mandag 29. juni 2015

Nr. 1162: Nøkler til bønnesvar og all bønnhørelse er ikke et tegn på Guds gunst!Nr. 1162:

Nøkler til bønnesvar og all bønnhørelse er ikke et tegn på Guds gunst!

Det er ganger der jeg tenker at dette med bønn blir misbrukt. Og det er også såkalte bønnhørelser som nødvendigvis ikke forteller om vedkommende standard på sitt åndelige liv.

Jeg betviler ikke et sekund at f.eks. Jan Hanvold også kan ha fått bønnesvar, om han er en ekteskapsbryter, horkarl, falsk profet og avgudyrker. Hvorfor? Det å bruke Jesu navn, selv om en lever som en åndelig rebell som Hanvold og alle andre pinse karismatiske kristne er stort sett gjør, så finnes det uanede velsignelser i bønn i Jesu navn. Hvor mye mer burde ikke vi som lever rett og i samsvar med Guds ord be? Og be til Gud Fader i Jesu navn? Det er denne frimodigheten som Hebreerbrevets forfatter som jeg mener er Apostelen Paulus vi ikke skal kaste fra oss da den har stor lønn.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 35 Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor lønn.

Hvilken frimodighet er det vi ikke skal kaste bort og benytte oss av?

v. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.

Den frimodigheten vi har i Jesu blod å komme innfor vår Far og Gud skal vi aldri kaste bort men bruke daglig og flere ganger om dagen både alene og sammen med andre troende.

BILDE: "Utrustet til liv og tjeneste" er mottoet for Visjon bibel- og mediaskole. Jan Hanvold vil ha bibel- og mediaskole fra høsten av også i Forum Scene, Bergen.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet
 
Det er de som ber, og som får bønnesvar, men vil allikvel gå fortapt!

Dette er noe veldig, hvorfor er det slik? Dette spørsmålet krever et langt og omfattende svar, men for å kompromittere meg ned til et enkelt svar. Så vil jeg si følgende: «Bønn i Jesu navn uansett person utløser det helt store!»

Så enkelt vil jeg si det, at det er mange personer som ber, og de ber rett i den forstand at de gjør seg bruk av Jesu navn. For å gi en sammenligning, som jeg synes faktisk er veldig treffende og god.

Et visa kort virker hvis en har den rette koden, selv om det er innehaveren eller en kjeltring som bruker det. Slik er det på mange måter med bønn i Jesu navn, det fungerer!

Selv for de falske profeter?

Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!

Her har Jesus ingenting å si på dem at de ikke erfarte følgende: «Vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn.»

Selv Jesus nekter ikke for det, men han sier noe mer: «Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!»

De levde som de selv ville, men erfarte allikvel Guds godhet. Slik tror jeg det kan og er for mange, de får det de ber om. Da de bruker «visa-kortet» som er bønn i Jesu navn, og det fungerer. Men de lever et liv imot Jesu lære.

Men for en sann Jesu disippel er også dette med å be, og erfare bønnesvar veldig viktig og med på å gjøre oss i stand til å utføre Jesu befaling om å gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen!

Hvordan da be, for å begynne med det.

Dette har jeg egentlig allerede gitt svaret på. Vi skal fremfor alt be til Gud i Jesu navn, dette er mønster bønnen og mønster måten å henvende oss til Gud på. 

Det skal gå igjennom Jesus, da får vi et direkte adgang og mulighet til å ha med den levende Gud å gjøre. Dette kan jeg ta veldig mange skriftsteder på, tar et par her:

Joh.e. 14. 13 Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. 14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

16. 23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

Ap. gj. 3. 6 Men Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!»  7 Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene, 8 han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud.  9 Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. 10 De kjente ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham.
    11 Mannen holdt seg nær til Peter og Johannes, og fulle av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylehall. 12 Da Peter så det, begynte han å tale til folket:
        «Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? 13 Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. 14 Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. 15 Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. 16 Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se.

Legg merke til at bønn skulle skje i Jesu navn til Gud fader og underet med denne lamme mannen skjedde også ved bønn i Jesu navn. Hva lærer vi av dette?

BØNN I JESU NAVN TIL GUD FADER I HIMMELEN GJØR AT VI KAN UTFØRER OG FORVENTE Å FÅ ALLE DE BØNNESVAREN VI TRENGER OG ER I BEHOV UT AV!

Sluttkommentar:

Jakob 5. 1. Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere!  2 Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist, 3 gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle skatter!  4 Men hør: Den roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, og nødropet fra dem som høster inn, har nådd fram til Herren Sebaots øre.  5 Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen.  6 Den rettferdige har dere dømt og drept, og ingen gjør motstand mot dere.

Jeg tror på å be, og å få bønnesvar. Men hva bruker du bønnesvaret til? Det er DET STORE SPØRSMÅLET!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: