onsdag 29. mars 2023

Nr. 3200: Statsforvalteren vil vurdere muren på nytt - på basis av spørsmålet om urettferdig behandling!

 Nr. 3200:

Statsforvalteren vil vurdere muren på nytt - på basis av spørsmålet om urettferdig behandling!

 

En skal ikke glede seg for tidlig. Men nå vil Statsforvalteren se på saken vår igjen.

Det er ekstremt gledelig.

Her er brevet ifra Statsforvalteren:

https://sokelys.com/Statsforvalteren%20besvarer%20henvendelser%20-%20anke%20til%20Statsforvalteren%20over%20usaklig%20forskjellsbehandling.pdf

 


 

Statsforvalteren besvarer henvendelser - anke til Statsforvalteren over usaklig forskjellsbehandling

Vi viser til deres henvendelser i de to overnevnte sakene i Stormyrveien 9 og Slyngveien 9.

 

Statsforvalteren har tidligere oversendt henvendelser fra dere til kommunen for videre behandling, og anmodet kommunen om å besvare spørsmålene. Vi har mottatt kopi av svar fra kommunen datert 03.03.2023 og 20.03.2023.

 

I de nye henvendelsene til Statsforvalteren opplyser dere om at ønsker å anke saken til oss. Dere skriver at dere ikke får svar fra kommunen, og anfører at kommunen forskjellsbehandler når den tidligere har tillatt oppføring av støttemurer  andre eiendommer, men ikke  deres eiendom. Det er særlig Stormyrveien 9 og Slyngveien 9 dere viser til. Videre skriver dere at dere håper Statsforvalteren tar tak i saken, og at dere får godkjent mur, trapp og bod.

 

Slik Statsforvalteren forstår henvendelsene, ønsker dere at vi gjør en ny vurdering av spesielt støttemuren  deres eiendom i Krokstien 2 C. Når dere viser til at kommunen har tillatt støttemurer på andre eiendommer, forstår vi dette som et argument for at støttemuren  deres eiendom også må godkjennes.

 

Etter vår vurdering, vil det være naturlig å vurdere anførslene om usaklig forskjellsbehandling i byggesaken i Krokstien 2 C. Denne saken har saksnummer 2022/4951. Statsforvalteren vil i løpet av kort tid gjøre en ny gjennomgang av saken, og vurdere om det  bakgrunn av deres anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken.

 

Dersom dere ønsker å klage  tillatelsene i Slyngveien 9 og Stormyrveien 9,  en slik klage sendes til kommunen, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a). Dette gjorde vi oppmerksom  i brev til dere datert 10.03.2023 i sak 2023/8357. Vi presiserer likevel at den alminnelige klagefristen  tre uker er oversittet for begge disse tillatelsene, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. I Slyngveien 9 ga kommunen tillatelse til oppføring av støttemur den 02.10.2020 og i Stormyrveien 9 ga kommunen tillatelse til oppføring av bod den 19.05.2014.

 

Her er vårt svar. Nå må dere bare be, og proklamere full seier.

Det er at vi får godkjent mur, trapp og bod.

Samt, oppreisning.

Det har vært vanskelig, men ved Guds hjelp tror jeg og er full forvisset.

At dette vil bli bra. Enten nå, eller siden.

 

Sak hos Statsforvalter 2023/8361, 2023/8357 og 2022/4951

Oslo 29/3. 2023

 

Hei!

 

Takk for svar, og relevante spørsmål.

Vi er selvfølgelig veldig glade for at dere vil se på saken en gang til.

Vi mener det er rett at denne saken blir sett på igjen.

Slik at vi får det i lovlige former, slik at vi får godkjent mur, trapp og bod.

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

1.)  Dere spør: Dersom dere ønsker å klage på tillatelsene i Slyngveien 9 og Stormyrveien 9.

 

Svar:

Vi er null interessert i andres eiendommer og hva de har av ulovligheter.

Det er kun denne enorme forskjellsbehandlingen vi er utsatt for som er vårt anliggende. Vi har kun brukt dette for å illustrere hva vi har erfart.

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3192-vi-har-na-klaget.html

 

2.)  Dere skriver: Etter vår vurdering, vil det være naturlig å vurdere anførslene om usaklig forskjellsbehandling i byggesaken i Krokstien 2 C.

 

Svar:

Vi mener at denne saken er forskjellsbehandling. Da til vår ugunst.

Men mye mer enn dette. Mye mer.

 

Vi har kun nevnt 2 saker som er så enorme. Da i forskjellsbehandling, det finnes mange andre saker som vi har påpekt. Bl.a. har vi sendt inn saker her som er aktuelle: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202300569

 

Samt her er andre eksempler på murer som viser at vi er blitt forskjellsbehandlet. Det er et hav av eksempler å ta av.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3004-noen-eksempler-pa-murer-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

 

se vedlegg.

 

3.)  Vi har bygget en fullt lovlig mur.

Da etter plan- og bygningsetatens eget regelverk.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

4.)  Det er snakk mye om miljøvennlig. Så er det en klar fordel, ikke en bakdel i vår sak.

I vår tilfelle er alt vi har bygget en gedigen miljøgevinst.

Dette vil ikke noen av de offentlige etater engang høre. Få bort overvann og få en grønn plen er da miljøvennlig, som vi nå har fått med vår mur.

https://gjoerdetselv.com/hage/plen/drenere-plen

 

Før hadde vi en eiendom som var ikke intakt. Det var lite grønt, vi kastet oss ned i et tau. Overvann, leire og moll ned imot veien.

Fyllmassen seig ut i veibanen, da det var mye leire og annet under.

Lite hyggelig. Nå er alt dette borte, og fungere perfekt.

Vi har en «ulovlig» trapp som skal rives, men ligger 100 % på vår eiendom.

Vi har en pen og perfekt grønn plen.

Overvann, leire og moll ned imot veien er erstattet av en pen mur.

Alt er rett og slett en stor miljøgevinst!!!!!!!!!!!!!

 

5.)  Det vi har bygget er vi veiledet av PBE hvordan bygge.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

6.)  Det er innenfor PBE eget regelverk.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

7.)  Tegningene som PBE bruker imot oss er «stjålne» og de viser ikke virkeligheten.

Virkeligheten og faktum er at vi ikke hadde en slak skråning.

Men rett og slett en eiendom som var stupbratt ned imot Stormyrveien.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

 

8.)  Vi påpeker også at det vi har bygget er en miljøgevinst ved mange anledninger.

Dette blir ikke engang nevnt i en bisetning, da alt som er til vår gunst.

Blir overhode ikke hensyntatt, hele den offentlige forvaltninger har ikke vært villig til å høre på våre argumenter.

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Faktum i saken vår er at vi har fått bot på 270.000, - kr for at vi ikke ønsker overvann, smuss og vandalisere eiendommen vår!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

9.)  Vi anser saken slik, at det er ikke bare forskjellsbehandlingen som er stor. Men at vi ble veiledet av PBE hvordan bygge. Så viser det seg i ettertid at muren vår er egentlig lovlig da den fyller terrenget. Her er det stupbratt. Med andre ord, da ikke også godkjenne muren pga dette, er også uriktig.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-a-var.html

 

10.)                     Vi har fullstendig gitt opp å komme i dialog med PBE angående trapp og bod. Trappen vår ligger 100 % på vår eiendom og boden er innenfor utnyttelsesgraden på tomten den dagen muren blir godkjent. For da får vi «større» eiendom og da er boden lovlig. Egentlig er den lovlig i dag hvis en legger til grunn de som bygde samtidig med oss i Stormyrveien 9 i 2014. De fikk utnyttet tomten sin vel ca. 60 ganger hva vi har gjort. At boden vår skal være ulovlig med en minimal overskridelse. Det er ingen mening i da alt står trygt og sikkert i en bod i forhold til en presenning over seg. Her mener vi at det eneste rette og fornuftige, er å godkjenne mur, trapp og bod. Alt annet enn dette gir ingen mening eller rettferdighet!

 

11.)                     Vil også si at det et saken har nå pågått i 9 år, og vi ikke har fått godkjennelse. Denne uthalingen som PBE driver med, er også en form for hevn og for å påføre oss mest mulig smerte og lidelse. Synes virkelig alt det PBE gjør, er lite bra. Det er i våre øyne slett behandling av oss som lovlydige borgere. Dårlig og slett forvaltningsskikk og håndtering.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3195-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

12.)                     Hvis vi skal begynne å rive, ikke bare er det dyrt. Men så mange tonn med fyllmasse, betong, stein, tre og annet. Det må være så dårlig «butikk» og til skade for miljø. At bare det i seg selv er mer enn nok til å godkjenne det vi har bygget.

 

13.)                     Vi anser at forskjellsbehandlingen er ikke mindre når det gjelder bod og trapp. Vi ønsker at dere skal se på det hele samlet.

 

14.)                     Trapp er en nødvendighet. Før vi fikk trapp hadde vi et tau som vi slengte oss ned i. Heiste oss opp med det samme tauet.

 

15.)                     Boden er kun en minimal overskridelse. Kan ikke se at det er noen grunner for ikke å godkjenne boden.

 

16.)                     Vi har holdt nå på i snart 10 år med dette (vi ringte ned og spurte om vi skulle søke i 2013, bygde i 2014). Så slitsomt at vi ikke får kommet i mål. Derfor ønsker vi saken avsluttet snarest og med godkjennelse.

 

17.)                     Skulle vi få godkjennelse på muren, men ikke trapp og bod. Vil PBE aldri komme oss i møte. Dessverre, derfor er det tvingende nødvendig at saken kommer til en avslutning!

 

18.)                     Forskjellsbehandlingen er like stor, da alle andre har adkomst ned til Stormyrveien. Ved de eiendommene som ligger ned imot veien. Hvis ikke vi får beholde trappen, er det forskjellsbehandling.

 

19.)                     Boden er minimal, da i forhold til overskridelse av utnyttelsesgraden. Den sees ikke engang i fra veien. At den ikke skal godkjennes er urimelig og meningsløst.

 

20.)                     Samlet sett er det kun fordeler, ingen bakdeler med det vi har bygget. At vi da ikke skal få dispensasjon og godkjennelse. Er urimelig og forskjellsbehandling. Nabo i Stormyrveien 9 som bygde samtidig med oss, har fått nesten 60 ganger mer lov å overskride utnyttelsesgraden.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Vennlig hilsen
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

2 kommentarer:

Anonym sa...

Full seier og oppreisning! Herlig. Nå svetter dem godt tenker jeg...

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, vi har kommet meget langt.
Men det er viktig ikke å glede seg for tidlig.
At vi får saken opp igjen og de bebuder at de skal omgjøre vedtaket er enormt!
De skriver følgende:
«I de nye henvendelsene til Statsforvalteren opplyser dere om at ønsker å anke saken til oss. Dere skriver at dere ikke får svar fra kommunen, og anfører at kommunen forskjellsbehandler når den tidligere har tillatt oppføring av støttemurer på andre eiendommer, men ikke på deres eiendom. Det er særlig Stormyrveien 9 og Slyngveien 9 dere viser til. Videre skriver dere at dere håper Statsforvalteren tar tak i saken, og at dere får godkjent mur, trapp og bod.

Slik Statsforvalteren forstår henvendelsene, ønsker dere at vi gjør en ny vurdering av spesielt støttemuren på deres eiendom i Krokstien 2 C. Når dere viser til at kommunen har tillatt støttemurer på andre eiendommer, forstår vi dette som et argument for at støttemuren på deres eiendom også må godkjennes.

Etter vår vurdering, vil det være naturlig å vurdere anførslene om usaklig forskjellsbehandling i byggesaken i Krokstien 2 C. Denne saken har saksnummer 2022/4951. Statsforvalteren vil i løpet av kort tid gjøre en ny gjennomgang av saken, og vurdere om det på bakgrunn av deres anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken.»