søndag 31. mars 2013

Nr. 579: En lunken, stolt og selvrettferdig kristenhet er mer til anstøt for Gud enn verden, og Han vil ikke vedkjenne seg den!

Nr. 579:
En lunken, stolt og selvrettferdig kristenhet er mer til anstøt for Gud enn verden, og Han vil ikke vedkjenne seg den!

Det er Hyrdene i Guds menighet som har det største og viktigste ansvaret i menigheten i dag. Moral og etikk i det kristne budskapet er noe som aldri går av «mote» hos Gud da han bl.a. sier at uten helliggjørelse skal vi ikke se Gud! Da fremstår det for meg som helt uforståelig hvordan kristenheten i Norge kan både stille opp på Visjon Norge der Pastor Jan Hanvold både driver med vranglære, lever i synd og er pengegrisk. Han er det bibelen beskriver som en falsk profet, hvordan kan enn da ha noe med ham å gjøre er et vitnesbyrd at kristenheten er forført, villedet og styrt av Satan. Skriften sier at hvis en blind leder en blind faller de begge i grøften. Illustrasjonsfoto viser Evangelist og Dr. Emanuel Minos som stiller opp hos flere falske såkalte «Herrens vitner» som bl.a. Jan Åge Torp, Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. La oss ta avstand fra Emanuel Minos, han er en blind leder som leder andre blinde, der de alle står i fare for å ende i fortapelsen.Joh. Åpenb. 3. 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn.

Esekiel 34. 2 Menneskesønn! Spå mot Israels hyrder, spå og si til dem, til hyrdene: Sa sier Herren, Israels Gud: Ve Israels hyrder, som røkter sig selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte? 3 Fettet eter I, og med ullen klær I eder, det fete slakter I; hjorden røkter I ikke. 4 Det svake har I ikke styrket, og det syke har I ikke lægt, og det sønderbrutte har I ikke forbundet, og det bortdrevne har I ikke ført tilbake, og det fortapte har I ikke opsøkt, men med vold og med hårdhet har I hersket over dem.

Ti (10) kjennetegn på en lunken og frafallen kristenhet, kristenheten i Norge og den vestlige verden har alle kjennetegn på den. Her om lunkenheten til Laodikea som en innledning:

I Laodikea hadde de ikke friskt drikkevann, men ble forsynt fra to akvedukter, frisk og kaldt fjellvann fa Kolossae og varmt, mineralrikt spavann fra Hierapolis. Før begge kildene nådde Laodikea var de imidlertid blitt lunkne og rimelig udrikkelige. Jesus bruker dette forståelige bildet for innbyggerne i byen Laodikea (Åp. 3,15-16) for å forklare hvordan deres likegyldighet umuliggjorde samfunnet med Ham, selv om Han ønsket et nært forhold (for å spy noe ut, må du først ha drukket det!).

1.) Kjennetegn nummer en for en lunken kristenhet vil alltid være at en ikke er nøye med SYND i lederskapet og blant Hyrdene.

Det som førte Jesus til Korset var synd og vranglære blant lederskapet og Hyrdene i Israels. Hadde det ikke vært for den motstanden og forakt Jesus hadde møtt der, så hadde han aldri endt på Korset. Slik er det i dag også, lederskapet og Hyrdene i menigheten er et sikkert kjennetegn på den åndelige temperaturen i menigheten. Slik det fremstår for meg, så er Hyrdene i Guds menigheten i ivrige og brennende i Ånden, men lunkne og omtåket.

Rom 12:11 Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren!

2.) Hos en lunken kristenhet skal alt være svada og ikke konkret. Hos Gud er det motsatt.

Jeg får gjennomgå av hele kristen Norge som tar kontakt angående mitt syn bl.a. på skilsmisse og gjengifte, og at jeg tar «bukken ved hornet» og nevner hvem dette er som tar selv den friheten å gifte seg på nytt igjen etter et samlivsbrudd som forkynnere og Hyrder. Jeg nevner ALDRI noen enkelt stående kristne, men kun og hele tiden de såkalte HYRDENE SOM ER GJENGIFT, ALDRI ANDRE! Men er det godt nok? Ikke for de lunkne og frafalne, de vil aldri høre noen som er konkret og som en dermed må forholde seg til, men de overse alt glatt hele tiden. Jesus var konkret, det gjorde ham ukorrekt og en kverulant blant det frafalne lederskapet på hans samtid.

Joh 7:30 De søkte da å få grepet ham; men ingen la hånd på ham, for hans time var ennu ikke kommet. Joh 10:39 De søkte da atter å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd.

3.) I en lunken menighet er det ikke balanse og helhetlig forkynnelse. Vi ser i dag at de homoseksuelle skal til pers, og det er helt riktig. Men hva med alle andre synder? Det vil en ikke nevne engang, eller forholde seg til. Når jeg vet at f.eks. en kristen forkynner som Jan Hanvold som også selv har sagt det at han er skyld i sine mange ekteskapsbrudd, men fremdeles får holde på. Da er toget gått for meg, og helt sikker anda mer for Herren. At det er nyanser her, ja. Men når noe er så til de grader åpenbart, men det fremdeles får holde på og utvikle seg. Da skjønner jeg ikke noe mer enn at den Norske kristenheten er frafallen og lunken i dag, i 2013 når dette skrives. Så lenge enn ikke tar et oppgjør med synd.

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

4.) Verdens standard blir standarden i Guds menighet. Verden har en standard, og Guds menighet en annen. Når det ikke blir en forskjell, og verden får prege menigheten og menigheten ikke preger verden. Da er kristenheten og Guds menighet blitt lunken.

Klag 1:10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

5.) En lunken menighet vil alltid neglisjere, latterliggjøre og ikke skjønne de som gikk forut. De vil tro om seg selv at de har kommet lengre enn de i virkeligheten er kommet, derfor trenger de øyensalve. De tror om seg selv noe de ikke er akkurat som menigheten i Laodikea.

Joh. Åpenb. 3. 14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

6.) En lunken menighet vil ikke skjønne at de lever i åndelig søvn. De tror at de er aktive, «brennende» og helhjertet. Mens de i virkeligheten ikke kjenner nød, uvel over synd både sitt eget og andres liv. De har ikke de sumtomene at de er våkne, men at de sover.

Efes. 5. 14 Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig.

7.) En lunken menighet føler seg alltid brydd over detaljene, småtingen og det som kan virke uvesentlig. Det er som et tannhjul, de små tagene gjør at det går rett. Slik er det også på det åndelige område, det er ikke noen ting av Guds ord som er uvesentlig og som vi skal overse.

Matt 5:18 For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Luk 16:17 men før skal himmel og jord forgå før en eneste tøddel av loven skal falle bort.

8.) En lunken menighet vil ikke være på en profetisk rett kurs. De vil «profetere» alltid falsk, og ikke riktig! Falske profetier vil heller bli avløst av et kommende frafall. Et løfte om frafall vil heller bli avløst av enn kommende vekkelse. Profetiene vil ikke slå til.

5 Mosebok 13. 1. Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, 2 og det virkelig skjer det tegn eller under som han talte til dig om, idet han sa: La oss følge andre guder - sådanne som du ikke kjenner - og la oss dyrke dem, 3 da skal du ikke høre på denne profets ord eller på ham som hadde drømmen; for Herren eders Gud vil bare prøve eder for å kjenne om I elsker Herren eders Gud av alt eders hjerte og av all eders sjel. 4 Herren eders Gud skal I følge, og ham skal I frykte; på hans bud skal I ta vare, og på hans røst skal I høre; ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved. 5 Men profeten eller han som hadde drømmen, skal late livet, fordi han tilskyndte til frafall fra Herren eders Gud, som førte eder ut av Egyptens land og fridde dig ut fra trælehuset, og fordi han vilde føre dig bort fra den vei som Herren din Gud har befalt dig å vandre; således skal du rydde det onde bort av din midte. 6 Om din bror, din mors sønn, eller din sønn eller din datter eller din hustru i din favn eller din venn, som du har så kjær som din egen sjel - om nogen av disse lokker dig i lønndom og sier: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som du og dine fedre ikke har kjent, 7 av de folks guder som bor rundt omkring eder, enten nær ved dig eller langt fra dig, fra jordens ene ende til den andre - 8 da skal du ikke samtykke og ikke høre på ham; du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, 9 men du skal slå ham ihjel; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. 10 Du skal stene ham, så han dør, fordi han søkte å føre dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset, 11 og hele Israel skal høre det og frykte, så det ikke mere blir gjort så ond en gjerning mellem eder. 12 Hører du si om nogen av de byer som Herren din Gud gir dig til å bo i: 13 Det er stått frem ugudelige menn av din midte, og de har forført innbyggerne i sin by og sagt: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som I ikke kjenner - 14 da skal du granske og ransake og spørre nøie efter, og er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne vederstyggelighet er gjort i din midte, 15 da skal du slå innbyggerne i denne by ihjel med sverdets egg; du skal bannlyse den og alt det som i den er; også feet der skal du slå med sverdets egg. 16 Alt byttet du tar der, skal du samle midt på torvet, og du skal brenne op både byen og alt byttet du har tatt, med ild som et heloffer for Herren din Gud, og den skal være en grushaug for alle tider, den skal ikke bygges op mere. 17 Ikke det minste av det bannlyste skal bli hengende ved din hånd, forat Herren må la sin brennende vrede fare og være dig nådig og miskunne sig over dig og gjøre dig tallrik, som han har svoret dine fedre, 18 når du hører på Herrens, din Guds røst, så du tar vare på alle hans bud, som jeg gir dig idag, og gjør det som er rett i Herrens, din Guds øine.

9.) En lunken menighet vil egentlig aldri oppleve Guds sanne nærvær, hans stadfestelse og overnaturlige ledelse. Det vil nok være mange fromme løfter, ønsker og t.o.m. begjør, men allikevel. Gud er ikke tilstede, svarer og sanksjonerer.

1Sam 28:15 Og Samuel sa til Saul: Hvorfor har du urodd mig og hentet mig op? Saul svarte: Jeg er i stor trengsel; filistrene strider mot mig, og Gud er veket fra mig og svarer mig ikke mere, hverken ved profeter eller ved drømmer; så kalte jeg på dig, forat du skulde la mig vite hvad jeg skal gjøre.

10.) En lunken menighet vil alltid ta «feil» av Herrens vitner. De som ikke er Herrens sanne vitner vil ha gode arbeidsmuligheter, men de som er Herrens sanne vitner vil dørene alltid bli stengt for. De falske profetene vil bli anerkjent, likt og få fritt spillerom. Mens de som Gud har oppreist i tiden vil erfare det stikk motsatte. De vil alltid motarbeide det Gud står for, og anerkjenne og fors vare det frafalne og det lunkne.

2Krøn 20:20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder! 2Krøn 24:19 Og Herren sendte profeter blandt dem for å føre dem tilbake til sig, og de advarte dem, men de hørte ikke på dem.

Sluttkommentar:

Hva mer skal jeg si? Anbefaler alle å studere og lese på blogg og hjemmesiden vår for å sette seg enn mer inn i hva jeg vil ha og ønsker å ha sagt. Dernest også komme med spørsmål og annet som enn ønsker å bringe frem. Skriver du selv og får ikke publisert dine artikler? Skriv til meg, jeg ser på det og er det av verdi og vi kan stå innfor det, vi publiserer det mer enn gjerne! Jeg har selv stått i den kampen og blitt stengt ute, derfor ønsker jeg å være behjelpelig med å kunne publisere andre stoff, artikler og vitnebyrd!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-391-kristenfolket-i-norge-sover-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-78-er-de-fleste-kristne-menigheter.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-526-demonene-har-fotfeste-i-de-alle.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-179-vinne-verden-men-tape-sin-egen.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

Ingen kommentarer: