mandag 11. mars 2013

Nr. 570: Når en topp idrettsmann blir en troende, passer han inn blant middelmådige kristne? Eller skal han forandre seg eller skal de kristne forandre seg og lære?

Nr. 570:

Når en topp idrettsmann blir en troende, passer han inn blant middelmådige kristne? Eller skal han forandre seg eller skal de kristne forandre seg og lære?

En topp idrettsmann er vant med i å disiplinere og stadigvekk forbedre seg, her et illustrasjonsbilde ved en stuper som må trene og terpe på de samme detaljene og tingene om og om igjen. Alt for å bli en bedre stuperFra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 1. 13 Dere har hørt om hvordan jeg fór fram den gang jeg levde som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jesus sier selv i Mat 5,11: ”Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld”. Jesus ble spottet og forfulgt, derfor må også hans troende regne med å bli det, men nettopp da er de salige. Det fortelles om Peter og Johannes at de ble hudstrøket, og det ble befalt dem at de ikke skulle tale i Jesu navn. Så sier Guds ord: ”De gikk da bort fra Rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld” Apg 5,41. Apostlene så det som en nåde fra Gud at de fikk lide for Kristus. Apostelen Paulus sier i 2 Tim 3,12: ”Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt”. Med andre ord den som elsker Jesus Kristus og vil leve i samfunnet med ham i samsvar med Guds bud og formaninger, han eller hun kommer til å bli forfulgt. I Norge har vi vel ikke noen direkte fysisk forfølging, men vi har verbal forfølgelse som opptrer på forskjellige måter. Den som vil holde fast ved Guds ord og bud og leve etter dem, blir mange ganger diskriminert, latterliggjort og hånet. Men apostelen Jakob skriver at vi skal bare akte for glede når vi kommer i mange prøvelser (Jak 1,2). Apostelen Peter sier i 1 Pet 1,6: ”Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser”. Guds ord oppfordrer oss følgelig til å juble og være glade selv om vi har prøvelser og må lide. Hvordan gikk det så med Herrens apostler? De fleste led martyrdøden. Apostelen Johannes som ble forvist til øya Patmos ”for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skyld” (Åp 1,9) og senere døde i Efesos.

14 Jeg gikk lenger i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk og var enda mer brennende for tradisjonene fra fedrene. Paulus var det vi vil kalle for ekstrem og helhjertet. Han var den mest helhjertet og den som gikk lengst i å forfølge de kristne. Han ikke bare forfulgte dem i sitt eget hjemland, men også utenfor Israels grenser.

15 Men Gud, som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han ville Forutbestemmelse for sitt kall og tjeneste er det også andre menn og kvinner i bibelen som har erfart, f.eks. Jeremia. Det tror jeg også finnes i dag. Men de aller fleste får veien lagt foran seg og de blir tilt på valg, vil du gå eller la hver? Valget er da den enkeltes!

16 åpenbare sin Sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da rådførte jeg meg ikke med mennesker. Det er valg som kreves å tas i enerom alene med Gud. Det er tross alt den enkelte som skal bære kallet, budskapet og være redskapet. Menneskers annerkjennelse og hjelp kommer og skal alltid komme som nr. 2 og som en eventuell stadfestelse. Gud er vår beste samarbeidspartner og rådgiver! (sitat slutt).

Paulus var ekstrem før han ble frelst – og fortsatte å være ekstrem også etter han ble frelst!

Vi leser om en Paulus som ikke var middelmådig eller lunken, men helhjertet og brennende. Det er viktig å forstå at Paulus ble utvalgt fordi han var ekstrem og heltent. Ikke middelmådig og ordiner. Det er alltid det som er ekstremt og som blir sett på å være overspent og ekstra ordinert som har tatt menneskeheten og Guds menighet til er høyere nivå.

Noen sitater angående middelmådighet:

Et sikkert tegn på middelmådighet er å tro at man er spesiell. Erica Jong

Middelmådige sjeler fordømmer vanligvis alt som overgår deres fatteevne. François de La Rochefoucauld

Det er ikke ondskapen som ødelegger verden, men middelmådigheten. Neros forbrytelse var ikke at han spilte mens Roma brant, men at han spilte dårlig. Ned Rorem

For hver suksess du oppnår, får du også en fiende. Skal du bli likt, må du være middelmådig. Oscar Wilde

Fra Latin mediocris, selv fra medius (midten, sentralt). adjektiv

Lunkenhet og middelmådighet er to sider av samme sak:

Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Åpb 3,16

- Jeg skulle ønske jeg var en mer brennende kristen. Ikke så likegyldig med mange ting. Jeg kjenner meg rett og slett lunken…. Omtrent slik beskriver noen sitt eget kristenliv. De er ikke så varme og så ivrige som de burde være. Men de er ikke kalde og avvisende heller. De opplever at de befinner seg et sted midt imellom: De føler seg som lunkne kristne.

Jo, det går an å tenke slik. Det går an å måle hjertetilstanden med utgangspunkt i en eller annen termometerskala. Og resultatet av dette blir følgende:

Varm betyr å være en helhjertet og glad kristen. Kald er å være en ikke-kristen. Altså et ufrelst menneske. Mens lunken ligger et sted midt imellom: Du er en sløv, halvhjertet og likegyldig kristen.

Den lunkne synes alltid at han leser for lite i Bibelen. Og at han er for lite aktiv i bønn. Han mangler frimodighet til å vitne om Jesus. Og kjenner seg helt hjelpeløs i kampen mot sine synder. En lunken kristen er alltid misfornøyd med seg selv. Han skulle ønske at livet var helt annerledes. Han lengter etter et dypere og rikere liv med Gud. Dette er den vanlige måten å tenke på. Men - er det slik vi skal forstå sendebrevet til Laodikea?

Nei, jeg tror ikke det.: Byen Laodikea lå i et område med mange varme vannkilder. Og vannet fra disse kildene måtte byens innbyggere ikke få i seg. Det kunne være skadelig – ja, rett og slett livstruende. Lunkent vann kan nesten inneholde hva som helst, og ofte være et eldorado for bakterier og urenhet. Det iskalde vannet er uproblematisk. Kokende vann akkurat på samme måten. Du kan drikke begge deler. Både kokt vann og kaldt vann. Men det lunkne vannet er farlig.

Kald eller varm

Og hør nå hva Jesus sier til menigheten i Laodikea: - Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Hvorfor sier Jesus det slik? Her framstiller han jo både det varme og det kalde som noe positivt.

Svaret er følgende: Både varmt og kaldt er uttrykk for en sunn og god tilstand. Det er det lunkne som er farlig! Leser vi hele dette sendebrevet til menigheten i Laodikea, får vi ikke høre om noen som er misfornøyd med sitt eget kristenliv - verken med bibellesning, bønn eller vitnetjenesten. Tvert imot. Menneskene i denne menigheten synes å være strålende fornøyd med seg selv. Husker du hva de sa – om sitt eget kristenliv? - Du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød.

Lunkenhet betyr selvtilfredshet

Og nettopp dette er lunkenhet - i bibelsk betydning: Lunkenhet betyr selvtilfredshet. Og denne selvtilfredsheten fører ofte til selvbedrag. Nettopp dette er det som gjør lunkenhet så farlig: Du mister dømmekraften. Du mister evnet til å se sant på deg selv!

Dette var skjedd i Laodikea. Menighetens medlemmer syntes å være godt fornøyd, både med seg selv og sin egen åndelige tilstand. Men Jesus så det på en annen måte: - Du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Og det verste var at det faktisk ikke lenger var rom for Jesus: - Se, jeg står for døren og banker, sier han. Jesus sto utenfor! Han var satt utenfor både hjerteliv og menighetsliv. Og dette er lunkenhetens sikre kjennetegn.

Likegyldighet eller apati hører også med her, det var dette som Pastor David Wilkerson mente at den Skandinaviske kristenheten satt fast i, litt om likegyldighet og apati:

Dette er et kjent sitat: Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det er likegyldighet.

Apati fra Wikipedia: Apati er mangel på følelser, motivasjon eller entusiasme. Apati er i psykologisk terminologi et begrep brukt på indifferens (likegyldighet) — der en person er passiv eller indifferent til aspekter knyttet til følelser, det sosiale eller det sjelelige livet.

Jeg spurte i overskriften: Når en topp idrettsmann blir en troende, passer han inn blant middelmådige kristne? Eller skal han forandre seg eller skal de kristne forandre seg og lære?

Nå kommer jeg frem til det som er positivt, og som vi som troende kan og bør ta til oss og lære av en topptrent idrettsmann, slik jeg var før jeg ble en kristen.

Jeg var en topp idrettsmann før jeg ble frelst og trente 4-5 timer hver dag, har kristne noe å lære? Jeg vil nevne kort fem (5) ting.

1.) Disiplin

For å oppnå og for å kunne trene hver dag 4-5 timer så må en ha disiplin. Det nytter ikke å være udisiplinert. Tenker på dagens troende som godtar det aller meste som gjengifte, homoseksuelle og andre ting som Guds ord sier det er synd. F.eks. for troende å gifte seg på nytt eller å leve med en person av det samme kjønn. Det kommer av mangel på disiplin at troende godtar det motsatte av hva Guds ord taler om og lærer.

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem i mitt navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

2.) Sette seg mål for å oppnå dem.

Da jeg var en topptrent idrettsmann og det var livet mitt, da hadde jeg både del mål og store mål. Slik skal vi som troende også være, vi skal sette oss mål i livet og i tjenesten for Gud. Og det er med å dra oss i rett og riktig retning. Del mål kan være f.eks. aldri å være utro i ekteskapet eller tillatte gjengifte i menigheten. Vårt store mål er selvfølgelig å få full lønn og være verdig den kommende verden. Har du slike mål? Hvis ikke bør du skaffe deg slike kjære venn!

2 Tim. 2. 3 Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann! 4 Ingen som gjør krigstjeneste, blander sig inn i livets sysler, forat han kan tekkes sin hærfører. 5 Men om nogen også strider i veddekamp, får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette måte. 6 Den bonde som arbeider, bør først nyte fruktene. 7 Forstå det jeg sier! for Herren skal gi dig forstand på alt. 8 Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium, 9 for hvis skyld jeg lider ondt like til dette å være bundet som en ugjerningsmann; men Guds ord er ikke bundet. 10 Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. 15 Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

3.) Stadigvekk forbedre seg.

Vi har alle noe å forbedre seg på. Da jeg trente fotball så hadde jeg som mål å hede, skute med begge føttene like godt, så langt som mulig. Da måtte jeg terpe på dette, time etter time for å oppnå dette. Slik som dette er det også å være en Jesu Kristi disippel. Vi må stadigvek forbedre oss. Det gjelder på alle områder i våre liv, og da må vi ha fokuset på vårt eget liv først og fremst. Og lever vi etter det vi preker og lærer andre, det er de som Jesus kalte for store i hans rike.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

4.) Trene i all slags vær og om en føler for det eller ikke.

Noe som er «døds-viktig» for en idrettsmann som vil bli bedre, det er å trene og gjøre det han eller hun skal uansett vær, årstid og ytre omstendigheter. Husker godt at jeg elsket å trene i all slags vær, jeg var blitt vant med det. Slik er det også å leve som en troende. Satan frister oss ikke alltid hver dag, men når han har anledning til det. Det er ikke vanskelig å være gift på de gode dagene, men på de onde og vanskelige dagene. Når skiller folk seg? Når de har det godt eller dårlig i ekteskapet? Og når en vet at Guds ord sier det er synd å gifte seg igjen, da bør og skal en troende ha såpasset disiplin at gjengifte er noe som en som kristen aldri gjør, godtar eller aksepterer, da det er imot Guds ord og Jesu bud.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

5.) Fokuset er mot en ting, sporten og treningen.

Da jeg trente var alt rettet imot å bli en bedre fotballspiller, med det for øyet så var det ikke noe offer å trene 4-5 timer om dagen og at hele livet var rettet opp imot dette. Slik skal det også være for troende, det er ikke noe offer for stort å tjene Herren og være ham til behag! Kristus er vårt liv, derfor ofrer vi alt for ham. Men det er ikke noe offer, vi elsker ham og derfor gjør vi det vi «må». Da blir kristenlivet ikke forsagelse og offer, men glede og en blir stolt, glad og lettet vår en følger Guds ord og Jesu bud!

Kol. 3. 1. Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd! 2 La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden! 3 I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud; 4 når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet.

Sluttkommentar: Mens verden dyrker de dyktige, de overgitte og de som oppnår noe. Så dyrker og elsker kristenheten de middelmådige, de som ikke er overgitte Kristus og Guds ord. Dessverre vil jeg si, mitt store ønske er at det normale kristenlivet blir å være 100 % overgitt Kristus og Guds vilje. Ikke slik som vi ser det i dag der en godtar omtrent alt, om det er homoseksuelle, gjengifte eller hva det måtte være, må Gud se i nåde til oss kristne i dette landet! Det er min bønn, da det normale er blitt det unormale. Og det unormale det normale.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-4.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvor-dro-de-tolv-apostler http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/ildprofeten_elias.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bergpreken http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-aandelige-kampen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-troende-i-Norge-er-smaabarn-i-kristus http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-roode-kvigen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=guds-raad-til-frelse

Ingen kommentarer: