tirsdag 15. november 2016

Nr. 1668: Jesus er avbilde av den eneste sanne Gud – hvem er da urbilde?

Nr. 1668:
Jesus er avbilde av den eneste sanne Gud – hvem er da urbilde?

Jesus er ikke den eneste sanne Gud sier skriften.
Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Jesus er avbilde!
 

Faderen er den eneste sanne Gud, men Jesus har vist oss hvem han er.
Han er selve urbilde, mens Jesus er avglansen av «urbilde», eller Faderen.
 
Dette burde selv en 1. klassing forstå. At det er et urbilde, når det er et avbilde.
Med andre ord, Faderen er «urbilde», mens Jesus er avbildet!

Nei, treenighetslæren har ikke noe støtte i Guds ord!

Vår Abba Far er urbilde!


For min del – etter mange års studie – og ved å ha kommet i «mål».

Så er det helt utenkelig for meg å tro på en treenig Gud og en treenighstlære med tre like Guds personer i en felles Gud eller Guddom.

Vi leser i Hebr. 1. 3 han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,

Vi leser at Jesus blir omtalt som avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Jesus er med andre ord avbilde, men hvem er da originalbilde, eller urbilde?

Vi leser mange vers som omtaler Gud fader som selve urbilde, som selve «originalen», der Jesus er den som «viser» oss hvem Gud fader egentlig er!

”Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre, men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.”164
Dette sitatet fra den Athanasianske trosbekjennelsen (300-tallet) understreker gjensidigheten mellom Faderen, Sønnen og Ånden. Noe som vi overhode ikke finner bibelsk dekning for.

De bibelske tekstene forteller at det er en ”ordnings-forskjell” mellom dem.
I Johannes 14,28 sier Jesus at ”Faderen er større enn meg”.
Ellers i det nytestamentlige materialet er det tydelig at Jesus stiller seg under Faderens vilje.

Det er mange, mange som ikke tror på treenighetslæren. Her er noe som jeg har tatt med av hva andre har skrevet på nettet!

Hvem forteller sannheten om Gud: «Den athanasianske trosbekjennelse» eller Bibelen?

Den athanasianske trosbekjennelse, punkt 6 sier
«Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig».

Bibelen sier
«Min lære er ikke min egen, den er fra ham som har sendt meg» – Johannes 7: 16 «Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre» – Johannes 5: 19 «Jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg» – Johannes 6: 38

Kommentar
 Hvis Sønnens majestet var like stor som Faderen, ville han vel ikke være avhengig av Faderen? Den som sender noen ut står jo over den utsendte. Dette skulle vise at Jesus er underordnet Gud.

Den athanasianske trosbekjennelse, punkt 13 sier
«På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den hellige Ånd allmektig.»

Bibelen sier
«Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen» – Markus 13: 32.

Kommentar
Hvis «Sønnen er allmektig» som en del av en guddom, ville han ikke da visst det samme som Faderen?

Den athanasianske trosbekjennelse, punkt 15 sier
«Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud, …».

Bibelen sier
«Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide» – Hebreerne 5: 8

Kommentar
Kan vi forestille oss at Gud måtte lære noe? Nei, men det måtte Jesus, for han visste ikke alt det Gud vet. Og han måtte lære noe som Gud aldri trenger å lære, nemlig lydighet. Gud behøver aldri å lyde noen.

Bibelen sier
«Dette er Jesus Kristi åpenbaring, som Gud gav ham.» – Åpenbaringen 1: 1

Kommentar
 Hvis Jesus selv var en del av en guddom, ville han da måtte ta imot en åpenbaring av en annen del av guddommen – av Gud? Nei, da ville han ha visst alt om den, for det gjorde Gud. Men Jesus visste det ikke, for han er ikke Gud.

Bibelen sier
«Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd» –
Apostlenes gjerninger 5: 1.

Kommentar
 Hvis Jesus var Gud, hvordan kunne han da ha blitt opphøyd, det vil si gitt en høyere stilling enn tidligere? Han ville da allerede ha vært en opphøyd del av treenigheten. Hvis Jesus hadde vært likestilt med Gud før han ble opphøyd, ville denne opphøyelsen ha ført til at han nå stod over Gud.

Diverse
Mange eldgamle religioner inneholder troen på treenige guder. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_deity

Kirken har adoptert denne falske læresetningen, slik at bildet av Gud er blitt uklart og mystisk. Treenighetslæren gjør som alle andre hedenske læresetninger: Besudler den rene og enkle læren om Gud og Jesus. Vi kan bare tenke oss hvem som står bak.

Og: Hvor mange ganger finner vi uttrykket «Gud Sønnen» i Bibelen? 0 ganger.

Guds Sønn er kanskje født eller utkommet fra Faderen ved at han ble skapt direkte av Gud Faderen ved bruk av Faderens energi og dermed direkte og enbåren Sønn. Jesus er førstefødt og har derfor en begynnelse. Det har ikke Faderen. Faderen har ikke noen begynnelse. Alt annet er kanskje skapt på en annen måte. Mulig uten bruk av energi. Vitenskapen har kanskje ikke rett, men mener at alt var ekstremt komprimert før «The Big Bang». Kanskje det ble skapt en like komprimert negativ masse. Pluss/Minus. Ying/Yang. Alt annet ble skapt av Gud gjennom hans Sønn, kanskje uten bruk av energi, etter at Jesus ble født ved Guds kraft. Jesus er Guds Sønn og var byggmester Ordspråkene 8:22-31.

Jesus er Guds Sønn og har fått mye makt av sin Far men forholdet er godt forklart i 1. Kor 15:24-28.

Sluttkommentar:
Hvem er den eneste sanne Gud? Jesus? Nei, kun Faderen, Abba Far. Jesus kalte ham også for sin Far og han var større enn ham!

1 Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

Hvem er dette? Ikke Jesus, han har vist oss hvem Gud er, og han har vi sett.
Det er Gud Fader, som er den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

Treenighstlære er en oppkonstruert, ubibelsk og antikristelig og antijødisk lære, totalt fremmed fra Guds ord!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1681-den-treenige-gud.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1337-dap-i-tre-titler-eller-tre.html
http://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1331-det-er-flisespikkeri-vre.html
http://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1330-var-ringhet-ligger-i-vart.html
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-73-er-faderen-og-jesus-den-samme.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-533-etter-jeg-forkastet.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=himmelen
http://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1329-jesu-kristi-herredmme-er.html
 

2 kommentarer:

Anonym sa...

En kunne også nevne at Jesus tilbud sin Far og kalte han SIN Gud. Dette bibelske faktum burde være nok til at det ble stilt spørsmålstegn ved en lære som sidestiller Sønnen med den Gud han tilber. For Dette gjorde han på jorden, både før sin død og etter sin oppstandelse. En som tilber en annen som sin Gud, er selvsagt ikke likeverdig med den han tilber!
Så vil noen hevde at dette var jo mens Jesus var menneske. Vel, flere steder i åpenbaringen kap 3 viser at Jesus i sin rolle som den himmelsk konge FORTSATT kaller Den Allmektige Gud for Sin Gud og Sin Far.
Treenighetslæren tar oppmerksomheten bort fra Faderen som den eneste sanne Gud. Dette er nok agendaen bak dogmet som ble til under heller ukristelige omstendigheter. Den Som misliker dette mest er nok Jesus, den mest lojale av alle Faderens tilbedere.
Kjell

Jan Kåre Christensen sa...

Fullstendig enig med deg Kjell!