lørdag 27. mai 2023

Nr. 3224: Statsforvalter blir ikke ferdig med saken innen ankefristen til Høyesterett mandag 5. juni!

 Nr. 3224:

Statsforvalter blir ikke ferdig med saken innen ankefristen til Høyesterett mandag 5. juni!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Saken vår med hensyn til trekk vil bli avgjort av Høyesterett da Statsforvalteren ikke blir ferdig med omgjørelses vedtaket p.g.a. sykdom etc.

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

 

Bilde fra Høyesterett her i Hovedstaden

 
 

Vi hadde håpet på at Statsforvalteren skulle komme med omgjørelses vedtaket innen 5 juni da det er dagen som ankefristen går ut.

Da må vi betale 7.500, - kr for anken til Høyesterett.

Dessverre gikk ikke dette i denne overgrepsaken imot oss.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3152-saken-imot-oss-er-virkelig.html

 

Fikk denne mailen ifra Statsforvalteren.

 

Hei,

 

Jeg viser til henvendelse 19.05.23 og telefonsamtale med Karin Sand Oftedal her.

Vi jobber med gjennomgangen av saken din.

Dette arbeidet har dessverre blitt noe forsinket.

Henrik Høibråten er midlertidig borte, og arbeidet er overtatt av andre ansatte ved vårt kontor.

Vi håper å kunne gi endelig svar i løpet av 2-3 uker, kanskje raskere.  

 

Med vennlig hilsen

Odd Meldal
seksjonssjef

 

Sluttkommentar:

 

Nå går denne overgrepsaken imot oss i to retninger.

Der Statsforvalteren arbeider med omgjørelses vedtaket.

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3217-vi-haper-pa-avgjrelse-fra.html

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

Så blir saken avgjort med hensyn til lovligheten av pengekrav og ta min kones bil etc.

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3185-dommen-ifra-oslo-tingrett-der.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3114-na-kreves-min-kones-bil-vi.html

2 kommentarer:

Vidar sa...

Muligens kommer høyesterett til å forkaste anken.

Jan Kåre Christensen sa...

Statsforvalterens avgjørelse er desidert viktigst!
Retten kommer kun å gjøre noe med pengekravet.
Ikke det som er det egentlige problemet.
Uretten og forskjellsbehandlingen imot oss!