mandag 18. mars 2013

Nr. 576: Apostelen Peter grav er aldri påvist funnet i Roma, men i Jerusalem!

Nr. 576:
Apostelen Peter grav er aldri påvist funnet i Roma, men i Jerusalem!

Av F. Paul Peterson

Bilde fra Vatikanet der Peter aldri virket, døde eller det er funnet noen beviser for at han har vært. Bilde tatt av meg mai 2012. Jeg opplevde Gud nærvær i Paulus kirken, men i Peter kirken det stikk motsatte. Det vitner om at denne artikkelen er sann. Gud gir sitt vitnesbyrdMens du besøker en venn i Sveits, hørte jeg av det virket for meg, en av de største funn siden Kristi tid-at Peter ble gravlagt i Jerusalem og ikke i Roma. Kilden dette ryktet, skrevet på italiensk, var ikke klar, det forlot betydelig rom for tvil eller snarere lurer på. Roma var stedet hvor jeg kunne undersøke saken, og dersom slik bevist oppmuntrende, kan en tur til Jerusalem være nødvendig for å samle verdifull førstehånds informasjon om emnet. Jeg dro derfor til Roma. Etter å snakke med mange prester og undersøke ulike kilder til informasjon, jeg endelig var sterkt belønnet ved å lære hvor jeg kan kjøpe den eneste kjente bok om emnet, som også ble skrevet på italiensk. Det kalles "Gli Scavi del Dominus Flevit", trykt i 1958 på TIPOGRAFIA del PP. Francescani, i Jerusalem. Den ble skrevet av PB Bagatti og JT Milik, både den romerske katolske prester. Historien om oppdagelsen var der, men det syntes å være bevisst skjult for mye manglet. Jeg følgelig fast bestemt på å dra til Jerusalem for å se for meg selv, hvis det er mulig, det som syntes å være nesten utrolig, spesielt siden det kom fra prester, som naturlig på grunn av den eksisterende tradisjonen at Peter ble gravlagt i Roma, ville være de siste til å hilse velkommen en slik oppdagelse eller å bringe en slik oppmerksomheten til verden. I Jerusalem snakket jeg med mange fransiskanske prester som alle leser, endelig, men motvillig, at bein av Simon Bar Jona (St. Peter) ble funnet i Jerusalem, på fransiskanerklosteret område kalt "Dominus Flevit" (der Jesus skulle å ha grått over Jerusalem), på Oljeberget. Bildene viser historien. Den første viser en utgravning der navnene på kristne Bibelsk tegn ble funnet på ossuaries (bein bokser). Navnene på Maria og Marta ble funnet på en boks og rett ved siden av det var en med navnet Lasarus, deres bror. Andre navn på tidlige kristne ble funnet på andre bokser. Av størst interesse, var imidlertid det som ble funnet i tolv meter fra stedet der restene av Mary, Martha og Lasarus ble funnet, restene av St. Peter. De ble funnet i en Ossuary, på utsiden av hvilke var tydelig og vakkert skrevet på arameisk «Simon Bar Jona".

Trekull inskripsjonen lyder: "Shimon Bar Yonah" som betyr "Simon [Peter] sønn av Jona." Mat 16:17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas 'sønn: for kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen. Jeg snakket med en Yale professor, som er en arkeolog, og var direktør for American School of Oriental Research i Jerusalem. Han fortalte meg at det ville være svært usannsynlig at et navn med tre ord, og en så komplett, kunne referere til noen annen enn St. Peter.

Men hva gjør muligheten for feil mer fjernkontrollen er at restene ble funnet i en kristen gravplass, og mer ennå, for det første århundre, en tid der Peter bodde. Faktisk har jeg et brev fra en kjent vitenskapsmann sier at han kan fortelle av skriftlig at det ble skrevet like før ødeleggelsen av Jerusalem Titus i 70 e.Kr. jeg snakket med presten Milik, co-forfatter av denne italienske bok, i tilstedeværelsen av min venn, en kristen araber, Mr. SJ Mattar, som nå er bestyrer av Graven i hagen, der Jesus ble gravlagt og sto opp igjen. Denne presten, Milik, innrømmet at han visste at bein av St. Peter er ikke i Roma. Jeg var veldig overrasket over at han ville innrømme det, så for å bekrefte hans godkjennelse, sa jeg, som han også enige, "Det er hundre ganger mer bevis for at Peter ble gravlagt i Jerusalem enn i Roma." Dette var noe av et understatement, for han visste som jeg vet at det er absolutt ingen bevis i det hele tatt at Peter ble gravlagt i Roma. Jeg har snakket om emnet for mange fransiskanske prester som enten var eller hadde vært i Jerusalem, og de er alle enige om at graven og rester av St. Peter er i Jerusalem. Det var bare ett unntak som er interessant og som bare beviser poenget. Den fransiskanske prest, Augusto Spykerman, som var ansvarlig for semi-private museum innenfor murene i gamle Jerusalem, ved tuftene av den fransiskanske kirken av Flagellation, var at unntaket. Når jeg bedt om å se museet, viste han det til tre av oss, Mr. Mattar, som i tillegg til å være bestyrer av Tomb of Christ, hadde vært leder av en engelsk bank i Jerusalem, en. profesjonell fotograf og meg selv. Men han fortalte oss ingenting av funnet. Jeg visste at bevis på Peters begravelse var der, for prester hadde fortalt meg at relikvier fra den kristne gravplass ble bevart i dette museet. Folk som bodde i Jerusalem alle sine liv og offisielle guider som er ment å vite hver tomme av byen, men visste ingenting om dette [pg 5] oppdagelse, var så godt det unndratt offentligheten. Jeg hadde bedt en eldre offisiell guide der graven til St. Peter var. Han svarte i en veldig dyp og majestetiske tone i stemmen, "The Tomb of St. Peter aldri har blitt funnet i Jerusalem." "Å," sa jeg, "men jeg har sett gravstedet til Peter med mine egne øyne." Han snudde på meg med en aggresiviteten som er så vanlig blant arabere. "Hva," svarte han, "du en utlending mener å fortelle meg at du vet hvor graven til Apostelen Peter er når jeg har vært en offisiell guide i trettifem år og kjenner hver tomme av bakken i Jerusalem?" Jeg var redd for at han ville hoppe på halsen min. Jeg klarte å roe ham som jeg sa, "Men sir, her er bildene, og du kan se ossuarium, blant annet med Peters navn på arameisk. Du kan også se dette for deg selv på Oljeberget på Franciscan Convent nettstedet kalt "Dominus Flevit". Da jeg var ferdig han sakte snudde seg vekk en stund i undring. En person som har sett denne kristne gravplass og vet omstendighetene rundt saken kunne aldri tvil om at dette virkelig er gravstedet til Apostelen Peter og andre kristne. Jeg også gikk rundt i en drømmende undringen for omtrent en uke for jeg kunne knapt tro hva jeg hadde sett og hørt. Siden sirkulasjon av denne artikkelen, har de ikke tillate noen å se dette gravstedet.

Før det hadde gått veldig langt, hadde jeg vært ganske motløs for jeg kunne få noe informasjon fra de mange prester med hvem jeg hadde snakket. Men, fortsatte jeg spørrende prester uansett hvor jeg ville finne dem. Endelig en prest falt noe informasjon. Med denne kunnskapen nærmet jeg en annen prest som varsomt spurte meg hvor jeg hadde kjøpt den informasjonen. Jeg fortalte ham at en prest hadde fortalt meg. Så han innrømmet poenget og droppet litt mer informasjon. Det gikk på sånn en stund før jeg fikk hele bildet, og jeg ble til slutt rettet til der jeg kunne se bevis for meg selv. Å få historien, det gjorde meg føles som om jeg hadde en okse i halen og prøvde å dra ham gjennom en nøkkel hull. Men da jeg hadde samlet alle fakta i saken, kunne prestene ikke nekte oppdagelsen av graven, men selv bekreftet det, men motvillig. Faktisk har jeg det i uttalelsen fra en spansk prest på Oljeberget på en båndopptaker, til at effekten.

Men her vi snakket til denne Franciscan prest med ansvar for museet, spør ham spørsmål som han prøvde å unngå, men kunne ikke på grunn av den informasjonen jeg hadde allerede samlet fra mange prester med hvem jeg hadde snakket. Endelig etter bildene av bevisene ble tatt, som var intet mindre enn et mirakel at han tillot oss å gjøre det, komplimentert jeg ham på den fantastiske oppdagelsen av graven til St. Peter i Jerusalem at fransiskanerne hadde gjort. Han var tydelig nervøs da han sa: «Å nei, er graven til St. Peter i Roma." Men som han sa det, vaklet stemmen, noe som selv min [pg. 6] venn, Mr. Mattar, hadde lagt merke til. Da jeg så ham og holdent i øynene og fast sa, "Nei, er graven til St. Peter i Jerusalem." Han så på meg som en skyldig skolegutt og holdt fred. Han var uten tvil plassert der for å skjule fakta, men hans handlinger og ord, talte mer overbevisende om oppdagelsen enn de prestene som endelig innrømmet sannheten. Jeg har også snakket med en fransiskaner prest i autoritet på presten trykkeri innenfor murene gamle Jerusalem, hvor deres bok om emnet ble skrevet ut. Han har også innrømmet at graven til St. Peter er i Jerusalem. Så da jeg besøkte kirken i Fødselskirken i Betlehem, møtte jeg en fransiskaner munk. Etter å ha fortalt ham hva jeg tenkte på den fantastiske oppdagelsen fransiskanerne hadde gjort, spurte jeg ham rett ut: "Gjør du folk virkelig tror at de er rester av St. Peter?" Han svarte, "Ja vi gjør det, har vi ikke noe valg i saken. Den klare bevis er der." Jeg tvilte ikke på bevis, men det som overrasket meg var at disse prester og munker mente det som var mot sin egen religion og på toppen av det, var å innrømme det til andre noe ut av denne verden. Vanligvis en katolikk, enten fordi han er hjernevasket eller sta ønsker ikke å se noe bare det som han har blitt lært, vil ikke tillate seg å tro noe mot sin religion, langt mindre å innrømme det til andre. Men det er en voksende, sunn holdning blant mange katolikker, for å "bevise alle ting, hold fast ved det som er bra" som Master formante oss alle. Så spurte jeg, "Does Far Bagatti (co-forfatter av boken på italiensk om emnet, og arkeolog) virkelig tror at de er bein av St. Peter?" "Ja, han gjør det," var svaret. Så jeg spurte: "Men hva tror paven av alt dette?" Det var en tusen dollar spørsmålet, og han ga meg en million dollar svar. "Vel," han konfidensielt svarte i en lavmælt stemme, "Far Bagatti fortalte meg personlig at tre år siden gikk han til paven (Pius XII) i Roma og viste ham bevis og paven sa til ham:" Vel, vil vi må gjøre noen endringer, men for tiden, holde denne tingen ro '. " I ærefrykt spurte jeg også i en dempet stemme, "Så paven virkelig mener at de er bein av St. Peter?" "Ja," var hans svar. "Dokumentaren bevis er det, han kunne ikke hjelpe, men tror."

Jeg besøkte ulike anerkjente arkeologer om emnet. Dr. Albright, av John Hopkins University i Baltimore, fortalte meg at han personlig kjente presten Bagatti og at han var en svært kompetent arkeolog. Jeg har også snakket med Dr. Nelson Gluek, arkeolog og [pg. 7] president i den hebraiske Union College i Cincinnati, Ohio. Jeg viste ham bildene som finnes i denne artikkelen, men å være sammen med ham for bare noen få minutter derfor jeg ikke kunne vise ham vell av materiale som du har før du i denne artikkelen. Men han raskt gjenkjente arameisk ord for å være "Simon Bar Jona". (Arameisk er svært lik hebraisk). Jeg spurte ham om han ville skrive en bekreftelse på det. Han sa dette ville kaste en refleksjon på kompetansen presten JT Milik, som han visste var en meget dyktig forsker. Men han sa at han ville skrive et notat. Jeg siterer: "anser jeg Far JT Milik som en førsteklasses forsker i den semittiske feltet." Han la til: "Jeg anser ikke at navn på ossuaries er bevis på at de er de av apostlene."

Nelson Glueck

Jeg siterer dette brevet til Dr. Glueck fordi det viser at presten Milik er en kompetent arkeolog. Som jeg har nevnt, var jeg bare i stand til å være sammen med ham for et par minutter og var ikke i stand til å vise ham, men en svært liten del av bevismaterialet. Noen, inkludert meg selv, ville lett enig med Dr. Glueck at hvis bare navnet Simon Bar Jona på ossuarium var alle bevis som var tilgjengelig ville det ikke være avgjørende bevis for at det var av apostelen Peter, men det vil sikkert være en sterk indikasjon. Historien om hulen og ossuaries og den vanlige kirkegården like utenfor klosteret nettstedet er dette: Det var en romersk skikk at når en person hadde dødd, og etter ca ti år når kroppen hadde nedbrutt, ville graven åpnes. Benene vil bli plassert i en liten Ossuary med navnet på personen nøye skrevet på utsiden foran. Disse ossuaries ville da bli plassert i en hule som i tilfelle av denne kristen begravelse bakken og dermed rom for andre. Men denne grotten eller gravstedet der ossuaries ble funnet, og som ble opprettet og brakt om gjennom den naturlige og disinterested hendelsesforløp, uten noen grunn til å endre fakta eller omstendigheter, var en større vitnesbyrd enn hvis det var et vitne registrert, om at Peter ble gravlagt der. Og likevel, selv det er umiskjennelig registrert i de tre ordene i arameisk av ossuarium, Simon Bar Jona. Heri ligger det største beviset på at Peter aldri var en pave, og aldri var i Roma, for hvis han hadde vært, ville det har sikkert blitt proklamert i Det nye testamente. Historie, likeledes, ikke ville ha vært stille om emnet, som de ikke var stille i tilfelle av apostelen Paulus. Selv den katolske historien ville ha krevd ovenfor som et faktum og ikke som ustadig tradisjon. Å utelate Peter som paven og i

Roma (og pavemakten) ville være som å utelate Moseloven eller profetene eller Apostlenes gjerninger fra Bibelen. Dr. Glueck, være jødiske, og etter å ha vært i Jerusalem, ingen tvil, er fullt klar over det faktum at i århundrer den katolske kirke kjøpt opp hva ble antatt å være hellige steder, noen som ikke tåler å bibelske beskrivelse. For eksempel prestene sier at graven til Jesus er innenfor murene av den gamle Jerusalem, i et hull i bakken, mens Bibelen sier at graven der Jesus ble lagt ble hugget ut av stein og en stein ble rullet foran og ikke på toppen av den. The Garden Tomb ved foten av Golgata, utenfor murene av gamle Jerusalem, møter bibelske beskrivelsen perfekt. Faktisk er alle de som ble hatet av de jødiske lederne, som Jesus var, kunne aldri ha fått lov til å bli begravd innenfor portene til den hellige byen. Graven hvor Jesus lå ble laget for Josef fra Arimatea. Hans familie var alle stout og liten av vekst. I denne gravplass kan du se på denne dagen hvor noen hadde skåret dypere inn i veggen for å gjøre plass for Jesus som ble sagt å være om lag seks meter høy. Da pave Pius XII erklærte forutsetningen om Mary å være en trosartikkel i 1950, den katolske kirken i Jerusalem deretter raskt solgt graven til Mary til den armenske kirke. Ex-prest Lavallo fortalte meg personlig at det er en annen graven til St. Mary i Efesos. Men graven til St. Peter er helt annerledes for de ville heller at det aldri har eksistert, og å kjøpe eller selge et slikt sted ville være ute av spørsmålet. Det falt på dem på denne måten, som jeg ble fortalt av en fransiskaner munk i klosteret av "Dominus Flevit". En av deres medlemmer ble spading bakken på dette området i 1953, da hans spade falt gjennom. Utgravning ble startet, og det ble et stort underjordisk kristen gravplass avdekket. Den første av Kristus på gresk ble skrevet der som aldri ville ha blitt funnet i en jødisk, arabisk eller hedensk kirkegård. Av strukturen i skriftene, ble det etablert av forskere at de var av dagene like før ødeleggelsen av Jerusalem Titus i 70 e.Kr. På ossuaries ble funnet mange navn av den kristne av den tidlige kirke. Det ble profetert i Bibelen at Jesus ville stå på Oljeberget når han kommer tilbake til jorden. Du kan se da, hvordan de kristne ville være tilbøyelig til å ha sin gravplass på Mount, for her også, hadde vært et populært møtested for Jesus og hans disipler. I all kirkegården, ble ingenting funnet (som også i katakombene i Roma) som ligner arabiske, jødiske, katolske eller hedensk praksis. Dr. Glueck, være jødisk, er ikke fullt klar over, ingen tvil, at en slik oppdagelse er veldig pinlig siden det undergraver selve grunnlaget for den romersk-katolske kirke. Siden Peter ikke bor i Roma, og derfor ble ikke led martyrdøden eller gravlagt der, følger det naturlig at han [pg. 13] var ikke deres første pave.

Den katolske kirke sier at Peter var pave i Roma 41-66 e.Kr., en periode på tjuefem år, men Bibelen viser en annen historie. Boken av Apostlenes gjerninger (i enten den katolske eller protestantiske Bibelen) registrerer følgende: Peter forkynte evangeliet til de omskårne (jødene) i Cæsarea og Joppe i Palestina, betjente husstand Cornelius, som er en avstand av 1.800 miles fra Roma (Apg 10:23, 24). Like etter omkring år 44 e.Kr. (Apg 12), ble Peter kastet i fengsel i Jerusalem av Herodes, men han ble løslatt av en engel. Fra 46-52 e.Kr., leser vi i det 13. kapitlet at han var i Jerusalem forkynner forskjellen mellom lov og nåde. Saul ble konvertert i 34 e.Kr. og ble Apostelen Paulus (Apg 9). Paulus forteller oss at tre år etter hans konvertering i 37 e.Kr., han "gikk opp til Jerusalem for å se Peter" (Gal 1:18), og i 51 e.Kr., fjorten år senere, han igjen dro opp til Jerusalem (Gal 2: 1, 8), idet Peter nevnt. Kort tid etter at han møtte Peter i Antiokia, og som Paulus sier: "tålte ham i ansiktet, fordi han skulle ha skylden," Gal. 02:11. Bevisene er rikelig, er sannheten klart fra Skriften som aldri har sviktet. Det ville være fantastisk å lese av dristighet Paul i håndteringen Peter. Svært få, om noen, har stått en pave og levde (unntatt i disse dager når alle ser ut til å tåle ham). Hvis Peter var pave det ville ha vært noe annerledes. Paul ikke bare tåle Peter men refser ham og klandrer ham for å være på feil.

Dette minner meg om mitt besøk til St. Angelo Castle i Roma. Dette slottet, som er en veldig sterk festning, er forbundet med Vatikanet av en høy buet viaduct på ca en kilometer i lengde over hvilke paver har flyktet i farens stund. Den romersk-katolske guide viste meg et fengsel rom som hadde en liten lufttett kammer i den. Han fortalte meg at en kardinal som hadde kjempet med en pave på doktrine ble kastet inn i denne lufttett kammer i nesten to timer før han nesten kvalt til døde. Han ble ført til giljotinen noen få meter unna og hodet ble kuttet av. En annen ting forble med meg med makt. Guiden viste meg gjennom leilighetene på ulike paver som hadde tatt tilflukt der. I hvert tilfelle også han viste meg leiligheten av elskerinner av hver av pavene. Jeg ble forbauset over at han gjorde ingen forsøk på å skjule noe. Jeg spurte ham "Er du ikke en katolikk?"

Han ydmykt svarte: «Å ja, jeg er en katolikk, men jeg skammer av historien mange av pavene, men jeg stoler på at våre moderne paver er bedre." Jeg spurte ham: «Sannelig, du er klar over saken mellom pave Pius XII og hans husholderske?" Mange i Roma sier at hun løp [pg. 14] saker av paven og Vatikanet også. Han hang med hodet i skam, og dessverre sa: "Ja, jeg vet." Alt dette forklarer hvorfor den katolske kirke har vært så nøye med å holde denne oppdagelsen ukjent. De var vellykket i å gjøre nettopp det fra 1953, da det ble oppdaget av fransiskanerne på egenhånd kloster nettsted, fram til 1959. Etter å ha lyktes for så lenge i tråd "denne tingen stille", som paven hadde formant, de var av vakt når en kar på den tiden kom som dukket ufarlig, men vedvarende. Lite visste de at denne karen ville publisere nyheten overalt. Deres posisjon i verden er vaklende nok uten denne oppdagelsen blir allment kjent. Som jeg har nevnt, jeg hadde en veldig behagelig samtale med prest Milik, men jeg har ikke mulighet til å se presten Bagatti mens i Jerusalem. Jeg skrev til ham, men 15. mars 1960, som følger: "Jeg har snakket med en rekke av fransiskanske prester og munker, og de har fortalt meg om deg og boken som du er en co-writer jeg hadde håpet. å se deg og til kompliment du på en så stor oppdagelse, men tiden vil ikke tillate. Etter å ha hørt så mye om deg, og at du er en arkeolog (med bevis i hånden), var jeg overbevist om, med deg, om gamle begravelse bakken at levningene ble funnet i ossuarium med navnet på den, Simon Bar Jona », skrevet på arameisk, var de av St. Peter." Det er bemerkelsesverdig at i sitt svar han ikke motsi min uttalelse, som han sikkert ville ha gjort hvis han ærlig kunne ha gjort det. "Jeg var veldig mye overbevist med deg ... at levningene ble funnet i ossuarium ... var de av St. Peter." Dette bekrefter diskusjon jeg hadde med Franciscan munk i Betlehem og historien han fortalte meg om Priest Bagatti kommer til paven med bevis om bein av St. Peter i Jerusalem. I sitt brev kan man se at han er forsiktig på grunn av pavens formaning om å holde denne oppdagelsen stille. Han skrev derfor meg at han forlater hele forklaringen på arameisk ord, "Simon Bar Jona", til prest Milik. Dette er en velkjent måte å få ut av en lignende situasjon. I prest Bagatti brev kan man se at han er i en vanskelig posisjon. Han kan ikke gå mot det han hadde skrevet i 1953, på den tiden av oppdagelsen av denne kristen-jødisk gravplass, eller hva han hadde sagt til Franciscan munk om sitt besøk til paven. Men gjør han heve et spørsmål som hjelper ham å komme ut av situasjonen uten helt motsier seg selv og samtidig sette et røykteppe rundt sannheten. Han skrev: "Enn at det er" Jona "(på ossuarium) som jeg tror, kan det være noen andre slektning av St. Peter, fordi navnene ble overlevert fra familie til familie. Å kunne foreslå identifisering av den med St. Peter ville gå mot en lang tradisjon, som har sin egen verdi. Uansett, vil et annet volum kommer [pg. 15] snart som vil vise at kirkegården var kristen og av det første århundret til det andre århundre e.Kr.

Den hilser på Gud mest viet PB Bagatti CFM "

Som jeg har vist, etter formaning paven for å "holde denne tingen stille," prest Bagatti forlater tolkningen av hele saken til presten Milik som tilbyr flere forslag, men til slutt erklærer at den opprinnelige uttalelse av prest Bagatti kan være sant -at innskriften og restene var av St. Peter. Det er også veldig interessant og svært viktig at presten Bagatti, i sitt forsøk på å nøytralisere sin opprinnelige utsagnet og forskrekkelse oppdagelsen hadde og ville ha hvis det var alminnelig kjent, sier i referanse til navnet Simon Bar Jona (St. Peter), "Det kan være noen annen slektning av St. Peter, fordi navnene ble overlevert fra generasjon til generasjon." Med andre ord sier han at Peters navn, Simon Bar Jona, kunne ha fått ham fra en slektning med samme navn av generasjoner før ham, eller kan tilhøre en slektning generasjoner etter St. Peter. Begge spekulasjoner er utenfor riket av det mulige. Først av alt, kunne det ikke referere til en slektning før St. Peter for den kristne gravplass kunne bare ha blitt til etter at Jesus begynte. Hans offentlige virke og hadde konvertitter, og derfor ikke kunne tilhøre en slektning før Peters tid, siden bare de som ble konvertert gjennom Kristi tjeneste ble gravlagt der. Titus ødela Jerusalem i år 70 e.Kr. og forlot det øde. Derfor er det umulig at innskriften kan referere til en slektning etter Peters tid. En leksikon forklarer ødeleggelsen i disse ordene,'' Med dette arrangementet historien om de gamle Jerusalem kom til en avslutning, for det var øde og det er innbyggere forkomne. "Fra alle bevis, var Peter omtrent femti år gammel da Jesus kalte ham til å være apostel, og han døde i en alder av 82, eller om året 62 e.Kr. Siden disse tallene var det bare åtte år igjen fra tiden av Peters død før ødeleggelsen av Jerusalem, var det da umulig at innskriften og er fortsatt tilhørte generasjoner etter Peter. I disse dager navn ble sendt videre til en annen bare etter et bortfall av mange år. Men la oss si at umiddelbart etter døden av St. Peter, ble en baby døpt, "Simon Bar Jona", innskriften fortsatt ikke kunne ha vært denne babyen for restene var av en voksen og ikke et barn på åtte år som døde like før ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 e.Kr., hvor "historien om de gamle Jerusalem kom til en tett, ble for det øde og dens innbyggere forkomne. "[pg. 16]

Denne gamle Christian gravplass viser at Peter døde og ble gravlagt i Jerusalem, som er lett forståelig ettersom verken historie eller Bibelen forteller om Peters ha vært i Roma. For å gjøre saken mer tydelig, forteller Bibelen oss at Peter var apostelen til jødene. Det var Paulus som var hedningenes apostel, og både historie og Bibelen forteller at han var i Roma. Ikke rart at den romersk-katolske biskopen, Strossmayer, i sin store tale mot pavens ufeilbarlighet før paven og Rådet i 1870 sa: "Scaliger, en av de mest lærde menn, ikke har nølt med å si at St. Peters episkopat og opphold Roma bør bli klassifisert med latterlige legender. " Eusebius, en av de mest lærde menn i sin tid skrev Kirkens historie fram til år 325 e.Kr. Han sa at Peter aldri var i Roma. Dette Kirkens historie ble oversatt av Jerome fra de opprinnelige gresk, men i sin oversettelse la han en fantastisk historien om Peter residens i Roma. Dette var en vanlig praksis i forsøket på å skape troverdighet i sine doktriner, ved hjelp av uriktige opplysninger, falske brev og forfalsket historie. Dette er en annen grunn til at vi ikke kan stole på tradisjon, men bare på den ufeilbarlige Guds Ord. Hemmelighold rundt denne saken er fantastisk, og likevel forståelig, siden katolikker i stor grad basere sin tro på at Peter var deres første pave, og at han led martyrdøden og begravet der. Men jeg er litt av den oppfatning at fransiskanske prester, de som er ærlige, ville være glad for å se sannheten forkynt, selv om det misfornøyd de som er over dem. Mens du besøker med prest Milik, fortalte jeg ham om høyt utdannede presten med hvem jeg hadde snakket like før du går fra Roma til Jerusalem. Han innrømmet for meg at restene av Peter er ikke i graven til St. Peter i Vatikanet. Jeg spurte ham hva som hadde skjedd med dem? Han svarte, "Vi vet ikke, men vi tror at Saracens stjal dem bort." Først av alt, sarasenerne fikk aldri til Roma, men selv om de hadde, hva ville de vil med bein av Peter? Men de fikk aldri til Roma, så det ender. Vi hadde en god latter sammen, men mer så når jeg fortalte ham om min diskusjon med en strålende amerikansk prest i Roma. Jeg spurte denne amerikanske presten om han visste at bein av Peter var ikke i "Tomb of St. Peter" i Vatikanet. Han innrømmet at de ikke var der. Men han sa at en god venn av ham, en arkeolog, hadde gravd opp Peterskirken for bein av St. Peter for en rekke år og fem år siden han fant dem. Nå er en mann kan identifiseres ved hans fingeravtrykk, men aldri av hans ben. Så jeg spurte ham hvordan han visste at de var bein av St. Peter? Han nølte og prøvde å endre faget, men på min insistering endelig forklarte han at de hadde tatt beina til et apotek, og de ble analysert og det ble dømt at knoklene var av en mann som hadde dødd på om alder [pg . 17] sekstifem, og derfor må de være Peters. Hvor latterlig kan folk være? Merk dere alle prestene er enige om at Vatikanet og St. Peters ble bygget over en hedensk kirkegård. Dette var et meget passende sted for dem å bygge siden, som selv Cardinal Newman innrømmet, er det mange hedenske praksis i den romersk-katolske kirke. Du innser sikkert at kristne aldri ville begrave sine døde i en hedensk kirkegård, og du kan være helt sikker på at hedninger aldri ville tillate en kristen å bli begravet på kirkegården deres. Så selv om Peter døde i Roma, som er ute av spørsmålet, ville sikkert den hedenske kirkegården etter Peterskirken være den siste plassen der han ville ha blitt begravd. Også Peter fra hver indikasjon, levde for å være over 80 og ikke 65 år gammel. Paven hadde rett, går tilbake til tidlig kristen gravplass, må de gjøre endringer og mange av dem og grunnleggende seg på den. Men jeg er redd for at pavens (Pius XII) adgang til funn på Bagatti presentasjon av dokumentasjon var å tilfredsstille Bagatti men samtidig admonishing ham å holde informasjonen stille, håper at sannheten om oppdagelsen ville dø ut. Men de har sagt at etter alle disse årene med utgraving under Vatikanet, de har oppdaget greske ord som leser, "Peter er gravlagt her," og det gir datoen 160 AD Først av alt, gir selve strukturen i setningen umiddelbart én inntrykk av at enten ganske nylig eller for lenge siden, noen sette skiltet der håper at det ville bli tatt som ekte for å etablere det som da, og selv nå, har aldri blitt bevist. Så er det et avvik i datoen, ble for Peter led martyrdøden rundt år 62 e.Kr. og ikke 160 e.Kr. For det tredje, hvorfor er det at de nevner ingenting om å finne bein under eller rundt skiltet? Mens besøke katakombene, ser man et par ting som ikke blir til kristne, men som har en tendens til å indikere at kristne hadde noen hedenske praksis, lik de av Roma i dag. Ingenting er sagt om dem, og bare etter vedvarende avhør vil den katolske presten, som fungerer som guide, fortelle deg at disse tingene, bilder, osv., ble plassert der århundrer etter tidlig kristen tid.

I 1950, bare noen få år før oppdagelsen av den kristne gravplass i Jerusalem, gjorde paven den merkelige erklæring om at bein av St. Peter ble funnet under St. Peters i Roma. Merkelig var det, for siden begynner å bygge kirken i 1450 (ferdig i 1626) de reist, St. Peters Tomb (?) Under den store kuppelen og Berninis serpentin kolonner. Siden da multiplisert millioner ble dermed lurt til å tro at restene av St. Peter var der, som hierarkiet hadde alle sammen kjent var ikke sant, som er påvist av den avdøde pavens erklæring. Følgende ble publisert i Newsweek av [pg. 18] 1 juli 1957: "Det var i 1950 at pave Pius XII i sin julehilsen annonsert at graven til St. Peter hadde faktisk blitt funnet, som tradisjonen holdt, under den enorme kuppelen av katedralen (det var imidlertid ingen bevis for at knoklene avdekket det tilhørte selve martyren Peter). " Parentesene er Newsweek-tallet. Å foreta en annonsering av en slik betydning når det er absolutt "ingen bevis" er ganske latterlig som også brakt ut i Time Magazine av 28. oktober, 1957 (som i ovenfor, siterer vi artikkelen ord for ord). "En grundig redegjørelse på engelsk av funnene under St. Peters er nå tilgjengelig ... av britiske arkeologer Jocelyn Toynbee og John Ward Perkins. Forfatterne var ikke medlemmer av graving team, men forskere Toynbee (en romersk-katolsk) og Perkins ( en anglikansk) helles over Vatikanets offisielle rapportene møysommelig undersøkte diggings. Deres forsiktig uavhengige konklusjoner bommer av pavens flat uttalelse. " (Pavens uttalelse om at restene av St. Peter ble funnet under St. Peters i Roma). Utgravningen i henhold St. Peters for restene av St. Peter pågår fortsatt hemmelig, til tross for pavens erklæring av 1950. Så i 1965, forteller arkeolog i Roma University, professor Margherita Guarducci, av et nytt sett med bein som tilhører Peter. Historien var fantastisk, men manglet sunn fornuft og selv grenser på infantile-men en druknende mann vil fange for en halm og et strå det var for mange. Men Palo Alto Times (California), 9. mai 1967, kom ut med en artikkel om emnet, og jeg siterer, "Andre eksperter, blant dem Msgr. Joseph Ruysschaert, vice prefekt for Vatikanets bibliotek er ikke overbevist av Miss Guarducci er bevis. "Det er for mange ukjente,» sa han til journalister på en siste tur til Vatikanet grottene, 'Det er ingen kontinuerlig sporing av bein. Vi mangler historisk bevis. De kunne være noens bein. Vatikanet ville synes å være på Monsignor side fordi så langt har det tatt noen skritt for å offisielt anerkjenne bein som St. Peters, "fortsetter artikkelen. [En lignende artikkel i dalen Independent, Monessen Pa 10. mai 1967] Det intelligente prest som jeg har nevnt sa at Peter bein ble funnet og han var en mann som døde av ca 62 år, indikerte testene. Pave Pius XII erklært disse beina var bein av St. Peter, i sin julehilsen 1950. Disse var de samme som hevdet av Newsweek, "det var imidlertid ingen bevis for at knoklene avdekket det tilhørte kroppen av martyr (Peter)," samt de ovennevnte tvilsomme uttalelser av arkeologene arbeider med saken. Paven, til tross, var overlykkelig for å tro at de hadde funnet bein av St. Peter inntil videre undersøkelse viste at disse beina var de av en kvinne. Dette faktum kom ut i en artikkel på [pg. 19] emnet i SF Chronicle av 27. juni 1968.

For å fortsette historien en annen sak der de har feilet: Til tross for uttalelser fra høy pavelig autoritet over og den resulterende leksjon som skulle ha blitt lært, paven, et år senere hevdet de Prof Margherita bein som sin egen , det vil si de St. Peter. Når bein ble funnet var det liten betydning plassert på dem, og de ble arkivert bort som sådan. Men når det første settet av Peters bein viste seg så tragisk, var det et vakuum venstre og noe måtte gjøres. Igjen de slått sine tanker til arkivert-away bein, det eneste håpet de hadde for å lykkes. I dem var det en stråle av håp for bein var minus en hodeskalle som kan gå sammen med historien om den antatte skallen av St. Peter som hadde i århundrer vært bevoktet i kirken Laterankirken i Roma. Med en sjenerøs blanding av ideer, antakelser, teorier og ønsketenkning, dukket en ganske logisk historie. Det ble deretter erklært av pave Paul som evangeliet sannhet, at disse nå, var de ekte bein av St. Peter, og de fleste av de troende akseptert dem som sådan. For en stund alt var bra helt annen hindring utviklet. Denne gangen, som skjebnen ville ha det, var bein i forbindelse med hodeskallen som ble voktet i århundrer som at av St. Peter, fant uforenlig til nyere bein av St. Peter. Dilemmaet var forferdelig. De var mellom djevelen og det dypblå havet. De har sjonglerte rundt skallen på St. Peter forårsaker forvirring. Det var et valg for å hevde disse beina promotert av professor Margherita som falske, eller hevder som falske skallen akseptert av hundrevis av paver som at av St. Peter. De avviste fortiden snarere enn utsette seg for latterliggjøring av nåtiden. Prof Margherita hevder i denne artikkelen som dukket opp i Manchester Guardian i London, samt SF Chronicle av 27. juni 1968, om lenge akseptert skallen av St. Peter, som "det er en forfalskning." Da artikkelen fortsetter, "De hundrevis av paver og millioner av katolikker som har akseptert og æret den andre skallen var uskyldige ofre for en annen tidlig tradisjon." [En lignende artikkel i pressen Telegram, Long Beach California, 3 januar 1968] Men det mest forbløffende uttalelse i lang artikkel funnet i de ovenfor nevnte avisene er "Professoren ikke sende dem (Peter ben?) Til moderne vitenskapelige tester, som ville ha bestemt omtrentlig alder, fordi hun fryktet, prosessen ville ha redusert dem til støv. " Hvordan kunne noen vitenskapelig studie av bein utføres uten først vitenskapelig bestemme alderen på personen, eller bein? Dette ville være av størst interesse, og det viktigste for videre forskning. Også noen vitenskapsmann eller på apoteket vet at du ikke trenger å sende inn hele skjelettet for testing for å fastslå alder. En del av skinnebenet eller en ribbe vil være tilstrekkelig. Det ser ut til at hun ble beskytte henne "Peter ben" fra en annen [pg. 20] mulig katastrofe, som en feil alder ville ha medført. Vatikanet og andre har beregnet gjennom alle eksisterende bevis på at Peter levde for å være rundt 80 og 82 år, og at han døde rundt år 62 eller 64 e.Kr. Disse tallene går langs perfekt, som gjør alt annet i saken, med restene funnet i den kristne gravplass på Oljeberget og i ossuarium på som var "klart og vakkert skrevet," Simon Bar Jona på arameisk. Følgende ble tatt fra boken, Races of Mankind, side 161: "anstrengt forsøk på å ha Peter, apostelen til hebreerne i øst, i Paulus 'territorium i Roma og led martyrdøden det er uverdig seriøs vurdering i lys av alle moderne bevis. Ved hans alder (åttito), ville det ikke ha vært mulig. I ingen av Paulus 'skrifter er det den minste antydning om at Peter noen gang hadde vært eller var på den byen. Alle uttalelser om det motsatte ble gjort århundrer senere og er . fantasifull og rykter Pavedømmet ikke ble organisert før i andre halvdel av det 8. århundre Det brøt bort fra den østlige kirke (i tivisering Brit, 13. Ed, vol 21, side 636....) under Pippin III;. også pavedømmet av Abbe Guette. "

Den store historiker, Schaff, sier at ideen om Peter å være i Roma er uforenlig med stillheten av Skriften, og selv med det faktum av Paulus 'brev til romerne. I år 58, skrev Paulus sitt brev til den romerske kirken, men nevner ikke Peter, men han gjør med 28 andre leder i menigheten i Roma (Rom. 16:7). Det må derfor konkluderes med at dersom det skal ha troverdighet fra er objektivitet ståsted. Må konklusjonen uunngåelig være at Peter var aldri i Roma, og langt mindre døde der og ligger begravet der. Mens Paulus levde. Skrev han i Roma og han erklærte at "Bare Lukas er hos meg." [1 Tim. 04:11]

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvor-dro-de-tolv-apostler http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-74-er-paven-antikrist.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-121-kan-vi-lre-noe-av-katolikkene.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-571-ks-og-andre-bade-kristne-og-ikke.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-565-har-de-evangeliske-kristne-gatt.html http://www.aloha.net/~mikesch/peters-jerusalem-tomb.htm http://www.pastortim.org/Baptist%20Banner/Vol.2%20October1967%20No.5.pdf http://www.biblebelievers.org.au/nl373.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter%27s_tomb

Ingen kommentarer: