fredag 30. september 2016

Nr. 1690: Forkynnere, prester og pastorere gir seg selv mer enn nok «nåde» til å leve i synd, men stakkars det menighetsmedlemmet som «overtreder» Guds bud!

Nr. 1690:
Forkynnere, prester og pastorere gir seg selv mer enn nok «nåde» til å leve i synd, men stakkars det menighetsmedlemmet som «overtreder» Guds bud!

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.

Har opplevd som en veldig stadfestelse fra Gud det som har kommet frem i den senere tid. Å «overse» vanlige menighetsmedlemmer, hvordan de lever i det store og det hele. Men ha hovedfokuset på forkynnere, prester, pastorer og andre med et lederverv. Det er de som først og fremst skal stilles til ansvar.

Men andre menighetsmedlemmer skal også stilles til ansvar, men de får feil råd som oftest.
Hvorfor? Fordi at hyrdene ikke går foran som gode og åndelige forbilder.

ToSko gir dårlige råd til nyfrelste som egentlig er frie til å inngå et nytt ekteskap.

Mens de som inngår et nytt ekteskap, som er bundet, er de tause om!

Dette er hverken vanskelig eller selvmotsigende, men den nytestamentlige lære om skilsmisse og ekteskap!

1.)  For troende mennesker er ekteskapet kun døden som gir anledning til et nytt ekteskap.

2.)  Hvis det er for noen som kommer til tro, så starter alt på nytt igjen. De har levd i mørket. Vært døde i sine synder og overtredelser.

3.)  Hvis det er to som er gift – og den ene blir frelst. Den ufrelste ønsker ikke å følge den nyfrelste inn i det nye livet.

Og samtidig forkaster ektefellen, da er den nyfrelste fri til å inngå et nytt ekteskap!

1 Kor. 7. 15 Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred.
16 For hvad vet du, hustru, om du kan frelse din mann? eller hvad vet du, mann, om du kan frelse din hustru?
17 Dog vandre hver således som Herren har gitt ham, som Gud har kalt ham! Og således foreskriver jeg i alle menigheter.

Nå vil jeg si, aldri forhast deg i dine avgjørelser.
Ha noen rundt deg du kan be og rådføre deg med.
Og bring alt hver dag og alle ting innforbi Gud!

La oss som ha hovedfokuset på forkynnerne, prestene, pastorene og de med tillitsverv i menigheten, om de er gjengiftet!
Har skrevet en del artikkler om dette, her er en artikkel. Veldig, veldig viktig og aktuell kjære venner!
Nr. 1674:

Bilde av «apostel» Jan Hanvold.
Når kristenfolket kan godta og akseptere ham, da kan en egentlig akseptere absolutt alt og alle.

Jan Kare Hanvold selv har hevet seg langt, langt over Gud og hans ord med å skille og gifte seg igjen ørten ganger.

Trøke ned de som sier han imot, og få aksept både for sitt liv og forkynnelse.
Med andre ord, den annerledesheten vi kristne er kalt til, er nå blitt borte.
Vi er blitt usynlige, smakløse og helt et med den verden vi skulle vinne for Gud!Matteus 5. 13 I er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke lenger til noget, uten til å kastes ut og tredes ned av menneskene.

Den Himmelske blogg og min tjeneste er sikkert den minste, med minst støtte og mest forhatte nettportalen?!

Men allikevel, snart det eneste stedet du får høre Guds ord i uforminsket  kraft og styrke talt og etterlevd!

Når jeg leser kristne – troende mennesker skrive og tale om avkristning, frafall og annet i tiden. Så blir jeg oppgitt, frustrert og ille til mote, de har ikke skjønt noe som helst de åndelige og moralske lover i samfunnet.
Det er aldri de ikke troende som skal ha skylden for noe som helst, de følger bare sin Herre.

Har jeg vært for radikal og utlevert noen når jeg har advart imot synd i Guds menighet? Sa spesielt gjengifte og andre synder?

Nei, og atter et nei. Når jeg ser tilbake, så skjønner jeg at jeg har vært alt for snill, ettergivende og godtroende. Disse falske profeter og dårlige hyrdene som krever å få leve som de vil. Å ikke advare imot disse er en meget, meget stor synd!

Disse falske profetene og hyrdene som er gjengiftet mange ganger flere ganger, de kreves å bli tatt hensyn til. Men selv kan de si det meste, og angripe alle som sier imot dem. Om det er forkynnere eller ikke offentlige personer!

Vi kristne er kalt til å være lys og salt i denne verden, som motvirker forråtnelse!

Men hva er vi? Vi er blitt så like denne verden, at de ikke ser noen forskjell!

Hva har da skjedd?

Lukas 14. 34 Salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? 35 Det duer hverken i jord eller i gjødsel; det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han høre!

Det er der Guds menighet i Norge står, vi er blitt så et med denne verden, at verden ikke gjør noe annet enn hva som skje med bedervet salt. Det er ubrukelig, og blir kastet ut!

Hva er hovedgrunnen for dette? Selvfølgelig er det flere «grunne» og mange ting å påpeke. Men fremfor alt, det er den lunkne og dårlige standarden det er blant dagens forkynnere, prester og andre med tillitt innad i menigheten!

Jeg skriver i overskriften følgende: Det er de kristne – da spesielt Pastorene, prestene og de med ansvar som har hovedskylden for oppløsningen i det Norske samfunnet!

Kan ikke få sagt det godt og klart nok. Om en forkynner, stiftelse, menighet, kirke eller hva det nå er tilsynelatende gjør mye godt.
Men tillater prest eller predikant å leve i synd med gjengifte, så er det bare med å forsterke frafallet da Guds ord sier at gjengifte for troende.

Jeg har ikke vært flink og radikal å advare imot synd menigheten. Derfor også dette enorme frafall i verden der homofile har fått egentlig same rettigheter og muligheter som skilt og gjengiftede har. Der de kan hoppe fra en partner og til neste. Og der de får best sex som Jan Hanvold sier, der vil jeg være!

Her er noen artikkler jeg har skrevet om dette emne før, som er like aktuelle i dag som de var da jeg skrev dem!

Nr. 1172:
Avblås homodebatten, den har aldri eksitert! Det hele dreier seg om ekteskap – skilsmisse og gjengifte, ikke noe annet!

Bilde av HP eller Hans Petter Martinsen som var gatas skrekk og en fryktet torpedo.

Jeg så nettopp på Kanal 10 der han prekte, et møteopptak som jeg var på, i Arken på Karmøy. Han forkynte, men ikke det rette budskapet er jeg overbevist om. 

Da halve menigheten der enten var gjengiftet eller var i ferd med å gifte seg på nytt. Her er det mennesker som ikke gir mat i rett tid, det som er viktig å forkynne i dag fremfor noe annet til Guds menighet, det er at gjengifte er synd for en troende.

Han er nå blitt snill som et lam, og helt ufarlig for Satan. Frelsen der var nok ikke så mye verd hvis han ikke forkynner hele Guds råd til frelse!


Nr. 1166:
Norske kristenledere uttalser om skilsmisse og gjengifte av troende! Her kan en omtrent ikke finne en eneste setning i det offentlige rom, påfallende!

Selv om både Jesus og Apostelen Paulus advarte imot gjengifte for troende som ekteskapsbrudd, hor og synd så er det stort sett tyst, tyst og atter tyst om denne forferdelige og heslige synden blant de evangelisk troende her i Norge!

Nr. 579:
En lunken, stolt og selvrettferdig kristenhet er mer til anstøt for Gud enn verden, og Han vil ikke vedkjenne seg den!

Det er Hyrdene i Guds menighet som har det største og viktigste ansvaret i menigheten i dag. Moral og etikk i det kristne budskapet er noe som aldri går av «mote» hos Gud da han bl.a. sier at uten helliggjørelse skal vi ikke se Gud! Da fremstår det for meg som helt uforståelig hvordan kristenheten i Norge kan både stille opp på Visjon Norge der Pastor Jan Hanvold både driver med vranglære, lever i synd og er pengegrisk.

Han er det bibelen beskriver som en falsk profet, hvordan kan enn da ha noe med ham å gjøre er et vitnesbyrd at kristenheten er forført, villedet og styrt av Satan. Skriften sier at hvis en blind leder en blind faller de begge i grøften. Illustrasjonsfoto viser Evangelist og Dr. Emanuel Minos som stiller opp hos flere falske såkalte «Herrens vitner» som bl.a. Jan Åge Torp, Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. La oss ta avstand fra Emanuel Minos, han er en blind leder som leder andre blinde, der de alle står i fare for å ende i fortapelsen.

Joh. Åpenb. 3. 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn.

Esekiel 34. 2 Menneskesønn! Spå mot Israels hyrder, spå og si til dem, til hyrdene: Sa sier Herren, Israels Gud: Ve Israels hyrder, som røkter sig selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte? 3 Fettet eter I, og med ullen klær I eder, det fete slakter I; hjorden røkter I ikke. 4 Det svake har I ikke styrket, og det syke har I ikke lægt, og det sønderbrutte har I ikke forbundet, og det bortdrevne har I ikke ført tilbake, og det fortapte har I ikke opsøkt, men med vold og med hårdhet har I hersket over dem.


Ti (10) kjennetegn på en lunken og frafallen kristenhet, kristenheten i Norge og den vestlige verden har alle kjennetegn på den. Her om lunkenheten til Laodikea som en innledning:


I Laodikea hadde de ikke friskt drikkevann, men ble forsynt fra to akvedukter, frisk og kaldt fjellvann fa Kolossae og varmt, mineralrikt spavann fra Hierapolis. Før begge kildene nådde Laodikea var de imidlertid blitt lunkne og rimelig udrikkelige. Jesus bruker dette forståelige bildet for innbyggerne i byen Laodikea (Åp. 3,15-16) for å forklare hvordan deres likegyldighet umuliggjorde samfunnet med Ham, selv om Han ønsket et nært forhold (for å spy noe ut, må du først ha drukket det!).


1.) Kjennetegn nummer en for en lunken kristenhet vil alltid være at en ikke er nøye med SYND i lederskapet og blant Hyrdene.

Det som førte Jesus til Korset var synd og vranglære blant lederskapet og Hyrdene i Israels. Hadde det ikke vært for den motstanden og forakt Jesus hadde møtt der, så hadde han aldri endt på Korset. Slik er det i dag også, lederskapet og Hyrdene i menigheten er et sikkert kjennetegn på den åndelige temperaturen i menigheten. Slik det fremstår for meg, så er Hyrdene i Guds menigheten i ivrige og brennende i Ånden, men lunkne og omtåket.

Rom 12:11 Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren!


2.) Hos en lunken kristenhet skal alt være svada og ikke konkret. Hos Gud er det motsatt.

Jeg får gjennomgå av hele kristen Norge som tar kontakt angående mitt syn bl.a. på skilsmisse og gjengifte, og at jeg tar «bukken ved hornet» og nevner hvem dette er som tar selv den friheten å gifte seg på nytt igjen etter et samlivsbrudd som forkynnere og Hyrder. Jeg nevner ALDRI noen enkelt stående kristne, men kun og hele tiden de såkalte HYRDENE SOM ER GJENGIFT, ALDRI ANDRE! Men er det godt nok? Ikke for de lunkne og frafalne, de vil aldri høre noen som er konkret og som en dermed må forholde seg til, men de overse alt glatt hele tiden. Jesus var konkret, det gjorde ham ukorrekt og en kverulant blant det frafalne lederskapet på hans samtid.

Joh 7:30 De søkte da å få grepet ham; men ingen la hånd på ham, for hans time var ennu ikke kommet. Joh 10:39 De søkte da atter å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd.


3.) I en lunken menighet er det ikke balanse og helhetlig forkynnelse. Vi ser i dag at de homoseksuelle skal til pers, og det er helt riktig. Men hva med alle andre synder? Det vil en ikke nevne engang, eller forholde seg til. Når jeg vet at f.eks. en kristen forkynner som Jan Hanvold som også selv har sagt det at han er skyld i sine mange ekteskapsbrudd, men fremdeles får holde på. Da er toget gått for meg, og helt sikker anda mer for Herren. At det er nyanser her, ja. Men når noe er så til de grader åpenbart, men det fremdeles får holde på og utvikle seg. Da skjønner jeg ikke noe mer enn at den Norske kristenheten er frafallen og lunken i dag, i 2013 når dette skrives. Så lenge enn ikke tar et oppgjør med synd.

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.


4.) Verdens standard blir standarden i Guds menighet. Verden har en standard, og Guds menighet en annen. Når det ikke blir en forskjell, og verden får prege menigheten og menigheten ikke preger verden. Da er kristenheten og Guds menighet blitt lunken.

Klag 1:10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.


5.) En lunken menighet vil alltid neglisjere, latterliggjøre og ikke skjønne de som gikk forut. De vil tro om seg selv at de har kommet lengre enn de i virkeligheten er kommet, derfor trenger de øyensalve. De tror om seg selv noe de ikke er akkurat som menigheten i Laodikea.

Joh. Åpenb. 3. 14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!


6.) En lunken menighet vil ikke skjønne at de lever i åndelig søvn. De tror at de er aktive, «brennende» og helhjertet. Mens de i virkeligheten ikke kjenner nød, uvel over synd både sitt eget og andres liv. De har ikke de sumtomene at de er våkne, men at de sover.

Efes. 5. 14 Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig.


7.) En lunken menighet føler seg alltid brydd over detaljene, småtingen og det som kan virke uvesentlig. Det er som et tannhjul, de små tagene gjør at det går rett. Slik er det også på det åndelige område, det er ikke noen ting av Guds ord som er uvesentlig og som vi skal overse.

Matt 5:18 For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Luk 16:17 men før skal himmel og jord forgå før en eneste tøddel av loven skal falle bort.


8.) En lunken menighet vil ikke være på en profetisk rett kurs. De vil «profetere» alltid falsk, og ikke riktig! Falske profetier vil heller bli avløst av et kommende frafall. Et løfte om frafall vil heller bli avløst av enn kommende vekkelse. Profetiene vil ikke slå til.

5 Mosebok 13. 1. Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, 2 og det virkelig skjer det tegn eller under som han talte til dig om, idet han sa: La oss følge andre guder - sådanne som du ikke kjenner - og la oss dyrke dem, 3 da skal du ikke høre på denne profets ord eller på ham som hadde drømmen; for Herren eders Gud vil bare prøve eder for å kjenne om I elsker Herren eders Gud av alt eders hjerte og av all eders sjel. 4 Herren eders Gud skal I følge, og ham skal I frykte; på hans bud skal I ta vare, og på hans røst skal I høre; ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved. 5 Men profeten eller han som hadde drømmen, skal late livet, fordi han tilskyndte til frafall fra Herren eders Gud, som førte eder ut av Egyptens land og fridde dig ut fra trælehuset, og fordi han vilde føre dig bort fra den vei som Herren din Gud har befalt dig å vandre; således skal du rydde det onde bort av din midte. 6 Om din bror, din mors sønn, eller din sønn eller din datter eller din hustru i din favn eller din venn, som du har så kjær som din egen sjel - om nogen av disse lokker dig i lønndom og sier: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som du og dine fedre ikke har kjent, 7 av de folks guder som bor rundt omkring eder, enten nær ved dig eller langt fra dig, fra jordens ene ende til den andre - 8 da skal du ikke samtykke og ikke høre på ham; du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, 9 men du skal slå ham ihjel; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. 10 Du skal stene ham, så han dør, fordi han søkte å føre dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset, 11 og hele Israel skal høre det og frykte, så det ikke mere blir gjort så ond en gjerning mellem eder. 12 Hører du si om nogen av de byer som Herren din Gud gir dig til å bo i: 13 Det er stått frem ugudelige menn av din midte, og de har forført innbyggerne i sin by og sagt: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som I ikke kjenner - 14 da skal du granske og ransake og spørre nøie efter, og er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne vederstyggelighet er gjort i din midte, 15 da skal du slå innbyggerne i denne by ihjel med sverdets egg; du skal bannlyse den og alt det som i den er; også feet der skal du slå med sverdets egg. 16 Alt byttet du tar der, skal du samle midt på torvet, og du skal brenne op både byen og alt byttet du har tatt, med ild som et heloffer for Herren din Gud, og den skal være en grushaug for alle tider, den skal ikke bygges op mere. 17 Ikke det minste av det bannlyste skal bli hengende ved din hånd, forat Herren må la sin brennende vrede fare og være dig nådig og miskunne sig over dig og gjøre dig tallrik, som han har svoret dine fedre, 18 når du hører på Herrens, din Guds røst, så du tar vare på alle hans bud, som jeg gir dig idag, og gjør det som er rett i Herrens, din Guds øine.


9.) En lunken menighet vil egentlig aldri oppleve Guds sanne nærvær, hans stadfestelse og overnaturlige ledelse. Det vil nok være mange fromme løfter, ønsker og t.o.m. begjør, men allikevel. Gud er ikke tilstede, svarer og sanksjonerer.

1Sam 28:15 Og Samuel sa til Saul: Hvorfor har du urodd mig og hentet mig op? Saul svarte: Jeg er i stor trengsel; filistrene strider mot mig, og Gud er veket fra mig og svarer mig ikke mere, hverken ved profeter eller ved drømmer; så kalte jeg på dig, forat du skulde la mig vite hvad jeg skal gjøre.


10.) En lunken menighet vil alltid ta «feil» av Herrens vitner. De som ikke er Herrens sanne vitner vil ha gode arbeidsmuligheter, men de som er Herrens sanne vitner vil dørene alltid bli stengt for. De falske profetene vil bli anerkjent, likt og få fritt spillerom. Mens de som Gud har oppreist i tiden vil erfare det stikk motsatte. De vil alltid motarbeide det Gud står for, og anerkjenne og fors vare det frafalne og det lunkne.


2Krøn 20:20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder! 2Krøn 24:19 Og Herren sendte profeter blandt dem for å føre dem tilbake til sig, og de advarte dem, men de hørte ikke på dem.

Sluttkommentar:

Hva mer skal jeg si? Anbefaler alle å studere og lese på blogg og hjemmesiden vår for å sette seg enn mer inn i hva jeg vil ha og ønsker å ha sagt. Dernest også komme med spørsmål og annet som enn ønsker å bringe frem. Skriver du selv og får ikke publisert dine artikler? Skriv til meg, jeg ser på det og er det av verdi og vi kan stå innfor det, vi publiserer det mer enn gjerne! Jeg har selv stått i den kampen og blitt stengt ute, derfor ønsker jeg å være behjelpelig med å kunne publisere andre stoff, artikler og vitnebyrd!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-391-kristenfolket-i-norge-sover-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-78-er-de-fleste-kristne-menigheter.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-526-demonene-har-fotfeste-i-de-alle.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-179-vinne-verden-men-tape-sin-egen.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

8 kommentarer:

Anonym sa...

Du er kun opptatt av 1 - en synd. Men Jesus sa ikke at en synd er verre enn en annen. Du lever også i synd. Du lyver bevisst MANGE ganger daglig(skriftlig), og sikkert enda mer muntlig. Dessuten stjeler, svindler og bedrar du. Det var det med bjelken og flisen...

Jan Kåre Christensen sa...

Ingen synd verre enn andre? Selvfølgelig, pedofili er da mye, mye verre enn å stjele!

Gjengifte er i dag den aller verste synd i Guds menighet da det er den synden som blir akseptert uten noen sier i fra!


Jan Kåre Christensen sa...

De troende synger ut imot homofile, tyver og andre. Bra!

Men gjengifte, da blir det musestille eller de forsvarer gjengifte blant forkynnere, pastorer, prester eller andre med ledende posisjoner!
Hva er gr?

Anonym sa...

Hvor i NT står det noe om at pedofili er en større synd enn feks pedofili? PS! Ikke forveksle Guds Ord med straffeloven.
Det er ikke dekning i Guds Ord for at det er en større synd å leve gjengiftet, enn det er å leve som en kronisk tyv og løgner, slik du gjør...

Jan Kåre Christensen sa...

Apostelen Paulus sier til Korinterne at seksuelle synder er også å synde imot sitt eget legeme.
Vi ser at seksuelle synder påfører mye sykdom, skyld og mørke.
Les bibelen en gang til.

Jan Kåre Christensen sa...

Apostelen Paulus sier til Korinterne at seksuelle synder er også å synde imot sitt eget legeme.
Vi ser at seksuelle synder påfører mye sykdom, skyld og mørke.
Les bibelen en gang til.

Anonym sa...

Du har helt rett angående Hans Petter Martinsen. En mix av velstands forkynnelse og ren loviskhet.

Inge valen

Jan Kåre Christensen sa...

Problemet med,x rusmisbrukere er at de ofte får veldig fort mye tillit og de har en spennende historie, det er vel og bra.
Men så tåler de ikke å bli korrigert og formant.

Jeg tror Martinsen er en av dem uten jeg vil si det med 100 % sikkerhet da jeg ikke kjenner så mye til han.