torsdag 23. mars 2023

Nr. 3196: Plan og bygningsetaten her i Oslo ligner mer på et Bingo lokale enn en rettferdig og seriøs etat!

 Nr. 3196:

Plan og bygningsetaten her i Oslo ligner mer på et Bingo lokale enn en rettferdig og seriøs etat!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3195-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

Egentlig er det direkte mobbing og ufin forskjellsbehandling som PBE driver med. 

Det er også som et «bingo» lokale som de holder på. Det er som tombola.

 


Fikk denne mailen i fra en som har fulgt saken mellom oss og Oslo Kommune ved PBE. Han skrev følgende:

«Det virker veldig tilfeldig hvem som får godkjennelse og hvem som ikke får.

Noen får lov til å bygge tilsvarende murerer, mens andre ikke.

Skulle tro de lagde bingo eller kastet kron og mynt over hvilke murer de svarer ja til og hvile murer de sier nei til. Det virker veldig tilfeldig når man ser de eksempler du viser til fra Oslo.

Spesielt de murer som er bygd siden 2010.

Å viser til noe som ble bygd for 30-40 år siden er ikke relevant pga nye lover og regler, men de som er bygd de senere år er relevante.»

 

Jeg svarer følgende:

«De som jeg henviser til er bygget i fra vår mur ble bygget og utover.

Det er galskap at ingen andre etater og instanser prøver å korrigere og si ifra.

Det er min mening!»

 

Det er flere som har «vunnet» på plan og bygningsetaten «Bingo».

Når vi prøver å påpeke dette ovenfor den kriminelle etaten, så vil de ikke svare.

La meg kun nevne to av de mange andre som PBE ikke vil svare oss på.

Som har overskridelser som gjør våre «ulovligheter» ikke til bare bagateller.

Men til ingen. At PBE ikke vil svare, viser bare at vi står ovenfor en kriminell hatefull etat som ligner med på noen blodhunder i som oppførsel imot oss.

Skammelig og ondt det de holder på med.

 

Det hevdes f.eks. at Stormyrveien 9 c og andre eiendommer ikke er juridiske sammenlignbare. Da er spørsmålet hvilken paragraf eller regelverk det står i?

En ulovlighet er en ulovlighet. Er klar over at noen eiendommer har forskjellige utnyttelsesgrad etc. Men overskrider man denne, så trengs det dispensasjon for å få det godkjent. Av all argumentasjon som PBE har fremlagt for oss, kan vi i det store og det hele kun se en vesensforskjell på vår eiendom og andres. Det er at PBE strekker seg langt overfor andre i det store og det hele her i Oslo. Overfor oss strekker de seg ikke i det hele tatt. Når andre får dispensasjon er det bare som «forventet». Når vi får avslag, så har vi enten misforstått eller tatt oss til rette. PBE her i Oslo fremstår som nesten håpløse overfor oss slik vi har erfart det! De er overhode ikke interessert å komme oss i møte, selv om de er så gromme og medgjørlige overfor de fleste andre. Her er urettferdigheten og forskjellsbehandlingen større enn størst. 57 ganger er ikke noe å regne med i det store og det hele? Eneste forskjellen som vi leser er at de hadde lov å utnytte tomten sin 25 %, mens vi 24 %. De utnyttet den til 61.3 %, og vi til 24.6 %, at dette ikke er sammenlignbart når de avsluttet det hele i 2018 er ikke lett for «vanlige» folk å forstå når PBE bare slenger ut at det ikke er juridisk sammenlignbart når en ikke tar seg bryet med å forklare det heller. Da er det ikke lett å forstå og skjønne hva PBE egentlig mener heller, når de stort sett aldri forklarer noe heller slik vi kan om mulig forstå.

 

Så er den en enorm mur i Slyngveien 9 som vi har påpekt som er vel 3 ganger større enn vår. Denne er «lovlig», og vår er «ulovlig».

PBE vil ikke svare på våre spørsmål angående denne muren.

 

 

Fotodokumentasjon:

 

  

Vår mur har gjort at overvann og alle problemer vi hadde før er fjernet.

PBE lyver og hele den offentlige etaten at det er ikke mulig å godkjenne denne da fallet på eiendommen ikke et «stort» nok selv om vår eiendom er nesten loddrett.

Hva skal en gjøre her når en kun møter løgnere og kjeltringer innenfor den offentlige etat og forvaltningen?

De ønsker ikke engang å svare oss, kun fortelle oss sine løgner og pålegg.

Snakk om å være en berm av kjeltringer.

Se her for vår mur som er trukket inn i forholdt til vår før godkjente og ekle skåning med overvann, sørpe og lite pent var det også før vi bygde vår mur.

 

 

  

 


 


 


Ingen kommentarer: