lørdag 4. mars 2023

Nr. 3188: Gud taler i dag også til oss på ulike måter, men er vi lydhøre og adlyder?

 Nr. 3188:

Gud taler i dag også til oss på ulike måter, men er vi lydhøre og adlyder?

 

Bilde av Elisa og den velstående kvinne fra Sunem som bodde der.

Det er Guds ledelse også å få erfare at andre er til Velsignelse for enn.

 


Joh.Åpenb. 2. Den som har ører — lytt til hva ånden sier i menigheten! Den som seirer, vil jeg gi å ete av livets tre som er midt i Guds paradis!”

 

Det er min overbevisning at Gud taler til alle sine barn.

Hvem er da Guds barn? Eller hva sier skriften?

 

Joh.e. 1. 12 Men så mange som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn gjennom troen på hans navn.

13 De skal ikke være født av blod, eller av kjøttets begjær, eller av menns begjær, men av Gud.

 

Rom. 8. 14 For den blant dere som blir ledet av Guds ånd, skal være en Guds sønn.

15 For dere har ikke fått ånden for at dere igjen skulle bli slaver under frykten, men dere fikk sønnekårets ånd, og ved den skal dere rope: ‘Abba, Far!’

16 For ved sin egen ånd vitner han sammen med vår ånd om at vi er Guds barn.

 

1930 oversettelsen. Rom. 8. 14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader! 16 Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn;

 

Som Guds barn vil Gud også tale og veilede oss.

https://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-bli-ledet-av-den-hellige-aand

 

Salme 32. 8 Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.  9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

 

Bibelen sammenligner det å ikke bli ledet av Gud, som å være som hest og muldyr, som ikke har forstand. Når vi er ulydige.

 

Hvordan blir hest og muldyr ledet? Her gir Guds ord svar:

 

Jakob 3. Se! — vi legger bissel i hestens munn for at den skal lystre oss, for slik styrer vi hele kroppen hans!

https://blog.janchristensen.net/2015/02/nr-1043-guds-ledelse-gjennom-urim-og.html

 

Vi skal ikke trenge til å ha bissel, bli styrt som en hest. Men Gud vil veilede oss.

Da på en mildest mulig måte. Gjennom sitt ord, men også ved sin Ånd og på andre gode måter. Men ikke tvinge oss som vi er en hest eller muldyr.

 

Jeg vil også nevne her en betydning av Guds ledelse som er meget viktig.

Det er profetisk tale, eller profetisk tiltale. Det finner vi mange eksempler i både gamle og det nye testamentet. Denne siden er meget avgjørende og viktig.

Vi tar to eksempler i fra GT, og to eksempler ifra NT.

 

Første ifra GT.

1.)  2 Kongebok 4. 8 En dag gikk Elisa over til Sunem; en velstående kvinne som bodde der, nødde ham til å ete hos sig; og så ofte han siden drog der forbi, tok han inn der og fikk sig mat.  9 Engang sa hun til sin mann: Hør her, jeg vet at han som jevnlig drar forbi oss, er en hellig Guds mann. 10 La oss gjøre et lite tak-kammer med murvegger og sette inn der en seng for ham og et bord og en stol og en lysestake; når han så kommer til oss, kan han ta inn der. 11 Så kom han dit en dag og tok inn i tak-kammeret og la sig der. 12 Og han sa til sin dreng Gehasi: Kall på den sunamittiske kone som bor her! Så kalte han på henne, og hun trådte frem for ham. 13 Han hadde sagt til ham: Si til henne: Nå har du hatt all denne uro for vår skyld; hvad kan jeg gjøre for dig? Er det noget jeg kan tale til kongen om for dig eller til hærføreren? Hun svarte: Jeg bor jo her midt iblandt mitt folk. 14 Så sa han: Hvad kan jeg da gjøre for henne? Gehasi svarte: Jo, hun har ingen sønn, og hennes mann er gammel. 15 Da sa han: Kall på henne! Så kalte han på henne, og hun trådte frem i døren. 16 Da sa han: Til næste år ved denne tid skal du holde en sønn i dine armer. Men hun sa: Nei, min herre, du som er en Guds mann! Lyv ikke for din tjenerinne! 17 Og kvinnen blev fruktsommelig og fødte en sønn det følgende år nettop på den tid som Elisa hadde sagt henne.

 

Her talte profeten om en livshendelse til denne barnløse Gudskvinnen.

En av grunnen for jeg nevner denne hendelsen som Guds ledelse. Er når vi som enkelt personer står foran noe, eller mangler og ønsker noe.

Trenger og har behov av noe. Her var det er legitimt behov og ønsker, en sønn. Vi vet at på den tiden i Israel var det ikke pensjon og støtteordninger. Men en var avhengig også at en hadde barn som kunne ta seg av seg når en ble gammel. Samt, den glede som famille er. Dette var denne Guds kvinnen avskåret i fra.

Hun ble med barn selv om hun hadde en eldre mann. Gud vet å gjøre under i våre liv. Dette er noe vi alle kan forvente og ønske oss, at Gud dekker våre behov. Hans banner over oss er kjærlighet (Høys. 2.4.)

Hun ble med barn etter Guds mannen ordre.

Slik kan og vil Gud gjøre under i våre alles liv.

Salme 34. 10 Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham. 11 De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt. 15 Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den! 16 Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.

 

2.)  Jeremia 28. 1. I det samme år, i begynnelsen av Judas konge Sedekias' regjering, i det fjerde år, i den femte måned, sa Hananja, Assurs sønn, profeten fra Gibeon, til mig i Herrens hus i prestenes og alt folkets nærvær: 2 Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Jeg har brutt i stykker Babels konges åk.  3 Om to år fører jeg tilbake til dette sted alle de kar i Herrens hus som Babels konge Nebukadnesar tok fra dette sted og førte til Babel.  4 Og Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette sted, sier Herren; for jeg vil bryte Babels konges åk.  5 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja så prestene og alt folket som stod i Herrens hus, hørte det - 6 profeten Jeremias sa: Amen! Det gjøre Herren! Herren opfylle de ord som du profeterte, så han fører karene i Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette sted!  7 Men hør nå dette ord som jeg taler for dine og for alt folkets ører: 8 De profeter som har vært før mig og før dig fra fordums tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest.  9 Den profet som profeterer om fred, når hans ord går i opfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. 10 Da tok profeten Hananja åket av profeten Jeremias' nakke og brøt det i stykker. 11 Og Hananja sa i alt folkets nærvær: Så sier Herren: Således vil jeg om to år bryte i stykker Babels konge Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke. Da gikk profeten Jeremias sin vei. 12 Men efterat profeten Hananja hadde brutt i stykker åket og tatt det av profeten Jeremias' nakke, kom Herrens ord til Jeremias, og det lød så: 13 Gå og si til Hananja: Så sier Herren: Et åk av tre har du brutt i stykker, men i stedet for det har du gjort et åk av jern. 14 For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslags nakke, forat de skal tjene Babels konge Nebukadnesar, og de skal tjene ham; også markens dyr har jeg gitt ham. 15 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja: Hør nu, Hananja! Herren har ikke sendt deg, og du har fått dette folk til å sette sin lit til løgn. 16 Derfor sier Herren så: Se, jeg tar deg bort fra jorden; i dette år skal du dø, fordi du har preket frafall fra Herren. 17 Og profeten Hananja døde i det samme år, i den syvende måned.

 

Ønsker å ta med denne også som Guds ledelse, da det viser at Gud også kan gå i rette med oss. Gud er ikke bare kjærlighet, han er vår dommer.

Han er rettferdig og sier oss sannheten.

Her var det en falsk profet, Hananja som profeterte og kom med usannheter. Rett og slett løgn.

Guds profet Jeremia, kom med sannheten. Den var faktisk brutale her. Mannen måtte dø for hva han hadde kommet med av løgn og forført Guds folk.

Dette har jeg opplevd faktisk selv.

https://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-435-mannen-som-dde-som-ananias-og.html

 

Jeg skrev følgende i denne artikkelen:

«Dette som jeg her skal berette skjedde på av 1980-tallet. Det er vanskelig å beskrive alt, da det blir for detaljert og personfokusert. Noe jeg ikke ønsker her da nevnte person er død i dag. I min ungdomstid etter jeg ble frelst og åndsdøpt, så var jeg i sammen med 2 kjødelige brødre som også var mine åndelige brødre omtrent hver dag i fra 1983 til 1986 mer eller mindre. Vi hadde et utmerket åndelig fellesskap og vi fungerte som en åndelig enhet. Men så kom det en person inn her som splittet oss og svertet meg. Han var gjengiftet som troende, men med «lovlig» grunn da han ble frelst så ble han forkastet av sin kone. Nok om det.

 

Men han førte et renkespill imot oss og spesielt meg. Jeg kjenne at det han holdt på med var demonisk og urent. Jeg sa det til ham, men han hadde fått makt og innflytelse over disse mine to tidligere beste venner og åndelige brødre.

 

Trist! Men til slutt så gikk han så langt at jeg sa til min kone – noe jeg aldri har gjort før eller siden – at han kommer til å dø som Ananias og hans kone Saffira!

 

Det som skjedde etter jeg hadde uttalt disse ordene var at han døde innen 1 uke etterpå. Dette kan min kone bekrefte.

Vi fikk dødsannonsen tilsendt av min mor som da bodde på Karmøy der dette skjedde. Jeg hadde flyttet til Oslo og giftet meg der i 87\88. Er Gud den samme?

 

Ja, men ikke bare når det gjelder helbredelse, men også ved å tillate enkelte både å bli syke og å dø, selv om de er troende, hvis de er ulydige og står den levende Gud imot.

 

1. Kor. 11. 30 Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. 31 Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt.

 

Dette er selvfølgelig uvant undervisning for de fleste. Men for meg er det ikke det. Og etter hvert som Gud åpenbarer seg, så vil vi også se at Gud t.o.m. lar enkelte dø. Dette har skjedde både under den gamle og den nye pakt! Her er det ingen forskjell. Derfor er det så om å gjøre å leve i lyset og alltid ha en å fri adgang innforbi Gud. Det får en ved bl.a. å alltid ha alt i lyset og vandre i overstemmelse med Guds ord, alltid!

Denne personen dette gjelder var en troende som ikke vandret i kjærlighet. Han hadde psykopatiske trekk og ville ikke andre godt, til slutt ble det for mye, også for Gud, ikke bare meg. Og han ble fjernet fra jorden ved en tidlig død. Hva velger du og jeg?

Å vandre i lyset eller mørke? For en troende er det med katastrofale følger å vandre og leve i mørket, før eller siden.»

Jo, Gud er ikke alltid til å leke med. Derfor er det om å gjøre, ha alltid alle ting oppgjort med Gud og mennesker.

 

2 eksempler i fra det nye testamentet.

 

1.)  Ap.gj. 9. I tre dager var han uten syn, og han verken åt eller drakk.

10 En av disiplene i Damaskus hette Ananias. Herren talte til ham i et syn: “Ananias!” Og han svarte: “Se! — Herre!”

11 Og Herren befalte: “Reis deg og gå til Judas’ hus på gaten som kalles Den rette. Der skal du spørre etter en mann fra Tarsus som heter Saulus. Og se! — han ber!

12 I et syn har han sett at en mann som heter Ananias, kommer og legger hendene sine på seg for at han skal kunne se igjen.”

13 Men Ananias svarte: “Herre, jeg har hørt mye om alt det onde denne mannen har gjort mot de hellige i Jerusalem.

14 Og nå har han fullmakt fra øverstepresten til å binde alle som påkaller i ditt navn.”

15 Herren svarte Ananias: “Gå, for han er et utvalgt redskap. Han skal bære mitt navn fremfor de av folkeslagene, for deres konger og for Israels sønner.

16 Jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld!”

17 Ananias dro av sted, gikk inn i huset, la hendene sine på ham og sa: “Bror Saulus, Herren Jesus som viste seg for deg på veien da du kom hit, har sendt meg for å gi deg synet tilbake, og for at du skal bli fylt med Den hellige ånd.”

18 Straks var det som om et skjell falt fra øynene hans, og han fikk synet tilbake. Da reiste han seg og ble døpt.

19 Deretter tok han til seg mat, og han fikk kreftene tilbake. Saulus ble værende en tid hos disiplene i Damaskus.

20 Straks forkynte han Kristus i synagogene som Guds Sønn.

 

Dette må ha vært meget spesielt for Ananias. Han fikk oppleve Guds tiltale.

Da gjennom et syn. Hvordan dette foregikk, er ikke helt enkelt å vite.

Men skriften sier at «Herren sa til ham i et syn: Ananias.»

Tenker på Samuel som opplevde også at Herren kalte på ham.

Vi leser i 1 Sam. 3. 2 Så var det en dag mens Eli lå i sitt rum - hans øine hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunde se, 3 og Guds lampe var ennu ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var - 4 da ropte Herren på Samuel, og han sa: Ja, her er jeg.  5 Og han løp til Eli og sa: Her er jeg; du ropte jo på mig. Men han sa: Jeg ropte ikke; gå tilbake og legg dig! Og han gikk og la sig.  6 Men Herren ropte ennu en gang: Samuel! Og Samuel stod op og gikk til Eli og sa: Her er jeg du ropte jo på mig. Men han sa: Jeg ropte ikke, min sønn; gå tilbake og legg dig!  7 Samuel kjente ennu ikke Herren; for Herrens ord var ennu ikke åpenbaret for ham.  8 Da ropte Herren tredje gang: Samuel! Og han stod op og gikk til Eli og sa: Her er jeg; du ropte jo på mig. Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten.  9 Og Eli sa til Samuel: Gå og legg dig, og blir det ropt på dig, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører! Og Samuel gikk og la sig på sin plass. 10 Da kom Herren og stod der og ropte nå som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører! 11 Da sa Herren til Samuel: Nå vil jeg gjøre noget i Israel så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. 12 På den dag vil jeg la komme over Eli alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist. 13 For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den misgjernings skyld at han visste at hans sønner førte forbannelse over sig, men allikevel ikke holdt dem i age. 14 Og derfor har jeg svoret Elis ætt: Aldri i evighet skal Elis ætts misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med matoffer. 15 Samuel ble liggende til om morgenen; da åpnet han døren til Herrens hus, men han vågde ikke å fortelle synet til Eli. 16 Da ropte Eli til Samuel og sa: Samuel, min sønn! Og han svarte: Ja, her er jeg. 17 Han sa: Hvad var det han sa til dig? Kjære, dølg det ikke for mig! Gud la det gå dig ille både nå og siden om du dølger for mig noget av det han sa til dig! 18 Så fortalte Samuel ham alt sammen og dulgte ikke noget for ham. Da sa han: Han er Herren; han gjøre hvad der er godt i hans øine! 19 Og Samuel vokste til, og Herren var med ham, og han lot ikke noget av alle sine ord falle til jorden.

 

Her ser vi det samme. Gud talte konkret til Samuel, det samme som vi leser om Ananias. Det er ikke lett å skjønne til fulle, hvordan det foregikk. Men Gud talte, og både Samuel og Ananias skjønte at det var Herren.

Og de adlød Guds tiltale. Det er her to ting som er absolutt viktige.

 

1.)  Høre Guds tiltale.

2.)  Adlyde Guds tiltale.

 

Så enkelt, så vanskelig, så viktig. Slik er det å gå med Gud.

 

1.)  Ap.gj. 21. 7 Fra Tyrus nådde vi fram til Ptolemais, hvor sjøreisen var slutt. Vi hilste på brødrene og ble hos dem en dag.  8 Neste dag brøt vi opp og drog til Cæsarea, hvor vi tok inn hos evangelisten Filip, som var en av de sju. Hos ham ble vi boende.  9 Han hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave. 10 Vi slo oss til her for flere dager, og da kom det ned fra Judea en profet som hette Agabus. 11 Han oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han føttene og hendene sine. Så sa han: «Dette sier Den Hellige Ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette belte og utlevere ham til hedningene.» 12 Da vi hørte dette, formante både vi og stedets folk Paulus og sa at han ikke måtte reise opp til Jerusalem. 13 Men han svarte: «Hvorfor skal dere gråte og gjøre det vanskelig for meg? Selv er jeg jo villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for vår Herre Jesu navn.» 14 Vi klarte ikke å overtale ham og slo oss til ro og sa: «Herrens vilje skje!»

 

Dette beretningen er meget spesiell.

Her åpenbarer Gud hva som ligger foran for Paulus, allikevel gjør han imot det som Gud åpenbarer.

Agabus, en profet får åpenbart ifra Gud følgende:

«Slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette belte og utlevere ham til hedningene.»

 

Tenk, her fikk Apostelen åpenbart hva som lå foran. Han fikk «nedslående» åpenbaring. Allikevel valgte Paulus å «gå imot» det som lå foran han.

Han valgte problemer og muligheter, foran det trygge og sikre.

Slik jeg forstår dette, så var det et kall og et oppdrag som gjorde at Paulus valgte det han gjorde.

Tok den avgjørelsen som han gjorde.

Muligvis var det også andre ting og forhold.

Det er slik jeg forstår valget til Paulus. Det er derfor han utaler seg som han gjorde.

«Hvorfor skal dere gråte og gjøre det vanskelig for meg? Selv er jeg jo villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for vår Herre Jesu navn.»

 

Derfor aksepterte de også Apostelens avgjørelse.

Vi leser om dette videre i teksten:

«Vi klarte ikke å overtale ham og slo oss til ro og sa: «Herrens vilje skje!»

 

Sluttkommentar:

 

La meg si at jeg har kun skummet dette veldig og viktige emne med overflaten. Men at Gud leder, taler og bruker diverse instrumenter for å tale, ja.

Har du spørsmål eller kommentarer?

Skriv her på bloggen eller direkte til meg på mail.

Her er mail adressen:

Jk.chris@online.no

 

Relaterte linker:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=naadegavenes-bruk-og-hensikt

https://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-460-trenger-guds-menighet-strre.html

https://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-461-renger-guds-menighet-strre.html

https://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-445-profet-tjenesten-er-intakt-i-dag.html

https://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-461-trenger-guds-menighet-strre.html

Ingen kommentarer: