søndag 12. mars 2023

Nr. 3192: Vi har nå klaget forskjellsbehandlingen vedrørende eiendommen i Slyngveien 9 innfor Statsforvalteren!

 Nr. 3192:

Vi har nå klaget forskjellsbehandlingen vedrørende eiendommen i Slyngveien 9 innfor Statsforvalteren!

 

Vi har ingen formening om muren i Slyngveien 9 skal bli stående eller rives.

Det er denne enorme forskjellsbehandlingen vi er imot, ikke noe annet!

PBE ga tillatelse til tiltaket i 2020.

Det ble ikke vurdert opp mot § 6,5 men kun for vegloven §19.

Dispensasjonen var begrunnet i at muren fungerer som et sikringstiltak.

Selve godkjennelsen er ikke rett etter lovverket?

 

Muren er vel 3 ganger større enn vår, og bygget slik at hvis denne muren er lovlig. Hvordan kan de da si at vår mur er ulovlig?

Tilgrenset trapp, men ikke nødvendig for disse å søke om dette heller. Mens andre blir behandlet på vært tenkelig måte.

Dette skjønner ikke vi!

 

Fikk denne mailen ifra Statsforvalteren

 

 


 

Vi svarte her:

Angående Slyngveien 9

Helt ny sak da her er det grov forskjellsbehandling.

Oslo 11/3. 2023

Sak hos Statsforvalter nr. 2023/8357

Denne saken er prinsipiell viktig da plan og bygningsetaten gir enkelte astronomiske dispensasjoner og godkjennelser. Som her i Slyngveien 9.

Mens andre som i vår sak. Er det ubetydelige overskridelser som blir forfulgt på verst tenkelig måte.

Med bøter, rettsaker, vedtak, pengetrekk og annet helt utidig og meningsløs og stygg «oppfølgning» som en «ulovlighet» sak.

Der en fra PBE sin side fullstendig prøver å overkjøre de som en mener driver med «ulovligheter!»

 

Det er denne vanvittige og totalt onde forskjellsbehandling som egentlig er ikke for noen verdens ting.

I våre øyne er det som PBE driver med totalt meningsløst, at vi vil klassifisere dette som galskap, tyranni og ondt!

https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2019/03/meningslost-arbeid

 

Det vi har bygget er til gunst for alle slik at fyllmasse ikke siger ut i veibanen som det gjorde før vi bygget vår lave mur (da i forhold til muren i Slyngveien 9.)

Det er en form for regelrytteri som er både ond, utidig og hysterisk!

 

Slik opptreden som PBE legger for dager passer seg ikke i et sivilisert samfunn

 

Selv om den alminnelige klagefristen på tre uker er oversittet, jf. forvaltningsloven § 29.

Så er denne saken viktig da PBE overkjører oss for en overskridelse som er fullstendig bagatellmessig i forhold både til loven (deres eget regelverk).

Samt, i forhold til mange andre eiendommer. Ikke minst denne enorme muren i Slyngveien som er vel 3 ganger større enn vår mur som PBE driver med regelrett utidig og hensynsløs forskjellsbehandling som er imot Norsk lov og hva en kan forvente hvordan opptre i et sivilisert samfunn.

Vi klager denne forskjellsbehandling innfor Statsforvalteren.

 

Vi mener at PBE driver med krenkende og hensynsløs adferd.

Dypest sett er dette brudd på Norsk lov.

 

Hva hensikten er med dette er vanskelig å forstå og godta da her i vår sak er det kun bagatellmessige overskridelser.

Mens her i denne saken er overskridelsene enorme.

Her er det gitt dispensasjon og godkjennelse.

Hos oss for en overtredelse som er betydningsløs.

Er det gitt avslag, bøter, vedtak, heftelser på eiendom, bil og alt som en kan finne på å lage livet mest mulig vanskelig for oss.

Her tar en alle midler i bruk for en overskridelse som er ubetydelig.

Det som PBE holder på med, er både forskjellsbehandling og totalt meningsløst i vår disfavør!Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Fotodokumentasjon:

 

 
2 kommentarer:

Anonym sa...

Vaktbikkje som passer på at PBE gjør jobben sin. Det setter de nok pris på.

Jan Kåre Christensen sa...

De misbruker sine stillinger og posisjoner!
Det går ut over mange uskyldige, som må lide for alt det denne etaten holder på med.
Eller for å si det på en annen måte, steller i stand!