lørdag 19. mars 2022

Nr. 2996: Unibuss fremstår å være et dysfunksjonelt busselskap, som egentlig diskriminerer hvite kristne!

 Nr. 2996:

Unibuss fremstår å være et dysfunksjonelt busselskap, som egentlig diskriminerer hvite kristne!

 

https://www.sokelys.com/alle-instanser-svikter-oppsagt-unibuss-sjafor-skjer-fordi-jeg-er-hvit-kristen-pinsevenn/

 

Være en hvit, kristen mann, som tør og vil stå opp både for sine meninger og kristen tro, da blir en diskriminert og utstøtt av busselskapet Unibuss her i Oslo. Ja, generelt, være hvit og stå opp for sine meninger.

Det byr på problemer, noe som bl.a. Rolf Mandelid har fått erfare (bildet)

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2967-rolf-mandelid-med-knusende.html

Mangfold og toleranse er noe en prater høyt om i Unibuss. Det gjelder nok imot våre nye landsmenn, men ikke imot deg hvis du er Norsk.

Være Nordmenn og stå for «gamle» norske verdier som der en sier i fra om urett. Og ellers prøver å holde en god standard, da er du fort uglesett.

En form for total underkastelse som minner mer om det gamle kommunistiske regime. Enn er fritt og godt arbeidsmiljø og arbeidsplass, det er ikke inn hos busselskapet Unibuss her i Oslo er min soleklare erfaring. 

Det er mange forhold innen Unibuss og bussbransjen som er meget usunne og kritikkverdige!


De som kun ha gjort noe, slik som Oslo Kommune, Sporveissystemet selv, Oslo Kommune og Arbeidstilsynet.

Ingen har gjort noe for at ting skal bli bedre, de lar egentlig bare «humla suse!»

Hadde jeg vært sikh, hindu, muslim eller noe annet og blitt slik mobbet og diskriminert som jeg er blitt av Diskrimineringsnemnda/Unibuss, hadde jeg vært førstesidestoff garantert i VG, Dagbladet, Aftenposten og andre medier!

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

Hvordan opprettholder Unibuss det kontrollerende og dysfunksjonelle arbeidsmiljøet?

 

F.eks. Unibuss som jeg kjenner best til, har det åpenbart vært gjennom mange år et destruktivt, inkompetent og til dels et kriminelt arbeidsmiljø.

Ukultur, mobbing og trakassering er noe dette busselskapet har stått for.

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/12/03/213138/unibuss-sjef-helge-leite-domt-til-tre-og-et-halvt-ars-fengsel

 

https://fagbladet.no/article-6.91.187585.1ff7e9a5c2

 

Det er flere forhold som er usunne, og destruktive som jeg vil ta opp her

 

1.)  Arbeidstilsynet har jeg kontaktet flere ganger, de bryr seg ikke i det hele tatt.

Måten å komme seg selv opp, klatre på andre.

Det er min erfaring i busselskapet Unibuss.

Her i fra en Facebook side der en slenger dritt, for selv å komme seg opp og frem.

 


 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2805-jeg-nsker-at-arbeidstilsynet.html

 

https://www.sokelys.com/kristen-influenser-i-dialogmote-med-ledelsen-i-unibuss-frykter-a-fa-sparken-og-har-sendt-informasjonsskriv-til-arbeids-og-sosialdepartementet/

 

2.)  Diskriminergsnemda gikk jeg til, men der fikk jeg en dom imot meg, ikke for meg.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2730-opplysninger-sendt.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2757-det-er-bare-trist-at-unibuss.html

 

https://www.sokelys.com/christensen-med-kjempetap-i-diskrimineringsnemda/

 

3.)  Det at Ruter pøser penger inn til Unibuss i milliardklassen gjør også ting usunne. Da etikk og moral ikke følger med penger, men tvert imot. Stort sett det motsatte, da blir også denne pengestrømmen en måtte å opprettholde disse forholdene på. Ledelsen i Unibuss sitter i rådyre lokaler nede i Schweigaards gate 16.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2816-unibuss-sier-de-ikke-kunne.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

https://vartoslo.no/einar-wilhelmsen-jon-h-stordrange-korona/ruter-snart-tom-for-penger-om-kort-tid-har-ikke-selskapet-rad-til-t-bane-buss-eller-trikk-i-oslo/225525

 

4.)  NAV systemet hjelper Unibuss noe veldig. De kan bare sparke ut sjåfører som er uønsket. De får nye i fra NAV som NAV betaler gjerne for det første året etc.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2989-linn-torgersen-regnet-kraftig.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2989-linn-torgersen-regnet-kraftig.html

 

5.)  I selve sjåførstabben er det i dag regner jeg med 80 % som ikke er etniske Norske?

 

Faksmile i fra Unibuss sin egen side. Der de selv fremtoner at det er utenlandske sjåfører de foretrekker?

Etnisk Norske er ikke noe tes, de sier i fra om forhold som ikke er gode.

Tier du stilt som etnisk norsk, så venter det fort en forfremmelse!

En vil kun ha nikkedukker, ikke noen som sier ifra om urett.

Slik fremstår busselskapet Unibuss å være, og ingen tar et oppgjør med denne ukulturen og det som ikke er som det skal være.

 

Disse her har ikke noe med saken, dette er kun et faksmile for å illustrere at dessverre er det ikke inn å være en hvis kristen mann/kvinne i Unibuss.

 


 

Da jeg begynte å kjøre buss for 17 år siden, regner jeg med at det var 50/50 %?

 

Jeg har ikke noe som helst imot et menneske hvilken hudfarge eller nasjonalitet en har.

Men det er ikke til å komme bort i fra at de som ikke er etniske norske har en toleranse evne langt utøver hva en etnisk norsk har ovenfor f.eks. en leder og sjef.

Vi norske og fra de nordiske landene ser på en sjef mer som en kollega og arbeidsmenn. Der en har samme mål, men forskjellige oppgaver.

De som ikke har samme kulturelle bakgrunn, de ser på en sjef mer som en som kan gjøre og si hva hun/han vil.

Selvsagt, de også blir mer” norske”, og etterhvert så er det også flere av de som skjønner at ledelsen i Unibuss er bedriten.

Men de sier allikevel ikke i fra direkte, som vi Norske gjærne gjør.

Det er her ledelsen i Unibuss da går stort sett på angrep på en «Norsk», mens utlendinger går fri.

Det er de som mer og mer da blir ansatt og får ansettelse!

https://www.unibuss.no/jobb-i-unibuss/

 

Sluttkommentar:

 

Jeg har også prøvd å få Oslo Kommune til å se på dette.

Men med påskudd at vi har inngått et rettsforlik.

Men deres ugjerninger er ikke mindre av den grunn?

Hvordan Unibuss fungerer, burde vært belyst og tatt tak i før de får ødelagt enda flere!

Se her fra svar ifra Oslo Kommune:

 


 

5 kommentarer:

Argus98 sa...

Du er utholdene i din kamp mot PBE og den tidligere arbeidsgioveren Unibuss.

All honnør for det.

Slik jeg tolker sakskomplekset fra Unibuss så begynte de med forfølgelse av deg lenge før dette med spilling av religiøse radioprogrammer ble et tema? Dette siste er noe de har melket maksimalt for å bygge en sak mot deg?

Jeg reiser selv med flere av busslinjene i Oslo. Det er mitt inntrykk at mange bussjåfører hører på religiøse programmer mens de kjører, noen streames sogar fra nett via mobiltelefon og bussens radioanlegg? Det spesielle er at det meste foregår på språk som majoritetsbefolkningen i Oslo ikke forstår - enn så lenge.

Det er nokså sikkert at du har en god sak her om du hadde forfulgt den rettslig. Unibuss ville aldri turt forfulgt deg for dette om du ikke hadde vært kristen! Annet poeng er at "kundene" sannsynligvis ikke klager på innhold de ikke forstår - forutsatt at nivå på volum ikke er plagsomt i seg selv. De klager altså på deg fordi forkynnelsen foregår på norsk? Ergo så vil forkynnelse på farsi ikke bli påklagd.

Slik saken din legges frem er det rimelig sannsynlig at de har forfulgt deg urettmessig samt at du er utsatt for diskriminering.

Jan Kåre Christensen sa...

Argus98
Du berør mye her.

1.) Det jeg har opplevd i Unibuss, ikke minst dette med å få oppsigelse p.g.a å ha spilt kristne radioprogrammer er diskriminering.

Unibuss selv har hatt spioner på bussen som verifiserte min versjon.

Dette holdt Personalsjef Per Christian Bing skjult for meg, min Advokat og Diskriminergsnemda. Da saken var oppe for behandling der. Som vi tapte og Per Christian Bing vant.

2. Trakasseringen begynte egentlig sommeren 2006 da Kåre Berg mente jeg kjørte i 40 km i 30 sonen i Josefines gate på Frogner.
Han satt bak i bussen og konstanterte Dette.

3.) I fjor da jeg og Unibuss inngikk et rettsforlik. Var jeg nok veldig sliten etter 15 år med mobbing fra ledelsen sin side.
Dette bryr ingen seg om når de vurderer min sak og arbeidsforhold.

4.) Er enig i alt du skriver.
De som spiller på radio med annet språk som andre ikke forstår. Disse kommer ikke inn under radaren for de fleste.

Det er inn for enkelte å skrive klage til Ruter uten grunn?

Da får sikkert enkelte ut innebygget frustrasjon og hat?
Ikke vet jeg?

Et narrativ er det uansett 😭

Jan Kåre Christensen sa...

Argus 98

Grunnlaget for oppsigelsen er egentlig Per Christian Bing som rundlurte og førte Diskriminergsnemda bak lyset med å holde denne rapporten skjult.

Samtidig, Diskriminergsnemda spilte på lag med Unibuss med å blindt tro på Per Christian Bing sin løgnversjon.

Dette er fra en mail/artikkel.


Oslo 31/12.2020Unibuss og Per Christian Bing har ført dere bak lyset og dommen imot meg er dermed falsk.

Unibuss er åpenbart korrupte.Jeg spurte gjentatte ganger å få en instruktør ut på bussen for å verifisere disse falske kundeklagene.

Dette overså, og ville de ikke gjøre ble jeg fortalt.Så viser det i ettertid at de har hatt instruktør på bussen som skriver klart og tydelig at jeg ikke spiller høyt på radioen.

Han evner ikke engang å høre på hva jeg spiller.Løgnene til Unibuss er avslørt.

Dette er å holde borte vesentlig og avgjørende informasjon.

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2811-nye-opplysninger-sendt.html?m=1

Argus98 sa...

Et annet moment i saken din;

Du synes utsatt for en tjenestepåtale som er en oppsamling av flere forhold, der de fleste ligger tilbake i tid i forhold til dato der selve påtalen ble utstedt.

Jeg tenker da spesielt på vask av privatbil i arbeidsgiver sin vaskehall. Der vasket en av småsjefene i Unibuss privatbilen sin samtidig som du vasket din. Dette er den lykkelige eier av Skoda, Galåsen, som han tidligere er blitt omtalt som i din blogg. Heter han virkelig Galås?

Poenget er at om ikke Galåsen direkte er ansatt i den delen av bedriften som bedriver med vask og renhold er dette å betrakte som korrupsjon, selv om det er i en mild form. Her kan man ikke gjemme seg bak bak at en kommunal bedrift er organisert som AS.

I tillegg er dette med oppsamling av småforhold som senere brukes i en oppsamling med formål å få noen sparket ikke i henhold til norsk arbeidsrett.

Jeg har lest den lange kommentartråden på artikkel om HR-sjefen i Unibuss. Det er morsom lesing. De ansvarlige i Unibuss bør være nervøse om advokaten til motparten i neste rettsrunde klarer å stevne noen av disse som vitner. Vi snakker her om et fullstendig karakterdrap på nåværende personalsjef i Unibuss...

Dette vil kanskje være nok til at konsernsjefen i Sporveien tar affære?

Jan Kåre Christensen sa...

Til Argus98
Vedrørende tjenestepåtale

Slik dette skjedde kort fortalt, så parkerte jeg bussen feil i 2016, september vel.
Så fikk jeg en tjenestepåtale for dette som jeg klaget på.
Denne tjenestepåtalen fikk jeg av Espen Pokorny og Reidun Borrmann.
Jeg klaget på denne, og da kom Linda Ellingsen og Per Christian Bing inn.
De samlet forhold tilbake noen år som bl.a. at jeg hadde vaket bilen min i sammen med Steinar Olsen sekretær i YTF, hans BMW.
Og nevnte Jens Jacob Gaalaas som har vel vært trafikkleder, operativ leder og instruktør hos UniBuss den tiden jeg jobbet der. Han ble vel flyttet rundt omkring og var tror jeg også trafikkleder og stasjonssjef ute på Klemetsrud en stund og diverse andre jobber i Unibuss systemet.

Per Christian Bing skulle Sporvei sjefen har gjort noe med for mange år siden.

Nevnte Tore Svenningsen kan gjerne være Hans Øyvind Ryen som fikk kona si til å sende mail til PBE?
Denne dama må ha en molbo hjerne som kan gjøre noe slikt.

Det var åpenbart veldig dumt at jeg ikke fikk en rettsak imot Unibuss slik at disse forholdene hadde kommet for dagen!