søndag 18. desember 2011

Nr. 290: Jesus navn er større en alle andre navn, problemer og vanskeligheter!

Nr. 290:
Jesus navn er større en alle andre navn, problemer og vanskeligheter!

1. Sam. 7. 12 Og Samuel tok en sten og satte den imellem Mispa og Sen; denne sten kalte han Eben-Eser og sa: Hittil har Herren hjulpet oss.

Når en på mange måter går i fronten i striden så kan mange misforstå hvem en egentlig er og hva en står for. Jeg er klar over at en del tror og sikker ønsker å tro at jeg er veldig radikal og slenger ut ting nesten i hytt og vær. Men det er ikke sant, det ligger bak det hele ikke noe annet en at jeg opplever at Herren legger dette på meg. Jeremias opplevde noe av det samme.

Jeremias 1. 9 Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til mig: Se, jeg legger mine ord i din munn. 10 Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.

Regjeringskvartalet skal rives

Det sies at regjeringskvartalet skal rives etter at denne massemorderen og galningen sprengte det her i sommer. Selve bygget skal rives da det er såpasset ødelagt og det er en bygg som ikke passer i vår tid. Det er selvfølgelig trist for mange dette, men en nødvendighet. Slik er det også med Guds menighet i Norge, det har ikke vært en massemorder og galning som har ødelagt Guds menighet. Men det har vært en innovasjon av fremmede åndsmakter, liberale og ubibelsk forkynnelse og en slapphet på det moralske område som har gjort menigheten her i Norge like skadet om en ikke mer en regjeringskvartalet er. Alt forårsaket av en fiende som har oppnådd det vedkommende ønsket! Jeremias måtte også fortsette å rive ned og ødelegge, før han kunne begynne å bygge opp. Slik er det også i dag her i Norge og helt sikker over hele den vestlige verden. Menigheten er angrepet, og angriperne har lykkes. Det eneste vi kan gjøre er å få fjernet all villniset og alt annet som ødelegger Guds menighet. Den «negative» prosessen må gå sin gang før det positive og gjenopprettelsen kan skje!

Gud er større en alt det negative og det som ødelegger!

Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 2. 5 Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!
Dette er en av biblenes viktigste skriftsteder, som vi skal strebe etter å leve deretter. Egil Strands håndbok til det nye testamente skriver så flott om dette:
Phroneo (sinn) betyr ikke å tenke bare rent teoretisk og læremessig, men å ha sitt sinn, sin vilje og lyst knuttet til det en tenker; phroneo er derfor vanligvis ikke nøytral og passiv tenkning – unntagen der hvor det dreier seg om vanlig vurdering, som f. eks i Fil.1.7 – men retningsgivende og derfor nøye knuttet til et menneskes motiv, altså til hva bibelen kaller hjertet.
Det går på hele personens innstilling føyer jeg selv til.
6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik.
Her er selve inkarnasjonen. Jesus som den førstefødte og som eneste som var Faderen fullt ut lik og Faderen delte alt med. Jesus var i sin preeksistens hos Faderen fra eldgamle dager av sier Mika. Men i tidens fylde kom han inn i verden og ble menneske. Gud selv steg ned i Jesus Kristus.
7 Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske;
Vi leser flere plasser om den intime kontakten det er mellom Faderen og Sønnen. Joh.e.17. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jesus gav avkall på denne herligheten av 2 grunner.
1.) Det behaget Faderen at Jesus viste 100 % underkastelse under hans vilje.
2.) Ved at han ble menneske kunne han sone vår synd og dø i vårt sted.
8 han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.
Det var en fornedrelse for Jesus å bli et menneske og til slutt lide en forbryters død ved å dø på et kors. Men han var lydig imot sin Fader akkurat som Isak var det i 1. Mos.b.21. Men Jesus ble ikke bare fornedret i sin død, hele hans liv var en fornedrelse med måten han ble behandlet, hånet og motarbeidet. Det kulminerte i en total rettsløs måte å bli dømt på foran Pontius Pilatius og ved senere når dommen ble utført ved at han døde som en straffet.
9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn,
Ved at han ble slik fornedret ble han også opphøyet. Gud har allerede opphøyet han men dessverre så ser ikke de aller fleste menneskene dette, men vi som troende ser det, hallelujah. Jesus har et navn som er større en alt. Sykdom, problemer, motganger, Konger, Presidenter og alle andre navn og titler!
10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,
Alle tilstede i Himmelen bøyde seg nok for Jesus etter han kom tilbake, bortsett fra Faderen. Men en dag skal hele jorden gjøre det. Under jorden må forstås med alle mennesker som er døde og alle demoner, selv Satan skal en dag bøye seg for Jesus og måtte erkjenne det som vi frelste allerede i dag gjør; Jesus er Herre!
11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Nå nevnte jeg dette allerede under v.10. Men det å bekjenne Jesus som Herre er et tegn på en er frelst og født på nytt. Når Jesus er Herre så er det ingen ved siden av ham som Herre. Idoler, statsleder, religions stiftere, andre dyktige og flinke mennesker, men de kommer aldri n nærheten som Jesus fordi han er Kongens Konge og Herrenes Herre (Åpenb.19.16). (sitat slutt).

Jesu navn er større en alle andre navn. En sykdom, pengeproblemer og Satan og det står over alle og alt. Da Gud selv har sagt det og da er det slik.

Fremtid og håp

Jeremias 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp. 12 Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, 13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte. 14 Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.

Det som er så herlig, uansett om menigheten ligger nede for telling som i dag. Så er Jesu navn større en alle andre navn og går vi med ham, så går alt til sier i livet vårt, Hallelujah. Herren ikke bare gir oss fremtid og håp som et løfte, men han lar oss også erfare dette, Hallelujah!
Det er ikke noe av det negative som ikke det er mulighet for å overvinnes i Jesu navn, som er sterkere akkurat som lys er sterkere en mørke og ild er sterkere en kulde, så er Jesu navn større og herligere en alt som Satan, de falne englene og demonene stiller opp med, hørte jeg et høyt Hallelujah!

Ingen kommentarer: