onsdag 28. september 2016

Nr. 1688: Helt, helt ny blogg - Israel Blogg!

Nr. 1688:
Helt, helt ny blogg - Israel Blogg!

http://israel-blogg.janchristensen.net/

Har startet en helt ny blogg, som jeg ikke har kommet skikkelig i gang med. Men det kommer, tror denne bloggen vil ha en viktig funksjon.

Vi har så mye Israel stoff, og Israel er både løftefolket. Guds eiendom og det folket som skal regjere denne jorda i 1000 år snart i sammen med Jesus.

Der lov og rett vil gå ut i fra Jerusalem i Israel!

Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. /   3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.  5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!


Ønsker du å bidra? Skrive om Israel eller ting relatert opp til Israel?

Send inn til meg til min mail adresse:


Ingen kommentarer: