mandag 3. september 2012

Nr. 462: Trenger Guds menighet større pastorer og forkynnere gaver? Eller skal enhver troende forløse sitt potensiale og bruke den nådegaven enhver troende har fått? Del 3

Nr. 462:

Trenger Guds menighet større pastorer og forkynnere gaver? Eller skal enhver troende forløse sitt potensiale og bruke den nådegaven enhver troende har fått? Del 3

Emanuel Minos er en forfører som Bileam da han ved sin «forkynnelse» som i mange deler er bibelsk, og som da har fått tillitt. Er med i neste omgang å være en døråpner for de falske Apostler og profeter i tiden. Slik som Pastor Jan Åge Torp i Oslo Kirken, Pastor Ulf Ekman på Livets Ord, Uppsala i Sverige, Pastor og Evangelist Jan Hanvold på Visjon Norge og Visjons kirken i Drammen. Her er bilde av Evangelist Emanuel Minos og den falske Apostel Jan Åge Torp som også er skilt og gjengiftet som troende9.) Den Pinse Karismatiske bevegelse er vår tids største villfarelse på kristen fronten. På mange måter er det riktig å si at pinsevekkelsen er pinsebevegelsen var det 20. århundret store åndelige bevegelse, mens det er i ferd med å bli det 21. århundre store forførelse, villfarelse og frafall bevegelse. De mange falske profeten som Jesus sa skulle komme i Matt. 24.11 er for en stor del kommet innforbi den Pinse Karismatiske forgreining av kristen heten. Her er det veldig mange eksempler å ta av, ikke minst her fra den Pinse Karismatiske bevegelse i den vestlige verden. La meg ta noen eksempler, og det er så utrolige mange flere jeg kunne ha tatt. La meg ta fem (5) eksempler for å illustrere dette gedigne frafalne og masseforførelsen. 1.) TODD BENTLEY Er han et godt forbilde? Er han en sann Guds tjener? Bruker Gud denne mannen, eller er han i kontakt med andre overnaturlige kilder? Spørsmålene er mange rundt denne mannen, og svarene er usikre. Vi trenger nådegaven til å prøve åndene, om de ar av Gud, som aldri før. Men først av alt må vi prøve alt på Guds ord. Det som var betenkelig med denne mannen var ikke i første rekke hans alkoholforbruk, selv om det var ille nok. Heller ikke slag og spark på scenen. Men hans kontakt med engler og skilsmissen som kom etter lengre tids utroskap. Han ville skilles, selv om kona ville tilgi og ta ham tilbake. Det var han som gikk. Hva sier Bibelen om dette? Luk 16:18: Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor. Hvem tør å gjøre disse ordene av Jesus ugyldige? Eller bortforklare dem. Har ikke disse ordene den aller minste relevans i dagens kristenhet? Har man ikke da en synd å gjøre opp og omvende seg fra når man er skyld i skilsmissen? Kan man da bare gå videre som om ingenting har Hendt? Er ikke en forkynner et forbilde som andre følger? Det er ikke rart at skilsmisse og gjengifte kan foregå uhindret i dag, slik det gjør, når man har slike forbilder. Noe annet er hans kontakt med engler. Hva sier Guds ord om dette? Kol 2:18: La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, Har han tatt avstand fra dette? Har han gått til innrømmelse av at dette var et feiltrinn? Han vitner fremdeles om sin kontakt med engler. Hva slags engler er det han har kontakt med? Vi MÅ stille slike spørsmål. Det er ikke fordømmelse, men sunn bedømmelse. Hadde vi ikke en dame i Norge for 30 år siden som bedro hele kristenheten med bløende sår i hendene? Det ble stor forvirring rundt henne. Noen var for og andre i mot. Til slutt ble hun avslørt. Jeg husker ikke navnet, men jeg husker bildene fra TV. Jeg var en av de skeptiske. Heldigvis. Historien om BiIeam er en uhyggelig historie. Han var en Guds profet, men fikk lyst på penger. Dette førte ham i konflikt med Gud. Gud ble sint på ham. MEN – likevel profeterte han i Guds navn, og profetiene var riktige. Uhyggelig. Altså kan nådegaven fungere en god stund etter at man har falt fra Gud. Man støtter seg til manifestasjoner og ikke til livsfrukter. Farlig! Ved Guds trone kommer det fram mennesker som sier: ”Har vi ikke profetert i ditt navn, og helbredet i ditt navn og drevet ut onde ånder”. Men Gud sier: Vik fra meg. Jeg kjenner dere ikke. Hvor uhyggelig. Man har levd i et bedrag hele livet og ender i fortapelsen fordi man gikk på akkord med sannheten. Man kan gjerne fremstå ydmyk bare det tjener saken. Man kan gjerne gjøre undere uten å være godkjent av Gud. Hvorfor er vi så lettvinte med å åpne for ting som er på kanten? Hvorfor alltid det nye og spennende som pirrer? Er det fordi vi har mistet Ordet og Ham som er ORDET?

1.) T. B. Barratt var en herlig mann, men han gikk aldri videre med Herren. Det er dessverre også en del negativt å si om Barratt. Jeg vet ikke hva som gjorde at Barratt egentlig aldri ble det redskapet som Gud ville. Han startet herlig, men etter Gud gav ham en herlig dåp i Den hellige ånd. Så ble det for mye med det. Men slik var det også med Luther og de aller fleste som startet en herlig vekkelse bevegelse. Etter de startet den herlige bevegelse, så stoppet de opp i sin åndelige utvikling. De «sluttet» å vokse i nåde og kjennskap. Den opplevelsen og d første skritt de tok var herlig, men så ble det ikke et videre løp og vandring med Herren. Barratt angret på sitt liv etter han hadde mottatt Åndens dåp. Han erkjente at det var mer land å innta som han ikke hadde gjort!

2.) Åge Åleskjær startet egentlig godt, da han var i pinsebevegelsen i Norge og reiste som Evangelist. Noe ekstrem var han, men ikke slik som han ble etter hvert. Da han var omdreiende forkynner var han brennende for Jesus og forkynte frimodig om bl.a. helbredelse og Gud var med ham. Jeg var selv til stede ved flere anledninger. Men så gikk han på bibelskole i USA som jeg mener var i 1984 og kom tilbake å startet Oslo Kristne Senter. Åge Åleskjær startet OKS som en trosmenighet der de trodde at Jesus ikke sonet synden på korset men i dødsriket og ble et med Satan, og hadde en den «rette» troen så var en aldri syk, alltid rik (spesielt de som trodde Gud ekstra) og en kunne dø når en vil som Jan Hanvold går rundt på sin forførte kanal å sier i tide og utide. I dag er Pastor Åge Åleskjær blitt helt annerledes, men like ille om ikke verre. Nå er det om å gjøre at nåden er alt og vi som troende fritt frem kan gjøre det meste, for å ikke si alt. Pastor Åge Åleskjær står i dag og OKS plantet med begge bene og hele seg i nikolaittenes lære, den lever i beste velgående i OKS og i store deler av den Pinse Karismatiske bevegelse. Her fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring om nikolaittenes lære. 2. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten.

3.) Ulf Ekman. Har faktisk mye likt som Pastor Åge Åleskjær. Fra å være en trosmenighet som OKS var, til å bli egentlig Pavens og Romerkirkens beste og største forlenga arm her opp i Norden. Fatter ikke hvordan det går an å havne slik. Pastor Ulf Ekmans kjærlighetsforhold til den katolske kirke har pågått i en del år nå. Jeg husker at jeg som medlem av trosbevegelsens predikantorganisasjon i 2004 mottok det teologiske heftet ”Kervyx” hvor Ekman skrev en artikkel om jomfru Maria; ”Maria - Alle slekter skal prise henne” het denne artikkelen. Siden den gang har kjærlighetsforholdet mellom Ulf Ekman og den katolske kirke blomstret videre. Et utrykk for dette har vært hyppige besøk av katolikken Charles Whitehead på Livets Ord. Det finnes selvfølgelig svært mange flotte kristne som er katolikker og jeg har absolutt ingenting imot katolikker, men den katolske kirke som religiøst system må det fortsatt være lov å være kritisk til. Grunnleggende fordi den katolske kirke ikke bygger på Bibelen alene, men sidestiller tradisjonen med skriften. Da Martin Luther sto fram var hans kamprop: ”Sola Scriptura!” Skriften alene! Dette har til alle tider vært reformatorenes kamprop. Et kamprop som mange av dem måtte bøte med livet for – tatt av dage nettopp av den katolske kirke. Som evangeliske kristne må vi aldri glemme hvilken høy pris reformatorene måtte betale for at kommende generasjoner skulle bli frie fra den katolske kirkes monopol og middelalderens mørke. Livets Ord og den katolske kirke har en viktig ting felles: de elsker hierarkier. Det er derfor kanskje ikke så underlig at nettopp disse to systemene synes å ”ha funnet” hverandre. Hva stramme religiøse hierarkier fører til kan se gjennom å studere den katolske kirkes historie fram til i dag – med vekt på inkvisisjonene. Det finnes svært tynt grunnlag i NT for slike stramme hierarkiske systemer som Livets Ord og den katolske kirke praktiserer. Selv klarer jeg rett og slett ikke å finne den berømte ”pyramiden” i Det Nye Testamente. Den kjente sosialpsykologen Phillip Zimbardo beskriver hierarki som ”opphavet til det meste av ondskap”. Han er verdenskjent for sine studier av hvordan mennesker handler i et hierarki. At strenge hierarkier bringer fram det verste i oss mennesker synes det å herske liten tvil om. I trosbevegelsen, som jeg var med i fra 1988 til 2003 framsto Ulf Ekman som ”mannen med fasiten”. ”Hva mener pastor Ulf om dette?”, ville folk alltid vite – enten det var snakk om lærespørsmål eller problemer i menigheten. For meg som evangelisk kristen er det ikke lenger Ulf Ekman eller noen annen forkynner som er ”mannen med fasiten”, det er Guds Ord som ER fasiten. I trosbevegelsen synes fasiten å være det som Ulf Ekman til enhver tid er opptatt av og fokuserer på. Dette minner mye om den katolske kirkes lære om ”pavens ufeilbarlighet i lærespørsmål”. I oktober 2011 reiste Ulf Ekman sammen med ca. 40 svenske og norske pastorer og predikanter på studiebesøk til Roma. ”En reise i enhetens tegn” som det het. Guide på turen var katolikken Bengt Malmgren. På bildene fra turen ses flere norske forkynnere. I et intervju med Vatikanradion – paven og kirkens røst i dialog med verden – skryter Ulf Ekman av turen. Spesielt begeistret er han over at han og gruppen hans bare satt 12 meter fra pave Benedikt 16. mens paven talte på Peters plassen, mens mange katolikker fra Sør Amerika som hadde spart penger i flere år for å kunne reise til Roma havnet mye lenger bak! Hva har skjedd når trosbevegelsens predikanter får VIP behandling av Vatikanet? I intervjuet med Vatikanradion sier Ekman at enhet er eneste farbare vei. Og de selger Maria statuer på Livets Ord og annet så mye at jeg ikke vil og trenger å bruke mer spalteplass på set som Livets Ord og Pastor Ulf Ekman står for. Jesus sier det selv at det skal fremstå mange falske profeter i endetiden og Ulf Ekman er en av dem. 2 Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! (sitat slutt). Det er det som er om å gjøre, å fullføre sin gjerning og tjeneste og advare og vende seg bort i fra de falske profetene i tiden!

4.) Emanuel Minos. Her er en artikkel jeg har skrevet om Emanuel Minos: Emanuel Minos er gått fra å være en Guds forkynner til en feig mann som ikke lenger tør forkynne å stå for Guds hellige, ufeilbarlige ord og Bibelens lære. Ord. 16. Alle en manns veier er rene i hans egne øine, men Herren veier åndene. Er det nødvendig å sverte og avkle Minos enda en gang vil sikkert mange spørre? Ja, det er dessverre det da den mann aldri lærer ser det ut som selv om han er i dag 85 år og har en fremskutt posisjon og nyter stor tillit blant det brede lag av kristenfolket i Norge og ellers over hele Norden! Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrom! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder. Jeg har irettesatt Minos for dette personlig for 5 år siden i Evangelisalen i Oslo under et pensjonistmøte der de gode gamle forkynnere var til stede, Hans Svartdahl, David Østby, Morgan Kornmo og Emanuel Minos. Der jeg fikk anledning å snakke med Minos alene en kort tid, men han ville ikke høre. Derfor går jeg også ut med dette uten blygsel og man skal ikke behøve å snakke til den enkelte som beveger seg i det offentlige rom. Men her har jeg gjort det uten hell! Jeg har skrevet personlig brev til Aril Edvardsen og mange andre, uten å få svar tilbake. Jeg har nå sluttet helt å snakke andre til rette som beveger seg i det offentlige rom, stort sett er det tidssløsing og de vil ikke høre før en blir ført til vegs. Men selvfølgelig, en skal trå varsomt og være ledet av Guds ord og Guds Ånd her som på alle andre områder i livet! Hvem er denne Minos? Her fra Wikipedia: Emanuel Minos (født 11. juni 1925 i daværende Belgisk Kongo, den nåværende Demokratiske republikken Kongo) er en norsk teolog og forkynner tilknyttet den norske pinsebevegelsen. Hans far var gresk, hans mor av egyptisk opprinnelse. Som liten ble han adoptert av den norske misjonærfamilien Gunnerius Tollefsen, og han kom hit til Norge, som et av de første adoptivbarn, fra et land utenfor Norden. Minos hadde sin frelesopplevelse allerede som fireåring og begynte å preke ved femårsalderen. Da han var seks år hadde han lest hele Bibelen. Minos deltok under den andre verdenskrig i motstandsbevegelsen, og studerte senere i England og i USA, hvorfra han har en teologisk doktorgrad. Minos er gift og har barn og barnebarn. Hele livet har han vært en aktiv predikant, særlig i pinsebevegelsen, der han fremdeles virker som en respektert forkynner. Han virker særlig i Norge og Sverige (sitat slutt). Nå skal en være også litt forsiktig med Minos da han er Kong Saul opp av dage, en gang salvet og ved det så skal en tale om mannen som en gang har kjent den levende Gud, kanskje det ikke er så ille som en tror eller at han er blitt rundlurt av Satan? Jeg tror at det er det siste som gjelder her! Minos har gjort utrolig mye godt og gjennom mange år forkynt Guds ord godt og klart, selv om han ikke er noen typisk pinseforkynner. Han har lite av nådegaver i virksomhet i sitt liv og poengterer Åndens virkninger lite, men derimot forsoningen og det profetiske ord har han forkynt klart og godt. Han nyter stor tillit og anseelse, men i dag er han blitt som en døråpner for alskens humbug og forførte karismatikere forkynnere og retninger. Skal kort nevne noen.

1.) Når den forførte og urene Jan Åge Torp som i dag er gift på nytt og lever et liv som er helt imot Guds ord og samtidig profeterer også i dag og holder på slik at en blir kvalmen. Hvem profeterte over Torp når han startet Oslo Kirken her i Oslo? Det var Minos, og hva profeterte han da? Jo, at Torp skulle få en Mega menighet ala Kensington Temple i London. Dette var tror jeg i 2001 at Minos profeterte at Torp skulle bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som skal få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London. Dette har ikke skjedd og Minos har så langt jeg vet aldri kommet med noen dementi, tragisk!

2.) Når den urene og demonbesatte Jan Hanvold holder på, hvem stiller opp gang etter gang på hans skjerm? Jo riktig, det er Emanuel Minos det, kan det bli mer kvalmende og forførerisk? Nei, Hanvold lever i åpenbar synd med mange ekteskap og parforhold bak seg og har en forferdelig og ubibelsk trosbevegelse teologi. Han er og forblir en Satanisk forfører som Minos gladelig stiller opp som en parhest med, tragisk og skremmende!

3.) Minos gjestet også trosbevegelsen høyborg i Sverige med den ultra ekstreme og den falske profeten Ulf Ekman og ved det gir han tydelige signaler at han går god for all den læren og alt annet som Ekman står for og forkynner, urovekkende og forførerisk!

4.) Minos ble “venn” også med den falske profeten Aril Edvardsen før han døde i sammen med andre nå avdøde pinseledere som Morgan Kornmo og Toralf Gilbrant. Jeg fatter ikke at det er mulig å la seg slik bli bedratt på sine gamle dager, eller har en egentlig aldri stått for det en selv har forkynt og lært? En må spørre seg selv mer enn en gang om dette, for å tro hva enkelte kan gjøre på sine “gamle” dager. Hvor fører dette hen? Jo når Minos går god for kreti og pleti i den forførte karismatiske bevegelse, da går han egentlig god for alt de står for og forkynner og lærer! Hvor vil dette ende? Her er skriften klar, mener jeg. I en “Super-kirke” som en møter i Johannes Åpenbaring 17 og 18(se for øvrig mine bibelkommentarer) omtalt som Babylon den store skjøge, som representere alle falne, bedragerske og forførte kirker, kirkesamfunn og menigheter. Vær du sikker, der passer Minos perfekt inn med sin “nye” fremtreden og sleipe væremåte som luller, forfører og bedrar flere og flere! Lukas 18. 8a Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Tror det er høyst betimelig og rett å stille seg det spørsmålet når selv en slik god forkynner som Minos i dag er havnet opp i å være vår tids Bileam som lurer Guds folk på nytt inn i avgudsdyrkelse og åndelige horeri som fører en rett inn i Satans fang og under Guds dom med sitt liv, menigheter og alt annet! Vi ser også hvor unnvikende og konfliktsky Minos er, noe som kjennetegner en meget svak og dårlig rollefigur. Her er et eksempel fra når han var på Visjon Norge: Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen. Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det. Hallmannekteparet ble fort borte fra skjermen etter at de hadde stilt disse “upassende” spørsmål angående skilsmisse og gjengifte hos forkynnere som det i dag florerer av verden rundt og her til lands ligger vi på ingen måte etter, dessverre. Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret. Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket til å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært og viktig emne? Ikke minst i dagens samfunn med moraloppløsning på alle hold, er dette høyaktuelle spørsmål som folk diskuterer og samtaler om. Det som har skjedd med Minos, Gilbrant, Kornmo og andre erfarne pinseforkynnere er virkelig nedslående. De sto for et budskap når en var fysisk sterk og når en blir gammel og redusert går en tilbake på det en sto for. Hva grunnene for dette er, det vet jeg ikke. Det minner om presten Eli som ble blind på sine gamle dager og lot sine sønner drive hor i tempelet, utenomekteskapelige forhold, de var bundet av pengegriskhet, de var vindrikkere og spiste av offeret som tilhørte Herren. Det er triste forhold når en ikke evner eller vil stå for budskapet og læren livet ut, da måtte det være mye bedre å ta pensjonen med seg til Spania eller hvor som helst og levd et pensjonistliv og holdt munn! Men det er noe med rampelyset som mange blir betatt og trekkes imot. Det gjorde også de falske profetene i fordums dager som Bileam, Hananja, Jannes og Jambres. Det er den læren som Jannes og Jambres Minos, karismatikerne og alle andre forførte og falske profeter står for. De taler ikke direkte imot Jesus og Guds ord, men de legitimerer synden og alt annet i “Jesus navn”. Minos er uten tvil blitt en falsk profet etter bibelens definisjon og jeg kan aldri forstå noe annet enn at han og de som følger hans vei er på vei imot en fortapelse. Minos er en ulv i fåreklær da han ikke lengre vokter fårene mot ulvene men slipper ulvene inn i fårehjorden der de tar for seg og grafser vilt, med Minos og andre eldre tillatelse og godkjennelse som Norvald Yri, Lise Karlsen, David Østby, Arvid Bentsen og flere. Det er trist, men allikevel et faktum at det som en gang var feil, er i dag blitt rett, og det som før var mørke er blitt lys. Det er de falske profetene som Minos som går frem på Bileam, Beors sønns vei som leder både de selv og alle andre til undergang, fordervelse og den annen død, som er alt det som det innbefatter! Våkn opp Minos, og alle andre før det er for sent, ved å legitimere og åpne opp for falske profeter, karismatikere og andre som vandrer i mørke som Hanvold og Co. er dødens vei og ikke livets vei for alle impliserte og berørte. Minos er som et bindeledd og en bro mellom avgrunnen og deg med sin unnfallenhet og ved å gå god for så pass mange falske profeter i tiden, han er vår tids Bileam, Beors sønn uten tvil slik han fremstår i dag! Men vi kan håpe på en omvendelse og en selverkjennelse selv om det ser mørkt ut, la oss alle be om det. Om det er mulig om Gud vil se i nåde til ham og han vil finne omvendelse og ny nåde hos Gud. 1. Kor. 6.a 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Jeg tror ikke på den protestantiske kristendommen der en kan synde på nåden og ikke trenger daglig og jevnlig omvendelse, det er en livsfarlig vei, som Minos representerer og står for! Vi befinner oss på slutten av ørkenvandringen. Israelfolket var et sterkt og mektig folk som vant kriger underveis. ”Så sendte Israel bud til Sihon, amorittenes konge, og lot si: La meg få dra gjennom ditt land! Vi skal ikke komme inn på åkrene eller i vingårdene, heller ikke drikke vann av noen brønn. Etter kongeveien vil vi dra, til vi er kommet gjennom ditt land. Men Sihon gav ikke Israel lov til å dra gjennom sitt land. Han samlet alt sitt folk og drog ut i ørkenen mot Israel, og han kom til Jahas og kjempet mot Israel. Men Israel slo ham med sverdets egg og tok hans land fra Arnon til Jabbok, til Ammons barns land. For Ammons barns grense var befestet. Israel tok alle disse byene. Og Israel bosatte seg i alle amorittenes byer, i Hesbon og i alle byene som hørte under det. 4 M 21,21-25. ”Så brøt Israels barn opp og slo leir på Moabs ødemarker på den andre siden av Jordan midt imot Jeriko. Da Balak, Sippors sønn, så alt det Israel hadde gjort mot amorittene, ble Moab meget redd for dette folket, fordi det var så tallrikt. De gruet seg for Israels barn.” 4M 22,1-3. Da Balak ble redd for Israelsfolket sendte han bud på Bileam. Han var en hedensk spåmann fra Petor ved Eufrat. (Jos 13,22). Bileam så i begynnelsen ut til å være en Guds mann, men det skulle vise seg at han var en falsk profet. Han var en underlig blanding av lys og mørke. Folkeforderven betyr navnet hans. Balak sendte bud til Bileam for at han skulle forbanne Israel etter at de hadde seiret over de amorittiske kongene Og Sihon. ”Han sendte bud til Bileam, Beors sønn, i Petor, som ligger ved den store elven, i det landet hvor han bodde blant sitt folk. De skulle be ham komme, og de skulle si til ham: Se, her er kommet et folk fra Egypt. Det fyller hele landet, og har slått leir rett imot meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg. Det er for mektig for meg! Kanskje jeg da kunne slå det og drive det ut av landet. For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet.” 4 M 22,5-6. "Så drog Moabs eldste av sted sammen med Midians eldste og hadde spåmannslønn med seg. Da de kom til Bileam la de fram Balaks ord til ham." 4 M 22,7. Men det lykkes ikke. Da han ville forbanne Israel, så ble det velsignelse. “Da ble Balaks vrede opptent mot Bileam, og han slo hendene sammen. Og Balak sa til Bileam: Jeg kalte deg hit for å forbanne mine fiender, og nå har du velsignet tre ganger!" 4 M 24,10. Bileams lære Så melder spørsmålet seg; Hvordan skal en så vinne over Guds folk? Bileam så at han ikke kunne vinne over Israel i åpen kamp på slagmarken. Så fristes han av lønnen. ”De har forlatt den rette vei, og er faret vill. 6De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn,” 2 Peter 2,15. Den eneste muligheten var å få Israel til å synde, slik at de fikk Gud i mot seg. Hvordan skulle det gå til? Bileams onde råd bestod nå i at Israelsfolket skulle være litt mer omgjengelig og vise litt mer toleranse og være venner med folk. Dette hørtes fint ut. Det som derimot skjedde var at de ble innbudt til moabittenes offerfester, og med disse festene fulgte det usedelighet. De begynte å blande seg med hedningene. Så begynner mennene å drive hor med Moabs døtre i Sittim. Da mennene lot seg friste av dem til å ta del i de hedenske offermåltider som førte til utskeielse mot Herrens hellige lov, brakte dette dem under Herrens forbannelse. ”Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba'al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel.” 4 M 25,1-3. På den måten tok synden deres hjerter, og de nådde ikke løfteslandet. ”Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.” (4M 31,15f. ”Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet.” Jud v.11. Bileams lære er kompromissets farlige vei. Der skal en stå på god fot med verden, og samtidig vil de høre Gud til. Det er å forene gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Det er at en har forlatt kjærlighetsforholdet til Gud til fordel for en kjødelig tilpasning. En er som Paulus sier i Fil. Brevet: En har buken til gud. (lystene og de kjødelige behov.)det som var så farlig med Bileams lære var at han gjorde kjødelige-livet til en normal tilstand for Guds folk. Vi kan alle feile, men når vi sier at det er Guds vilje og Guds ord lærer akkurat motsatt, ja, da er vi inne på Bileams vei. Skillet mellom Herrens folk og hedningene må viskes ut. Og dertil kjenner Bileam et godt middel: kjødets lyster og begjæringer. Kunne han få vekket denne lysten hos de israelitiske menn, visste han at slaget var vunnet. På denne veien kom så avgudsdyrkelsen inn i Israels midte. Den veien fører til evige død og fortapelse.

Vår tids Bileam En kristen er kalt til å gå en annen vei i denne verden. Det blir fortalt om en gutt som var med sin far på tømmerhogging og tømmerfløting, som er transport av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer. Mens faren arbeidet, gikk gutten og så på tømmerstokkene som fløt nedover elven. Så roper han plutselig på sin far og ber han komme å se på laksen i elva. Han spør hvorfor laksen går oppover elva, mens tømmerstokkene går nedover. Det skal jeg si deg, sier faren. Tømmerstokkene er døde ting, derfor drives de av strømmen nedover. Laksen derimot har liv i seg, derfor kan den gå mot strømmen. Djevelen sitt råd ”går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synden, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synden, skal begynne med å holde seg unna fristelsene ved å vende seg bort fra den første tanken”. (Carl O. Rosenius) Nikolaittene lære og Bileams lære står hverandre nær! I Åp 2,14-15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.” Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum. Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. De hadde et vrangt syn på seg selv, der de så ånden som feilfri, kroppen derimot kunne de bruke som de ville da den enda ikke var underlagt Kristus og fått herlighetslegeme. I mellomtiden var det fritt fram for kjødets lyster. Dette er reinspikka villfarelse fra avgrunnen. Paulus sier til Korinterne at kroppen er et tempel for den hellige ånd. ”Tal derfor med dem og si til dem: Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld.” Esek 14-4. Her tales det om det som er ”fristelse til synd, for sine øyne” Vi skal merke oss at det som vi ser på har en veldig makt over oss, det er farlig når dette inntar vårt hjerte, så en begynner å leve som de andre både i tanker og handlinger.

Medskyldig ”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” 2 Joh v.9-11. Kan en gjøre seg medskyldig i andres synder og dermed også i straffen? Ja, når en synes godt om andres synder, sier seg enig i dem, og ikke hindrer eller straffer dem, hvis en kan. ”Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!” 1Tim 5,22. (Jfr. 3 M 19,17 – Åpb.18,4). Lærdom av Bileam Bileam var ikke i seg selv ond, forført eller noe slikt. Han kom med usedvanlige herlige Kristus profetier. Som noen sjelden kom med i gjennom hele GT. Han var en pinsekarismatiker på sin hals. 4. Mosebok 24. 15 Og han tok til å kvede og sa: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen hvis øie er lukket, 16 så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra den Høieste, han som skuer syner fra den Allmektige, segnet til jorden med oplatt øie: 17 Jeg ser ham, men ikke nu, jeg skuer ham, men ikke nær; en stjerne stiger op av Jakob, et spir løfter sig fra Israel; han knuser Moabs tinninger og utrydder ufreds-ætten. 18 Edom blir ham underlagt, og Se'ir, hans fiende, blir ham underlagt; stort velde vinner Israel. 19 En hersker går ut fra Jakob, han utrydder av byene dem som har reddet sig dit. Bileam fikk Israel til å drive hor og ut i fra Peters brevet er han en prototype på en Falsk profet. Tenk det, han levde “rent” selv og var “salvet”. Mens hans holdninger overfor andre var perverterte og villedende, det gjorde han til en Falsk profet. I dag er det dem som heller vil rekke broderhånd til villfarne Katolikker og Lutheranere enn til de som står på Guds ord osv. Norvald Yri, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Emanuel Minos, David Østby og mange flere stiller opp på Visjon Norge som blir drevet av en Falsk Profet og etter hva Guds ord lærer, en horebukk og vranglærer; Jan Hanvold. Er da disse Falske Profeter? Hør hva Peter sier om Bileam. 2. Pet. 2. 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap. 17 Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem. De har forlatt den rette vei og elsket å komme i rampelyset selv, men de sto ikke for sannheten. Passer det ikke perfekt dette på disse? 100 %, dessverre. Tenk bare på Emanuel Minos, er ikke han en Falsk Profet så vet ikke jeg? Her er noe av hva han står for og de holdningene han har: Han samarbeider med “Pastor” Jan Hanvold som lever i åpenbar synd. Han profeterer over “Pastor” Jan Åge Torp at han skulle få en Mega menighet. Han samarbeidet med Ludvik Karlsen og Evangelisenteret, men taler dem aldri til rette som godtar alt omtrent i dag. Han samarbeidet med forføreren og veilederen Ulf Ekman, som igjen da gjør Emanuel Minos til hans samarbeidspartner. Minos var for ikke lenge siden å talte guds ord i Uppsala. Aril Edvardsen godtok han igjen selv om Edvardsen gikk fra vondt til verre.

Er Emanuel Minos en Falsk profet? Var Bileam, Beor sønn en Falsk profet? Ja! Da må også Minos være det eller på grensen til å være det!

Vi ser hvor langt Guds menighet her i Norge og Skandinavia er kommet bort i fra Gud, der skjøgekirken som vi møter i Åpenbaringsboken 17-18 er i ferd med å tre mer og mer frem. Det hjelper ikke å være pinsevenn, lutheraner, katolikk osv. dersom en ikke er tro mot Guds ord. Det er troskapen i mot Guds ord vi skal bli dømt på. Bileam, Beors sønns lære var i seg selv ikke så ille, men det var hans holdninger eller feilaktige holdninger som var så ille. Han kunne glatt gå på kompromiss med Guds ord når det gjaldt han ømme punkt, nemlig penger, da var han ikke nøye, mens på andre punkt kunne han være prikkfri. Slik ser det ut til at også Emanuel Minos og dessverre de aller fleste andre kristne forkynnere og ledere i dag holder på i Guds menighet her i Skandinavia. Det hjelper f.eks. ikke å være imot homoseksualitet når en godtar gjengifte over en lav sko! Bileam fikk Israel barn til å drive hor og mangfoldige av Israel barn gikk fortapt og ble forført p.g.a. Bileams fremgangsmåte da han innledet et samarbeid mellom dem og Moabs døtre som han fikk egget opp til å villede de unge menn i Israel bare p.g.a. at han selv skulle få komme ut med sitt “budskap” og være i rampelyset. Det ble også hans bane da han elsket rampelyset og være i glaningen på folk, istedenfor å gå inn i lønnkammeret og stole på Herren, og han alene! Er Emanuel Minos og likesinnede de som står for Bileams lære i dag? Det er jeg helt overbevist om at slik er tilfelle. La oss alle be for hverandre, fordi de Antikristelige krefter og den Antikristelige Ånd er så sterk i dag. Den har slått rot langt inn i de troendes rekker. Men de som står for Guds ord blir mer og mer skviset ut og uglesett. Så er løpebanen lett og enkel for de som går på akkord med Guds ord og synden. Dette er ståa blitt, tragisk! Derfor støtt opp om de forkynnerne som står på barrikadene og som holder sin egen sti ren. Og som ikke åpner opp for de som farer med villfarelse og fremmed lære! Ledertog – livsfarlig for det åndelige livet Alt er mer eller mindre et STORT HUMBUG blitt i dag! Det som er så alarmerende i dag er også disse åndelige lenkene vi ser. Edvardsen var en falsk profet, og Ludvik Karlsen og mange andre sto i ledertog med ham. Åge Åleskjær er en falsk profet og Egil Svartdahl og mange andre står i ledertog og samarbeid med ham. Jan Hanvold er en falsk profet og David Østby og mange andre står i ledertog med ham. Ulf Ekman er en falsk profet og Emanuel Minos og mange andre står i ledertog med ham. Paven i Roma er en falsk profet og mange står i ledertog med han og den Katolske Kirka. Slik kunne jeg ha fortsatt. Vi er i ferd med å få en kristenhet der Satan styrer alt mer eller mindre som Paulus skriver til Timoteus. Skriften er klar, man skal ikke samarbeide med slike, og heller advare og tale rett ut at deres gud er buken og vil føre disse og deres etterfølgere i avgrunnen dersom de ikke omvender seg. 1. Tim. 5. 15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan. Det er dette som skjer, og er i ferd med å skje mer og mer. At alle er lenket på det samme toget som bærer ned til Rom for der å være forenet i samme tro og sinn. Dette er ikke noe annet en et gedigent Antikristelig bedrag som nå er i ferd med å gå over hele kristenheten, både den protestantiske og den k katolske. Og troen på en treenig Gud er det som binder det hele i sammen, skremmende å være vitne til dette som skjer nå like foran våre øyne. Hva er da budskapet til endetidens kristne? Det er selvfølgelig flere ting og sider. Vil nevne to ting eller sider. 1. ) Hellige oss for Herren. Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Josva 3. 5 Da sa Josva til folket: Hellige eder! For imorgen vil Herren gjøre underfulle ting iblandt eder.

2.) Gå ut fra dette og samles om Guds ord og bønn. Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! 2. Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt! Ser vi ikke hvordan alt blir mer og mer knyttet og forenet i sammen? Dette er virkelig et tegn og et varsku hvor langt på natt vi er kommet. Når vi var kommet langt på natt så skulle det være vanskelig å arbeide for Herren. Det er akkurat det vi også ser i dag. Står en ikke inne for disse forkynnerne og kan anbefale dem. Så blir en mer eller mindre skviset ut og boikottet. Det er dette som Bileams lære fører med seg, disse Sataniske bindingene som setter Herrens tjenere på sidelinjen men Satans tjenere i sentrum. Derfor har Emanuel Minos og alle andre ledere og de som har tillitt, så stort ansvar med det de gjør. Jeg ser det slik at det er en direkte link mot og Bileam slik Minos og de aller fleste opptrer og går frem i dag. Bibelen omtaler slike som de som går i fotsporene til Bileam, og han var som kjent en falsk profet som til slutt døde tragisk under kamp imot Israels barn av et sverd, som er et bilde på Guds ord. Det er kun imot Kristus og Guds ord vi skal være tro, ikke imot noen andre! 4. Mosebok 31. 7 Og de stred mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn ihjel. 8 Og blandt dem de slo ihjel, var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger; også Bileam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet.

Denne Bileam er nevnt flere ganger i Guds ord I det nye testamentet er han nevnt i 2. Pet.2:14-16, Judas brev v. 11 og i Joh.Åp. 2:14. I disse skriftavsnitt finner vi Bileams vei, forvillelse og lære. Hvem er dagens Bileam? Mange, ikke minst finner vi dem blant de pinse\karismatiske forkynnerne som både inviterer katolske patere når de skulle markere 100 år siden pinsevekkelsen kom til Norge og nå har også svenske pinsevenner begynt å reise på studietur til Roma. Og Emanuel Minos er blitt den fremste til å forene troende fra alle leire i dag! Dette er Bileams vei og lære, å åpne opp for hva som helst bare en selv “tjener” på det og lurer ved det andre inn i den samme villfarelsen og forførelsen! Bileam var som en mellommann mellom synden og det han selv representerte akkurat som Emanuel Minos og likesinnede. Bileam ledet Guds folk inn i synd og forførelse selv om han hadde et klart Kristusvitnesbyrd akkurat som Emanuel Minos og likesinnede, tenk på dette! Bileam blir regnet for å være en falsk profet som Jesus sa det skulle komme mange av i endetiden i Matteus 24. 11, tenk og be over dette kjære venn! Er Emanuel Minos og likesinnede falske profeter? Det tør jeg ikke å svare ja på, men at de leder Guds folk, spesielt de frikirkelige i Skandinavia inn imot skjøgekirken som vi møter i Johannes Åpenbaring 17-18 er jeg forvisset om!

5.) Jan Hanvold. Her er en artikkel jeg har skrevet om Pastor Jan Hanvold: Jeg har prøvd å ha litt fokus på Hanvold, for hvis en ikke ser at han er en falsk profet, da ser en ikke heller andre som er det men mer fordekt. Hvis en ikke klarer å se at han er det, da tror jeg en er så forført og lurt, at en må virkelig revurdere alle sin holdninger og synspunkt. For å nevne kort 10 punkter for ordens skyls som gjør Hanvold, Pastor Jan Hanvold til en falsk profet i enighet med skriften: 1.) Hanvold er fraskilt og lever da i hor sier skriften. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor. 2.) Hanvold selv sier han er en falsk profet, da får vi tro hans egne ord: En profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra Gud. Jan Hanvold sa jo selv, når han profeterte på Visjon Norge at fru Clinton ble neste president, at vist ikke dette går i oppfyllelse, så er jeg en falsk profet, noe han hadde helt rett i. Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 3.) Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre. 4.) Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord. 5.) Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme. 6.) Fordømmer andre og irettesetter andre men selv lever i synd og driver med ubibelsk lære. Dette er stikk i strid med Jesu Bergpreken og Guds ord lære. Det er først når vi har skikket vårt eget liv at vi skal kunne være frimodige å avsløre og irettesette andre. Her er bibelen virkelig radikal, les selv! Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike. 7.) Hanvold er en karismatiker og trosbevegelsen mann. Åpner en opp for ham, så får en også med disse forkynnerne og disse lærene på “lasset”. Dette er virkelig å gå i ledertog med satan og de onde åndsmakter, noe jeg vil på det sterkeste advare imot. 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt: Jeg vil bo og ferdes blant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill dere fra dem, rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere, 18 jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. 7. 1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. 8.) Dette punket er et meget vanskelig punkt å ta opp da denne mann har skaffet seg enda en ny kone og barn, men det må allikevel sies i fra da han er en offentlig person og som promoterer seg selv og sin egen virksomhet som få og ingen andre. Når ha står for det han står og lever i hor, så vil ha dra alle andre med seg i den samme dom som alle andre falske profeter til alle tider har gjort. Først sin egen nye familie, sine medarbeidere og alle som stiller opp på hans kanal som David Østby, Emanuel Minos, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Vebjørn Selbak og alle andre som med vitende vilje stiller opp i sammen med ham. 2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

9.) En meget viktig grunn for å advare imot Hanvold som bl.a. Kong David ble dømt så strengt av Gud for var at ved det han gjorde, gav han fienden eller hedningen en grunn til å spotte Gud. Dette vil ikke Herren gjøre seg bekjent ved. Her kunne jeg tatt flere og mange eksempler men jeg nevner kun et eksempel hva Hegner og Kapital skrev om Hanvold. For Gud så betyr vårt vitnesbyrd ovenfor den døende og fortape verden mye. Se her hva Kapital skrev: Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge. 10.) Det siste punket er også meget viktig som jeg vil ta opp. Når Hanvold og Visjon Norge får så stor plass og så mye økonomisk støtte vil de ta opp meget stor plass som går på bekostning av andre. Derfor finner vi i Guds ord igjen og igjen at Herren vil ha førsteplassen og ikke avgudene. Og Herren ville at hans sanne Profeter skulle ha førsteplassen, ikke de flakse profeten. Dette er et mønster som gjør seg gjeldende. Ved alle midler, tid og krefter mange oppriktige, godtroende og naive mennesker bruker på ham. Som de skulle og kunne brukt på andre, blir da forbigått og de vil ikke få lønn for det hos Himmelens Gud, men heller dom og miste sin lønn. Hvis de blir frelst. 2. Krøn. 20. 20 Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!» Nå har jeg ikke tatt med fruktene av hans arbeid og “tjeneste”. Har så vidt hvert innom dommen over det, men slik kunne jeg har fortsatt, men dette må være mer en nok for at en skulle ta 100 % avstand overfor ham og Visjon Norge!

Her var det bare et lite utdrag, fra mine betraktninger og eksempler over vår ille og forførisk det er blitt med den Pinse Karismatiske forgreining av kristenheten.

10.) Forkynnelsen og vårt personlige liv med Herren skal gå hånd i hånd. Det er som to ben som trengs for å gå rett med Herren. Dessverre så fungerer de alle fleste menigheter og kirker så dårlig i dag at det er for mange vanskelig å tilhøre et menighetsfelleskap. Men det er alltid muligheter da det i dag som i fordums dager er 7000 som ikke har bøyd kve og hjerte for Baal. Det viser seg gang etter gang at det er noen her og der som er villig å gå Herrens vei. Derfor er min oppfordring at de som vil gå Herrens vei, at en holder seg til dem. Kong David sa han ville holde seg til de hellige i landet, det ønsker jeg og jeg både tror og håper at du som leser dette også har den innstillingen og ønske! Salme 16. 3 idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst. Kong David hadde sin lyst i din hellige i landet og for Apostelen Johannes så gledet ingenting ham mer enn da de troende ble bevart i sannheten. For Apostelen Paulus var det viktig å gi akt på seg selv og læren. Igjen og igjen ser vi hvor viktig at vi selv lever rett og holder oss i sammen med de som tror på den Herre Jesus som frelser og på Gud som vår Far, dette er det evig liv. Å tro at Gud Fader er den eneste sanne Gud og at Jesus Kristus er hans sønn som ble sendt til soning for våre synder.

Sluttkommentar: Nå har vi gått igjennom så utrolig mye, og dette skal fordøyes. Har du flere spørsmål? Send dem enten på SMS eller mail til meg her: SMS: 99598070 Mail: jk.chris@online.no

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-460-trenger-guds-menighet-strre.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-461-trenger-guds-menighet-strre.html

Ingen kommentarer: