fredag 8. januar 2016

Nr. 1337: Dåp i tre titler eller tre benevnelser gir ingen mening. Men dåp i navnet Jesus Kristus gir mening, og er også i samsvar med det nye testamente!

Nr. 1337:
Dåp i tre titler eller tre benevnelser gir ingen mening. Men dåp i navnet Jesus Kristus gir mening, og er også i samsvar med det nye testamente!
 
Bilde fra en dåpshandling i Jordan elven i Israel.


Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, Matteus 28:19

Tillater meg å gjengi dette som forklarer dilemmaet: “Det er mange forskere som mener at Matteus opprinnelig var skrevet på hebraisk, og at det opprinnelige manuskriptet er i Vatikanet. Man mener også at dette spesielle Skriftstedet ble endret for å støtte treenighetslæren som snakker om TRE GUDER. Det er en STOR forskjell mellom Treenighet (tre separate guder) og Tre – Enighet, som er en Gud som manifesterer seg på tre forskjellige, men helt harmoniske måte som Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Elohim på hebraisk er flertall, men det er Echad – ETT.

Echad er et hebraisk ord som brukes i bibelen og viser til tre enigheten og foreningen mellom mann og kvinne. Det betyr en (ett) i enhet og ikke i antall.

5. Mosebok 6:4 “Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er èn (Echad) – på
 hebraisk: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.

1. Mosebok 2:24 Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til
 sin hustru, og de skal være ett (Echad) kjød.

Det hebraiske ordet som betegner en /ett i betydningen antall, er yachid – i grunnteksten brukes dette ordet aldri i forbindelse med Gud.)

Dette er det eneste Skriftstedet i Det nye testamente som taler om å bli døpt i Faderens (YHVH), Sønnens (Yeshua) og den Hellige Ånds (har ikke et navn,
 men er snarere en funksjon) navn.

ALLE de andre Skriftstedene gjennom hele Apostlenes gjerninger omtaler dåp
 ved full neddykking til navnet Yeshua! Til Hans død, begravelse og
 oppstandelse! Faderen døde ikke, ble heller ikke begravet eller gjenoppsto!
 Heller ikke den Hellige Ånd døde, ble heller ikke begravet og oppstanden!
 Den eneste som døde var Sønnen, Yeshua, Messias og vi identifiserer oss med Ham og vi blir ett med Ham ved dåpen for å tilbe Faderen i Ånd og Sannhet
 mens vi adlyder og blir ledet av den Hellige Ånd. (Johannes 4, Romerne 8)

Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Messias ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. Romer brevet 6:4-5

Utallige kristne har blitt døpt på feil premisser på grunn av en fatal løgn, basert på målbevisst feiloversettelse av ett Skriftsted som er gjort på grunn av doktriner som er skapt av demoner og mennesker.

Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe i Yeshua Messias’ navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den Hellige Ånds gave. Apostlenes gjerninger 2:38.

Og han befalte at de skulle bli døpt i Yeshua Messias’ navn.
 Apostlenes gjerninger 10:48

Da de hørte dette, ble de døpt til (eng: i) Herren Yeshua’s navn. Apostlenes gjerninger 19:5
 

10 kommentarer:

Unknown sa...

Jeg leser at du nevner Misjonsbefalingen. "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, Matteus 28:19"

Kan du da forklare meg hvorfor Peter og de andre IKKE visste om "alle folkeslag", FØR pinsefestdagen og da Peter så duken komme ned fra himmelen? Svar: Fordi Jesus ALDRI sa, ALLE folkeslag, bare folkeslag, altså de 13 stammene.

Les Matteus 10 og 15, så ser du at Jesus bare var kommet for disse stammene.

Senere forteller Paulus om, at fordi jødene var ulydige, så fikk ALLE folkeslag en sjanse til omvendelse. Rom. 11.
Bibeloversetteren har nok slengt på "alle," da han visste senere, at Paulus og Peter hadde skrevet om dette.

Et annen spørsmål er: Var disiplene jøder? Svar: Nei, de var fra nord-Israel og var nok fra Benjamin stamme. Apostlenes gjerninger 1:11. "Galileiske menn..." Les gjerne om dette på:

www.evangeliekirken-arendal.no

Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge Myhren les Ap.gj. og du finner at de gikk ut overalt og prekte evangeliet, døåte mennesker i Jesu navn. Og lærte dem opp til å bli disipler. Dette skjedde ikke bare blant Jøder, men også blant hedninger.

At frikirkelige har holdt fast på den Katolske dåpsformelen er trist men sant.Her er de skriftstedene som viser i hvilket navn de første kristne døpte:Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

Unknown sa...

Jeg leser at du IKKE tar deg bryet med å svare på mine spørsmål. Ja, ja, der er vi vel like gode, jeg er ikke så interessert i om vi døper i Jesus eller i tre-enighetens navn.

Men mitt forslag er: Jeg døper deg til Kristus, i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn!
Kan jeg høre et amen der ute?

Jan Kåre Christensen sa...

Myhren jeg leser alt. Men du har vært bussjåfør og vet at da jobber en også i helgene. Jeg bare skrev fra en tidligere artikkel der jeg siterte fra de første kristne sin dåpspraksis. Dåp i Jesu Navn er rett. Alt annet er fremmed for skriften!

Anonym sa...

Hei!

Jeg vil gi Christensen rett her. De første troende når vi leser i Apostelgjerningene så døpte de ikke i den katolske dåpsfprmularene, i tre titler. Eller benevnelser som Christensen understreker gang etter gang, men i Jesu navn!

Dåp skal foregå kun og utelukkende i Jesu Kristi navn!

Støtter deg her, som ellers broder Christensen.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym enig.
Jesus Døde og "Kristus' sto opp.
Kristus taler om den oppstandne frelsen som vi blir forenet med i dåpen.
Derfor døper vi mennesker i Jesu Kristi Navn!
Den katolske og ubibelske dåpsform i 3 titler benyttet de første kristne seg aldri av!

Jan Kåre Christensen sa...

"Navnet JAHVE er Guds

egennavn. Det betyr Den blivende, Den

evige, Den trofaste, jfr. 2 Mos

3,14” (Hedegård, Saarisalo.)

Andre navn på Gud i GT er EL

SHADAI, Gud den allmektige. Gud trer

også fram under betegnelsen "JEG ER"

som også uttrykker Hans evige vesen,

totalt uavhengig av tid m.m. Man finner

også navnet ADONAI. Alle disse

navnene har ingen sammenheng med

Allah - bortsett fra El-ohim.

Kilde:

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedo ppslag-2007/Guds_navn_er_JEG_ER-04.01.2007.pdf

Andre Johansen sa...

La misjonsbefalingen tale for seg selv og ikke legge inn menneskelige tolkninger. Vi døpes til Jesu Kristi navn, ikke i. Det er en stor forskjell.

Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. 2 Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud. 3 Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. 4 For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.

Vitnesbyrdet om Sønnen
5 Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn? 6 Han er den som kom med vann og med blod, Jesus Kristus – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. 7 For det er tre som vitner: 8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. 9 Vi godtar jo vitnesbyrd fra mennesker, men Guds vitnesbyrd er sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.

Jan Kåre Christensen sa...

Andre Johansen kan du forklare meg hvorfor de første kristne døpte kun i Jesu Kristi navn?
Og ved to og tre vitners ord skal ethvert vitnesbyrd stå fast. Finner du kun dåp i tre titler en gang, da er det garantert ingen bibelsk lære!

1 Kor. 13 b Ved to og tre vidners ord skal hver sak stå fast.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvis mer et parallell skriftsted til "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, Matteus 28:19"

Hvis du kan det, så skal jeg finne mange skriftsteder som underbygger mitt syn g den lære jeg tror på.