mandag 10. april 2023

Nr. 3208: Vårt siste skriv til plan og bygningsetaten angående deres enorme forskjellsbehandling!

 Nr. 3208:

Vårt siste skriv til plan og bygningsetaten angående deres enorme forskjellsbehandling!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

 

Denne mailen fikk vi, som vi nå har svart på

 


 

 Her er vårt svar:

 

Sak hos Statsforvalteren: 2022/4951, 2023/8357 og

2023/8361

Sak hos PBE 202303200, 201609223, 201908605, 201610333, 202300569 og 201510929

 

Oslo 10.4. 2023

 

Svar på mail med ref. 202303200 – 9

 

Dere skriver mye, men denne enorme forskjellsbehandlingen er helt uforståelig, meningsløs, respektløs og utidig.

 

Lista dere ligger på, er til større overskridelser.

Til større og mer sjanse for dispensasjon og godkjennelse. Dette er et faktum vi har vel dokumentert over tid. Som dere igjen sier at hver eiendom skal behandles individuelt.

Dette er fraskrivelse, brud på loven og tåkelegging at PBE har lagt seg på en meget spesiell linje.

Der til større overskridelser, til større mulighet for dispensasjon og godkjennelse.

Det er dette vi reagerer på, og mener er klart brudd på likebehandlings prinsippet og vanlig folks rettsfølelse.

Deres vedtak ramme oss så hardt, har dere hverken noen form for forståelse og empati for.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Det er skremmende å oppleve et slikt kaldt gufs! Hvor er følelsen for andre?

Helt fraværende!

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

 

Kan ikke se at dette er i tråd med god forvaltningsskikk

 

Vi har gjennom en årrekke påpekt dette, og dere har aldri svart oss hvorfor dere driver med en slik stor, omfattende og klar forskjellsbehandling.

Der våre overskridelser er minimale og ubetydelige.

Mens de vi henviser til, som dere ikke svarer på.

Kun med svar som er meningsløse og rigide. Gir ingen mening å si at denne er godkjent når vi påpeker forhold som dere overhode ikke engang prøver og vil svare på.

 

La oss kort ta 2 eiendommer som har i forhold til våre såkalte overskridelser, er astronomiske og kjempe mye større overskridelsene enn våre!!!!!!!!!!!!!!

 

Vi bygde en bod samtidig med de i Stormyrveien 9 c.

Deres overskridelser av utnyttelse av tomten er nesten 60 ganger vår.

Nøyaktige tallet er 57. Det er ikke mye forskjell, forskjellen er helt hinsides.

Norges Rekord, om ikke Verdens rekord i forskjellsbehandling.

Vi bygde samtidig med noen meter forskjell.

Utnyttelsesgraden på tomten er i utgangspunktet nesten lik.

De 25 %, vi 24 %. Men dispensasjon og behandlingen er som natt og dag.

De har egentlig fått lov til «alt», vi «ingenting».

PBE her i Hovedstaden er slik vi ser det, faktisk kriminelle slik de behandler innbyggeren så ulikt. Dette er ikke hva loven sier og noen oppegående mennesker klarer å se er rett. Tvert imot, det PBE gjør er ikke rett, eller bra!

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201316839

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=199912424

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Dette er i våre øyne, vanvittig og ekstrem forskjellsbehandling

 

De har fått godkjennelse og dispensasjon.

Mens vi har fått avslag, bøter og rettsaker.

Kan ikke se at her foreligger det noen vesentlige forskjeller, da vi bor omtrent i samme vei og noen meter ifra hverandre.

Ikke bare søkte de 1 gang om dispensasjon og godkjennelse. Men 2 ganger.

Forskjellsbehandlingen som plan og bygningsetaten her i Oslo driver med, er Norges Rekord slik vi ser det. Ja, sikkert også mye mer enn det, vanvittig!

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

De som bygde mur 6 år etter oss i Slyngveien 9 b, bygde en mur på over 4 meter, sikkert 4.5 – 5 meter?

 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3187-etter-hvert-som-vi-har-avslrt.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202008342

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201813141

 

Vår er ca. 1.8 meter.

Vi trenger dispensasjon i forhold til fallet på eiendommen, på 30 cm.

Disse i Slyngveien hvis de har samme fallet som oss, trenger da en dispensasjon som er ca. 10 ganger større enn vår.

Deres overskridelser av tillat høyde er da 10 ganger større enn vår.

Dette er i våre øyne, vanvittig og ekstrem forskjellsbehandling.

 

Kan ikke se at det som dere skriver, og gir av vedtak.

Gir noen mening, og er riktige sett i forhold til likebehandlingsprinsippet.

Samt, dette er ekstremt dårlig forvaltningsskikk der noen får lov til ikke alt.

Men faktisk mer enn alt.

Vi blir forfulgt og trakassert med bøter, vedtak og rettsaker på verst tenkelig måte!

Dette er grov og utidig forskjellsbehandling, samt ekstremt dårlig forvaltningsskikk!

Muren i Slyngveien er ikke enestående. Det er murer på 6 og 8 meter som har fått dispensasjon og godkjennelse. Ikke bare det, mange av disse svært ekstremt høye og store murene er ikke søkt om en gang.

Her er vel en 6 meter høy mur som vi har påpekt før er «ulovlig» og som vi ikke har fått svar på hvorfor den får lov å stå.

Orker ikke nevne adressen, da dokumentasjonen er så overveldende på denne enorme forskjellsbehandlingen.

Samtidig, vi vil ikke «leke» PBE og finne feil hos andre.

Vi vil kun bruke dette for å vise denne enorme forskjellsbehandlingen, ikke av noen annen grunn. At andre har murer på 4, 6 og 8 meter. Om ikke mer. Det er murer som er godkjent av PBE. Mens vår, som er også trukket inn ½ meter minst i forhold til vår før bedritne skråning. Skal rives, selv om den holder fyllmassene og alt på plass. Og vi har fått en flat og pen grønn plen som gjør at utenomshus opphold blir langt bedre og lettere. 

Dette blir ikke tatt hensyn til.

For oss holder PBE med noe som minner om rett og slett ondskap.

 


Vi har påpekt også at det er murer som vår som er satt oppå gammel mur. Noen har søkt, andre ikke.

Eneste «kriterier» for å få dispensasjon og godkjennelse, slik PBE praktiserer regelverket. Er at overskridelsene skal være størst mulige, da får en garantert dispensasjon og godkjennelse.

Skulle en være liten og ubetydelig, så forfølger PBE deg med vedtak, bøter og neglisjerer deg fullstendig. Selv om forvaltningsloven krever at en skal få et svar, men følge regelverket. Det gjør PBE overhode ikke selv, derfor passer de i kategoriene med de som får dispensasjon og godkjennelse der overskridelsene er bare store nok. Da vanker alltid dispensasjon og godkjennelse.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2787-plan-og-bygningsetaten-har-et.html

 

For oss fremstår lovverket klart og tydelig. Der i vårt tilfelle er det langt innenfor at vi skulle fått dispensasjon og godkjennelse.

Andre med langt større og omfattende overskridelser, får dispensasjon og godkjennelse. Er ikke noe annet enn utidig og meningsløs forskjellsbehandling i vår disfavør.

Til demmes gunst og det blir bare enn mer avslørt at PBE tolker regelverket som en full sjømann.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3148-nar-plan-og-bygningsetaten.html

Vil også gjøre oppmerksom på at vi aldri har fått noen seriøse svar av PBE

Kun henvisninger til alt mellom himmel og jord og ingenting.

Rett og slett tåkelegging og noen paragrafer som sier absolutt ingenting så lenge det ikke blir forklart hvorfor PBE kommer frem til sine konklusjoner.

Kun vedtak som forteller at PBE elsker å være rause med de som trenger de astronomiske og store dispensasjoner.

De med de små og ubetydelige, bruker en alle lover imot.

Regelrytteri i våre og mange øyne!

Hele etaten operer mer som et «bingo-lokale».

Plan og bygningsetaten her i Oslo er så likt et Bingo-lokale det er mulig og forblitt. Det sier ikke så rent lite.

 

Vi vet hvordan det er å være på et Bingo lokale. Til flere brett en har, større mulighet for å vinne. Slik er det også med plan og bygningsetaten. Til større overskridelse, desto større mulighet å få dispensasjon og godkjennelse.

Dette har vi påpekt gjennom mange år, endelig blir dette lagt merke til.

Vil også presisere, at det er snakk om eiendommer som har «vunnet» i forhold til oss. I størrelseskategorier som er så store, enorme og 57 ganger fått utnyttet tomten. Murer som har fått dispensasjon og godkjennelse som er ala 10, 20 og 30 ganger større enn hva vi trenger. Da ikke vise litt nåde imot oss, men kun de med de enorme overskridelsene. Dette er i våre øyne Norges rekorder i forskjellsbehandling. Der likebehandlings prinsipper og god saksbehandling, så langt borte fra en forvaltning og offentlig etat. Det er mulig å komme!!!!!!!

 

Plan og bygningsetaten er besatt av å lage ekstra kvalme for de med små og bagatellmessige overskridelser

Mens de som kanskje har overskridelser som kvalifisere til avslag og retting.

Av merkverdige og uforståelige grunner, disse elsker de å tilgodese under påskudd av bl.a hver eiendom og sak skal individuell behandles.

Dette er etter vår oppfatning helt forskrudd og nesten sadistisk slik PBE holder på. Saken er nå i rettsvesenet der vi har fått bøter på nesten 300.000, - kr. feriepenger og min kones bil blir nå forsesøkt dratt inn i den Norske Statskassen. 

Hvis ikke Statsforvalteren får omgjort disse vedtakene. Ligger vi meget dårlig an i så måte.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3114-na-kreves-min-kones-bil-vi.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Slike svar som dette, er i våre øyne forskjellsbehandling satt i system

 


Slik kan det ikke være, og ikke praktiseres

 

Der rett blir galt, og galt blir rett?

Der hele etaten er mer som en tombola og pølsebod?

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

Når det kommer til avgjørelser som de fatter på etter vår oppfatning.

Helt absurde grunner. Vi reagerer veldig på denne forskjellsbehandlingen!

Plan og bygningsetaten her i Oslo blir drevet som en «Pølsebod» der en skalter og valter med vedtak, bøter, paragrafer, mennesker, eiendommer og alt som det passer til enhver tid!

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3189-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

Legger ved til slutt en artikkel skrevet i fjor.

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3092-plan-og-bygningsetaten-har-vi.html

 

Det påpekes mye i denne mailen. Vi er uenig i alt, absolutt alt!

 

Sannheten og faktum er at PBE driver med den reneste og styggeste form for heksejakt, angrep og overgrep imot oss.

De bruker alle midler, eller misbruker alle midlere de kan imot oss.

Represalier, bøter, kartverket, domstolene og får dessverre gang etter gang medhold hos de andre offentlige etater og instanser.

Hele saken imot oss er grov forskjells behandling!

Vi får håpe bare at Statsforvalter omgjør alle tidligere vedtak til vår gunst slik at rettferdigheten kan og vil skje.

Til slutt i denne for oss, vonde og langtekkelige saken!

Det er nå 9 år siden vi bygget, og enda er ikke saken avsluttet slik den bør og skal.

At vi får godkjent mur, trapp og bod, omsider!

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

Her håper og tror vi at Statsforvalter som skal se på saken, tar til fornuft.

Og omgjør alle tidligere vedtak til vår gunst og lar rettferdighet skje der vi etter 9 år for godkjent mur, trapp og bod.

Uansett, vi kommer aldri under noen omstendighet til å etterkomme noe som PBE finner på av vedtak som er til vår ugunst!

Hele saken imot oss er makt- og myndighetsmisbruk! Overgrep!

Vennlig hilsen
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

Ingen kommentarer: