mandag 1. mai 2023

Nr. 3217: Vi håper på avgjørelse fra Statsforvalteren angående overgrep saken imot oss i fra plan og bygningsetaten her i Oslo før 17. mai!

 Nr. 3217:

Vi håper på avgjørelse fra Statsforvalteren angående overgrep saken imot oss i fra plan og bygningsetaten her i Oslo før 17. mai!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3214-fremdeles-ikke-hrt-noe-i-fra.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3200-statsforvalteren-vil-vurdere.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3211-be-om-at-rettsaken-mellom-oss.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

Vi har bygget en flott mur, som PBE hevder er ulovlig

 
 


Vi sendte denne mailen til Statsforvalteren, der vi påpekte diverse forhold.

Ikke minst at en snarlig avgjørelse, og omgjørelse av tidligere vedtak.

Vil spare oss for nok en rettsak, og overgrepene tar slutt.

 

Til Henrik Høibråten 

Oslo 1/5. 2023

 

Takk for telefonsamtale her om dagen.

 

Vi har også flere andre eiendommer som viser den utidige og meningsløse forskjellsbehandlingen vi er blitt utsatt for. Som vi lar eventuelt ligge på vent.

Men siden du har så mange allerede som belyser dette, sender vi ikke inn flere.

Vi ønsker samtidig å få en slutt på denne overgrep saken imot oss.

 

Det er også underlig at vi aldri får svar av PBE etaten på noen spørsmål som er til vår fordel. Her bryter de notorisk forvaltningsloven.

 

Her tillater PBE murer ifølge småhusbebyggelse loven at på en slik bratt tomt som vi har med loddrett fall murer på 1.5 meter.

Andre som har slikt fall som vi har på vår eiendom, får lov til å sette opp murer på 1.5 meter. Vi har en mur som er i den størrelses orden.

At vår mur skal da være ulovlig, kan ikke vi se er riktig?

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

 

Andre får ha trapp, godkjent.

At vi ikke skal få ha en trapp er også forskjellsbehandling i vår disfavør.

 

Andre får bygger boder og utnytte tomten ca. 60 ganger hva vi har utnyttet tomten i forhold til hva som er lovlig.

Selv om de bygger samtidig med oss og i luftlinje 50 meter.

Dette er også forskjellsbehandling i vår disfavør.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=199912424

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201316839

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3208-vart-siste-skriv-til-plan-og.html

 

Håper og tror at vi får et svar før 17. mai for da tror vi at vi unngår rettsaken også.

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3211-be-om-at-rettsaken-mellom-oss.html

https://www.sokelys.com/blogger-jan-kare-christensen-tapte-saken-i-tingretten-dom-gir-namsmannen-rett-til-a-tvangsselge-bilen-og-utleggstrekk-i-lonn-feriepenger/

https://www.sokelys.com/namsmannen-har-tatt-christensens-bmw-tar-ikke-hensyn-til-at-christensens-kone-er-avhengig-av-bil-pga-ankelbrudd-vil-tvangsselge-bilen/

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

Hele saken er belastende for oss! Saken er åpenbart et overgrep.

Der det offentlige har misbrukt sin makt imot oss på alle mulige måter.

Da først og fremst plan og bygningsetaten, og over år.

Ha en fortsatt fin dag!Vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Ingen kommentarer: