tirsdag 1. februar 2022

Nr. 2979: Nabo Betina Jeanette Sanne som er gift med Hans Øyvind Ryen, sender spørsmål til Oslo Kommune vedrørende PBE makt- og myndighetsmisbruk imot oss!

 Nr. 2979:

Nabo Betina Jeanette Sanne som er gift med Hans Øyvind Ryen, sender spørsmål til Oslo Kommune vedrørende PBE makt- og myndighetsmisbruk imot oss!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3260-i-var-kamp-imot-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2973-dette-dokumentet-sladdet-plan.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2990-betina-sanne-har-sendt-inn-hat.html

 

Betina Jeanette Sanne spør følgende:

«Syntes forøvrig det er misbruk av kommunale ressurser, dersom samme mur, samme trapp og samme utebod, skal igjennom søknadsprosessen de allerede har gått igjennom, og tidligere tapt.»

 

De små kronene dette makt- og myndighetsmisbruket koster skattebetalerne er minimalt i forhold til mye annet.

Ikke minst når røverbanden i fra Afghanistan var her i Norge, Taliban.

Hva det kostet, blir småører i forhold til hva røverstrekkene til PBE koster.

 


Her er spørsmålene i fra Betina Jeanette Sanne:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

Fra: Betina Jeanette Sanne <betina.sanne@gmail.com>

Sendt: mandag 17. januar 2022 14.16

Til: PBE Postmottak

Emne: Saksinnsyn

Kategorier: Haster

 

Hei!

Jeg ønsker innsyn i saksnummer: 201908605

Dokumentnummer: 99

 

Mitt navn er Betina Jeanette Sanne, jeg bor i Krokstien 2B.

 

Altså nabo til søker i dette dokumentet som er unntatt offentligheten.

Jeg ønsker innsyn da det er vår interesse å vite om Krokstien 2C, nå har sendt inn ny søknad på mur, trapp og utebod, som de uendelig mange ganger har fått pålegg om å fjerne, og de har tapt i alle instanser.

 

Er også i utgangspunktet interessert i hvorfor mur, trapp og bod fortsatt står, skjønner at dette er en vanskelig sak for dere, men undres over at dersom du er «seig»/trangsynt/benektende/virkelighets fjern nok, kan man bare la det stå til, da det ikke får konsekvenser å unnlate og forholde seg til regler og ikke betale bøter, fra plan og bygg.

 

Syntes forøvrig det er misbruk av kommunale ressurser, dersom samme mur, samme trapp og samme utebod, skal igjennom søknadsprosessen de allerede har gått igjennom, og tidligere tapt.

 

Mvh.

Betina Jeanette Sanne

 

 https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2973-dette-dokumentet-sladdet-plan.html

 

Her er vårt svar:

 

Svar til Betina Jeanette Sanne angående mail sendt 17. januar 2022 angående innsyn og synspunkter.

Saksnummer 201908605 - Byggesak

Oslo 20/1. 2022

 

1.)  Hadde du henvendt deg til oss, så skal du få mail som du etterspør.

Vi har ikke noe å skjule.

 

2.)  Selvsagt vil vi ikke søke om å få beholde mur, trapp og bod enda en gang. Vår søknad fra 2015 er mer enn god nok. Hvis vi søker vil disse galningene i PBE bare bruke det imot oss og gjøre det til en «ulovlighets-sak».

Da de igjen kjøre på med bøter etc.

PBE gjorde avtale, så sa de at de ville ha samtaler med oss, men det vil de ikke ha nå!

Gi de noe slikt som en ny søknad. Det vil bare gjøre vondt verre!

 

3.)  Du skriver at vi har ikke etterkommet pålegg i fra PBE. Dette kan ikke vi se stemmer, da PBE selv bryter mange lover med å ikke svare oss. Ikke minst forvaltningsloven som pålegger dem å svare. Det er ikke noe annet enn tøv og løgn det som PBE holder på med.

 

De veileder oss først hvordan bygge!

 

Så skal vi rive, selv om de ba oss om å søke.

Andre får lov til alt i en størrelsesorden i forhold til oss som er opp imot seksti ganger mer og mye annet som er ikke noe annet enn meningsløs forskjellsbehandling. Samt, svar og dialog vil de ikke ha!

 

4.)  Vi hadde før en skråning, sørpete ut i veibanen.

For oss er det helt, helt meningsløst og uforståelig at vi skal rive vår mur og få en slik bedriten og uanvendelig skåning som ikke holder på fyllmasser eller noe på plass. På regnværsdager og fuktige dager blir både skråningen og veibanen ekkel og bedriten!

 

5.)  Vi ringte ned til PBE og fikk veiledning av vår daværende og gode saksbehandler hvordan vi skulle gå frem, Kaja Aubert Lange.

 

Vi skulle bare påse å bygge mur oppå gammel mur og 1 meter i fra veibanen og ikke høyere enn 2 meter slik at muren vår ikke ble høyere enn naboens. Da slapp vi å søke da vi bygget oppå gammel mur.

 

6.)  Kan ikke se at vi har på noen som helst måte gjort noe ulovlig. Men Plan- og bygninsetaten har både veiledet oss og ikke gitt oss den dispensasjon og godkjennelse vi har krav på. Her prøver du å snu det hele på hode, vi er de lovlydige, mens PBE og det offentlige bryter Norsk lov gjentatte ganger. Også flere lover enn bare forvaltningsloven.

 

7.)  Du skriver: «Er også i utgangspunktet interessert i hvorfor mur, trapp og bod fortsatt står, skjønner at dette er en vanskelig sak for dere, men undres over at dersom du er «seig»/trangsynt/benektende/virkelighets fjern nok, kan man bare la det stå til, da det ikke får konsekvenser å unnlate å forholde seg til regler og ikke betale bøter, fra plan og bygg.»

 

Våre argumenter blir ikke hørt, kun PBE løgner!

 

Vi skulle fått godkjent mur, trapp og bod for lenge siden.

Dispensasjonsloven sier kort fortalt at hvis det er mer fordeler enn bakdeler skal det godkjennes. Hos oss er det kun fordeler, ikke en eneste bakdel!

 

Her er PBE og det offentlige kun interessert og legger opp til hevn og represalier da saken slik sett er foreldet.

 

De tinglyser heftelser og annet direkte meningsløse ting holder de på da saken er slik at de bryter lov etter lov selv, ikke vi, men det offentlige og den kommunale etat fremfor alle andre.

Plan- og bygninsetaten her i Oslo.

 

8.)  Du skriver at vi har tapt etc. Denne saken er kun regelrett makt- og myndighetsmisbruk av verste sort. Av hele det offentlige imot oss, da hele det offentlige beskytter og verner hverandre, kammaderi!

 

9.)  Du skriver også følgende: «Syntes forøvrig det er misbruk av kommunale ressurser, dersom samme mur, samme trapp og samme utebod, skal igjennom søknadsprosessen de allerede har gått igjennom, og tidligere tapt.»

 

Det er ikke vårt ansvar at det offentlige bruker så mye negative ressurser på dette. Vi har en legitim rett gjennom dispensasjonsloven å få mur, trapp og bod godkjent. Da det står bl.a. kort fortalt, at hvis det er mer fordeler enn bakdeler, og at hvis det ikke virker imot andre lover. Så skal en få dispensasjon og godkjennelse. Hos oss er det kun til gunst for alle og det vi har bygget høyner standarden på Hellerudtoppen.

 

10.)                     Saken er foreldet imot oss, så det er kun vrangskap og ondskap det som det offentlige holder på med ovenfor oss. Det siste de gjorde i denne onde rekken, og helt meningsløse oppførsel. Var å tinglyse heftelse på vår eiendom, som en hevnakt!

 

Det et så mange bryr seg om det vi har bygget, på en negativ måte.

Det er helt, helt uforståelig.

Det vi har bygget er det kun fordeler, ikke noen bakdeler med!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html?m=1


 

6 kommentarer:

Argus98 sa...

Har fulgt med på denne saken din en stund. Det er krevende å skaffe seg oversikt, men jeg støtter i utgangspunktet alle som står opp mot kleptokratene i PBE og resten av Oslo kommune. Det samme med småborgerlige naboer på østkanten som prøver å gjenskape seg et lite Vestkant Oslo.

Denne postmannen må jo være en ny aktør blant naboene. Hvis jeg tolker bildene rett så bor han ved siden av deg, ikke nedenfor muren? Hvorfor begynner han med dette nå? Han har ikke vært blandt løshundene som jakter i flokk før?

Det må jo være revnende likegyldig for denne fyren om muren står noen cm for langt ut eller om uteboden toucher innom et sameies fellesareal?

Hvorfor engasjerer han seg nå?

Jan Kåre Christensen sa...

Denne postmannen må jo være en ny aktør blant naboene. Hvis jeg tolker bildene rett så bor han ved siden av deg, ikke nedenfor muren? Hvorfor begynner han med dette nå? Han har ikke vært blandt løshundene som jakter i flokk før?

Det må jo være revnende likegyldig for denne fyren om muren står noen cm for langt ut eller om uteboden toucher innom et sameies fellesareal?

Hvorfor engasjerer han seg nå?

Nærmeste nabo er dette ekteparet som nå har begynt å skrive til Plan- og bygninsetaten og på blogg.
At Hans Øyvind Ryen og Betina Jeanette Sanne skriver nedverdigende og spør etter ting de kunne fått av oss uten å gå igjennom PBE er uten tvil simpelt og unødvendig!

Det er også rart at de som har en bedriten skråning som vi hadde før, ikke påpeker heller at vi har en mye bedre løsning nå etter vi bygget.
Det de skriver er rampestreker, har null med å ville nærmeste nabo godt!

Du spør:
Denne postmannen må jo være en ny aktør blant naboene. Hvis jeg tolker bildene rett så bor han ved siden av deg, ikke nedenfor muren? Hvorfor begynner han med dette nå? Han har ikke vært blandt løshundene som jakter i flokk før?

Ekteparet har ikke skrevet til kommunen før, kun på bloggen!

Det har vel ligget latent?
Dårlig oppførsel av naboer er det i hvert fall!

Vi har faktisk nesten er helt nabolag imot oss og hele den offentlige forvaltningen.
Eneste som har vært på vår side, er Namsmannen.
Spennende om Innkrevingsetaten snur, og svarer til vår fordel!

Jan Kåre Christensen sa...

Argus98 slik jeg ser det når naboer begynner å sende mail og «opplysninger» til det offentlige, så skriver du noe veldig interessant.

Du skriver:
«men jeg støtter i utgangspunktet alle som står opp mot kleptokratene i PBE og resten av Oslo kommune.»

Det har du helt rett i, å gi «for» til PBE og Oslo Kommune er kun som å fore rovdyr. Til mer de får, sultnere blir de.

At dette ekteparet fornedrer seg slik, vitner om liten og ingen forståelse hvordan et usunt demokrati fungerer!

Slik Oslo Kommune fungerer i dag, er ikke noe annet enn skam.
De har nå nesten mnd. milliard overskridelser på det meste de gjør, og ikke noen tar ansvar for noe som helst.

La gikk, men kun for å få seg litt ferie før hun begynte på Stortinget.

At vi skal måtte rive en mur som er en klar høyning av vår eiendom, er så dumt og idiotisk at ord ikke strekker til!


Argus98 sa...

Hei igjen.

Slik jeg tolker svaret ditt her så antyder du mellom linjene at denne Ernst-Øyvind kan ha påvirket kommunen slik at både PBE og Innkrevingsetaten har satt litt fortgang i saken din? At det har tatt kravet mot deg og løftet det opp i papirbunken? Litt høyere prioritet.

Oslo flyter over av kandidater med både diplom og master. Du får ikke lenger jobb i passluka på Politihuset uten en mastergrad. Selv ikke i Posten når du opp på konsernivå uten nettverk innen Arbeiderpartiet - Posten er like gjennomsyret av disse nettverkene som NRK.

Østmarka har sin egen variant av den berømte møbelhandler Engen på Jessheim; det postale AP-nettverket til Steinar Saghaug er viden kjent. Denne fyren overtok som samferdselsbyråd etter "Måk Sjæl" Johansen under byrådet til Rune G. Johansen er et godt eksempel hvor langt man når i Arbeiderpartiet bare man har (hadde) rette svigerfaren. Selv om man kommer fra SV.

Skulle jeg ha nøstet i dette er det stedet jeg ville ha begynt om jeg skulle forsøke finne ut om noen kan ha tatt en telefon ned til Rådhuset for å sette litt fortgang i innkrevingen. Saghaug er fortsatt aktiv - han hadde sannsynligvis klart å få Jan Bøhler renominert for AP på Oslobenken hadde det ikke vært for Bøhler meldte overgangen til Senterpartiet.

Det fine med Oslo kommune, NRK og Posten er at om man har dekning innen arbeiderbevegelsen kan man opprette bullshitjobber på direktørnivå til både slekt og venner.

Så er spørsmålet igjen, hvorfor har postmannen engasjert seg nå? Er det overtalelse fra nabomobben? Kanskje er det minibussen fra Oslo Taxi som ødelegger for terrasseutsikten når konserledelsen i Posten er samlet?

Det handler om parkering. Vi ser det samme på Holtet og Nordstrand der eplehagene gjøres om til 6-8 eneboliger da arvingene ikke har råd til å løse hverandre ut.

Jan Kåre Christensen sa...

Vedkommende heter ikke Ernst Øyvind, men Hans Øyvind Ryen, Postmannen.
Skal svare deg imorgen, har vært opptatt.


Jan Kåre Christensen sa...

Argus98 du skriver mye godt.

Bl.a. skriver du dette:
Slik jeg tolker svaret ditt her så antyder du mellom linjene at denne Hans Øyvind Ryen kan ha påvirket kommunen slik at både PBE og Innkrevingsetaten har satt litt fortgang i saken din? At det har tatt kravet mot deg og løftet det opp i papirbunken? Litt høyere prioritet.

Svar:
Det er nok noe ondskap han har lært og sett de andre naboene gjøre, og med delvis hell.

De som har gått imot oss har fått gehør hos PBE slik som Roar Telje.

De andre naboene som har gjort straffbare handlinger som å kutte av ledninger, sparke inn porten, dra til meg, slå i husveggen, sparke riper i bilen, parkere bilen sin på vår eiendom etc.
Har Politiet oversett og bare la det passere!

Du spør:
Så er spørsmålet igjen, hvorfor har postmannen engasjert seg nå? Er det overtalelse fra nabomobben? Kanskje er det minibussen fra Oslo Taxi som ødelegger for terrasseutsikten når konserledelsen i Posten er samlet?
Det handler om parkering. Vi ser det samme på Holtet og Nordstrand der eplehagene gjøres om til 6-8 eneboliger da arvingene ikke har råd til å løse hverandre ut.

Svar:

Postmannen har klaget på at vi har parkert biler i Stormyrveien, og andre naboer driver med sperrebukker og tilhengere og annet de okkupere veien med, så at det har noe med parkering? Ja!!!!!!!!!!!!