mandag 24. september 2012

Nr. 476: Gjengifte, helt uproblematisk? Nei, det er synd og hor lærer Guds ord! Nå har også tidligere Biskop Odd Bondevik giftet seg med ei fraskilt på sine gamle dager ifølge Gjendem, da slår han seg inn i rekken av dessverre mange andre! Del 2

Nr. 476:

Gjengifte, helt uproblematisk? Nei, det er synd og hor lærer Guds ord! Nå har også tidligere Biskop Odd Bondevik giftet seg med ei fraskilt på sine gamle dager ifølge Gjendem, da slår han seg inn i rekken av dessverre mange andre! Del 2

Av Arnhild Gjendem og andre

Det er ikke bare Biskop Odd Bondevik som har giftet seg med ei fraskilt. Også Derik Prince gjorde den samme kardinal-feilen, jeg fatter ikke hvordan Guds menn og kvinner kan bli slik forblindet, det er meg helt uforståelig hvis enn har kjent den levende Gud. Her er Derik Prince i sammen med sin nye fraskilte kone som han dessverre giftet seg med, ikke noe forbilde til etterfølgelse!Arnhild Gjendem: "For her er det viktig å skille mellom det å ha rettesnorer for eget liv og tillate at andre velger sine egne rettesnorer for seg. Så at man har valgt budene som rettesnor for sitt liv betyr at man underkaster seg disse men det betyr ikke at man kan påtvinge andre det samme. For hvem kan gå inn i andres hjerter uten å være invitert?" Vi skal ikke påtvinge andre noe! Tvang hører heldigvis ikke hjemme i kristendommen! Gud tvinger ingen og det skal ikke vi heller gjøre. Men et så stort oppslag som det som var i Vårt Land i går det får MYE oppmerksomhet og har mye makt som eksempel inn i kristenheten! Det er nok med å vise vei for mange andre...

Rune Staven: Hvorfor er ekteskapet Helliget, ? det er et troskaps løfte som man hat bundet opp til Gud, Et evigt løfte som kan brytes KUN ved utroskap. Guds bud har vi mennesker ofte gjort med som vi vil. Gradevis har denne Gudsfrykten forsvunnet i fra norske hjem blant kristne, nå er det greit at man er samboere, ja man tar ikke budene på alvor, og ikke Guds ord heller en skremmende utvikling, men man kan se på samfunnet at dette har fått konsekvenser av dette både for bana og foreldre. en grunnstein i ekteskapet er bli rokket ved. Dette er et troskaps løfte mellom mennesker, Men jeg vet at vi mennesker er svake av natur, og vi blir fort påvirket av dagens samfunn, men det er opp til oss å tillate hva man slipper inn i vårt hjerte. jo mer av verdens regler og visdom man tillater i vårt liv, jo mer vil hjertet forandres til det normale samfunnet som det er blitt. hvor er saltet og lyset da ? Ja når vi ikke kan skille oss ut da tenker gjerne mange hva er vitsen å være en kristen for de gjør jo det samme som verden gjør. Ja jeg sier også det hva er vitsen for oss kristne å være kristen når vil skikker oss lik verden. er det det Guds ord forteller oss at vi skal gjøre? Jeg ser jo at de ikke troende reagerer på dette om ekteskapsbrudd og det å leve i hor neste gang man gifter seg ikke faller i smak hos de ikke kristne, men også kristne reagerer kraftig på dette, ja her snakker vi om hva er den sunne lære hos de fleste kristne. derfor må vi forholde oss til det skrevne i Bibelen INGEN TING MÅ FÅ PÅIRKET SANNHETEN I BIBELEN. UANSETT HVA ANDRE SIER SÅ ER DET GUDS ORD SOM GJELDER FOR SANNE KRISTNE PÅ GODT OG VONDT, VI KAN IKKE GJØRE VERDEN TIL LAGS MED Å FORANDRE VÅR TRO KAN VI VEL? Det er dette som gjelder for oss troende Hvilken akseptable grunn til skilsmisse nevner Jesus? Det står i Bibelen, Matteus 5,32. ”Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.” Hvor lenge er det meningen at ekteskapet skal vare? Det står i Bibelen, Romerne 7,2. ”En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne.” Hvilket råd gis til dem som skal velge partner for livet? Det står i Bibelen, 2. Korinterne 6,14. ”Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket?” Gud gir sin velsignelse til romantikk og seksualitetens gave når dette utøves innenfor ekteskapets rammer. Det står i Bibelen, Ordspråkene 5,18-19. ”Da skal din kilde være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg!” Hvem kan argumentere bort denne sannhet som Jesus kom med? Hvis meg hvor dette kan bortforklares på er seriøs måte,? Ikke med at vi har forandret oss begrunn av kultur osv, det er bare tull, og ikke kom med at ekteskapet ble til for å gjøre det lettere for oss hvis det skulle gå galt, Nåden er den som hjelper oss igjennom dette. jo nåden er stor og kjærligheten er der. men Guds ord og sannhet er det første vi må stå for. For dette er gjort i kjærlighet til oss. Men om noen skulle skille seg så må man hjelpe og støtte disse menneskene og vise omsorg, men man kan vise at dette ikke var rett i forhold til Guds ord. men å vise dem en hjelpende hånd er viktig. men først henvise til Guds ord Jeg skjønner at mange vil skille seg begrunn av vold i hjemmet og begrunn av psykopat. mener de kristne så er det som regel ikke dette som er problemet, da må de få hjelp å søke først Gud og Hans rettferdighet så vil de få alt det andre i tillegg. Men viktig å holde seg til Guds sanne ord uansett om andre kristne Gradevis har vendt seg bort i fra sannheten. Det står tydelig i Bibelen hva Jesus sa få er den som kommer inn igjennom den trange port, og man skal kjempe for å komme igjennom den, hvorfor må man kjempe, jo her ser du et eksempel på hvorfor vi må kjempe for å komme inn igjennom den trange port, for vi tar ikke Guds ord på alvor, vi står ikke opp for sannheten. Derfor gir vi etter for verdens krefter. da er det ikke rat at det er få som går på den smale veien for mange kristne vil gjøre seg enig med verden hva skjer da med de kristne, jo gradevis avkristnes de med løgnen i sitt hjerte, blir likegyldig ovenfor Guds ord. Og kommer med en masse unnskyldninger. men slik er det ikke i Guds ord, der å man forholde seg til sannheten og den kan gjøre oss fri. i fra løgn. Er du villig til å se dette?

Rune Staven: Dette står det skrevet i Guds ord om ekteskapet. det står mye om ekteskapet i Bibelen. Hva sier Bibelen om ekteskap? Ekteskap er et varig og forpliktende partnerskap mellom en mann og en kvinne. Det står i Bibelen, Matteus 19,5-6. ”Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.” Hvordan skal mannen behandle sin kone? Det står i Bibelen, Efeserne 5,25-28. ”Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.” Ektemannen skal respektere sin kone. Det står i Bibelen, 1. Peter 3,7. ”Og nå, dere ektemenn: vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.” Hvordan skal kvinnen være mot sin mann? Det står i Bibelen, Efeserne 5,22-23. ”De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme.” Betyr dette at mannen får være en slags enerådende hersker i hjemmet? Nei. Ekteskapet krever at begge parter viser forståelse for hverandre og tar hensyn til hverandres ønsker og behov. Det står i Bibelen, Efeserne 5,21. ”Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!” Hva sier Bibelen om verbal og fysisk mishandling eller vold mot ektefellen? Det står i Bibelen, Kolosserne 3,19. ”Dere menn skal elske deres hustruer og ikke være harde mot dem.” For å sikre et godt ekteskap, forsøk å løse alle misforståelser med en gang. Det står i Bibelen, Efeserne 4,26. ”Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.” La kjærlighetsforholdet fortsette å vokse gjennom enhet og forståelse. Det står i Bibelen, Efeserne 4,2-3. ”Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen.” Hvordan skal samfunnet rundt forholde seg til ekteskap? Det står i Bibelen, Hebreerne 13,4. ”Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.” I hvilke av De ti bud sikrer Gud ekteskapet? I det syvende og det tiende. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,14.17. ”Du skal ikke bryte ekteskapet,” og ”Du skal ikke begjære din nestes hustru.” Dette er ikke lovisk dette er bud om å ta vare på en Hellighet som binder oss sammen som gir oss en rik lønn og velsignelse vår troskap mot et løfte som kristne mot hverandre som mennesker vår troskap mot vår ektemake gjenspeiler også vår troskap mot Gud. Dette er ord som man må grunde på, jeg er ikke ute etter noen jeg vil ha dette riktig i forhold til det skrevne ord.

Rune Staven: Jeg ser at de kristen som svarer her avslører sine frukter i form av å støtte løgnen. avvike fra Guds ord, er det for å skjule sine egne holdninger heller for å gjøre seg venn med verden`? ok Jesus sier den som ser på en annen dame med begjær har drevet ekteskapsbrudd med henne i hodet og hjerte. Dette er sterke ord, og de fleste a sikkert gjort det blant kristne men ikke fysisk men dette er synd. når Jesu sier dette så kraftig og man tenker jeg har jo ikke ert utro fysisk nei men i ditt hjerte har du det, og det er alvorlig hvis man ikke retter op dette og erkjenner dette, så det ikke utvikler seg, ok når JESUS TAR DETTE SVÆRT ALVÅRLIGT, HVOR ALVÅRLIGT ER DET DA IKKE Å HOLDE EKTESKAPET HELLIGT? Hvis man tar for lett på Guds ord i enkelte ting så vil man etterhvert bli lik denne verden gradevis. Og man ser hva som hendte med de fem uforstandige, de ble gradevis forandret til hva denne verden. hvordan skal vi dømme saker i verden når den tid kommer, når vi ikke en gang greier å forholde oss til Guds ord, ????

Rune Staven: skal vi som tror på Guds ord bare kaste det fra oss som løgn? skal vi ikke ikke få lov til å mene noe i samfunnet om det vi tror på? Man kan jo selv velge hva man vil gjøre med dette budskapet om man vil lytte heller ta det til seg. ? Vi tror på dette budskapet som oss er gitt, man kan ikke bare ta deler av bibelen og tro på den som vi selv vil kan vi det? Hva vil det gjøre med bibelen som sannhet da? Vi vanner ut Guds ord med verdens visdom og man tilpasser seg denne verdens kjøreregler, hvordan kan vi være salt og lys,når man da mister Sin kraft, Da trenger man egentlig ikke være en kristen hvis man ikke forholder seg til det man tror på, Det er joe en selvmotsigelse. så jeg håper du forstår vår måte og se dette på, jeg forstår din måte og se på dette, jeg fordømmer ikke deg for det, du lever ditt liv og jeg mitt. men jeg skriver det jeg tror på. slik er det, og du skriver det du tror på uten at vi fordømmer hverandre for det.

Sluttkommentar: Skilsmisse er ikke av det gode, men det er det å gifte seg på nytt eller gifte seg med en fraskilt som er å drive hor lærer skriften. Disse kriteriene gjelder for alle troende. Men de som er forkynnere og Hyrder i Guds menighet har et ekstra stort ansvar da de er et forbilde og mønster for hjorden.

1 Pet. 5. 2 Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-uskyldige-part http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Gjengifte-i-lys-av-Guds-ord http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html

Ingen kommentarer: