søndag 5. mars 2023

Nr. 3189: Plan og bygningsetaten her i Oslo blir drevet som en «Pølsebod» der en skalter og valter med vedtak, bøter, paragrafer, mennesker, eiendommer og alt som det passer til enhver tid!

 Nr. 3189:

Plan og bygningsetaten her i Oslo blir drevet som en «Pølsebod» der en skalter og valter med vedtak, bøter, paragrafer, mennesker, eiendommer og alt som det passer til enhver tid!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202303200

 

Vi vet at før ble enkelte pølseboder drevet slik at de åpnet og stengte alt ettersom. Pent vær, lange åpningstider, stygt vær, kanskje stengt. Slik drives også PBE her i Oslo. Noen får astronomiske dispensasjoner og godkjennelser.

 https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

Andre blir tatt for de mest ubetydelige ting med bøter, vedtak og pålegg.

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

Klart, dette er ikke noe annet enn ondskap og rett ut Djevelskap satt i system.

Vi har purret på svar i ½ år for begrunnelsen for hvorfor og i hvilken lovhjemmel det har fått denne enorme dispensasjon og godkjennelse.

Uten svar, bare bortforklaringer og henvisninger til en eller annen paragraf som sier oss absolutt ingenting.

 

Her er mail i fra Statsforvalteren til PBE.

 


Her PBE sitt svar.

 


 

Her er vårt svar.

Sak hos Statsforvalter 2023/8357

Angående sak 202303200 PBE

Oslo 4/3. 2023

 

Anke til Statsforvalter for denne enorme forskjellsbehandlingen der mur i Slyngveien 9 er enorm.

Mens vi, og enkelte andre har en mur som er minimal i forhold, derfor blir denne enorme forskjellsbehandlingen utidig, ulovlig, rigid, stygg og meningsløs.

 

Det henvises til paragraf § 21-4

Hva dette sikter til, vet vi ikke?????????????

Vi er amatører, skjønner ikke paragrafer uten det blir lagt ut hva det siktes til.

Vår erfaring med PBE er at paragrafer bruker de som akkurat hva det passer dem. Der noe er lovlig for noen, og ulovlig for andre selv om det som en skulle trodd var ulovlig, er i PBE øyne lovlig. Og motsatt, der noe som er lovlig etter regelverket, er i PBE øyne ulovlig som vår mur bl.a.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Her unnlater PBE å svare oss spesifikt og konkret!

 

Vi skjønner kun en ting, at PBE drives som en pølsebod.

Der de stenger og åpner alt etter som de selv finner det for godt.

De med astronomiske overskridelser for dispensasjon og godkjennelse.’

De med små og bagatellmessige overskridelser, blir forfulgt som de nesten har drept noen.

 

PBE og det offentlige bryter her så mange Norske lover med forskjellsbehandling, diskriminering og mye annet.

Vi snakker om at en driver med overgrep imot enkelte.

Mens andre får lov til absolutt alt hva de vil og foretar seg.

Kan ikke se at slik er lovlig, derfor anker vi denne saken til Statsforvalter for utidig og rigid forskjellsbehandling i vår og for enkelte andres, disfavør i forhold til denne enorme muren her i Slyngveien 9.

For disse er sikkert disse er dette bra, men at andre ikke da får innvilget dispensasjon og godkjennelse.

Er blodig urettferdig og utidig forskjellsbehandling.

 

Vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

At denne muren som er vel 4- 5 meter og enorm, er lovlig, skjønner ikke vi.

Da ifra veien, langt over 4 meter som oppgitt?

Uansett, den er fremstår som tre ganger større enn vår «ulovlige» mur. Bygget nylig.

Forklaring på dette har vi ikke fått, henvisning til noen paragrafer gir ingen mening.

Vi vil ha det forklart med tydelige Norske ord på bokmål, takk!

Ikke nynorsk, ikke paragrafer, men på Norsk bokmål. Enkle og klare ord, uten henvisninger til annet enn det som er nødvendig og relevant.

 

Til PBE                                                               Oslo 23/10.2022

 

Spørsmål, i hvilken lovhjemmel er denne muren satt opp?

Og hvorfor har denne muren fått godkjennelse da den er utenfor det PBE godkjenner?

 

Er det slik som det fremstår for oss, at små og ubetydelige dispensasjoner gis avslag helt bevist! Til større og mer omfattende en trenger dispensasjon, så får en den godkjennelse uansett?

 

Slik fremstår det at regelverket blir praktisert av PBE!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Noen linker tilknyttet Slyngveien 9:

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=slyngveien+9&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Bilder og annet ifra Slyngveien 9

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

Bilder og annet ifra Slyngveien 9

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

Slyngveien 9 b

 

 


 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.htmlHvordan kan denne muren være ulovlig hvis den i Slyngveien 9 er lovlig?

Slik utidig og meningsløs forskjellsbehandling forstår vi ikke, forklar.

Den er trukket inn over ½ meter i forhold til naboens bedritne skråning slik vi hadde det før.

 

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor vil de ikke høre på dine argumenter?

Jan Kåre Christensen sa...

Dette må du spørre egentlig PBE om. Men det er åpenbart til mer og inngående spørsmål de har fått. Til mer vi har avslørt deres manglende logikk. Manglende forståelse av eget regelverk.
Overser klare faktum i saken.
De rett og slett lyver i mange henseende.
Så har de makta, og misbruker den.
Forvaltningsloven og mange andre lover har de bryte gjentatte ganger.
Men dessverre, de andre offentlige instanser forsvarer dem og neglisjerer oss.
Hele saken imot oss er ille. Ja, de svare ikke.
Du får skrive til PBE og spørre, hvorfor?
Det er mitt råd, vi får ikke svar på selv enkle spørsmål.


Se her for 2 artikler, Selv en 1. klassingen kan svare bedre enn Plan- og bygningsetaten her i Oslo!!!!!!!!!
https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html
https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html