fredag 23. september 2016

Nr. 1678: Alt det som ikke troende skal forholde seg til er Kristus, mens vi troende skal bli helliget helt igjennom for å bli like Jesus!

Nr. 1678:
Alt det som ikke troende skal forholde seg til er Kristus, mens vi troende skal bli helliget helt igjennom for å bli like Jesus!

Kristenfolket elsker å belyse hva verdens mennesker holder på med, men det er egentlig oss troende «revnende» likegyldig.

Sannheten er at når noen nå er opptatt med flergifte – såkalt polyamorøse. Det er den «snille» form for synd. Da i utagering festing og fyll foregår, så er det så ille ting som foregår med at menneskene opptrer være en dyr, at jeg vil ikke gjengi det.

Med andre ord, være opptatt med polyamorøse, er å avsile myggen, men sluke kamelen som Jesus advarte imot. 
Det er å utelukke verden, og gi de et budskap, frelse i Kristus Jesus, men til oss troende er det annerledes. Der skal vi få høre om synd, nåde, gjennopprettelse og tilgivelse.

Bilde av Rune Rudberg som skryter og synger at han har hatt mer enn tusen damer.
Men han er ikke en større eller mindre synder av den grunn, han er en synder og gjør bare hva en synder må gjøre – synde!

Vi som kristne gjør bare hva vi skal gjøre, gode gjerninger da vi er lyset og dagens barn.

Men mørkets barn gjør mørkets ufruktbare gjerninger, noe som er naturlig for et ugjenfødte menneske! Han angrer ikke på noe sier han, hvorfor? Fordi han har bare fulgt sin falne natur, som higer etter synd og enda mere synd!

Matt. 23. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!


Inger og Jan Hanvold som etter Guds ord lever i hor. Det hjelper ikke hvor mye godt og hvor mye enn ber om tilgivelse, hvis enn ikke har omvendt seg! Hanvold har vært gift før som en kristen, og må da gjøre følgende;

Enten forlike seg med sin første og rette kone, eller leve singel!

Inger Hanvold er egentlig en fri kvinne, da hun aldri har vært gifte med Jan Kaare Hanvold i Guds øyne.

Kun i Satans øyne, som er en løgner og står ikke i sannheten!

Har hatt en fire – fem artikler i det siste, og dette blir som en avslutning for å undervise og redegjøre for den enorme forskjellen det er på oss troende og verdens barn. Da hvordan Gud ser på oss, og hva som kreves og forventes av oss. Kontra, verdens mennesker som er konstant under Guds vrede og er døde i sine synder og overtredelser!

Hva er målet for oss troende?

2 Joh. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

Det er at vi skal få full lønn når vi møter Gud Fader og Jesus ansikt til ansikt, og alt blir åpenbart ved Kristi domstol. Få høre disse vakre ordene:

Matt. 25. 21 Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget; gå inn til din herres glede!

Hva vil de ikke troende stilles til ansvar for? Kort fortalt, dere unnfallenhet til Kristus. Da holder de Gud for å være en løgner, da ingen kan eller vil bli frelst ved sine gode gjerninger. Det er ene og alene troen på Jesus som frelser, ikke noe annet. Derfor er synden – ikke hvordan de lever – men at de ikke har tatt imot Jesus for verden, de som ikke er kristne!

Joh. e. 8. 24 Derfor sa jeg til eder: I skal dø i eders synder; for tror I ikke at det er mig, da skal I dø i eders synder.

1 Joh. b. 5. 9 Tar vi imot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større; for dette er Guds vidnesbyrd at han har vidnet om sin Sønn. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vidnesbyrdet i sig selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin Sønn. 11 Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.

Jeg har prøvd i flere artikler nå å fått frem, at det er totalt feilslått, ubibelsk og vranglære å påpeke synden for verdens barn. Nå må en ikke havne i den andre grøfta, hvis en blir spurt og forklarer hva synd er. Og det berører ikke troende, så er det helt legitimt. Men slik vi ser med f.eks. Jan Hanvold og Øivind Benestad. De lager TV program som jeg har sett på der de angriper de ikke troende, mens Jan Hanvold som skal være en Pastor og hyrde. Er skilt ørten ganger og gjengiftet ørten ganger, med andre ord. En skikkelig rundbrenner og horkarl. Da blir det så feil det er overhode mulig å bli, med noe slikt!

Skriften er klar, det er fra den dagen vi tar imot frelsen i Kristus Jesus. Da blir vi et Guds barn – et lysets barn.

Vi stilles da til ansvar for alt, ikke bare noe. Det vi gjorde før vi kom til tro, det er borte og fjernet. En gang for alltid, vi er blitt nye skapninger i Kristus Jesus. Alt er blitt og alt er nytt, men vi stilles også til ansvar for hvordan vi bruker våre liv, fra den dagen vi kommer til tro og er ikke lengre et mørkets barn, men et lysets barn!

Vi som kristne kan også synde – men da må vi be om tilgivelse og omvende oss!

1 Joh. b. 2. 1. Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.  3 Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud.

Det er ikke «unaturlig» for oss troende at vi kan falle i synd, men da må vi reise oss opp. Starte på nytt, og gå videre med Gud! Men omvendelse må til. Slik det er i dag der en ber om tilgivelse, men ikke gjør opp synden og omvender seg. Det er forførelse, og likeså ille som katolikkenes gjerningens vei. Der en kan gi almisse, be til de døde og annet for å bli frelst! Men ikke noe av dette holder til frelse.

Er du skilt som troende, og gifter på nytt. Du kan be Gud om tilgivelse tusen ganger, hver dag. De hjelper ikke en millimeter, det gjør bare situasjonen verre!

Skriften sier at du enten må forlike deg med din ektefelle eller leve singel, gjør du noe annet. Så driver du hor, og er en ekteskapsbryter.

Vi ser en forført kristenhet der en gir alltid seg selv nåde – men peker på verdens mennesker sine synder hvor ille det er!

Ja, og de kristne biter på. Her har Satan virkelig tatt innersvingen på Guds menighet i dag. Glem hele verden, det er hva som foregår blant oss troende som er aktuelt. Alt annet er egentlig uvesentlig, da verdens mennesker er døde i sine synder og overtredelser 24 timer i døgnet og 7 dager i uka!

Det er hva vi som troende gjør, som er av betydning for Gud, alt annet er uvesentlig!

Sluttkommentar:

Dette er hard tale, hvem kan høre slik fikk Jesus høre. Slik er dette også, det er hård tale for enkelte, men det er Guds ord og hva det nye testamente lærer oss!

Vi må etterstrebe å få full lønn, men samtidig. Bare det å bli bevart i frelsen er ikke lett. Derfor er det første målet for oss troende, å bli bevart i frelsen. Da ingen blir lett frelst som Jan Hanvold og dagens kristenhet ser ut som de gjør!

Så er mål nr. 2, å få full lønn, og få høre av Jesus: «Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget; gå inn til din herres glede!»
Kan det blir større, bedre og herligere enn dette? Muligheten er for oss alle, men da må vi være villige og betale prisen!
Relaterte linker:

Ingen kommentarer: