torsdag 28. mars 2019

Nr. 2435: Vi har søkt enda en gang til Fylkesmannen for om mulig at de skal ta til fornuft!


Nr. 2435:
Vi har søkt enda en gang til Fylkesmannen for om mulig at de skal ta til fornuft!

Bilde av meg og min kone Berit, er glad for all forbønn og støtte, det varmer.
2 Tim. 1. For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

I grunnteksten står det ikke sindighets Ånd, men sunnhets Ånd. Med andre ord, at en er balansert og rettferdig.

I tysk så betyr dette ordet ikke syk, altså en får med det motsatte. Disse personene vi har møtt på her i våre saker er åpenbart syke mennesker, ikke sunne mennesker. Ingen åndelig og mentalt friske mennesker holder på slikt.

Når en gir en person lov å bygge 57 ganger mer enn oss, samt at det er blitt forklart ved flere anledninger at vi skal ikke søke, kun bygge. Samt minst hundre andre argumenter i denne saken, og at vi får avslag mens andre får det ikke. Så er det ikke Guds Ånd som står bak, da den virker sunnhet.

Skriften gir et lite flatterende bilde av menneske uten Gud og hans Ånd.


Legg merke til disse negativ ladet ordene:

«vandrer i sitt sinns tomhet, formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse, de som følelsesløse har overgitt seg til skamløshet, så de driver all urenhet tillikemed havesyke.»

Det passer perfekt på disse menneskene som vi har kamp og konflikt med. Men hvordan reagerer overfor disse? Hva sier skriften?

2 Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Vi tar enhver negativ tanke, ja alle tanker til fange og kontrollerer dem med Guds ord. Vi gjengjelder ikke ondt med ondt, eller skjellsord og straff. Vi påpeker hva som er rett og galt, men fremfor alt, vi ber.

Derfor kjære troende Jesus venner, be at saken og alle andre saker vil løse seg og disse menneskene vil ta til fornuften og la rettferdigheten seire. Med at alt det vi har bygget ikke blir rørt. Men det får stå der og at de innser at de har behandlet oss totalt feilaktig og urettferdig.
Det koster også penger å hyre inn advokater og annet. Er glad for alle som har sått med. Og vil du fortsette eller bli med? Du kan da støtte oss på konto:

Den Danske Bank: 85300502674

Ingen kommentarer: