lørdag 13. mai 2023

Nr. 3221: Før det foreligger en rettskraftig dom, prøver Namsmannen å trekke meg for penger, snakk om det korrupte Norge!

 Nr. 3221:

Før det foreligger en rettskraftig dom, prøver Namsmannen å trekke meg for penger, snakk om det korrupte Norge!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Sendte denne til Namsmannen i denne saken:

Her viser det at jeg har sendt inn all dokumentasjon også med hensyn til utgifter, og inntekter.

I deres egen portal og på mail.

Kriminelle og løgnaktige er dere.

Det kan dere gjøre imot meg fordi dere vet at dere ikke blir straffet.

Dessverre, det offentlige Norge er som en mafia gjeng med kammaderi og der en beskytter hverandre opp og ned.

 

At dere kun tar hensyn til mine inntekter, ikke utgifter og krever at jeg skal sende inn det som allerede er sendt inn.

Det er rett og slett megafrekt og viser bare at dere er overgripere!

 

Jan Kåre Christensen

 ---------------------------------------

 

La meg si det med en gang, jeg blir ikke forundret over noe mer med myndighetene her i Norge.

De kan tillatte seg å gjøre hva de vil, straffet blir de ikke uansett!

 

Vi tapte saken i Borgarting Lagmannsrett der Namsmannen kan ta min kones bil og mitt utestående hos Ullern Buss.

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3219-tapte-i-lagmannsretten-na-er.html

 

Det er de pengene i fra Ullern Buss som Namsmannen har begynt å trekke meg for ifra 1 mai.

(les mail lengre nede)

 

Dommen ble forkynt for meg 2 mai (egentlig 4 mai.)

Og da er ankefristen 2 juni.

Vi har nå anket dette til Norges Høyesterett.

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

 

Dommen er da ikke virkekraftig på flere mnd.

Regner det kan fort bli ut på høsten eller noe der omkring.

 

Hva gjør da Namsmannen?

 

Vi har fått diverse mailer, som jeg vil gjengi.

Der de har tatt «seieren» på forskudd.

Og begynt med beslag og trekk av mine utestående midler hos Ullern Buss på 8.800, - kr hver mnd.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3185-dommen-ifra-oslo-tingrett-der.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3114-na-kreves-min-kones-bil-vi.html

 

Saken imot meg var to forhold.

 

1.)  De ville frata min kones bil, en BMW i3.

 

2.)  De vil trekke meg for de pengene jeg har til gode hos Ullern Buss.

 

Det er nå det siste de har begynt med, før en rettskraftig dom foreligger.

 

Mail i fra Namsmannen:

 

Sandra.Pinheiro.de.Fonseca@politiet.no

Sandra Fonseca skriver:

 

Hei.

 

Trekket starter 01.05 og går frem til 01.09.24 med beløp på 8800.

Ha en fortsatt fin dag.

 

Med hilsen

SFO

 

Seksjon for Fellestjenester

Oslo-kontoret

 

Felles enhet for sivil rettspleie/Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

 

Jeg svarer:

Da legger dere ikke grunn de faktiske opplysninger sendt inn for 1/2 år siden, men dikter opp, og lyver akkurat som det passer dere?

 

Namsfogden/Namsmannen svarer:

Hei,

 

Viser til innsendte opplysninger og dokumentasjon. Det følger av tvfbl § 5-16 (1) at klager på namsmannens avgjørelser og handlemåte under tvangsfullbyrdelsen må være undertegnet av klager. Klagen kan derfor ikke leveres per e-post.

 

For at namsmannen skal kunne vurdere å endre sin beslutning, må du sende rettet klage digitalt via "Mine saker" med elektronisk signatur.

 

Rettet klage må være mottatt av namsmannen innen 19.05.2023. Dersom namsmannen ikke mottar rettet klage innen fristen vil klagen avskrives uten videre behandling.

 

For å sende klage digitalt:

 

  • Logg inn på Politiet.no/namsmann-og-forliksrad/mine-saker
  • Finn saken under fanen "Arkiv". Velg "Vis sak"
  • Velg skjemaet "Send klage på utleggsforretning"
  • Skriv begrunnelse, legg ved nødvendig dokumentasjon og signer digitalt.

 

Klage kan også sendes ved ordinær postgang. Adressen er:

  • Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, Postboks 2104 Vika, 0125 Oslo

 

Du kan også legge klagen i namsmannens postkasse i Pilestredet 19 (Oslo-kontoret).

