lørdag 15. april 2023

Nr. 3210: Nancy Sporsheim og Andre Standberg i Øvre Smestadvei 14 C får ingen «nåde» og dispensasjon av plan og bygningsetaten, selv om deres overskridelse er minimal i forhold til de i Holmenkollveien 36 som ligger i samme boområde!

 Nr. 3210:

Nancy Sporsheim og Andre Standberg i Øvre Smestadvei 14 C får ingen «nåde» og dispensasjon av plan og bygningsetaten, selv om deres overskridelse er minimal i forhold til de i Holmenkollveien 36 som ligger i samme boområde!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3208-vart-siste-skriv-til-plan-og.html

 

Har skrevet om denne saken før, og her er noen linker:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202214178

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217429

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3174-plan-og-bygningsetaten-blir.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3121-huseierne-i-vre-smestadvei-14-c.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3063-nancy-sporsheimhjemmelshaver.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3074-sknad-fra-nancy-sporsheim-om.html

 

Det som er betimelig, er denne forskjellsbehandlingen som PBE driver med

 

Der noen som burde får dispensasjon og godkjennelse.

Som her i Nancy Sporsheim og Andre Standberg i Øvre Smestadvei 14 C.

Men de i Holmenkollveien 36 som har en vanvittig stor overskridelse, får dispensasjon og godkjennelse.

 

Dette påpeker vi i et skriv nå til Statsforvalter, som vi legger ut her.

Usladdet, for å sende dette til PBE har ingen hensikt.

De sladder alt hele veien!

 

Klage til Statsforvalteren angående eiendom og mur i Holmenkollveien 36

 

Oslo 14.4. 2023

 

Sak hos Plan og bygningsetaten her i Oslo

202217429, 202300569, 201610333 og 201609223

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217429

 

Hei!

 

Vi får ikke svar på denne muren og drøssevis av andre hos PBE her i Oslo.

202300569 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202300569

 

Derfor henvender vi oss direkte til dere.

Vi har andre saker inne hos dere. For at det ikke skal bli for mye.

(Sak hos Statsforvalteren: 2022/4951, 2023/8357 og 2023/8361.)

Vi er ikke interessert å sette andre i et dårlig lys.

Våre eksempler er kun for å vise at PBE er tombola, forskjellsbehandling, «lotto-system» og intriger!

 

Det er denne horrible forskjellsbehandlingen vi er ute etter å belyse!

 

Der slik som oss som blir forfulgt, trakassert og forulempet for såkalte overskridelser som er av ingen betydning negativt.

Kun positivt det vi har bygget.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Hvordan er det mulig at PBE ikke svarer på det vi spør?

Forvaltningsloven er da klar?

 

Samt, hvordan kan samtlige offentlige instanser forsvare PBE?

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3198-alle-offentlige-etater-og.html

 

Hvorfor får PBE lov å holde på slik?

 

Med å gjøre livet surt, ja.

Nesten uutholdelig for noen, som oss med bøter, rettsaker og vedtak helt hinsides og meningsløst?

 

Her må det gjøres noe, der slike som oss får godkjent det vi har bygget.

Slike som her, som har fått dispensasjon og godkjennelse helt hinsides.

Det skal være ikke være slik at noen får lov til alt?

Slike som oss, blir forfulgt og trakassert, forulempet og får ikke svar på det vi spør om?

 

Forskjellsbehandlingen og forulempingen av PBE er meget stor, grov og ond slik vi ser det!

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3198-alle-offentlige-etater-og.html

 

Enig med nettstedet Søkelys som skriver følgende:

Christensens dokumentasjon og fotografier fra tilsvarende murer i Oslo-området som er godkjent av Plan og bygningsetaten i Oslo viser at det er litt vilkårlig og tilfeldig hvem som får godkjenning fra etaten.

Litt som å vinne eller tape på bingo.

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

Samtidig, PBE driver også med fordekt virksom på sitt eget nettsted der de oppretter en sak som ikke ligger på adressen.

Dette er også å bryte forvaltningsloven med å «lure» systemet.

Hele PBE er giftig!

De driver med manipulering og lureri i alt de gjør!

Er denne muren lovlig, hvordan kan andre murer være ulovlige?

Den er «nylig» satt opp. Innenfor tidsrommet vi har satt opp vår mur.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

 


 


Vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo


Denne mailen sendt i fjor. Purret på igjen, ingen reaksjon.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217429

 


 

 

Ingen kommentarer: