.
Den er da meget pen, tar bort overvann og er slik en eiendom skal være, topp på alle måter.
Det er galskap på lik linje med det som PBE holder på med ovenfor dere.
Det er som de ønsker å fjerne det som er godt, men behandle det som er mindre bra. Ja, rett og slett mange ting som burde og skulle blitt revet og erstattet med noe nytt og bedre!
Jeg også heier på Nancy, men enda mer på dere!

Svar:
Takk, enig at alt det som plan og bygningsetaten her i Oslo holder på med er ikke av det gode.

Her har Nancy og Andreas tror jeg han heter?
Gjort to store feil.

1.) Handlet på impuls.

2.) Muligvis ikke bygget helt korrekt mur?
Det står i hvert fall i PBE skriv følgende:

«Støttemuren dere har satt opp er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3 og er i tillegg
avhengig av dispensasjoner.»

PBE tillater murer på 1.5 meter, så da bør de være smidige og gi dispensasjon og godkjennelse!

Problemet er vel slik PBE jobber at overskridelsene er minimale og ubetydelige.
Det er fremfor alt slike PBE elsker å ta og holde på med!
Tror disse to har hende fulle av problemer når regelrytterne og disse hatefulle menneskene hos PBE begynner å herje og holde på.
Det er mange hatefulle mennesker der nede og i Oslo Kommune.
Kan nevne noen som den frekke og nærtagende spesialrådgiver i Oslo Kommune Petter Hval. Du har vel en av de frekkeste i Norge, Astrid Myhra Enhetsleder i Plan-og bygningsetaten, seniorrådgiver Lena Amdal og lista er lang med mennesker med hat og konflikter i blikket!


Anonym sa...

Enig med deg Jan Kåre, her bør PBE være smidige som de også skulle ha vært med dere.
Gi dispensasjon og godkjennelse.
Dere ble veiledet, saken til dere står uendelig mye sterkere!


Jan Kåre Christensen sa...

Ja, vår sak er vanntett
Ikke bare ble vi veiledet.
Vi dro den 1/2 meter ekstra inn fra før vår godkjente skråning som vi hadde før vi bygget muren.
Dette vil ikke PBE engang svare på, de er gjennom korrupte og giftige.
At Statsforvalter, Sivilombudsmannen, Oslo Byråd, Oslo Tingrett og alle har forsvart PBE ugjerninger er bare dypt tragiske 😭😡

Anonym sa...

Jan Kåre, selve byggemassen til dere og Øvre Smestadvei 14, pent og velordnet.
Det er akkurat det som mangler i hodene på de ansatte i byggningsetaten, der er det kaos og intriger som står i deres pannebrask!
Dere kommer til å knuse PBE, tror faktisk de i Øvre Smestadvei 14 har også en god sak, bare de er like utholden som dere!


Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver Anonym:
Jan Kåre, selve byggemassen til dere og Øvre Smestadvei 14, pent og velordnet.
Det er akkurat det som mangler i hodene på de ansatte i byggningsetaten, der er det kaos og intriger som står i deres pannebrask!
Dere kommer til å knuse PBE, tror faktisk de i Øvre Smestadvei 14 har også en god sak, bare de er like utholden som dere!

Svar:
Det er klart at vi kommer til å vinne frem her, det PBE er løgn og intrige makere fra begynnelse til slutt.
Først blir vi veiledet hvordan bygge, så skal vi rive noe som er kjempebra og en mur som er lagt lengre inne enn vår før skrånede stygge og mollbelagte skråning!

Håper og tror også de i Øvre Smestadvei 14 får beholde alt de har bygget.
Det gir ingen mening å rive noe som helst hverken hos oss eller hos Nancy i Øvre Smestadvei 14!

Anonym sa...

Hva klager du over ?
Dere har allerede fått dispensasjon da PBE bare har sendt trusler og brev men ellers ikke løftet en finger. De er like impotente som evenukker og vil aldri rive muren eller gå til rettslig inkasso mot dere.
Deres mur vil stå til Dovre faller da PBE ikke gidder å håndheve norsk lov. I Oslo kan alle bygge fritt.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Dere har allerede fått dispensasjon da PBE bare har sendt trusler og brev men ellers ikke løftet en finger. De er like impotente som evenukker og vil aldri rive muren eller gå til rettslig inkasso mot dere. Deres mur vil stå til Dovre faller da PBE ikke gidder å håndheve norsk lov. I Oslo kan alle bygge fritt.

Er ingen med deg at PBE er lite å stole på!

Anonym sa...

He-he, PBE er i ferd med å gå på flere bommert her.
Hvis dere og andre må rive, så er dette det totale vannvidde.
Stå på Jan Kåre, Nancy og alle som opplever det komplette galskapen med bygningsetaten her I Oslo By!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, de aller fleste lar PBE agere som de vil.
Vi har yt motstand.
Da har de ikke noe å komme med, og alt de står igjen med er løgn, løgn og enda mer dårskap.
Slik er mørkets og de onde gjerninger.
Bare rene løgn.
Selv en 1. klassing hadde svart bedre enn de narrene hos PBE.
PBE har prøvd å bygge et narrativ imot oss, men det er avslørt for lenge siden.

Anonym sa...

Jan Kåre, du skriver at dere har stått imot PBE herjinger.
Egentlig har du kun fortalt dem sannheten.
Andre bygger boreplottformer og annet som er enormt, stort og på mange måter i hvert fall ikke grønt og estetisk pent som hos dere.
Alt er tillatt for mange av PBE.
Du har bl.a. påpekt at dere har dradd muren ½ meter lengre inn og fyllmassen holdes på plass.
At de ikke vil svare på dette og annet, viser bare hvilke narrativ de har satt seg selv i!
Ser av bildene at dere i motsetning til nærmeste nabo har faktisk en pen plen foran huset.
Han har noe som ligner en boreplattform med en enorm terrasse.
Hele PBE er latterlige!
Jan Kåre og frue, slapp av, PBE er noe narrer!


Jan Kåre Christensen sa...

Anonym enig med deg at PBE slik de holder på, er det merkverdig og narraktig
Ikke noen helhetlig vurdering i det hele tatt.
Det er kort fortalt, til større overskridelser, mer massivt bygg og lite og ikke noe grønt.
Er muligheten større for godkjennelse enn hvis overskridelsene er minimale, det er blitt grønt og det tar av overvannet.
Rett og slett, PBE er bare helt, helt bakom mål i det de driver på med!

Anonym sa...

Jan Kåre, tror att PBE har svært liten innsikt i det meste de holder på med.
Ser i dette med mur som de er så utrolig hengt opp i.
Her i Norge og Oslo med dette fuktige klima, så er en mur med å holde mold og fyllmasse på plass.
Overvann og annet blir også tatt av.
Da og ville rive mur etter mur, er så selvmotsigende og inkompetent, her kan en snakk om direkte dumskap som dette etaten holder på med!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Jan Kåre, tror att PBE har svært liten innsikt i det meste de holder på med. Ser i dette med mur som de er så utrolig hengt opp i. Her i Norge og Oslo med dette fuktige klima, så er en mur med å holde mold og fyllmasse på plass. Overvann og annet blir også tatt av. Da og ville rive mur etter mur, er så selvmotsigende og inkompetent, her kan en snakk om direkte dumskap som dette etaten holder på med!

Svar:
Tror ikke de ansatte på PBE egentlig bryr seg hverken om innbyggerne her i Oslo.
Grønt og overvann på en eiendom er noe de sikkert ikke vet hva som tar av for vann etc.
Bl.a. en god støttemur holder fyllmassene på plass, med det så får ikke vannet renne fritt.
Da jeg gikk på skolen kalte en slik mennesker som jobber på PBE for garpunger. Tror det er en treffende beskrivelse, de lager kun ugagn med det som de holder på med av vedtak og bøter.