 

Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages tingretten. Klagen fremsettes for namsmannen.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

Seksjon for tvangssaker 2

 

Oslo politidistrikt

Felles enhet for sivil rettspleie/Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

 

Telefon: (+47) 21 01 47 00

 

www.politiet.no

 

 

Jeg svarer:

 

Seksjon for tvangssaker 2                    Sak T2022-141318

Oslo 9 mai. 2023

 

Alt er sendt inn til dere ved Cecilie Giske Holth medio november i fjor.

Sender det inn til dere igjen.

Et lite utdrag, resten har dere liggende bare dere gidder å finne det.

Jeg har utgifter som gjør at dere ikke kan trekke meg 1 kr.

 

Vennlig hilsen Jan Kåre Christensen

 

Sender noe inn her igjen.

 

Til Cecilie Giske Holth                                     Oslo 22/10.2022

Sak T2022-141318

Namsfogden i Oslo      

           

Her ser du noe av våre utgifter ved kontoutskrift.

(dette legger jeg ikke ut da det er sensitiv informasjon som ikke hører ute i offentligheten.)

 

Jeg skriver også en mail nr.2, her:

 

Sak T2022-141318                                     Oslo 11/5.2023

 

Hei!

 

Dere skriver:

«For å sende klage digitalt:

Logg inn på Politiet.no/namsmann-og-forliksrad/mine-sakerFinn saken under fanen "Arkiv". Velg "Vis sak"Velg skjemaet "Send klage på utleggsforretning"Skriv begrunnelse, legg ved nødvendig dokumentasjon og signer digitalt.»

 

Det er frekt og ikke sant det som dere skriver!

 

Alt er sendt inn, dere har ikke tatt hensyn til noe av faktum i saken.

Dere har ikke lov å trekke oss 1 krone før dette er tatt med i saken.

Det at dere ikke har gjort dette, viser bare at saken imot oss er uriktig og loven er ikke fulgt.

Saken er behandlet helt feil, og vi er de skadelidende og er urettmessig blitt forfulgt og sett på som «kriminelle!»

 

Vi skal trampes på, og blir urettferdig behandlet.

Helt i tråd med PBE ønsker imot oss.

Mvh

Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

Her viser det at alt dere etterspør er sendt inn i saken vår.

Det er sendt inn også på mail som er mottatt av Cecilie Holth

 


Sluttkommentar:

 

Her er det mange feil. 

Egentlig alt et offentlig har gjort imot oss er kun et stort, stort, stort overgrep imot oss.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

De legger til grunn kun våre inntekter, ikke utgiftene.

Utgiftene er sent inn gjennom deres egen portal helt korrekt for ½ år siden som de vil at jeg skal sende inn på nytt.

Da de har begynt å trekke meg for penger før en rettskraftig dom!!!!!!!!!!!!!!!

Er dette lov? Nei!

 

Saken er nå også inne til behandling hos Statsforvalteren.

Som er blitt syk, og vi avventer også på svar derifra!

Hele saken imot oss er et gedigent overgrep!

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3217-vi-haper-pa-avgjrelse-fra.html

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

6 kommentarer:

Anonym sa...

Er det mulig?
De har ikke kontroll over noe.
Stå på Jan Kåre.

Jan Kåre Christensen sa...

Hele saken imot viser det offentlig sitt overgrep imot lovlydige borgere.
Samt, deres egen udugelighet og hat!

Stian sa...

Hei
Når du vinner denne saken så får du alle pengene tilbake med renter!
Men sannsynligvis taper du dette som neste alle gjør når staten er motpart.

Jan Kåre Christensen sa...

Personlig tror jeg at sjansen er minimale i retten.
Det er gjennom korrupt.
Statsforvalter vinner vi garantert frem hvis vi får en rettferdig saksbehandling.
Der er forskjellsbehandlingen enorm i vår disfavør.
Nesten 60 ganger.
Vinner vi ikke frem her, er Norge verre enn Kongo.

Stian sa...

Hei
Hva vil du gjøre hvis ikke du vinner denne gangen heller, dethar vært tap hele vegen hittil.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg kan ikke utale meg om dette.
Hva blir dommen?

Her er det to muligheter.

1) Statsforvalteren skal si sitt.
https://www.sokelys.com/tapte-saken-i-borgarting-lagmannsrett-setter-sin-lit-til-at-statsforvalteren-skal-overprove-hele-sakskomplekset/

2.) Høyesterett sitt.

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

Viktig ikke å være alt for sikker hva en skal gjøre før avgjørelsen er truffet.
Hva mener du?