fredag 18. mars 2011

Spørsmål 51: Bære frukt?

Spørsmål 51:

Hvilke råd vil du gi for at kristenlivet skal bære frukt?

Johanne

Svar:
Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen.
Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort,
og hver den som bærer frukt, den renser han,
forat den skal bære mere frukt.
Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere;
bli i meg, så blir jeg i dere!
Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv,
men bare når den blir i vintreet,
således heller ikke dere uten at dere blir i meg.
Jeg er vintreet, dere er grenene;
den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt;
for uten meg kan dere intet gjøre.
Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner,
og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.
Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere,
da bed om hva dere vil, og dere skal få det.
Derved er min Fader herliggjort at dere bærer megen frukt,
og dere skal bli mine disipler. Joh 15,1-8.

Dette er et meget omfattende spørsmål, med å bære frukt. Hvordan, ja. Her er det mange innfallsvinkler, men jeg ønsker å belyse dette med å leve et strukturert kristenliv.
Ha meg som forbilde sa Paulus, tror det ligger mye her. Nå kan ikke alle bortsett fra min familie se hvordan jeg lever i hverdagen. Men jeg har alltid og lever veldig strukturert. Det har jeg nok tatt med meg fra mitt tidligere liv som en aktiv fotball spiller. Da trente jeg gjennom hele oppveksten ca. 5 timer oppimot hver dag har jeg regnet ut. Da må en ha disiplin og struktur for å gjøre noe slikt, tro meg.
Jeg har alltid som en troende hatt struktur på livet mitt. Stå opp til faste tider, har gått regelmessig på møter, lest Guds ord og bedt minst tre ganger til dagen. Det har vært en hemmelighet til mitt liv som troende, struktur og orden over hverdagen.

Mitt liv har vært metodisk. Synes det er veldig mange fine og åndelige synonym ord til dette ordet, se her: disiplinert, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk.

Det er også litt viktig å ta med Metodismen som innførte dette igjen i kristenlivet. En blir frelst for å tjene, en blir frelst for å bære frukt osv.

Videre så tror jeg at det å komme inn i og å være i Guds vilje med livet er også med å gjøre en til en fruktbærende troende. Det er mange “nøkler” her. Men jeg har prøvd å la fokuset i mitt svar her med å ha struktur og disiplin på livet sitt.

Vi leser også i Misjonsbefalingen at vi skal bli: Matt.28. 19a Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.
Vi skal bli og være disipler, hvordan bli det? Struktur, orden og være metodisks som menneske og kristen.
Møte presis på jobben, gjøre som en får beskjed om, strekke seg langt, stå litt tidligere opp en andre for å lese minst et kapitel i bibelen og be osv. Slik skal vi leve, da vil en i sannhet bli en fruktbærende troende. Og Gud hører bønn og gir oss bønnesvar langt utover det vi tror og selv tenker, bare vi overgir oss til ham!

Efes. 3. 20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

Ingen kommentarer: