onsdag 27. mars 2013

Nr. 580: Ekteparet Elizabeth og Robert Muren vil ha 100 Mill. av de kristne i Norge for å fortelle en løgn om Apostelen Peter at han møtte Keiser Nero og døde i Roma!

Nr. 580:

Ekteparet Elizabeth og Robert Muren vil ha 100 Mill. av de kristne i Norge for å fortelle en løgn om Apostelen Peter at han møtte Keiser Nero og døde i Roma!

Elizabeth og Robert Muren forteller en løgn når de vil lage en film som vil koste ca. 100 Mill med å lage og distribuere. Det var Apostelen Paulus, ikke Apostelen Peter som møtte Keiser Nero. Her er ekteparet som vil ha inn 100 Mill. for å promotere og få ut en katolsk og demonisk røver og løgn historie. Som selvfølgelig ikke er sann, men bygget og holdt oppe ved at den Katolske Kirka vil ha makt og innflytelse, selv om de ikke forteller sannheten!Her en artikkel jeg skrev for noen år siden:

Paulus fattet nytt mot!

Ap.gj. 28.15:” Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved Forum Appi og Tres Tabernæ. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot ”.

Paulus var på vei til Roma i det nåværende Italia. På den tiden selve Hovedstaden i det daværende store Romerriket. Keiser Nero var hersker og Keiser som krevde tilbedelse og fullt ut lydighet mot Rom og seg selv. Keiser Nero var ikke av den lette typen å hanskes med. Her er en beskrivelse av ham hentet fra internett:

Keisar Nero

Keisar Nero blei keisar i år 54 og då var han berre 17 år. Nero er ofte omtalt som den galne keisaren frå Roma. Han blei keisar etter at mora hans forgifta stefaren hans. Eit år etter dette drap Nero stebroren sånn at han ikkje skulle bli keisar i staden for han. I år 59 fekk keisar Nero også mora si drepen etter at dei to var blitt uvenner.

I år 64 var det ein stor brann i Roma, mens denne brannen foregjekk er det sagt at Nero ikkje gjorde noko for å få den stoppa, men han gjekk og nynna og song imens han såg store delar av Roma brann ned. Etterpå fekk han bygd eit stort palass på eit stort område i sentrum som var gått til grunne i brannen. Palasset blei kalla Domus Aurea (Det gylne palass).

Det starta å gå rykte om at keisaren hadde sjølv starta brannen for å kunne få bygd dette palasset. For å sleppe og bli sett på som ein syndebukk gav keisar Nero dei kristne skylda for brannen. Dei kristne blei etter dette forfølgd i Romarriket, nokre blei kasta til løvene, nokre blei korsfesta og andre blei brent om natta som faklar i hagen til Nero. Året etter var det folk som prøvde å ta livet av Nero. Då dette blei oppdaga blei 19 personar drepen av Nero og personar som Nero mislikte fekk brev om å ta sjølvmord. I år 68 hadde Nero ikkje nokre tilhengjara att i Romarriket. Han fekk bare fleire og fleire fiendar. Han valde til slutt å ta sitt eige liv.

Paulus hadde lengtet etter å komme til Roma gjennom mange år. Han var født Romersk borger. Etter han ble frelst og fikk kall til å være hednigens Apostel, så lengtet han etter å få komme til Roma og der få forkynne evangeliet.

Nå var han på vei til Roma, men nedtrykt. Hvorfor?

Tror Paulus hadde sett for seg å komme til Roma under helt andre forhold. Paulus hadde nok blitt lurt av sine egne illusjoner og sine egne tanker som vi alle enkelte ganger blir lurt og villedet av.

Skulle Paulus få utføre sin gjerning i Roma og få møte Keiser Nero, så måtte han komme som fange, ikke som en fri mann.

Selv om Paulus her var nedstemt, var han mitt i Guds vilje med sitt liv og i sin tjeneste for Gud! Det var noen enkle frelste brødre som gjorde susen for Paulus. De ofret litt ekstra for ham og de fikk han ut av motløshetens og forsakthetens hengemyr.

Historien forteller av Paulus ble til stor velsignelse for de troende i Roma med sitt besøk. Han hadde skrevet brevet til Romerne en del år før, som er kanskje det brevet som Paulus får frem de åndelige sannheten som Gud hadde betrodd ham på den sterkeste måten. Og det har vært til velsignelse for millioner i ettertid, også for oss i dag. Historien forteller oss at Paulus møtte Nero og det var han som var ansvarlig for hans død.

Vi leser nedslående om Keiser Nero, men allikevel var det mange som ble vunnet for Gud gjennom Paulus virke i Roma, også som fange. Han skriver i Fil.1 om at dette som har hendt ham har vært til det beste.

Er ikke Herrens veier uransakelige?

Vi kan være mitt i Guds vilje med våre liv akkurat der vi er nå, men vi ser det ikke alltid. Vær derfor frimodig og gå Guds vei med ditt liv. Det som Herren har vist deg, vil han også gjennomføre i ditt liv. Gi derfor ikke etter for både det ytre og indre presset. Herren brukte Paulus. Og han vil derfor bruke både deg og meg bare vi er lydige. Og holder ut i tro og tålmod! (sitat slutt).

Dette skriver ekteparet Muren:

– Jesus slik Han er

Filmen «Yeshua - Words Are Not Enough» skal starte i Roma, med at apostelen Peter tas til fange, konfronteres med sin tro av keiser Nero, og begynner å fortelle historiene om Jesus slik han opplevde dem, til de andre dødsdømte barna, kvinnene og mennene, før de blir tatt til den romerske arenaen.

– Jesus sier bare det som står i bibeltekstene, men vi blir likevel kjent med Ham på en ny måte, da vi får se Ham gjennom øynene på menneskene som levde med Ham. Vi går «behind the scenes» og møter barn, kvinner og menn, deres strev, tanker og tvil. Vi får et klart og sterkt inntrykk av det samfunnet de levde i. Det vil hjelpe oss å forstå enda bedre hvor revolusjonerende Jesu liv og lære var, sier Elizabeth. (sitat slutt).

Hvorfor fortelle en løgn, eller flere løgner og si at dette er en fortelling om Jesus? Apostelen Peter møtte aldri Nero, det var Apostelen Paulus. Her lukter det omfavnelse av den katolske røverhistorien at Apostelen Peter kom til Roma, ble den første Pave det og det andre surret og den løgn historien som den katolske kirka er bygget opp på. Peter var aldri Pave, og var han det, så var han det ikke i Roma, men i Jerusalem og blant sitt eget folk Jødene. Han var aldri hedningens Apostel, men Jødenes.

Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 2. 7 Tvert imot forstod de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik som Peter for de omskårne.

Ap.gj. 1. 8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Jesu lære var at evangeliet skulle forkynnes helt til jordens ende fra dag. 1. Siden disiplene ikke helt klarte å takle dette måtte Gud oppreise Paulus. Peter forble tro mot evangeliet, men Paulus førte stafettpinnen videre.

8 For han som med sin kraft gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde på samme måte meg til apostel for de uomskårne. Det var den samme Gud og Herre som hadde kalt dem begge to. De sto i et jevnbyrdig forhold til hverandre og på den måten utfylte de hverandre. Jeg tror ikke Peter var ulydig, men oppgaven trengtes å deles. Derfor ble Paulus hedningens Apostel og Peter jødenes. (sitat slutt).

Konklusjon:

Her skal en lage en film som lopper de kristne for 100 Mill. Ekteparet Muren er pinsevenner og satser på da å hente mesteparten i frikirkelige miljøer. Men er dette rett? Bruke en slik formidabel sum på en løgn historien? Dette er, og for-blir feil, demonisk og katolsk!

Avslutnings kommentar:

Dette sier ekteparet Muren: «Vi søker råd hos de beste.» Men hvorfor søker de ikke råd hos Herren? Det måtte da være mye bedre? Komme innforbi Gud i Ordet og bønn, da løser «alt» seg og løgnene må gå! Og på bloggen og hjemmesiden vår der vi har flere artikler om dette emne? Når Apostelen Peter aldri møtte Nero, men det var Apostelen Paulus som det gjorde. Hvorfor skal en la den katolske røver historien få enda flere ben å gå på? Det skjønner ikke jeg, og herved er du advart imot å støtte denne filmen, men hellet støtt oss, he-he! Tenk om jeg kunne fått 100 Mill. inn til Smyrna Oslo? Da skulle vi satt Norge på hode!

Støtt oss heller, de pengene blir anvendt bedre enn noen noe annet sted:

Kontonummer i Posten til menigheten Smyrna Oslo: 0535 06 05845

Kontonummer i Posten for bibeloversettelse-prosjektet: 1204 33 59280

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-507-paulus-reise-til-spania.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvor-dro-de-tolv-apostler http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-74-er-paven-antikrist.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-121-kan-vi-lre-noe-av-katolikkene.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-571-ks-og-andre-bade-kristne-og-ikke.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-565-har-de-evangeliske-kristne-gatt.html http://www.aloha.net/~mikesch/peters-jerusalem-tomb.htm http://www.pastortim.org/Baptist%20Banner/Vol.2%20October1967%20No.5.pdf http://www.biblebelievers.org.au/nl373.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter%27s_tomb

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vet du hvordan det gikk med denne filmen? Husker det var noen kristne i Norge som skulle produsere en kristen film for noen år tilbake som fikk en del oppmerksomhet. Takk for info, dette visste jeg ikke da jeg ikke har sett filmen, hørte bare at den visst nok skulle være ganske bra.

Jan Kåre Christensen sa...

Tror de er i USA og holder på i en underholdnings park og jobber der?
Den skal være kristen, og du kan sikkert Google det på nettet.