søndag 23. september 2012

Nr. 475: Gjengifte, helt uproblematisk? Nei, det er synd og hor lærer Guds ord! Nå har også tidligere Biskop Odd Bondevik giftet seg med ei fraskilt på sine gamle dager ifølge Gjendem, da slår han seg inn i rekken av dessverre mange andre! Del 1

Nr. 475:

Gjengifte, helt uproblematisk? Nei, det er synd og hor lærer Guds ord! Nå har også tidligere Biskop Odd Bondevik giftet seg med ei fraskilt på sine gamle dager ifølge Gjendem, da slår han seg inn i rekken av dessverre mange andre! Del 1

Av Arnhild Gjendem

Det var «Pastor» eller for å bruke hans rette benevnelse, den falske Apostel Jan Åge Torp som gjorde meg oppmerksom på Arnhild Gjendem som hadde samme «katolske» syn på ekteskapet etter hva Torp mente og sa. Her er noen utdrag fra hennes syn på ekteskapet hentet fra nette (hun er med i to sko som vi har link til på vår hjemmeside og noen artikler fra deres hjemmeside som vi tok inn etter Torp gjorde meg oppmerksom på at vi hadde mye til felles med dem). Så får en selv bedømme om vi har et bibelsk eller ubibelsk syn på skilsmisse og gjengifte. Vær som de i Berøa: Ap.gj. 17. 10 Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas avsted til Berøa. Da de kom dit, gikk de bort i jødenes synagoge. 11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem. 12 Mange av disse kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og menn. (sitat slutt). Gransk i Guds ord om alt er deg fremlagt slik som Guds ord lærer og taler. Her illustrasjonsfoto av den falske Apostel Jan Åge Torp som «selvfølgelig» selv er skilt og gjengiftet som troende med et dame 20 år yngre enn seg selv (se min artikkel hvorfor skilte eldre menn vil ha yngre damer for å drive hor med på bloggen vår). http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.htmlHjerterått å råde folk til gjengifte

Mange barn og unge lider. De har ikke fast bopel, men pendler mellom mors nye hjem og fars nye leilighet og hans nye dame. De må forholde seg til fars og mors nye flamme. De blir introdusert for fars nye flammes barn og mors nye flammes barn og fars nye flammes familie og fars nye flammes venner og også kollegaer og naboer og dessuten mors nye flammes venner, familie og naboer. Dette må barna/ungdommene gjøre kanskje mens de selv er midt i puberteten og skal finne ut av sitt nye voksne jeg. Eller mens de selv har små nyfødte barn og opplever nattevåk og småbarnstid. To barn kastet julegavene de fikk fra far denne julen. De ville ikke ta i mot gave fra far som har flyttet fra dem og giftet seg på nytt med en fremmed dame. Mange barn må dessuten bytte skole og bytte venner midt i den onde tiden av skilsmisse fordi mor eller far ikke greier å sitte med huset når de ble alene fordi det måtte to inntekter til for å greie å beholde hjemmet. Ved gjengifte skal så barna flytte igjen inn til mors nye flammes hus som kanskje er et helt nytt sted med helt ny skole og nye venner igjen. Kaos for barna, smerte, lidelse, savn og nød! Skilsmisseprosenten ved andre ekteskap er mye høyere enn ved første. Mens skilsmisseprosenten ved første ekteskap er(var) ca.50 %, er prosenten ved neste ekteskap 75 %. Det er derfor STORE sjanser for at gjengiftingen skal mislykkes etter den første lykkerusen. Når far oppdager at ”flammen” dessverre ikke var en flamme av kjærlighet, men av gammel bitterhet som gnaget, kanskje fra tiden allerede før første ekteskap. Mor/far må levere sine små barn på døren til ektefellen og den nye flammen som hun/han ikke kjenner. Mor/far vet ikke hvilke grenser den nye vil sette for barna, hvilke verdier står den nye flammen for og formidler. Mor/far og nye flamme er ikke på talefot og klarer ikke å snakke sammen og ektefellen vil ikke snakke med mor/far når ikke den nye får være med. Derfor MÅ mor/far levere det kjæreste de eier, sine barn i armene på en fremmed, ikke bare noen timer, men barna hennes skal være hos dem i helgen og hver onsdag for eksempel. Det river i hjertene på disse ektefellene som leverer og leverer barna sine over i det for dem helt uvisse. Mange har et uoppgjort forhold til sin fraskilte ektefelle. Så mange ting de ikke har fått snakke ut om, ta opp og ordnet opp i. Det er utrolig mye smerte rundt skilsmisse, men også rundt møtet med den nye eller DE nye(alle de nye menneskene og husene og leilighetene barna, og de voksne, skal forholde seg til.) Bibelen gir gode råd: forsoning, oppgjør, tilgivelse, helbredelse og gjenopprettelse! Bibelen åpner ikke for gjengifte! Ottosen har helt rett! Gjengifte er IKKE Bibelens løsning! Man må ikke ta et enkelt bibelvers og lage sin egen lære av det slik som det dessverre er blitt gjort i forhold til Matt.19,9 bl.a. Bibelen har ikke noe lære om at den ”uskyldige part” som skal kunne gifte seg igjen! ”Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun mens mannen lever blir en annen manns hustru.”Rom.7,3. Bibelen ser svært alvorlig på det å gifte seg med en annen mens ens ektefelle er i livet. Hvorfor er Bibelen så klar MOT gjengifte? Fordi Bibelen gir de beste rådene! Bibelen gir rådene om ikke å flykte unna krisene, men gå midt inn i det vanskelige sammen med Jesus! Jesus kan helbrede og løse de flokene som mennesker ikke er i stand til å løse! Han ønsker IKKE at hjemmene skal brytes opp og at barna skal pendle mellom mor og far. Han ønsker ”å nyskape ørkenen til Eden”! Der det er dødt følelsesmessig, der ønsker han å skape ny kjærlighet. Der det til og med er vold og utroskap kan han frelse, lege og hele! Menighetene må bli steder der menneskene får hjelp til å tro Gud for hjelp og ikke steder der vi får råd om å leve slik verden.

Gjengifte, helt uproblematisk?

Vårt land kjører i dag (22\9-12) frem på første side Odd Bondevik som gifter seg. Det er godt at mennesker er lykkelige. Men er det uproblematisk å gifte seg med en fraskilt? Media er et sterkt påvirkningmiddel! Det som kommer på første side i avisen får MYE oppmerksomhet! I menighetene, som i samfunnet ellers, er det dessverre mange mennesker som lider p.g.a. skilsmisse. Det er MYE smerte. Det er voksne som lider, OG det er MANGE barn og ungdommer! Denne smerten skulle jeg ønske menighetene tok mer tak i. Jeg ønsker ikke å være en "festbrems" for Bondevik! Jeg ønsker ham all den lykke han kan få! Men er det uproblematisk? Det er MANGE kristne der ute som er skilt og lurer på veien videre. Og det er MANGE der ute som har møtt en skilt og lurer på om det er greit å gifte seg? Det er også mange som ikke lurer, men gifter seg uten å reflektere så mye på det, det er jo så mange andre som gjør det. Ifølge Bibelen er det IKKE uproblematisk! "Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hår. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor." Lukas 16,18. Vi leser tilsvarende i Matt 5,32 "Den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor." Det er bare sannheten som setter fri (Johannes 8,32). Vi kan ikke og MÅ ikke underslå Bibelen. Et slikt oppslag som dette som Vårt Land i dag har gitt denne saken kan ikke stå uten en kommentar. Vårt Land stiller riktignok spørsmålet: «Var det vanskelig for deg å planlegge ekteskap med en skilt kvinne, Odd Bondevik?" Hva med den menige mann, når den tidligere konservative biskopen gifter seg med en fraskilt? Folk må jo bli fullstendig FORVIRRET på Guds Ord! Og det er akkurat det som skjer! Slike eksempler svekker dessverre folks tillit til Guds Ord!

Videre hva hun og en del andre skriver på Verdi Debatten på VL som jeg har sakset ut for sammenhengen sin del:

Rune Staven: Det er riktig slik som Bibelen framstiller et ekteskap, så kan man ikke gifte seg på nytt før vise kriterier må på plass. men i dag så har mange kristne ikke brydd seg om disse skriftstedene jeg nå skal referere til. Hvilken akseptable grunn til skilsmisse nevner Jesus? Det står i Bibelen, Matteus 5,32. ”Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.” Hvor lenge er det meningen at ekteskapet skal vare? Det står i Bibelen, Romerne 7,2. ”En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne.” Hvilket råd gis til dem som skal velge partner for livet? Det står i Bibelen, 2. Korinterne 6,14. ”Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket?” Gud gir sin velsignelse til romantikk og seksualitetens gave når dette utøves innenfor ekteskapets rammer. Det står i Bibelen, Ordspråkene 5,18-19. ”Da skal din kilde være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg!” Det å ta vare på ekteskapet er viktig for det er Helliget og i Guds øyne er dette noe Han setter høyt her står det at det er kun utroskap som gjør det mulig for kristne og skille seg. men spørsmålet er da kan man gifte seg på nytt da ? heller må man vente til den som man er skilt i fra er død? Men Bibelen er tydelig på dette, og det er Guds ord man må forholde seg til. ikke menneske budene helleres så vil man leve i hor. utifra slik det står. Heller skal man ikke ta dette så alvorlig siden vi lever i en annen tid, for det er jo som regel det som er argumentet til mange kristne, som også har godtatt samboerskap. Det er fint at du lyser opp dette i denne tid for aldri før har det vert så mange skilsmisser blant kristne som nå.

Arnhild Gjendem skriver: Takk for kommentaren Rune! Det er vanskelig for en prest og en sjelesørger som møter mennesker i vanskelige ekteskap eller som skilte. Hvilke trøst kan de gi? Det er dessverre humanismen som har fått altfor stort innpass i menighetene. I nøden og det sterke ønsket om å hjelpe så gir man råd som egentlig ikke følger skriften. Men: det fantastiske er at det er sannheten som setter folk fri! Derfor er det faktisk VELDIG VIKTIG at vi gir dem de radikale, tveeggede, skarpe Guds Ord! "...av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd." Johannes Åpenbaring 1,16. Det gjelder også HÅPET! Vi har en Gud som er STOR og som kan vende natt til dag og mørke til lys også inn i skilsmissesituasjoner og "døde" ekteskap! "Frykt ikke bare tro!" sa Jesus inn i en situasjon der døden HADDE inntrådt!!!!Det som skjedde var at livet kom tilbake! (Markus evangelium 5, 36) Gud kan gjenopprette de mest håpløse ekteskap! Vi må be Gud om å få mer tro på ham for han KAN!

Arild Kvangarsnes skriver: Bibelen sier at den som gifter seg på nytt driver hor. Trådstarter sier dette er sannheten, ergo hun mener at de som gifter seg på nytt driver hor. Det er en idiotisk og stigmatiserende uttalelse. Hvordan kan det å forplikte seg til et annet menneske som man er glad i være hor? Hvordan kan det komme NOE godt ut av en slik påstand????

Arnhild Gjendem skriver: Jeg har sitert Jesus i Bibelen! Jeg har ingen egen lære på tema! Jeg har gang på gang fått oppleve folk som selv har uttrykt glede over at noen våget å si sannheten til dem, og hvordan dette har ført til bekjennelse og omvendelse og frihet og stor glede i deres liv! Egentlig ikke bare tror jeg det, men jeg VET at Jesus ikke er en løyner, men en som snakker sant! Men Jesus elsker menneskene! Han elsker oss så høyt at han sonet ALL vår synd og straff! Han snakker ikke bare for å snakke. Han snakker for å hjelpe folk!!!! Det er mange ting som gjør at folk må lure på om Bibelen er sann når den ser hvordan vi kristne lever! Det er helt riktig det du påpeker, men også det med gjengifte må frem! Bibelen snakker mye om hellighet og gudsfrykt! Det må inn igjen i menighetene våre for Gud er kjærlighet, men han er også hellig og ren!

"Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft. Hva skal det da saltes med?"(Matteus 5,13). Vi må si fra, vi må være det ubehagelige saltet som svir, men som renser og som er viktig fordi det hindrer forråtnelse! "For her er det viktig å skille mellom det å ha rettesnorer for eget liv og tillate at andre velger sine egne rettesnorer for seg. Så at man har valgt budene som rettesnor for sitt liv betyr at man underkaster seg disse men det betyr ikke at man kan påtvinge andre det samme. For hvem kan gå inn i andres hjerter uten å være invitert?" Vi skal ikke påtvinge andre noe! Tvang hører heldigvis ikke hjemme i kristendommen! Gud tvinger ingen og det skal ikke vi heller gjøre. Men et så stort oppslag som det som var i Vårt Land i går det får MYE oppmerksomhet og har mye makt som eksempel inn i kristenheten! Det er nok med å vise vei for mange andre....

Sluttkommentar: Til mer jeg studerer og erfarer ting her angående skilsmisse og gjengifte. Så forteller den meg at en forkynner eller tilsynsmann ikke kan være skilt og gjengiftet som troende eller gift med en fraskilt, ferdig arbeid! Hvis en åpner opp for dette, så åpner en opp for Satan, menneskers meninger og alt annet som skaper strid, splid og splittelse.

Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. 19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder! (det er de som åpner opp for skilsmisse blant troende, spesielt Hyrder og forkynnere i Guds menighet som skaper splittelse og volder anstøt!).

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-178-gjengiftede-forkynnere.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-503-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html

Ingen kommentarer: