torsdag 14. mars 2013

Nr. 572: Pave Frans 1 har hentet navnet sitt i fra Frans Xavier som var Jesuitt ordens fremste misjoner! Med andre ord, her er det nok en ulv i fåreklær!

Nr. 572:

Pave Frans 1 har hentet navnet sitt i fra Frans Xavier som var Jesuitt ordens fremste misjoner! Med andre ord, her er det nok en ulv i fåreklær!

Den nye Paven – Jorge Mario Bergoglio – som har tatt Pavenavnet Frans 1. Han er Jesuitt Prest fra det gamle diktatur Argentina og har selvfølgelig da mye «blod» på hendene. At en ikke har satt seg inn i dette som kristen og protestant, ikke minst lederne her i Norge er meg ufattelig. Det er ikke spennende dette Pavevalget, det er skremmende å se den oppmerksomheten det har fått og får og at en ikke setter seg inn i hva det vil si å være en Jesuitt som Jorge Mario Bergoglio er, nå Pave Frans 1. Jeg har ikke noe imot ham eller den katolske kirke. Og det kan være at han har omvendt seg, men da må en bekjenne at en har vært med på en hel del ugjerninger og annet som ikke tåler lyse, men det koster nok alt for meget da det hadde avslørt hele den katolske skjøge kirke. Her bilde av Jorge Mario Bergoglio forbilde – nå Pave Frans 1. Dette er bilde av den personen som han har hentet navnet og sitt «oppdrag» i fra. Frans Xavier som var Jesuitt ordens fremste misjoner for 500 år sidenJesuitt orden er det vi kan kalle selve «politiet» i den katolske kirka som holder den i sammen med å styre den under og innenfra. Aldri forled deg til å tro at de arbeider for Gud, de arbeider dypest sett i fra Satan da den katolske kirke er ingen sann kristen menighet som bygger på Apostlenes og profetens tro og lære.

Har den nye paven ei mørk diktatur-fortid? Av Ann Kristin van Zijp Nilsen

Den kvite røyken frå Det sixtinske kapellet hadde ikkje forsvunne, før gamle skjelett byrja å røra seg i skapa på andre sida av Atlanteren.

Då Vatikanet kunne visa fram sin første ikkje-europeiske pave i kveld, var det mange som tenkte «endeleg» - ikkje minst av oss som synsar frå utsida. På den andre sida blei kanskje vegen over frå «Den nye verda» ekstra kort for Jorge Mario Bergoglio. Han er trass alt son av italienske innvandrarforeldre, som Argentina er full av.

MILLITÆRDIKTATURET. Mange gler seg over at den nye paven har heilage Frans som ideal og har markert seg som ein forkjempar for dei fattige. Andre er uroa eller desillusjonerte med tanke på at den tidlegare erkebiskopen i Buenos Aires har beina godt planta i klassisk konservativ teologi – som dei fleste andre pavekandidatane og katolske prestane i verda. Men framleis er det få i våre trakter som har byrja å spørja seg om 76-åringen si rolle under millitærdiktaturet i Argentina.

SKJELETT I SKAPA. Den kvite røyken frå Det sixtinske kapellet hadde ikkje forsvunne før gamle skjelett byrja å røra seg i skapa på andre sida av Atlanteren: Nå blir gamle anklager om Bergoglio si rolle under millitærdiktaturet frå 1976-1983 henta fram, og tida er garantert inne for å undersøkja dei med mikroskop.

Den nye paven har ikkje berre blitt skulda for å la vera å hjelpa prestar som blei torturerte, kidnappa og drepne mens han var lokalt jesuitt-overhovud under «den skitne krigen» i Argentina. I 2005 blei det reist ei sak mot han av ein menneskeretts-advokat, der fem personar vitna om at den nye paven var innblanda i forsvinningane av ein lekmann og to prestar i 1976. Prestane, Orlando Yorio og Franz Jalics, blei funne fem månadar seinare, neddoppa og halvnakne etter å ha blitt bortførte av marinen. Den eine av dei, Yorio, skuldar Bergoglio for i praksis å ha overgitt dei til dødsskvadronane, sidan han nekta å anerkjenna arbeidet deira overfor regimet. Den andre, Jalics, har flytta til eit lukka tysk kloster og vil ikkje snakka om det.

ARGENTINAS AUSCHWITZ. Den argentinske gravejournalisten og forfattaren Horacio Verbitsky skreiv boka El Silencio: de Paulo VI a Bergoglio: las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA om saka i 2005 – Stilla: frå pave Paul VI til Bergoglio: Dei hemmelege forholda mellom kyrkja og ESMA. ESMA har også blitt kalla «Argentinas Auschwitz» og var det mest berykta av marinen sine mange hemmelege senter for tortur og avretting. Berre boktittelen er nok til å gi Vatikanet sin kommunikasjonsavdeling nok å gjera dei kommande vekene.

BARNERØVING. Men der er meir. Tidlegare har «las Abuelas de Plaza de Mayo», bestemødrene frå maiplassen, gått til retten i Argentina og anklaga han for å vera innblanda i bortføring av spebarn under dikaturet. Alicia de la Cuadra, ei av grunnleggjarane av bestemor-organisasjonen, skuldar han for å ha deltatt i kidnappinga av barnebarnet hennar. Sidan 1976 har mødrer og bestemødrer marsjert på Maiplassen i Buenos Aires, etter at småbarn blei stolne (og seinare oppdregne) av dei same som drap foreldra deira. I dag gjer nokre av dei det med rullator, for å nå fram med kravet om å finna barnebarna sine. (artikkel slutt).

Her noen ord om Pave Frans 1: Den argentiske menneskerettighetsaktivisten Myriam Bregman beskylder også den nye paven for å ha tillatt at to av hans egne jesuittprester, de venstreorienterte Orlando Yorio og Francisco Jalics, ble fanget og torturert av militæret i 1976.

- Juntaen kunne ikke handlet på denne måten uten støtte fra noen nøkkelspillere, sier Bregman ifølge Daily Mail.

I boka «El Silencio» («Stillheten») skriver journalisten Horacio Verbitsky at Bergoglio fjernet ordenens beskyttelse av de to prestene, som arbeidet i slummen, noe som i praksis ble sett på som et grønt lys for juntaen til å kidnappe dem, skriver Guardian. Det er Jalics selv som er kilden til opplysningene. Bergoglio har hele tiden benektet beskyldningene.

Bergoglio var leder av jesuittene på 1970-tallet, da Den skitne krigen startet. Argentinas biskoper, som ble ledet av Bergoglio, gikk i 2000 ut og beklaget at de ikke hadde klart å beskytte de troende godt nok, skriver Guardian. Men Bergogolio skal ikke ha ønsket å forklare seg i åpen rett om det som skjedde, før i 2010, og da ble han beskyldt for å ha svart unnvikende.

Sluttkommentar: Det som uroer meg mer enn noe annet er at her skal vi som troende kristne. Protestanter gå i tospann med den katolske kirke. Det er et gap – et hav – et svelg mellom evangelisk tro og den katolske kirka. Det lar seg umulig forene om det er ting med den katolske kirka som er positivt. Bl.a. at de ikke godtar gjengifte som Guds ord taler klart imot i Det Nye Testamente og den Herre Jesus Kristus og Apostelen Paulus var her de fremste talspersonene for denne lære. Det er egentlig imot Jesu bud for troende å gifte seg på nytt! La katolikkene leve sitt liv, men ikke bland seg i sammen med dem. De er en skjøge kirke verre enn både Jehovas Vitner, Mormonerne og andre slik at jeg får det sagt. Men at det også har funnet og finnes troende mennesker der som det finnes i andre sekter, det tror jeg. Men allikevel, la oss ikke ha noe med den kirka å gjøre da det er og forblir en stor skjøge kirke på tross av alt det som også er positivt, og at det finnes mange fine og flotte mennesker der også, heldigvis!

Relaterte linker: http://www.youtube.com/watch?v=UfwmMWyEnos http://www.youtube.com/watch?v=f6N0uv_gPSg&list=UU1ArXIxn12fpEKvRry0ybQA&index=4 http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=sitater-fra-katolsk-littratur http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer: