lørdag 27. august 2022

Nr. 3051: Så satte Plan og bygningsetaten inn med trusler og pålegg imot eiendommen i Øvre Smestadvei 14 c som vi har fulgt med på den Himmelske Blogg!

 Nr. 3051:

Så satte Plan og bygningsetaten inn med trusler og pålegg imot eiendommen i Øvre Smestadvei 14 c som vi har fulgt med på den Himmelske Blogg!

 

Vi har skrevet om denne saken før, bl.a. her:

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

For meg er det utrolig at Nancy Sporsheim og Andre Standberg ikke har foretatt seg noe siden de fikk pålegget oktober 2019.

Samt igjen juni 2022.

Her viser de mangel på respekt for myndighetene som de tross alt skal følge dere pålegg i utgangspunktet!

De har kun svart PBE med at de var impulsive og bygget muren i en impuls handling.

Skrive noe til kanskje Norges mest rigide og vanskeligste etat, er som å legge ut åte til et rovdyr.

Disse menneskene vil ingen noe godt, spesielt de som har fått til noe og som de kan få tatt med en eller annen paragraf.

Hele etaten er syk, og de menneskene som jobber der elsker å få tatt de menneskene som har fått til noe.

For eiendommen i Øvre Smestadvei 14 c er harmonisk og pen, akkurat dette liker ikke PBE. Få fjernet alt som holder fyllmassene på plass.

Og vannet ikke renner ned i veibanen, da bruker PBE dette imot deg som i denne saken. For en giftig og sykelig etat.

 

Dette skriver PBE:

Eiendommen er regulert til bolig i S-4220. I reguleringsplanens § 6.5 (se utsnitt under) fremgår tillatt høyde og avstand fra nabogrense for støttemurer. I reguleringsplanens § 6.6 (se utsnitt under), fremgår det at overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom.

I bestemmelsen er det også satt en begrensning i utnyttelsen av eiendommens overflate, spesifikt hvor stor andel av eiendommen som kan dekkes av harde, vannugjennomtrengelige flater, for å sikre begrenset avrenning til tilliggende eiendommer.

 

Svar på dette:

Her lyver og fordreier alt. Med en slik pen og funksjonelle mur og eiendom, så regner jeg med at det er en eiendom som fungerer bedre enn de fleste?

Også med hensyn med overvann som PBE har ingen peiling hvordan det fungerer.

Den muren som de har satt opp, gjør nok at overvann ikke eksisterer på denne pene eiendommen.

Naboen vår f.eks. har bygget og fått godkjennelse der det flyter vann overalt, og selve eiendommen er som en boreplattform.

Dette har PBE godkjent, for en rigid og løgnaktig etat.


Her er pålegget og mailen ifra PBE.


https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

 

 2 kommentarer:

Anonym sa...

Oslo er full av kjeltringer og folk som tar seg til rette.
De verste er de ansatte i PBE.
De tar seg til rette overfor folks private eiendommer.
Både ditt "ulovlige" bygg og dette "ulovlige" byggene er ikke slik fascistene i PBE godtar.
Disse menneskene er som Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.
Tvers i gjennom onde.
De vil rasere vanlige folks eiendommer. Gjøre dem om til ekle sørpehauger hvor vann og skitt renner ut i veien.
Dere har bygget noe disse mener er ulovlig, og som i Nord-Korea og Ukraina, krever de blind lydighet fra befolkningen.
Bare se på Donetsk. Der ønsket folket å bygge byer med hus og bygninger og lekeplasser for barna. Alt til gunst for alle.
Hva skjedde så? Jo disse kjeltringene i Kiev beordret bombing og ødeleggelse og 14400 ble drept. Så nå må Putin rydde opp i disse kjeltringene som er som PBE

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for støtten. Enig med deg i det som du skriver her:

Oslo er full av kjeltringer og folk som tar seg til rette.
De verste er de ansatte i PBE.
De tar seg til rette overfor folks private eiendommer.
Både ditt "ulovlige" bygg og dette "ulovlige" byggene er ikke slik fascistene i PBE godtar.
Disse menneskene er som Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.
Tvers i gjennom onde.
De vil rasere vanlige folks eiendommer. Gjøre dem om til ekle sørpehauger hvor vann og skitt renner ut i veien.
Dere har bygget noe disse mener er ulovlig, og som i Nord-Korea og Ukraina, krever de blind lydighet fra befolkningen.

PBE har null peiling på hva de holder på med, ja, det er dessverre en form for fascisme som sprer seg der vanlige mennesker er imot slik de som skal styre og lede egentlig gjør imot store deler av befolknings ønske og vilje.
Tenker på flere ting, men orker ikke å nevne konkrete ting.
Da jeg egentlig ikke har tenkt å reforme Norge, eneste løsningen for Norge som hele verden er Jesus og evangeliet!