tirsdag 23. juni 2015

Nr. 1158: NLM gjør forskjell på mennesker og hykler ved å være imot de homoseksuelle men samtidig se gjennom fingrene med gjengifte!

Nr. 1158:
NLM gjør forskjell på mennesker og hykler ved å være imot de homoseksuelle men samtidig se gjennom fingrene med gjengifte!

Hadde det vært slik at kristenfolket hadde vært for homilie men imot gjengifte så hadde det vært likeså ille!

Synd er synd, vi kan ikke godta noen synder og overse andre, slik som det foregår i dag.

Det som jeg lærte som nyfrelst er like aktuelt som i dag som før, gir en Satan lillefingeren så tar han snart hele hånda.

Som troende, ikke minst de som er forkynnere og har et lærer ansvar er gjengifte slik jeg ser det den «synden» som vil lamme Guds menighet fremfor alle andre ting.

Hvorfor jeg «kjemper» så hardt imot gjengifte? Fordi det er en synd som dessverre Guds folk ikke aner konsekvensen og ettervirkningen av. Vi ser det nå mer og mer at de homosekuelle vil ha den samme aksepten som de gjengiftede har fått. Hva resulterer det i?

Frafall, forførelse og enda mer synd iblant de troende!

Det er nesten blitt umulig f.eks. å være fulltids forkynner å påpeke at gjengifte er synd, i hvert fall innforbi de pinse karismatiske menigheter som jeg kommer i fra!
Norsk Luthersk Misjonssambands avlysing av konserten med Solveig Slettahjell skaper reaksjoner da hun er for homo-lesbiske forhold som en kristen sanger. 
Foto: Pressebilde

Det er helt utrolig hvordan ledelsen i NLM er konsekvent og gjør det rette overfor de sangerne og forkynnerne som er for å legalisere og godta homoseksuell praksis i kirke og menighet, veldig bra!
 
Men samtidig kan de samarbeide og på ingen måte ha de holdningene over de som er gjengiftet som kristne på samme måte, hvorfor?
 
Den samme bibel som sier at homoseksuell aktivitet er synd, sier at gjengiftet for troende er synd.
Den samme Gud som ikke tillater at homoseksuelle gifter seg, sier det samme også om gjengifte!

Hykleri hva er det?

Det er f.eks. at de homoseksuelle skal avstå fra sin kjærlighet, mens de gjengifte skal ikke, selv om den samme bibelen sier at både gjengifte og homoseksuell praksis er synd! Vi kan ikke være imot de homoseksuelle, at de ikke skal få praktisere det som bibelen sier er synd.

At de har kjønnslig omgang og eventuelt innleder et forhold. Mens de som er gjengiftet, de får lov, dette er hykleri og dobbeltmoral. Alt dette er synd etter Guds ords lære!

Hva sier skriften?

Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.

Her ser vi, som så mange andre steder i Guds ord. At det å drepe et menneske, leve som gjengiftet, eller stjele. Alt er synd.

Ekteskapsbrytere, drankere, mordere, ingen som gjør synd, skal arve Guds rike. Her blir gang etter gang alle som lever i synd utesteng, fra Guds rike om de ikke blir det fra menigheten

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

Ingen som gjør uret skal arve Guds rike, dette er bibelens klare og konsise lære!

Legg merke til at det i «synderegisteret» så er homoseksuelle, gjengifede (ekteskapsbrytere), tyver og «alle» andre synder som utelukker deg til Guds rike hvis en ikke omvender seg!

Hvorfor skal alltid de som er gjengiftet som troende som da lever i hor alltid tas med silkehansker, men de som lever som homser eller lesber skal en i kristne sammenheng tas med jernhånd? Begge forhold er imot Guds ord, og skriften sier vi ikke skal gjøre forskjell på mennesker? Dette er inkonsekvent, ubibelsk og hykleri av verste sorten slik jeg ser det!

Sluttkommentar:

Dypest sett er å tale imot gjengifte hundre ganger viktigere og mer i samsvar med Guds vilje da gjengifte er så utbredt blant såkalte evangeliske kristne. Mens derimot å leve som homoseksuell eller lesbisk er i de alle fleste evangeliske kristne sine sammenhenger fremdeles synd.
Med det mener jeg at de slår ned på og taler imot det å leve ut i slike forhold. Men så tillater en gjengifte over en lav sko, enten forsvarer en det eller så stiletiende godtar en denne synden og dette horeri som skriften sier det er.

Vil ta med noen skriftsteder som sier at det å leve som gjengiftet som troende er å være en ekteskapsbryter, leve i synd, leve i hor, få Guds dom over seg, være en opprører mot Gud, horkarl, horkvinne og mange andre sterke ord og beskrivelser som Guds ord sier det er. Jeg kunne tatt med så mange. Vil også si til å begynne med at hvis en er gjengiftet som en kristen så må en komme seg ut av det forholde. Og deretter enten leve enslig eller forsone og forene seg med sin rette ektefelle.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Legg også merke til at de som skal stå utenfor Guds Hellige Himmel er de som gjøre seksuelle synder som gjengifte, homoseksuelle, lesber og andre synder som er imot Guds ord og Guds skaperordning angående ekteskapet.

Joh. Åpenb. 21. 8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»
22. 15 Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

Igjen, legg merke til at de som er gjengiftet som troende som da lever i hor, homoseksuelle, lesber og andre former for seksuelle synder blir klassifisert under samlebegrepet hor. Og de alle får ikke adgang til Guds Hellige Himmel i sammen med mordere, trollmenn/kvinner, avgudsdyrkere og løgnere etc.!

Relaterte linker:

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vil det si at du er i "mot" homofili på lik linje som du er i mot gjengifte?

Jan Kåre Christensen sa...

Ja!
Men alt er relativt. Hadde det vært slik at kristenfolket hadde vært for homilie men imot gjengifte så hadde det vært likeså ille!

Synd er synd, vi kan ikke godta noen synder og overse andre, slik som det foregår i dag.

Det som jeg lærte som nyfrelst er like aktuelt som i dag som før, gir en Satan lillefingeren så tar han snart hele hånda.

Som troende, ikke minst de som er forkynnere og har et lærer ansvar er gjengifte slik jeg ser det den «synden» som vil lamme Guds menighet fremfor alle andre ting.

Hvorfor jeg «kjemper» så hardt imot gjengifte? Fordi det er en synd som dessverre Guds folk ikke aner konsekvensen og ettervirkningen av. Vi ser det nå mer og mer at de homosekuelle vil ha den samme aksepten som de gjengiftede har fått. Hva resulterer det i?
Frafall, forførelse og enda mer synd iblant de troende!

Det er nesten blitt umulig f.eks. å være fulltids forkynner å påpeke at gjengifte er synd, i hvert fall innforbi de pinse karismatiske menigheter som jeg kommer i fra!

Anonym sa...

Så du mener at homofile ikke bør kunne gifte seg? Verken i kirke eller borgerlig? Hva tenker du rundt homofile som får barn? Kjenner du selv noen homofile?

Jan Kåre Christensen sa...

Ar samfunnet regulerer hvordan de homofile lever er helt allright.
Men i menigheten skal Guds ord være det AVGJØRENDE!