onsdag 22. mars 2023

Nr. 3195: Plan og bygningsetaten her i Oslo, ønsker ikke svare oss, dette er dårlig og slett forvaltningsskikk, og brudd på Norsk lov som sier at de er lovpålagt å svare!

 Nr. 3195:

Plan og bygningsetaten her i Oslo, ønsker ikke svare oss, dette er dårlig og slett forvaltningsskikk, og brudd på Norsk lov som sier at de er lovpålagt å svare!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Plan og bygningsetaten er notoriske lovbrytere som får lov å holde på slik da hverken Statsforvalteren, eller noen andre går inn og korrigere og pålegger dem å svare oss. De anmoder, men ikke pålegger dem.

De har opprett en egen «skuff» med våre saker for å gjøre det som loven pålegger dem.

Men loven pålegger også gjennom forvaltningsloven å svare oss.

Det gjør de ikke, og dermed bryter de Loven som de er satt for selv å forvalte.

Se her for saksnummeret, 202300569:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202300569

 

Mai fra PBE

 

 
Vi har ikke fått svar på noen spørsmål av vesentlige betydninger

 

Virkelig dårlig og klanderverdig forvaltningsskikk det som PBE praktiserer her.

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r36-00

 

Hvor skal vi begynne?

 

Vi har hatt med Johannes Brodwall som også har en såkalt ulovlighet sak.

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

 

Der vi har sendt til han en del murer og han selv har skrevet om dette.

Der han har samordnet en del murer med langt større overskridelser enn våre.

Som er godkjent, som viser bare denne enorme og meningsløse forskjellsbehandlingen er.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202106020

 

Her er en del av hans murer som han har systematisert, og PBE vil ikke svare hvorfor disse er godkjent. Mens vi har fått avslag.

Samt flere andre som jeg har skrevet til PBE om, og de vil ikke svare.

Samt andre forhold, bl.a. her:

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2484-ny-sknad-med-nye-saksbehandlere.html

 

Dette er klart brudd på Norsk lov og forvaltningsloven som pålegger dem å svare.

Samt at det er meget dårlig forvaltningsskikk.

Sivilombudet skriver om dette her:

https://www.sivilombudet.no/aktuelt/artikkel-fra-arsmelding-2020-god-forvaltningsskikk/

 

Det er ikke greit om forvaltningen svarer borgerne på en arrogant eller uhøflig måte, henger ut noen i media, eller skriver sine vedtak på en måte som borgerne ikke har noen forutsetninger for å forstå.

Dette følger ikke nødvendigvis av noen lov, eller andre skriftlige regler, men slik oppførsel vil være i strid med god forvaltningsskikk.

(sitat slutt.)

 

Vi får tilsendt noen linker og at vi skal kontakte fagfolk

 

Hele PBE er råtten og en giftig etat som bryter så mange lover og forvaltningsloven er bare toppen av et gedigent isfjell med lover og væremåte de bryter.

For en kriminell berme plan og bygningsetaten her i Oslo er.

Tragisk at ingen reagerer og lar dem få lov å holde på slik de gjør.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3176-pbe-lar-alle-fa-dispensasjon-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3152-saken-imot-oss-er-virkelig.html

 

 


 


 

 


 

 

6 kommentarer:

Anonym sa...

Vet du noe mer om når ankesaken din kommer opp i lagmannsretten?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg får Nav Lønn mandag.
Da betaler jeg de 7.500 som jeg må betale for at anken skal behandles.
Da får jeg enten saken opp eller forkastes de anken.

Anonym sa...

Skjønner. Takk for svar. Lykke til,håper du får saken din behandlet på nytt.

Jan Kåre Christensen sa...

Det håper vi også på, det blir spennende og se!

Anonym sa...

Jeg la inn en kommentar i går. Hvorfor sensurerte du den?

Jan Kåre Christensen sa...

Skriv verdig og med respekt.
Så går det bra.