søndag 27. mars 2022

Nr. 3001: De statlige/kommunale forvaltningsorganer har en regel for de velformuende/kjendiser, og en regel for vanlige/middelklassen!

 Nr. 3001:

De statlige/kommunale forvaltningsorganer har en regel for de velformuende/kjendiser, og en regel for vanlige/middelklassen!

 

Illustrasjonsbilde – det er forskjell på mennesker, men slik skal det ikke være

 

 


I saken med Helene Olafsen og hennes eiendom skje det samme som jeg har påpekt flere ganger før.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202102899

 

Der gis det dispensasjon så det suser og tonen er mild, som de har med små «pusekatter», overbærende og de prøver å fordekke ulovlighetene!

Her er det igjen eventyret til H.C. Andersen om Keiserens nye klær som utarter seg da dette er selvsagt uhørt at de får dispensasjon.

Mens andre får avslag for minimale forhold, også bygget langt utenfor strandsonen, som bl.a. vi og Johannes Brodwall og oss.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201609223

 

Men hos oss og andre som tilhører den jevne mann/middelklassen.

Der er tonen, måten å ta avgjørelser på og der kommer «rottweileren» frem i de samme folkene og etatene!

Der blir minimale overskridelser som uløselige problemer!

Ordtaket passer inn her: «Fjæra som ble til fem høns.»

 

Det er fremdeles forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo!

 

Her viser vedtaket:

 

Konklusjon

Kommunens vedtak av 22.10.21 i sak 202102899 med endring av 01.02.22 endres delvis. Påleggets rekkevidde for terrassene/plattinger begrenses til en tilbakeføring til plattingen fra 80-tallet. For øvrig stadfestes vedtaket. Kommunen må fastsette en ny frist for retting og tvangsmulkt med unntak for bygning 1. Vi viser til at vedtakets virkninger er utsatt etter fvl. § 42.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

(sitat slutt.)

 

De får da beholde det meste og viktigste, bare de søker. Andre må rive alt! Forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo åpenbar og meget stor, stygg og lett å avsløre!

 

Men for lenge sea var en hattemaker ikke bare fattig, men og ofte sinnssjuk.

 

I England har dom et ordspråk som går sånn: «Mad as a hatter». Gæren som en hattemaker, eller sint som en hattemaker. Det var nemlig sånn at hattemakera brukte ei kvikksølvblanding for å produsere det tjukke stoffet hatta var laga ta.

En giftig gass oste opp frå den væska, og når hattemakera puste’ den inn, påvirke det hjernen, og etter ei tid begynte dom å prate utydelig, fekk synsforstyrrelser eller hallusinasjoner og endte på «galehus» som det kaltes den gongen.

 

Er de statlige/kommunale er som disse hattemakerne? Det kan faktisk se slik ut når de tror at vi skal tro på deres mange løgner og oppdiktninger, for ille er det.

 

I vår sak, er det så mange spørsmål som de ikke vil svare på.

Enkle spørsmål som selv en 1 klassing vil kunne svare på, som de ikke vil svare på.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

Dette viser bare hvor råttent og urettferdig systemet innforbi det offentlige er her i Norge. Hvor mye og ille PBE gjør, så blir de forsvart av alle andre offentlige etater.

Norge/Oslo er på denne måten gjennomkorrupt, råttent og det lukter ille!

 

Sluttkommentar:

 

Tar med en artikkel jeg skrev som er like aktuell og treffende.

 

Marius Vamnes godkjente først Kjell Inge Røkke sine byggeplaner for dispensasjon, da han hadde bygget ferdig, fikk og trengte Røkke dispensasjon igjen, oss behandler han motsatt da vi tilhører middelklassen er temmelig åpenbart!?

https://www.youtube.com/watch?v=o6JGHiKRZoA&t=44s

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2568-foresprsmal-om-mte-og-befaring.html

 

Det viser bare hvor råtten og at det stinker av den offenlige forvaltningen her i Norge/Oslo, og den er illeluktende!


Nr. 2487:


Bilde av Marius Vamnes som en kan regne nesten som en «løpegutt» for Kjell Inge Røkke, men for oss er han alt annet enn dette da han gang etter gang sier nei til alt som har med oss å gjøre.
Problemet er egentlig at Fylkesmannen beskytter PBE, Sivilombudsmannen beskytter Fylkesmannen. Som beskytter PBE og Sivilombudsmannen. Retten beskytter alt og alle, ikke minst PBE og Oslo kommune.
Hvordan vinne over et slikt system som en vanlig mann? Bedre da å være styrtrik som Røkke og få alle til å si ja, he-he! Nei, Gud er større enn både Marius Vamnes, Kjell Inge Røkke og alle andre, Hallelujah, Amen!
Har skrevet om dette før, men følger en linjene med Kjell Inge Røkke såkalte ulovligheter og bygging på Konglungen i Asker. Der bl.a. han fikk nei både angående bygging, og da han «plusset» på med en del tonn stein over hele eiendommen så fikk han dispensasjon. Den personen som gav ham dispensasjon var samme person som sa nei til oss. Med andre ord, her blir det gjort til de grader forskjell på folk i mine øyne.
Men samtidig, jeg unner Røkke å ha gjort det han har gjort for all del.
Røkke gjør bare det han vil og har lyst og mulighet på egen eiendom, noe som alle andre burde få lov til også i det store og det hele.

Vi leser her hva f.eks. en tidligere stortingspolitiker sier om Røkke:
Kristin Halvorsen om Kjell Inge Røkke: - En ustabil, irrasjonell og forsmådd guttunge.

Vi har også opplevd en haug med damer som først sa ja, så har det blitt nei på nei.

Her utdrag for en reportasje i avisen VG før Kjell Inge Røkke bygget:

Saken ble avsluttet i ettermiddag.

- Vi vurderte Asker kommunes beslutning som riktig. Lovvilkårene for grunnen til dispensasjon er oppfylte, sier rådgiver hos fylkesmannen i Akershus Marius Vamnes til VG Nett.

Røkkevillaen ble først vurdert av Asker kommune som godkjente planene, men etter klager fra fylkeskommunen og naboer ble saken tatt opp til ny vurdering hos fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Her er det faktisk samme mann som godkjenner også når Røkke blir anklaget for å ha bygget bl.a. egen brygge og masse andre ting med drøssevis med stein. Eller rettere sagt, utskåret fjell hentet uten forbi Larvik. Denne Marius Vamnes var selvfølgelig superinhabil i saken, men fikk alt Røkke sinn bygging godkjent.


legg merke til at det var mange som forsvarte Røkke, og med skyts som var kraftfulle. Bl.a. det var en gjeng med damer som hindret Røkke i å bygge det han ville og ønsket.

Her fra avisen VG:

Mener Røkke er offer for kvinnehevn

Arkitekt reagerer på byggenekt

Rikmannsarkitekt Finn Sandmæl (62) gir «inkompetente, premenstruelle kvinner» skylden for at Kjell Inge Røkke har fått avslag på sitt gedigne byggeprosjekt i Asker.

Offer

Hjemme i Sandmæls egen luksusvilla på Nesøya i Asker hevder arkitekten overfor VG at Røkke er blitt offer for hevngjerrige «premenstruelle kvinner» i byggesaken.

- Det er på tide å få det ut: At kvinner i alle lag, fra bygningsvesen til fylkesnivå, har fått politikerne til å fatte en avgjørelse på gale premisser. Hadde dette skjedd i USA, hadde politikerne blitt saksøkt personlig. I Norge er utbygger maktesløs, sier Sandmæl til VG.

- I henhold til friluftsloven har ikke allmennheten noe i innmark å gjøre. Ettersom Konglungen er innmark, bør Røkke følgelig få bygge som han vil. Verneplanen som det snakkes om, omhandler ikke Konglungen, mener han.

Ifølge Sandmæl er det ikke bare lovtolkning dette handler om: I leserinnlegget pøser han på med kjønnsbestemte beskrivelser av sentrale kvinner i Røkke-saken:

«Med kvinnelige saksbehandlere skal du som mann få føle hva hormonell syklus gjør med individets karakter.»

Og videre:

«I Røkke-saken har flere sentrale kvinners syklus tydeligvis interferert. Disse kvinner blir pirret til et slikt initiativ i denne byggesak, et initiativ mannen i likestillingens tidsalder ønsker han opplevde på soverommet, men dessverre heller får servert i Budstikka.»

Sandmæl erkjenner videre at «en slik uttalelse som denne blir selvfølgelig stemplet som kvinnefiendtlig».

Kjepper

Samtidig skriver han at han «elsker kvinner, utenom de som er i politikken, bygningsvesenet eller i andre makt-etater».

- Hva har du imot kvinner, Sandmæl?

- Ingenting. Men det er en kjensgjerning at det i mange år er kvinner som har stukket kjepper i hjulene på mine bygningsprosjekter. Som for eksempel et gigantisk helårs landsted jeg tegnet for Kjell Inge Røkke på en øy i Bærum for noen år siden.

- Hva vil du oppnå med leserinnlegget?

- Ingenting, bare bekrefte at det er et faktum at kvinner bør se sin egen posisjon i sin egen tid. Kompetanse er uavhengig kjønn, men kvinner bør legge på hylla gamle kjepphester. Kvinner er detaljerte, de glemmer aldri, de gjentar det samme mange ganger. Det jeg er ute etter, er et demokratisk, ærlig offentlig system, sier Sandmæl.

Sandmæl er lei av at rikfolk «slås ned på» når de vil bygge store prosjekter, og sier spesielt kvinner er harde med å praktisere janteloven.
(sitat slutt.)

Sluttkommentar:

Marius Vamnes er «litt» av en kar. Han godkjenner Kjell Inge Røkke sitt gedigne palass med dispensasjoner på det meste. Før han har bygget.
Når han har bygget og har en hel masse «ulovligheter» med bl.a. å hente tonnevis med stein eller blokker med fjell større enn en pyramideblokk. Større enn muren vår og større enn det meste. Dette godkjenner samme Marius Vamnes, selv om åpenbart han er inhabil i saken, dette er Norge. Ingen blir noen gang stilt til ansvar for noe som helst omtrent uansett hva de gjør av feil.
Så får vi avslag ikke bare en gang, men to ganger av den samme Marius Vamnes. Her er det penger, makt og andre ting som rår.
At vi får avslag som har egentlig ikke bygget noe som er til hindring for noen, bare til glede og gunst for alle. Det er så urettferdig det er mulig og forblitt!

Det var en som skrev at jeg sutret. Men dette er motsatt enn sutring.
Sutre betyr: Gråte for noe barnslig og trivielt, syte, sippe
Eksempel: Ola fikk mer brus enn meg! - SLUTT Å SUTRE!

Svar: Det er akkurat motsatt enn å sutre jeg gjør.
Dette vi opplever er motsatt da andre får lov å gjøre hva de vil, men det lille vi har gjort av «overtredelser» skal bli straffet hardest mulig.
Med andre ord, jeg driver med motsatt enn sutring!!!!!!!!!!!!!

Jeg påpeker urett, urettferdighet og at demokratiet ikke fungerer. Bl.a. så blir det helt feil når f.eks. rikinger som Kjell Inge Røkke får dispensasjon for alt av samme mann hver gang han søker. 
Denne Marius Vamnes bær vel snart stå på lønningslista til Aker og Røkke? 
 
For all del, det Røkke har bygget har jeg ikke noe imot. 
Men at samme mann kan gi Røkke dispensasjon ikke bare en gang, men flere ganger i samme byggprosjekt og sak. Det vitner om så stor forskjellsbehandling at ord ikke strekker til!
 
Røkke ber om utvidet dispensasjon på det ekstreme både før han begynner å bygge. 
Og etter han har bygget, og Marius Vamnes sier ja gang etter gang.
Vi møter samme mann, og her er det snakk om minimale forhold etter vi har bygget noe ekstra etter bl.a. fått veiledning av PBE, dog muntlig. Når vi klager til PBE både en og to ganger, svarer Marius Vamnes som standard svar nei til oss. Det er åpenbart at her gjøres det til de grader forskjell på folk!


 

Ingen kommentarer: