tirsdag 25. september 2012

Nr. 477: Gjengifte, helt uproblematisk? Nei, det er synd og hor lærer Guds ord! Nå har også tidligere Biskop Odd Bondevik giftet seg med ei fraskilt på sine gamle dager ifølge Gjendem, da slår han seg inn i rekken av dessverre mange andre! Del 3

Nr. 477:

Gjengifte, helt uproblematisk? Nei, det er synd og hor lærer Guds ord! Nå har også tidligere Biskop Odd Bondevik giftet seg med ei fraskilt på sine gamle dager ifølge Gjendem, da slår han seg inn i rekken av dessverre mange andre! Del 3

Hentet fra avisen Dagen om deres artikkel der tidligere Biskop Odd Bondevik har tatt spranget inn i hor på sin gamle dager etter hva Guds ord lærer da å gifte seg med en fraskilt er å drive hor. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.Tenker: Bibelen sier klart og tydelig, både her og flere andre steder at skilsmisse (bortsending av ektefeller) ikke er etter Guds vilje, og at en som er skilt, ikke kan gifte seg på nytt så lenge første ektefellen lever. Men det er også en "feil" til i den norske oversettelsen. Både gresk og hebraisk har to forskjellige ord for "hor". Jesus sier her i Matt.19: "Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor (porneia, utukt), og gifter seg med en annen, han driver hor (moikjatai, driver ekteskapsbrudd). Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor (moikjatai). Disiplene sa til ham: Er mannens forhold til hustruen slik, er det ikke godt å gifte seg!" Bibelens grunntekst bruker to forskjellige ord som i dette verset begge er oversatt med det samme norske ordet hor. Det greske ordet “porne”, skjøge, kommer av et annet gresk ord, pernemi, som betyr å selge. Det ble brukt om skjøger som drev utukt mot betaling og på den måten solgte kroppen til dem som hadde lyst. “Porneia” var det vanlige ordet for utukt og samsvarer med det hebraiske “tsenut”. Flere ordlister oversetter dette ordet med prostitusjon. Det andre greske ordet er “moicheia”, som tilsvarer det hebraiske “na´af”, og utrykker handling i relasjon til ekteskapet og oversettes vanligvis med ekteskapsbrudd. Det er altså bare “porneia” som gir grunnlag for skilsmisse ifølge Jesus. Ordet burde oversettes med utukt her slik som andre steder, slik noen oversettelser også gjør. Hva er så skilsmisse på grunn av “porneia”? Når Jesus kommer med denne uttalelsen er han i diskusjon med fariseerne som diskuterte temaet ut fra Moseloven. Skilsmisse på grunn av “porneia” står omtalt i 5.Mos 22,13-21. Her er det det hebraiske “tsenut” som er brukt, men dette samsvarer helt med det greske “porneia”. Vi ser her at skilsmisse på grunn av “tsenut” (utukt) blir aktuelt når en kvinne har gitt seg ut for å være jomfru, men så viser det seg at hun ikke var det likevel, men hadde drevet “tsenut” i sin fars hus. “Tsenut/porneia” står altså for utukt begått før ekteskapet. Da var ekteskapskontrakten bygget på et bedrag fra kvinnens side og var derfor ikke rettskraftig og kunne annulleres. Dersom mannen ville kreve skilsmisse på grunnlag av “tsenut” så måtte han legge fram bevis for de eldste som så skulle avgjøre saken. Vant mannen ikke frem med sin påstand måtte han ta henne til ekte og ikke skille seg fra henne så lenge han levde (vers 19). Derfor ble vielsene i Israel vanligvis holdt dagen før de eldste hadde sitt ukentlige rådsmøte slik at eventuelle saker kunne behandles omgående. I dette lys er det derfor vanskelig å tolke Jesu uttalelse slik at når et ekteskap går i oppløsning på grunn av at den ene part er utro så gir det grunnlag for skilsmisse og gjengifte. Hadde Jesus ment det ville han brukt ordet for ekteskapsbrudd (“moicheia”). Alternativt kunne han jo brukt både “porneia” og “moicheia” slik han gjør det i Matt.15,19. Men når han nå ikke gjør det, må vi være forsiktige med å legge noe til det Jesus sa. Den siste setningen er da også vanskelig å misforstå. Her sier Jesus rett ut: ”Den som gifter seg med en fraskilt kvinne driver ekteskapsbrudd." En slik forståelse av det Jesus sa kan for oss virke veldig streng, og vi har vanskelig for å få det til å passe med Jesu store kjærlighet. Men vi må ikke forandre på bibelens ord for å få det til å passe i våre omgivelser, selv om det kunne være fristende. Blant fariseerne hadde et parti et veldig liberalt syn på skilsmisse/gjengifte, mens det andre partiet mente at bare hor/utroskap var god nok grunn. Når så Jesus tok en holdning som var strengere enn de strengeste blant fariseerne ble også Jesu disipler forundret. Vi har også lov å undre oss over det, men vi gjør klokt i å ta Jesu ord på alvor og ikke prøve å bortforklare det.

Spikeren: En annen ting vi bør komme i hu, er at ekteskapet faktisk skal være et representativt bilde på den kjærlighet og trofasthet som finnes mellom Jesus og menigheten. Slik mannen og kvinnen blir "ett legeme" gjennom ekteskapet, blir Jesus og menigheten også som "ett legeme". Det samme kan sies om hver enkelt som tar imot Kristus som sin personlige frelser. De to blir til "ett legeme". Sett ut ifra et slikt perspektiv, blir skilsmisse faktisk en ganske alvorlig affære.

Helen 34: Takk for den Spikern. Ja, la oss tolke skriften med åpent sinn og hjerte, men i alle sammenhenger her i livet har du to situasjoner - særlig i forhold til Skriften. 1) Noen har "bruk for en ny tolkning," fordi de starter med vikarierende personlige motiver, og skal tilpasse skriften, selv iht. politisk diktat. Og du vil kjenne det på en masse stråmanns argumentasjon, og "vakre formål." Og her brukes gjerne inkluderende og nestekjærlighet hemningsløst, med disse to er alt mulig, og er intet annet enn utspekulerte hersketeknikker over dem som har troen som fast holdepunkt i livet. Så smeller de til med denne: Høyreekstremist, ultra konservative kristne. Takk for meg "I am out of here!" De får gjerne viljen sin, men en stor gruppe av oss er aldri "amused." Sannheten var den samme for 100 år siden, som i disse dager, hvor alt er i flux. Jeg kjøper ikke en eneste reform, for jeg vet hvem som har initiert dem. 2) Så er det snakk om å fatte hva Guds Ord faktisk sier, og jeg er fullstendig med på at ingen skal være dømmende, men redelige lærde i skriften bør gjøre den studien, uten skjulte motiver, og med "tjenester" til noen. Her finnes det en syklus med alternativ 1), hvor kirker ender opp, som parodier, uten at jeg skal nevne eksempler her. Jeg har bestemt meg for å legge mer vekt på disse velvalgte ord fra Mesteren i fremtiden - Matt 7.1-3: "Døm ikke, forat I ikke skal dømmes! for med den samme dom som I dømmer med, skal I dømmes, og med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen. Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?" Det hindrer meg ikke i å bli kirkeløs, jeg skal bare ta diktat direkte fra Mesteren herefter, og de sanne skriftlærde jeg stoler på, og prestekrage er ingen betingelse - heller det motsatte.

Tenker: Jesus snakker aldri om noen uskyldig part. Jeg antar at det kan være fordi mennesker sjelden vil kunne dømme rett i slike saker. Bibelen er helt entydig i at gjengifte ikke er tillatt.

Sluttkommentar: Det er alarmerende at det er de såkalte Hyrdene i Guds menighet som er mest liberale i sine uttalelser og i sin livsførsel. De åpner opp for Sodoma og Gomorra i menigheten!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-503-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html

Ingen kommentarer: