torsdag 27. april 2023

Nr. 3214: Fremdeles ikke hørt noe i fra Statsforvalteren, som nå ser på saken vår angående forskjellsbehandling!

 Nr. 3214:

Fremdeles ikke hørt noe i fra Statsforvalteren, som nå ser på saken vår angående forskjellsbehandling!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3208-vart-siste-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3200-statsforvalteren-vil-vurdere.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Det er henvendelser nå på saken vår.

Dette tar jeg knusende med ro.

Selv om det er nå en kommende rettsak som også er i emning.

Der vi tapte saken vår i Oslo Tingrett.

Er den nå anket til Lagmannsretten.

 

Men dette er uten betydning, hvis vi får medhold hos Statsforvalter.

Som da kan omgjøre alle tidligere løgnvedtak imot oss.

Har fått løfte på at vi skal få et svar innen 2 uker, med andre ord.

Innen 5 mai skal vi få vite om vi får medhold i å omgjøre alle tidligere vedtak

Eller om overgrepene skal få lov å fortsette.

 

Be, kjære venner.

Det er det viktigste og største alle og enhver kan gjøre.

 

Fil. 4. Vær ikke engstelig for noe, men legg frem deres bønner, anmodninger og takksigelser. Deres behov er kjent av Gud.

La den Guds fred som overgår all forstand, bevare deres hjerter og deres sinn i Jesus Kristus.

 

Sluttkommentar:

 

Skal ikke skrive enda mer. Komme frem med mine synspunkter og meninger.

Er overbevist at vi ville seire over plan og bygningsetaten.

Om det skjer her i denne instansen, eller senere.

Det vet jeg ikke, men seier. Det kommer vi til å vinne.

 

Tar med til slutt artikkel i fra nettstedet Søkelys.

Som påpeker at det er først og fremst i forhold til forskjellsbehandling det skal sees på dette momanget.

 

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

Statsforvalteren vil vurdere muren i Krokstien 2 c på nytt -på basis av spørsmålet om urettferdig behandling

 

Christensen har dokumentert at flere tilsvarende murer ala hans er blitt godkjent og mener det er en forskjellsbehandling.

Den mye omtalte støttemuren blogger, evangelist og bussjåfør Jan Kåre Christensen har satt opp mot Stormyrveien får en ny runde hos Statsforvalteren. Denne gang skal Statsforvalteren ta stilling til om Christensen er utsatt for forskjellsbehandling da Christensen har funnet frem til flere tilsvarende og kanskje ennå høyere murer som er blitt godkjent av Plan og bygningsetaten i Oslo i nyere tid. Christensen har i skriv sendt både bygningsetaten og Statsforvalteren dokumentert at langt større og skjemmende murer er blitt godkjent av etaten mens de har vært avvisende til absolutt alt som kommer av søknader fra Christensen.

 

Denne muren ble godkjent mens Christensen mur som er mindre er ulovlig.

«Plan og bygningsetaten her i Oslo ligner mer på et Bingo lokale enn en rettferdig og seriøs etat!,» skriver Christensen på egen blogg. Han viser til en gigantisk mur som er blitt godkjent av PBE og på egen blogg har Christensen lagt ut flere eksempler på murer som er blitt godkjent av bygge-etaten mens hans mur er erklært ulovlig og må rives. Christensen som er ilagt massive tvangsmulkter akter ikke å gi seg og har klaget den åpenbare forskjellsbehandlingen inn for Statsforvalteren.

 

Christensens mur mot Stormyrveien er ulovlig, men nå skal Statsforvalteren gå gjennom saken på nytt.


 Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen gir seg ikke.


I et skriv datert 28 mars 2023 skriver Statsforvalteren dette: «Slik Statsforvalteren forstår henvendelsene, ønsker dere at vi gjør en ny vurdering av spesielt støttemuren på deres eiendom i Krokstien 2 C. Når dere viser til at kommunen har tillatt støttemurer på andre eiendommer, forstår vi dette som et argument for at støttemuren på deres eiendom også må godkjennes. Etter vår vurdering, vil det være naturlig å vurdere anførslene om usaklig forskjellsbehandling i byggesaken i Krokstien 2 C. Denne saken har saksnummer 2022/4951. Statsforvalteren vil i løpet av kort tid gjøre en ny gjennomgang av saken, og vurdere om det på bakgrunn av deres anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken,» skriver Statsforvalteren som dermed vil gå gjennom og vurdere hvorvidt Christensens anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken. Christensens dokumentasjon og fotografier fra tilsvarende murer i Oslo-området som er godkjent av Plan og bygningsetaten i Oslo viser at det er litt vilkårlig og tilfeldig hvem som får godkjenning fra etaten. Litt som å vinne eller tape på bingo. En ting har Christensen gjennom sin kamp mot de offentlige etater demonstrert -og det er at han ikke er en mann som gir opp. Han mener seg utsatt for en urett og fortsetter å kjempe. Hele skrivet fra Statsforvalteren kan leses her

https://sokelys.com/Statsforvalteren%20besvarer%20henvendelser%20-%20anke%20til%20Statsforvalteren%20over%20usaklig%20forskjellsbehandling.pdf

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Jan Kåre

Slik jeg forstår dette.
Så vil kommende rettsaken og tidligere vedtak bli satt til side hvis Statsforvalter gir dere medhold at det er utilbørlig og usaklig forskjellsbehandling I din og din kones disfavør?
Lykke til videre, vi ber for dere 🙏🩷

Jan Kåre Christensen sa...

Riktig.
Slik forstår jeg det også.
Hva Statsforvalter kommer til av konklusjoner og beslutninger.
Det avgjør saken.
Uansett, vi kommer aldri frivillig innrette oss etter noe som er å vår disfavør.

Anonym sa...

Jan Kåre.
Da forstår jeg at dette som nå skjer, er som et under å1 regne.
Etter mange avslag, får dere prøve saken igjen.
På aller viktigste og høyeste hold?
Gratulerer 😁
Dette går til seier, og nederlag for Plan og bygningsetaten.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, dette tror jeg også.
Vi får godkjent mur, trapp og bod.
Seier?
Ja, og oppreisning i Jesu Navn

Anonym sa...

Jan Kåre, når dere vinner saken.
Så sier forvaltningsloven at dere har rett på oppreisning og penger.
Dere kan kreve mye etter den miserable og dårlige behandling dere har fått gjennom mange år.
Lykke til ��

Jan Kåre Christensen sa...

Ordtaket heter at en skal selge skinnet, før Bjørnen er skutt.
Først må vi få godkjent mur, trapp og bod.
Så tar vi dette med oppreisning for turt og svie 😀😁😆🙂🙏

Birgir sa...

Kanskje du var litt snar på tadtaturet.
Ordtaket heter: Man skal IKKE selge skinnet før bjørnen er skutt.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, det stemmer. Takk for korrigeringen!
Ha en fortsatt fin dag broder!