tirsdag 8. februar 2022

Nr. 2981: Ivar Haugsbakk som underviser om bl.a. den Hellige ånd mener å tale i tunger er babel, med dette håner han både bibelens lære om Åndens dåp og millioner av troende!

Nr. 2981:

Ivar Haugsbakk som underviser om bl.a. den Hellige ånd mener å tale i tunger er babel, med dette håner han både bibelens lære om Åndens dåp og millioner av troende!

 

Bildet av Vakttårnet som Ivar Haugsbakk sin forkynnelse har mye til felles med da de begge hevder mye av det samme.

Samtidig er det snakk om farlig begrepsforvirringen da her «tror» de på mye i Guds ord.

Men legger helt andre føringer og betydninger i det enn hva som evangeliske og bibeltroene kristne gjør. Dette er villfarelse!

 

 

Ivar Haugsbakk er fra Dale i Sunnfjord, født i Bergen i 1954. Han er utdannet Naturressurskandidat ved Sogn og Fjordane distriktshøyskole, og har en magistergrad i geologi ved det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Bergen. Han pensjonerte seg juli 2017 fra sin jobb som senioringeniør ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) etter 35 års tjeneste. Han har forfattet eller vært medforfatter til bortimot 400 oppdragsrapporter, som omhandler meteorologi, luftkvalitetsmålinger og beregninger av luftkvalitet omkring veisystemer og industri. Som kristen pensjonist, og med stor interesse for Bibelens lære om bl.a. Åndens dåp, farer han med villfarelse når han hevder å tale i tunger er babel.

Haugsbakk bor i dag i Frogner, Akershus med ny kone etc.

 

Alle troende er åndsdøpt. Den Hellige Ånd er Guds gave på grunn av det fullbrakte frelsesverk alene, og blir gitt alle troende ved gjenfødelsen.

Man blir jo ikke oppbygget av å tale et språk man ikke forstår, eller å tale uforståelig babbel. Troen kommer av forkynnelsen av Guds ord, på et forståelig språk, og den åndelige føde er også Guds ord på et forståelig språk.

 

Åndsdåpens hensikt er for å tilhøre Herrens legeme, slik Paulus skriver i 1Kor 12:13. Den karismatiske koblingen mellom Åndsdåp og denne uforståelige tungetale er bare tragisk og i beste fall BARE ubibelsk. Når disse folkene presterer å si at jeg ikke er døpt med Den Hellige Ånd fordi jeg ikke taler deres uforståelige tungetale - ja, da håper jeg du ikke står på deres side.

 

Dette er fra Haugsbakk mange og ubibelske uttalelser som viser at han er et Jehovas Vitner i teologi.

 

Tale i tunger er babel. Den karismatiske «tungetale» kan jeg tale når som helst, og hvor som helst - uten trening, men det kan vel de fleste om de prøver?

 

Dette er dessverre ikke uvanlig i karismatiske menigheter. Det er en dypt tragisk forførelse. De uforstandige som blir ført vill er uskyldige. De som lærer seg og praktiserer denne «kjødelige påtatte åndelighet» - de håner Den Hellige Ånd, og dette er en svært alvorlig sak!

 

Den ekte tungetale er i kjente språk, for hensikten er jo å forkynne evangeliet for fremmedspråklige.

 

I enkelte menigheter forkynnes den ubibelske og usunn lære, som går ut på at det finnes to adskilte klasser kristne; en som er åndsdøpt og en som ikke er det. Her har man konstruert seg koblinger mellom dåpen i Den Hellige Ånd og tungetale. Dette har medført mildt sagt usunne tilstander i disse menigheter. Ønsket og søken etter tungetalens åndelige uttrykksform, har medført at mange har lært seg denne spesielle formen for tungetale. Ja, for her er det jo ikke tale om den opprinnelige tungetalen ved Åndens komme til verden for jødene på Øvresalen på den jødiske pinsefestens dag (Apg 2), eller for hedningene i Cesarea (Apg 10). Der var tungetalens gave i kjente menneskespråk.

 

En konstitusjon eller forfatning er her det som definerer det helt grunnleggende prinsipp for hva som er Herrens legeme. Herren har ikke flere, men kun ett legeme, og det er dette ene legemet vi er døpt med Ånden for å tilhøre.

Paulus sier her klart og tydelig at dåpen i Den Hellige Ånd gjelder alle troende. Men han sier også noe enda viktigere, nemlig at Åndsdåpens hensikt er å tilhøre Kristi legeme. Enten er du døpt med Den Hellige Ånd, tilhører Kristi legeme og er frelst - eller så er du ikke døpt med Den Hellige Ånd, tilhører ikke Kristi legeme og er fortapt. Noen menigheter har ved menneskelig uforstand delt Herrens menighet i troende, og troende åndsdøpte, og har på denne måten ekskludert mesteparten av kristenheten fra Åndens dåp. Dette er dypt tragisk, og har for mange mennesker medført en stor og høyst unødvendig krise i deres kristenliv. Det hviler her et dobbelt ansvar på de som formidler et budskap som er i strid med Bibelens ord og hensikt.

 

Dette var noe av Ivar Haugsbakk undervisning og synspunkter.

 

Mitt svar på denne vranglæren, det er ikke enkelt da her er det så mye og begrepsforvirringer og annet.

Det er som Apostelen Paulussier det i Kol. 2. 8 Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.

 

Ivar Haugsbakk lærer som Jehovas Vitner at Gud gjør under i fordums dager og i fremtiden, men ikke i dag.

Haugsbakk tror ikke egentlig på Jesus, Guds ord eller noen verdens ting da han legger inn helt andre begreper i det han hevder.

 

Apostelen Paulus talte om slike som han til Korintermenigheten.

 

2 Kor. 11. 3 men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.  4 For om det kommer en til eder og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd, som I ikke før har fått, eller et annet evangelium, som I ikke før har mottatt, da vil I gjerne tåle det!

 

Haugsbakk tror ikke på tungemålsgaven som Guds ord lærer, da han sier det er babel og kan taler i «tunger» når han selv vil.

Haugsbakk mener at under skjer ikke i dag, og misjonere og forkynne evangeliet har ingen hensikt da Gud selv har bestemt hvem som skal bli frelst. Her er det Calvins vranglære som slår inn.

 

Det er klart at det er en vestlig forskjell på å bli født av Ånden og døpt av Ånden.

Det er to forskjellige opplevelser. Dette lærer Guds ord og er erfaringen til millioner av kristne over hele verden.

Alle troende tilhører Kristi legeme og har derved den Hellige Ånd.

Men ikke alle troende er døpt i den Hellige Ånd og taler i tunger.

At Haugsbakk er ukjent med dette, og fører inn fremmed lære.

Dette er også dette Apostelen Paulus taler om til de kristne i Roma.

 

Romerbrevet 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter.

 

Sluttkommentar:

 

Jeg har kun flyktig gått igjennom Haugsbakk usunne og ubibelske lære.

Han er også skilt og gjengiftet, så her er både liv og lære misvisende!

På mange måter er det å si at dette er en lære og forståelse for det intellektuelle og gamle menneske.

Der en er opptatt mer med lærespørsmål ala Jehovas Vitner der en faktisk også har samme forståelse som Vakttårnet og Jehovas Vitner der Gud ikke virker i dag, kun i fordums dager. Eller i fremtiden, da det skal skje alt som ikke skjer i dag.

Tar en bort at Gud ikke gjør tegn, under og mirakler i dag.

At den Hellige Ånd ikke virker i dag, og Jesus er levende!

Hva har en da igjen egentlig?

Gud var med i fordums dager, i kommende dager. Men også i dag og her å nå!

 

Her er mye å gripe fatt i, men Haugsbakk gjør som Jehovas Vitner, tar bort Gud som virker i dag!

 

Hebr. 13. 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

 

Markus 16. 15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 19 Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. 20 Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

 

Ap.gj. 2. 39 For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2748-alle-guds-lfter-guds.html

Ingen kommentarer: