søndag 24. mars 2019

Nr. 2433: Kong Harald ber folk være snillere mot hverandre i sin nyttårstale, men min erfaring er at det er fritt frem i Norge, ikke minst for den Norske Stat!


Nr. 2433:
Kong Harald ber folk være snillere mot hverandre i sin nyttårstale, men min erfaring er at det er fritt frem i Norge, ikke minst for den Norske Stat!

Vi ha erfart at flere her i plan- og bygning i Oslo har vært så frekke og urettferdige imot oss i sine vedtak. Bl.a. Lisbeth Nordli, Karen Marie Glad Visnes og Lena Catrine Amdal når de tillater nabo å bygge akkurat som de vil.
Med bl.a. å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss, men de har ikke enda blitt stilt til ansvar for sine ugjerninger, men en dag kommer det også for dem. Får håpe det skjer før de skal stilles til ansvar for Gud, for da vil det være for sent. Det er FØR vi skal møte Gud, at vi må gjøre opp vår synd. Den dagen vi skal møte Gud, er det for sent.
Bilde av Karen Marie Glad Visnes som har skrevet under på disse horrible papirene som er å anse som ugjerninger når en pålegger oss å rive mens naboer kan sette opp 5 høye murer og gjøre ellers hva de vil. Her pålegger de oss å rive mens andre kan boltre seg fritt, dette er en urettferdighet som er både ond, stygg og åpenbart en vemmelse for både Gud og mennesker.Dette fremholdt Kong Harald av mange ting:
Kongen oppfordret i årets nyttårstale folk til å være vennlige mot hverandre og til å føre en respektfull samtale på tross av uenighet.

Kongen innledet årets nyttårstale med et sitat fra Salomos Ordspråk 4:23:

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.»

– Så hvordan bevarer vi hjertet vårt? Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre fram, sa kong Harald i talen.

Kongen understreket at vi alle har en mulighet, hver dag, til å påvirke både vår egen og andres følelse av verdi og livsglede.

– Til dem som tenker at ingen bryr seg om hva jeg gjør fra eller til, vil jeg si: Akkurat ditt smil kan utgjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten, akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre dag for en annen. Og akkurat din omtanke kan utløse nye gode handlinger.

Kompromisser

Kongen trakk fram at Norge er bygget på evnen til å inngå kompromisser, og at vi ved å diskutere oss fram til noe vi kan samles om kan legge fundamentet for et godt samfunn.

–Betydningen av denne evnen ser vi også ute i verden – ikke minst når nasjoner skal samarbeide om å verne naturen og redde kloden vår, sa kong Harald.
(Sitat slutt).

Dette er hentet ut i fra Jonas Stava, som skriver meget godt om dette emne, les selv:

En bibelsk forståelse av rettferdig rettferdighet!

Det er idag mye snakk om sosial rettferdighet. Men hva er egentlig sosial rettferdighet? Og hvordan kan vi forstå og anvende det Bibelen sier om rettferdighet?

Bibelen og rettferdighet

Ordspråkene 14:34 sier at rettferdighet løfter et folkeslag, men synd er en skam for folket. Når en nasjon mister sin forståelsen av rettferdighet så vil også resten av samfunnet bli dysfunksjonelt. Så det å forstå rettferdighet er derfor veldig viktig.

3 Mosebok 19:15, «Dere skal ikke gjøre urett når dere dømmer. Du skal ikke holde den svake parten og ikke ta parti med den mektige. Du skal dømme landsmannen din rettferdig.»

Det Bibelen her påpeker er at rettferdighet skal være likt for alle uansett bakgrunn.

Favoriser hverken den sterke eller den svake i retten

Først kan det å behandle alle likt virke selvinnlysende. Men likevel er prinsippet om rettferdighet for alle uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion ikke fullt så selvinnlysende i dagens samfunn som en kanskje kan tro.

En kan ende opp i to fallgruver. Den ene gjør at en favoriserer den rike eller mektige mens den andre favoriserer den fattige. Og begge deler er eksempler på en rettferdighet som er urettferdig.

Og for å forstå dette bedre så kan vi se på to eksempler på feil forståelse av rettferdighet for deretter å gå inn på Bibelens korrekte forståelse av rettferdighet.

Et eksempel på å favorisere den fattige i retten finner vi ved den norske dekningen av den amerikanske høyesterettsdommeren som ble beskyldt for voldtektsforsøk i 1982 av Catherine Ford.

Selv tar jeg ikke stillingen til om dommen var rett eller gal. Det er irrelevant i denne sammenhengen. Poenget er at hvordan saken ble dekket av norske medier. Et eksempel på dette er Linn Winsnes Rosenberg som skriver for Nettavisen at hudfargen til Kavanaugh fungerte til hans fordel ettersom han var hvit.

På den amerikanske nyhetskanalen CNN så ble det stilt spørsmål om hvite menn kunne forstå denne saken. Denne typen argumentasjon tilsier at en må tro offeret på grunn av kjønn og motparten sin hudfarge.

En må altså være mer kritisk til hvite menn på grunn av deres hudfarge. Her vil da kvinner favoriseres som en historisk undertrykt minoritet, og ikke på grunn av bevisene som blir fremlagt.

Dette strider imot det Bibelen lærer om rettferdighet. En rettssal skal kun bry seg om beviser. Hudfarge, kjønn, religion og klasse skal være totalt irrelevant.

Et eksempel på det motsatte er hvite rasister som frihetskampen.net som argumenterer for at etnisk hvitt samfunn i likhet med nazistene. Denne typen tenkning vil da favorisere den hvite rasen på grunn av deres hudfarge. En vil da også her favorisere mennesker på grunn av deres hudfarge.

Begge disse eksemplene er eksempler på en urettferdig rettferdighet. Og denne urettferdige sosiale rettferdigheten favoriserer enten den fattige eller den rike i retten. Dette er derfor to ulike måter å diskriminere på. Denne typen sosial rettferdighet er derfor en måte å fordreie retten på. Sosial rettferdighet blir derfor urettferdig.

Bibelsk rettferdighet er løsningen

Løsningen vil da være å følge Bibelens forståelse av rettferdighet. Nemlig at mennesker uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion skal behandles helt likt under loven. Galaterbrevet 3:28 påpeker denne sannheten at det ikke er forskjell på slave, fri, mann, kvinne i Kristus.

Samfunnet som helhet må alltid favorisere, og å hjelpe dem som trenger det mest. Mens retten bør være rettferdig uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion.

En må derfor unngå å både favorisere den rike og den fattige og i stedet fremme rettferdighet som er lik for alle. I en tid der hudfarge, kjønn, rase og klasse er sentralt for status i debatter så bør vi minnes på at Bibelens forståelse er at dette irrelevant når det kommer til rettferdighet.

Alle mennesker er skapt i Guds bilde og er verdifulle. Og mennesker som er skapt i Guds bilde er den eneste identiteten som teller. Vi må derfor være klasse, rase, og kjønns blinde og behandle alle mennesker likt. Fordi dette er en rettferdig rettferdighet som er Bibelsk.
(Sitat slutt.)

Men det er en Åndskamp som ligger til grunn, det har vi som familie erfart at det er Satan og hans demoner som har vært på ferde hver gang i de 3 rettsakene vi har vært igjennom. Derfor er Kong Haralds ord ikke mulig å bli oppfylt uten at vi også har en kamp imot Satan og hans Åndehær. Da han vil så splid blant oss mennesker og han går alltid på angrep på de gode menneskene, fremfor de onde og som fortjener det!

Jeg skriver dette bl.a. for at andre skal få opp øynene for hvor mye urett det begås i Norge mot landets egne innbyggere. Ikke minst at det lages saker som lett kan løses med noen enkle samtaler og enkle grep. Et lite problem blir gjort til noe som nærmest er uløselig. Dette er selvfølgelig Satan og hans allierte som står bak, ingen andre.

Her gjør enn en mygg til en elefant, da er det ille!
En hauser opp noe som ikke er relevant i det hele tatt!

Sluttkommentar:

Vi lever i en absurd verden, som vi som troende må takle på best mulig måte. Det er ikke alltid like lett, derfor sier Guds ord følgende:

Jakob 1. 5 Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Hva vi har erfart er bl.a. usanne rykter om såkalt barnemishandling ble vi dratt i retten for, som uten tvil var kristendomsforfølgelse de lux. Det fantes ikke fnugg av sannhet i dette, og det lille som ikke var bra. Det ble rettet opp med en enkel samtale. Med andre ord, en enkel samtale var nok, men Satan fikk laget en rettsak ut av det hele!

Slik kan jeg fortsette, hvordan ei mus blir til en stor elefant for ingenting!

Tenk bare på abort som er drap. Men hva sier Satan det er? Det er kun en sæleklump, når skriften sier flere plasser at dette er drap. Bl.a. Salme 139 og mange andre plasser.

Kong Harald har helt rett, vi må bli snillere med hverandre. Men samtidig, det må og skal være konsekvenser for f.eks. statlige ansatt som holder på som verst.
Men det er det dessverre stort sett ikke i dag, de kan og får holde på som den Onde selv, men blir aldri stilt til ansvar for sine gjerninger, eller for å si det mer korrekt, ugjerninger!
Du som troende Jesus venn, be og støtt oss i en vanskelig og prøvsom tid!

Ingen kommentarer: